Những sáng chiếu ban đầu của xã hội Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Kỳ 2)

Xã hội Xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Hệ thống giá trị mở trên nền tảng ‘dĩ bất biến ứng vạn biến’

NGUYỄN TIẾN DŨNG* - NGUYỄN THỊ THU UYÊN**
Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. Chủ nghĩa xã hội và xã hội Xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một hệ thống giá trị thống nhất của cái chung, cái riêng và cái đặc thù. Cái chung đó là quy luật phát triển của lịch sử loài người mà chủ nghiã Mác-Lênin đã vạch ra. Cái riêng, cái đặc thù là điều kiện lịch sử - cụ thể của đất nước ta.
Xã hội xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Hệ thống giá trị mở trên nền tảng ‘dĩ bất biến ứng vạn biến’
Những thành tựu mà chúng ta gặt hái được về khoa học-kỹ thuật, văn hoá, thể thao, y tế, quốc phòng, bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, sự tăng trưởng kinh tế, nhất là sự ổn định chính trị, đã nâng Việt Nam lên một tầm vóc mới, một vị thế chưa từng có trong lịch sử. (Ảnh: Nguyễn Hồng)
Sức mạnh nội sinh kiến tạo Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Ông Thomas Bo Pedersen, Giám đốc điều hành công ty Mascot tại Việt Nam và Lào, từng đánh giá: “Khi tôi đến Việt Nam lần đầu tiên 1984, trong vai trò phóng viên, Việt Nam là một trong những nước đang phát triển nghèo nhất trên thế giới. Hơn 80% người dân Việt Nam sống dưới mức nghèo chuẩn của Liên hợp quốc.

Gần 20 năm sau đó, tôi trở lại trên cương vị một nhà ngoại giao, con số 80% đó đã được giảm xuống 9%. Chưa có một nước nào đang phát triển trên thế giới đạt được thành tích ngoạn mục như vậy. Những điều Việt Nam làm được trong vòng 20 năm cho tới 30 năm thì nước Đan Mạch của tôi phải mất đến 200 năm mới làm được như vậy”.

Đây là một trong số nhiều đánh giá khách quan và tường minh về xã hội Xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam từ giá trị nhân sinh mới.

“Dĩ bất biến ứng vạn biến” - sự kiên định và tự lực, tự cường của cách mạng Việt Nam

Ngày 31/5/1946, trước khi lên máy bay sang Pháp để tìm cơ hội cho nền hoà bình ở Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho Quyền Chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng “bửu bối” là lời dặn dò “dĩ bất biến ứng vạn biến” (dùng cái không thay đổi để ứng phó với cái biến đổi).

Dĩ bất biến, cái không bao giờ biến đổi của cách mạng Việt Nam, của tư tưởng Hồ Chí Minh đã được xác định ngay từ những ngày đầu thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam là độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội (CNXH). Đó là đường ray của con tàu cách mạng Việt Nam.

“Dĩ bất biến ứng vạn biến”, về mặt lý luận là sự vận dụng linh hoạt và sáng tạo chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử vào cách mạng Việt Nam. Có thể khẳng định mỗi dấu mốc quan trọng của lịch sử cách mạng nước ta đều biểu hiện trực tiếp của biện chứng “Dĩ bất biến ứng vạn biến”, điều mà V.I.Lênin gọi là “Trong mỗi thời kỳ đặc biệt, cần phải tìm cho ra cái mắt xích đặc biệt mà người ta phải đem toàn lực ra nắm lấy để giữ vững được toàn bộ cái xích và chuẩn bị để chuyển vững chắc sang mắt xích kề bên; hơn nữa, trình tự nối tiếp, hình thức, mối liên hệ của (chúng) và những đặc điểm khác nhau của (chúng)”.

“Dĩ bất biến ứng vạn biến”, xét từ các nguyên tắc của phép biện chứng duy vật đó là nghệ thuật của kiến tạo thích ứng. Nói cách khác là sự liên kết những mắt xích của tư tưởng cách mạng không ngừng để đạt mục đích của cách mạng.

Như vậy “Dĩ bất biến ứng vạn biến” là sự kiên định, ý chí tự lực, tự cường của lực lượng cách mạng trong việc thực hiện sứ mệnh lịch sử của nó.

Thế kỷ XX đầy biến động với những sự kiện lịch sử to lớn làm thay đổi nhận thức của một bộ phận nhân loại về số phận con người, về hướng đi lên của nhân loại. Thế giới của thế giới đa diện mà Hồ Chí Minh đã gọi tên nó qua cái nhìn từ hệ tư tưởng, khi lựa chọn con đường cách mạng của nước ta: “Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin, chủ nghĩa Mác-Lênin”.

Ngày nay, đất nước ta đã hoàn toàn độc lập. Trong cuộc trường chinh bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ, vùng trời, vùng biển Việt Nam, trở thành biểu trưng của lẽ phải, của chân lý.

Bà Marie C. Damour, Tổng Lãnh sự Mỹ ở TP. Hồ Chí Minh, con gái của một cựu chiến binh đã từng tham chiến ở Việt Nam, khi trả lời phóng viên báo Tuổi trẻ đã thốt lên “Nếu tôi sinh ra ở Việt Nam, cha tôi có thể là liệt sĩ”. Gián tiếp khẳng định tính đúng đắn của con đường chúng ta đã chọn, chúng ta đã đi và chúng ta tiếp tục đi cho tới đích.

Độc lập dân tộc và CNXH làm nên biểu tượng của một nước Việt Nam mới - nước Cộng hoà XHCN Việt Nam; biểu tượng của xã hội Việt Nam - Xã hội XHCN. Độc lập dân tộc và CNXH bảo đảm và làm cho giá trị dân tộc, giá trị công dân thống nhất với nhau. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng chỉ rõ “Nước độc lập mà Dân không được hưởng hạnh phúc, tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”.

Bởi thế Độc lập dân tộc và CNXH là nền tảng của mọi kiến tạo. Theo phép biện chứng duy vật, mọi giá trị được kiến tạo không phải là vòng tròn khép kín mà đó chỉ là một vòng khâu trong đường xoáy ốc tiến lên. Do vậy, “Dĩ bất biến ứng vạn biến”, bao giờ xuất phát điểm của nó cũng là mắt xích đầu tiên của dây chuyền cách mạng không ngừng.

Chủ nghĩa xã hội và xã hội xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một hệ thống giá trị thống nhất của cái chung, cái riêng và cái đặc thù. Cái chung đó là quy luật phát triển của lịch sử loài người mà chủ nghiã Mác-Lênin đã vạch ra. Cái riêng, cái đặc thù là điều kiện lịch sử - cụ thể của đất nước ta. Tính đặc thù không chỉ phản ánh sự phong phú của con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà còn thể hiện bản lĩnh, năng lực và sự sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân ta trong quá trình kiến tạo xã hội xã hội chủ nghĩa.

Kiến tạo thích ứng - nghệ thuật thắng từng bước của cách mạng Việt Nam

Theo V.I.Lênin, khi xem xét đánh giá mỗi vấn đề cần tuân theo “một hiện tượng nhất định đã xuất hiện trong lịch sử như thế nào, hiện tượng đó đã trải qua những giai đoạn phát triển chủ yếu nào và đứng trên quan điểm của sự phát triển đó để xét xem hiện nay nó đã trở thành như thế nào”.

Với phương pháp luận đó, có thể khẳng định rằng kiến tạo thích ứng trong quá trình xây dựng XHCN Việt Nam không chỉ là điểm đặc sắc của trí tuệ, bản lĩnh Việt Nam mà còn là nghệ thuật lãnh đạo, nghệ thuật biết thắng từng bước của cách mạng nước ta để hoàn thành mục tiêu lớn.

Khi phân tích một hiện tượng cụ thể nào không chỉ gắn với những quan hệ không gian, thời gian định mà còn phải xem xét ý nghĩa và giá trị của sự vật trong những tương quan khác, đặc biệt phải giữ vững những mối liên hệ bảo đảm cho sự phát triển không chệch hướng cho dù đang đối diện với những hiện tượng phản ánh ít mang tính bản chất, thậm chí là xuyên tạc bản chất. Bởi vậy, kiến tạo thích ứng bao giờ cũng là kết quả thống nhất của trí, lực và quyết tâm của giai cấp lãnh đạo cách mạng và lực lượng cách mạng.

Về tổng thể, kiến tạo thích ứng là biểu hiện cao nhất của tương tác chủ quan và khách quan. Ở đó, nhân tố chủ quan được phát huy cao nhất thông qua tính nắm bắt tình hình, phân tích tình thế và dự báo khoa học, chính xác xu hướng phát triển trong tương lai của thực tại.

Kiến tạo thích ứng không chỉ phản ánh trình độ nhận thức mà còn thể hiện sự thống nhất của lý luận và thực tiễn. Vì thế, sáng tạo thích ứng không có chỗ cho chủ nghĩa giáo điều, quan niệm chiết trung, tư tưởng bảo thủ trì trệ và chủ nghĩa kinh nghiệm.

Kiến tạo thích ứng là trình độ cao của nghệ thuật giải quyết mâu thuẫn, là phát huy tối đa hiệu quả sự tích luỹ về lượng trong điều kiện cụ thể và tạo ra những bước nhảy phù hợp khi điều kiện khách quan cho phép. Những thắng lợi vĩ đại nối tiếp nhau của nhân dân ta trong sự nghiệp cứu nước và xây dựng CNXH không gì khác hơn là kết quả của nghệ thuật biết thắng từng bước.

Thập niên cuối của thế kỷ XX, cách mạng thế giới đi vào thoái trào với sự tan rã của Liên Xô và các nước XHCN ở Đông Âu, đặt ra không ít những vấn đề lý luận về CNXH, về tính quy luật của sự phát triển xã hội loài người. Về bản chất, CNXH vẫn là xã hội mà loài người vươn tới. Bởi chủ nghĩa tư bản cho dù đã điều chỉnh nhưng những mâu thuẫn cơ bản vẫn còn đó.

Chẳng hạn sự phân cực giàu nghèo, căn bệnh kinh niên khởi thủy từ những ngày đầu của xã hội tư bản không những không thuyên giảm sau những lần điều chỉnh mà ngày càng trầm kha.

Mọi sự vật, hiện tượng đều có tính hai mặt, vấn đề là cách nhìn nhận và chúng ta có nhìn ra được điều đó không. Đó là kiến tạo thích ứng. Với nghĩa là gạn lọc được những hiện tượng xơ cứng, phản ánh cái đã biến đổi. Nói cách khác là phải nhận ra biện chứng chủ quan (biện chứng phản ánh) đã lạc hậu không theo kịp biện chứng khách quan.

Do vậy, khi Liên Xô tan rã và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu sụp đổ đã cho thấy những giới hạn của mô hình này khi nó đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của nó. Tiến lên là sàng lọc và kế thừa, vận động là thống nhất của gián đoạn và liên tục.

Thực tiễn đòi hỏi phải có những bổ sung thêm giá trị mới phù hợp với sự vận động của thực tiễn. Biện chứng đó cũng cho thấy nếu vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin một cách chủ quan và vi phạm phép biện chứng duy vật sẽ không trách khỏi mò mẫm và rơi vào bế tắc.

Nói về con đường đi lên CNXH của nước ta, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Tuy nhiên, CNXH là gì và đi lên CNXH bằng cách nào? Đó là điều mà chúng ta luôn luôn trăn trở, suy nghĩ, tìm tòi, lựa chọn để từng bước hoàn thiện đường lối, quan điểm và tổ chức thực hiện, làm sao để vừa theo đúng quy luật chung, vừa phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam”.

Đó chính là trăn trở để kiến tạo thích ứng, để từng bước đi đến thắng lợi, mà thắng lợi sau bao giờ cũng to lớn hơn thắng lợi trước.

Cho đến hôm nay, Việt Nam vẫn chưa phải là đất nước có đời sống vật chất phong phú nhưng những thành tựu mà chúng ta gặt hái được về khoa học-kỹ thuật, văn hoá, thể thao, y tế, quốc phòng, bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, sự tăng trưởng kinh tế, nhất là sự ổn định chính trị, đã nâng Việt Nam lên một tầm vóc mới, một vị thế chưa từng có trong lịch sử: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay” (1) .

Chúng ta đã cơ bản thực hiện được tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Tôi chỉ có một ham muốn tột bậc làm sao cho đất nước được tự do, nhân dân được hạnh phúc, ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành…

Tâm nguyện đó, GS. Hà Minh Đức gọi là cái đích. Cái đích này là cái đích của dân tộc, cái đích của nhân dân. Cái đích ấy theo Người đi suốt đời và Người đã thực hiện được cơ bản cho đất nước, cho nhân dân.

Sau 35 năm đổi mới, thu nhập bình quân đầu người tăng khoảng 17 lần, lên mức 3.512 USD, Việt Nam đã ra khỏi nhóm các nước có thu nhập thấp từ năm 2008.

Những giá trị luôn luôn là những giá trị mở theo xu thế vận động của những giá trị nhân văn tiên tiến giữ vai trò là lương tâm của thời đại và nội lực không ngừng nghỉ của dân tộc trong hành trình kiến tạo xã hội mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

CNXH và xã hội XHCN Việt Nam là một hệ thống giá trị thống nhất của cái chung, cái riêng và cái đặc thù. Cái chung đó là quy luật phát triển của lịch sử loài người mà chủ nghiã Mác-Lênin đã vạch ra. Cái riêng, cái đặc thù là điều kiện lịch sử - cụ thể của đất nước ta.

Tính đặc thù không chỉ phản ánh sự phong phú của con đường đi lên CNXH mà còn thể hiện bản lĩnh, năng lực và sự sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân ta trong quá trình kiến tạo xã hội XHCN.

Xã hội mới - Xã hội XHCH - không thể ra đời trong một ngày, thậm chí trong một vài thập kỷ. Mỗi thành tựu trong quá trình kiến tạo đó là thống nhất của gián đoạn và liên tục, làm nên hệ thống mở hướng tới những giá trị nhân văn cao nhất, có ý nghĩa nhất mà loài người đang và sẽ tạo ra.

Do vậy, mọi so sánh ở thời điểm hiện nay của Việt Nam với những tương quan khác là biểu hiện của thiếu tường minh, thiếu logic. Điều quan trọng nhất trong tính hiện thực của nó, xã hội và chế độ chính trị ở Việt Nam là thống nhất với mục đích tất cả vì nhân dân. Đó là cội nguồn của mọi thắng lợi.

* Đại học Khoa học Huế

** Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ


(1). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập I, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, trang 25.

Xem tiếp kỳ 3: Xã hội Xã hội chủ nghĩa Việt Nam - mô hình mới của chủ nghĩa xã hội

Báo Đức: Bài viết của Tổng Bí thư phân tích sâu sắc và toàn diện con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam

Báo Đức: Bài viết của Tổng Bí thư phân tích sâu sắc và toàn diện con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam

Báo Thế giới trẻ (Jungewelt) của Đức số ra ngày 12/8 đã dành nguyên một trang báo đăng 2 bài của tác giả Gerhard Feldbauer ...

Bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Kiên định, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là luận điểm thống nhất, xuyên suốt thể hiện trong văn ...

Tôn trọng những giá trị nhân quyền

Tôn trọng những giá trị nhân quyền

TGVN. Có thể khẳng định, những mục tiêu đặt ra trong Đại hội XIII của Đảng thực chất là xoay quanh phát huy nguồn lực ...

Đọc thêm

Haiti: Gần 20 công dân Mỹ bị bắt cóc ở Port-au-Prince

Haiti: Gần 20 công dân Mỹ bị bắt cóc ở Port-au-Prince

Baoquocte.vn. Sáng 17/10 (giờ Việt Nam), gần 20 nhà truyền giáo người Mỹ cùng người thân trong gia đình họ bị bắt cóc tại Haiti.
Lịch âm 18/10, Xem âm lịch hôm nay thứ Hai ngày 18/10/2021 chính xác nhất. Lịch vạn niên

Lịch âm 18/10, Xem âm lịch hôm nay thứ Hai ngày 18/10/2021 chính xác nhất. Lịch vạn niên

Baoquocte.vn. Lịch âm 18/10. Âm lịch hôm nay 18/10. Xem âm lịch hôm nay ngày 18/10/2021 chính xác nhất. Lịch vạn niên ngày 18 tháng 10 năm 2021 hôm nay.
Mặc kệ lệnh trừng phạt, Iran và Venezuela tiếp tục 'bắt tay' về dầu khí

Mặc kệ lệnh trừng phạt, Iran và Venezuela tiếp tục 'bắt tay' về dầu khí

Baoquocte.vn. Một tàu chở dầu cỡ lớn gắn cờ Iran chuẩn bị rời vùng biển Venezuela đem theo 2 triệu thùng dầu thô nặng của tập đoàn PDVSA.
Vietlott 17/10/2021. xổ số điện toán Vietlott Mega hôm nay 17/10/2021. xổ số Mega 645

Vietlott 17/10/2021. xổ số điện toán Vietlott Mega hôm nay 17/10/2021. xổ số Mega 645

Baoquocte.vn. Vietlott 17/10. Vietlott Mega 6/45 17/10. Báo TGVN sẽ cập nhật trực tiếp nhanh nhất kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 17/10/2021. XS Vietlott 655 hom nay.
Đức: Chủ tịch CDU nhận trách nhiệm về kết quả bầu cử, bang Nordrhein-Westfalen có Thủ hiến mới

Đức: Chủ tịch CDU nhận trách nhiệm về kết quả bầu cử, bang Nordrhein-Westfalen có Thủ hiến mới

Baoquocte.vn. Chủ tịch CDU Armin Laschet nhận trách nhiệm về kết quả bầu cử kém cỏi của đảng trung hữu sau 16 năm cầm quyền.
Những thành phố cổ 'bốc hơi' mà ai cũng muốn đến một lần trong đời

Những thành phố cổ 'bốc hơi' mà ai cũng muốn đến một lần trong đời

Baoquocte.vn. Có rất nhiều thành phố trên thế giới đã biến mất vì những thảm họa hoặc đơn giản là do sự bào mòn của thời gian...
Việt Nam đồng bảo trợ cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về tình hình Haiti

Việt Nam đồng bảo trợ cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về tình hình Haiti

Baoquocte.vn. Chiều ngày 15/10, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã họp theo thể thức Arria về tình hình Haiti.
Phó Thủ tướng Nga: Moscow sẵn sàng cung cấp khí đốt cho châu Âu

Phó Thủ tướng Nga: Moscow sẵn sàng cung cấp khí đốt cho châu Âu

Baoquocte.vn. Nga sẵn sàng tăng nguồn cung khí đốt cho châu Âu nếu nhận được yêu cầu.
Điện khí - câu trả lời của châu Phi cho bài toán năng lượng

Điện khí - câu trả lời của châu Phi cho bài toán năng lượng

Baoquocte.vn. Điện khí từ khí hóa lỏng tự nhiên (LNG) là câu trả lời của châu Phi trước bài toán năng lượng đang đe dọa sự phục hồi kinh tế thế ...
Nhật Bản: Tân Thủ tướng Kishida Fumio gửi đồ lễ tới đền Yasukuni

Nhật Bản: Tân Thủ tướng Kishida Fumio gửi đồ lễ tới đền Yasukuni

Baoquocte.vn. Tân Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio không có kế hoạch thăm đền Yasukuni song ông đã gửi lễ cúng đến ngôi đền Thần đạo này hôm 17/10.
Hội Bỉ-Việt không ngừng ủng hộ hành trình công lý cho nạn nhân chất độc da cam

Hội Bỉ-Việt không ngừng ủng hộ hành trình công lý cho nạn nhân chất độc da cam

Baoquocte.vn. Lần đầu tiên bà Trần Tố Nga sang Bỉ để nói chuyện về hành trình đòi công lý cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxine.
Đại hội đồng Liên hợp quốc bỏ phiếu kín bầu 18 thành viên Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2022-2024

Đại hội đồng Liên hợp quốc bỏ phiếu kín bầu 18 thành viên Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2022-2024

Baoquocte.vn. Đại hội đồng Liên hợp quốc đã tổ chức bỏ phiếu kín để bầu 18 thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2022-2024.
Tổng thống Nga: Phụ nữ hiện đại không nên lựa chọn giữa sự nghiệp và gia đình

Tổng thống Nga: Phụ nữ hiện đại không nên lựa chọn giữa sự nghiệp và gia đình

Baoquocte.vn. Tổng thống Nga cho rằng, còn rất nhiều việc phải làm để đảm bảo quyền của phụ nữ được thực hiện toàn diện, trong mọi lĩnh vực.
Mỹ vừa chính thức quay lại Hội đồng nhân quyền, lập tức cứng rắn bảo vệ đồng minh này

Mỹ vừa chính thức quay lại Hội đồng nhân quyền, lập tức cứng rắn bảo vệ đồng minh này

Baoquocte.vn. Mỹ, quốc gia rút khỏi Hội đồng Nhân quyền LHQ vào năm 2018 dưới thời Tổng thống Trump, đã được bầu làm thành viên chính thức nhiệm kỳ 2022-2024.
Sự đảo ngược bi kịch: Covid-19 đẩy các nước thu nhập thấp dấn sâu hơn vào nghèo đói

Sự đảo ngược bi kịch: Covid-19 đẩy các nước thu nhập thấp dấn sâu hơn vào nghèo đói

Baoquocte.vn. Covid-19 khiến thêm hơn 100 triệu người rơi vào cảnh nghèo cùng cực, làm thụt lùi nỗ lực chống đói nghèo thêm vài năm.
Việt Nam chia sẻ lập trường chung của ASEAN về thái độ không khoan nhượng với ma túy

Việt Nam chia sẻ lập trường chung của ASEAN về thái độ không khoan nhượng với ma túy

Baoquocte.vn. Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an tham dự Hội nghị cấp Bộ trưởng ASEAN về vấn đề ma túy lần thứ 7 do Campuchia tổ chức theo hình thức trực tuyến.
Hội nghị Bộ trưởng Phụ nữ ASEAN lần 4: Việt Nam khẳng định cam kết thúc đẩy bình đẳng giới

Hội nghị Bộ trưởng Phụ nữ ASEAN lần 4: Việt Nam khẳng định cam kết thúc đẩy bình đẳng giới

Baoquocte.vn. Ngày 15/10 đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Phụ nữ ASEAN lần thứ 4 (AMMW-4) theo hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của Indonesia.
Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025: Chú trọng đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội vùng lõi nghèo

Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025: Chú trọng đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội vùng lõi nghèo

Baoquocte.vn. Nhìn vào Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 có thể thấy quyền lợi của người dân đã được đặt làm trung tâm.
Vaccine Covid-19 cho trẻ em: Thêm các nước 'rục rịch' chiến dịch mới

Vaccine Covid-19 cho trẻ em: Thêm các nước 'rục rịch' chiến dịch mới

Baoquocte.vn. Nhiều nước trên thế giới bắt đầu triển khai tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em ở các lứa tuổi khác nhau.
Giảm nghèo bền vững: Thành công nổi bật, ý nghĩa nhân văn của Việt Nam

Giảm nghèo bền vững: Thành công nổi bật, ý nghĩa nhân văn của Việt Nam

Baoquocte.vn. Công tác giảm nghèo bền vững của Việt Nam trong những năm qua đã đạt được những bước tiến lớn, là thành công nổi bật, đậm ý nghĩa nhân văn.
Quyền học tập trong đại dịch Covid-19

Quyền học tập trong đại dịch Covid-19

Baoquocte.vn. Đại dịch Covid-19 làm đảo lộn các thói quen vốn có hàng ngày, ảnh hưởng đến đời sống tinh thần của giới trẻ đang tuổi tới trường.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc: Nếu người Afghanistan không vượt qua ‘bão’, cả thế giới sẽ phải 'trả giá đắt'

Tổng Thư ký Liên hợp quốc: Nếu người Afghanistan không vượt qua ‘bão’, cả thế giới sẽ phải 'trả giá đắt'

Baoquocte.vn. Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres kêu gọi thế giới hành động trước khủng hoảng nhân đạo tại Afghanistan.
Đất nước châu Âu đầu tiên có Quốc hội với hơn 50% nữ nghị sĩ

Đất nước châu Âu đầu tiên có Quốc hội với hơn 50% nữ nghị sĩ

Baoquocte.vn. Kết quả bầu cử cuối cùng của Quốc hội Iceland ngày 26/9 cho thấy, tỷ lệ nữ nghị sĩ chiếm hơn 50%.
Từ Bộ trưởng Afghanistan, hai bằng thạc sĩ trở thành người giao hàng ở Đức

Từ Bộ trưởng Afghanistan, hai bằng thạc sĩ trở thành người giao hàng ở Đức

Baoquocte.vn. Mạng xã hội những ngày qua chia sẻ hình ảnh cựu Bộ trưởng Afghanistan đi xe đạp và giao đồ ăn tại một địa điểm ở thành phố Leipzig, Đức.
Canada 'rộng đường' về nhập cư, mục tiêu 401.000 cư dân thường trú mới trong 2021

Canada 'rộng đường' về nhập cư, mục tiêu 401.000 cư dân thường trú mới trong 2021

Baoquocte.vn. Canada đang trên đà tiếp nhận nhiều người nhập cư hơn trong năm nay, bất chấp đại dịch Covid-19 đã khép kín biên giới đối với người nước ngoài.
13 nguyên tắc chính của Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát về quyền con người (UPR)

13 nguyên tắc chính của Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát về quyền con người (UPR)

Baoquocte.vn. UPR là một cơ chế của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (UNHRC) định kỳ kiểm tra hoạt động nhân quyền của tất cả 193 quốc gia thành viên LHQ.
Cyprus: Cháy rừng lớn nhất trong gần 50 năm qua, 4 người thiệt mạng

Cyprus: Cháy rừng lớn nhất trong gần 50 năm qua, 4 người thiệt mạng

Baoquocte.vn. Ít nhất 4 người thiệt mạng khi cháy rừng thiêu rụi toàn bộ nhà cửa của người dân ở quận Larnaca, miền Nam Cyprus.
Tổng thống nước nào là nhà vận động toàn cầu vì phụ nữ và trẻ em?

Tổng thống nước nào là nhà vận động toàn cầu vì phụ nữ và trẻ em?

Baoquocte.vn. Tổng thống Estonia Kersti Kaljulaid được bổ nhiệm làm nhà vận động toàn cầu vì sức khỏe và hạnh phúc của phụ nữ, thanh thiếu niên.
Phiên bản di động