Viết tiếp trang sử vàng của nền ngoại giao hiện đại

THU TRANG
Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. Trên con đường đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng, những cán bộ ngành ngoại giao đang nỗ lực hết mình vững bước tiến lên, viết tiếp những trang sử vẻ vang, hướng tới xây dựng ngành ngoại giao chuyên nghiệp, toàn diện, hiện đại, bám sát chủ trương, đường lối Đại hội XIII của Đảng.
Toàn cảnh Phiên họp toàn thể về công tác xây dựng ngành trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31 ngày 18/12. (Ảnh: Nguyễn Hồng)
Toàn cảnh Phiên họp toàn thể về công tác xây dựng ngành trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31 ngày 18/12. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Cùng với quá trình tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ, trong những năm qua, Việt Nam luôn kiên trì thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng.

Đó là sự kết hợp, kế thừa và phát huy những triết lý truyền thống ngoại giao của ông cha ta về lòng yêu nước, độc lập, tự chủ, tinh thần hòa hiếu, nhân văn, đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết… dưới ánh sáng soi rọi của tư tưởng Hồ Chí Minh.

Động lực mạnh mẽ cho sự phát triển đất nước

Bàn về văn hóa ngoại giao, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan cho rằng, ngoại giao Việt Nam thể hiện bốn đặc sắc văn hóa. Đó là kiên định trong mục tiêu, nhân văn trong cốt cách, rộng mở trong tâm hồn và linh hoạt trong hành động.

Được vận dụng nhuần nhuyễn trong công cuộc cách mạng nói chung, hoạt động ngoại giao nói riêng, những triết lý truyền thống ngoại giao đó đã góp phần cực kỳ quan trọng vào những thắng lợi to lớn của nhân dân Việt Nam trong suốt 76 năm qua; nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế như nhận định của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Về mối quan hệ giữa thực lực và ngoại giao, Bác Hồ từng nhấn mạnh: “Phải trông ở thực lực. Thực lực mạnh ngoại giao sẽ thắng lợi. Thực lực là cái chiêng, ngoại giao là cái tiếng. Chiêng có to tiếng mới lớn”.

Theo nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan, nói tới “thực lực” nên hiểu là sự tổng hòa cả “sức mạnh cứng” (hàm ý nói về kinh tế và lực lượng vũ trang) lẫn “sức mạnh mềm” thể hiện trong tinh hoa văn hóa dân tộc, ý chí kiên cường và tinh thần đoàn kết của toàn dân; tính chính nghĩa của sự nghiệp; tính đúng đắn của đường lối và sự sắc bén trong lãnh đạo, điều hành.

Nhà ngoại giao kỳ cựu nhận định rằng ngoại giao vốn là khoa học và nghệ thuật điều hành quan hệ quốc tế nhằm phục vụ cho ba mục tiêu chủ yếu là bảo vệ chủ quyền quốc gia dân tộc; tạo dựng môi trường quốc tế thuận lợi nhất cho sự phát triển kinh tế - xã hội và không ngừng nâng cao vị thế quốc tế của nước mình. Ba mục tiêu ấy gắn bó chặt chẽ với nhau, tác động qua lại lẫn nhau, còn trình tự ưu tiên sẽ tùy thuộc vào yêu cầu của từng nước, từng thời kỳ.

Để văn hóa ngoại giao Việt Nam tỏa sáng

Ngày nay, khi Việt Nam đang hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045, trước những cơ hội và thách thức mới trên thế giới, nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan cho rằng, đã đến lúc cần nâng cao và thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa ngoại giao khoa học - công nghệ, ngoại giao đào tạo, ngoại giao môi trường tương tự như chiến dịch ngoại giao vaccine đang được triển khai quyết liệt, bài bản hiện nay.

Viết tiếp trang sử vàng của nền ngoại giao hiện đại
Nguyên Lãnh đạo Bộ Ngoại giao, các cán bộ ngoại giao về hưu và đương thời bên lề Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Riêng những người trực tiếp hoạt động đối ngoại, ông Vũ Khoan cho rằng, họ cùng một lúc phải gánh trên vai tới bốn nền văn hóa, bao gồm văn hóa ngoại giao, văn hóa dân tộc, văn hóa cần có của mỗi công chức, đảng viên và cả văn hóa nhân loại.

Vì vậy, nguyên Phó Thủ tướng kỳ vọng các thế hệ nối bước có thể thắp sáng hơn nữa văn hóa ngoại giao Việt Nam, góp phần vào công cuộc hiện đại hóa đất nước, đưa Việt Nam lên đài quang vinh, sánh vai cùng bè bạn năm châu như Bác Hồ hằng mong ước.

Sự kỳ vọng này cũng được Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chia sẻ tại Phiên họp toàn thể về công tác xây dựng ngành trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31 vừa qua.

Hướng tới xây dựng một nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn chỉ ra nhiệm vụ của ngành là quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các chủ trương, đường lối của Đảng, phát huy tối đa thế và lực mới của đất nước, thực hiện tốt các phương hướng, nhiệm vụ nhằm hướng tới xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại.

Theo người đứng đầu ngành ngoại giao, vấn đề then chốt để đổi mới sáng tạo, hướng tới xây dựng ngành ngoại giao chuyên nghiệp, toàn diện, hiện đại nằm chính ở đội ngũ cán bộ ngoại giao, bởi cán bộ là cái gốc của mọi việc, thành hay bại đều do cán bộ.

“Nhiệm vụ đối ngoại trong giai đoạn phát triển mới của đất nước và chủ trương xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại đặt ra yêu cầu rất cao về xây dựng đội ngũ cán bộ ngoại giao toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức và trí tuệ; hiện đại, chuyên nghiệp về phong cách và phương pháp làm việc, có trình độ đạt tới tầm khu vực và quốc tế”, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh.

Nỗ lực “giữ lửa” truyền thống

Cảm nhận sâu sắc về những giá trị, truyền thống vẻ vang của ngành ngoại giao, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Ngoại giao Đoàn Tuấn Minh bày tỏ cảm phục, tự hào trước những đóng góp lớn lao của nhiều lớp cán bộ làm công tác đối ngoại đối với sự phát triển của đất nước.

Đặc biệt, thế hệ thanh niên ngành ngoại giao vô cùng tự hào khi được nghe Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu nhận xét “đối ngoại ngày hôm nay không chỉ là sự nối tiếp của chính sách đối nội, mà còn là một động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của các quốc gia, dân tộc”.

Viết tiếp trang sử vàng của nền ngoại giao hiện đại
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đối thoại với thanh niên ngoại giao với chủ đề “phát huy truyền thống, vững bước tương lai”, ngày 19/10/2021. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Theo Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Ngoại giao, thanh niên ngoại giao có may mắn là luôn được “truyền lửa” từ các thế hệ đi trước. Ngọn lửa nhiệt thành đó là những bài học về tinh thần trách nhiệm khi thấy phòng làm việc của lãnh đạo vẫn sáng đèn trong đêm khuya; về tính cầu thị, chuyên nghiệp cũng như kiến thức sâu rộng khi đọc các lời chỉ đạo hay chỉnh sửa của lãnh đạo; về sự gần gũi, giản dị của các đồng chí lãnh đạo…

“Chính những giá trị, phẩm chất ở bên trong mỗi cán bộ làm công tác đối ngoại là truyền thống quý báu nhất của ngành ngoại giao Việt Nam. Chúng là những di sản của các thế hệ đi trước truyền lại, cho phép chúng tôi vững bước trước những thách thức, gian khó để thực hiện các nhiệm vụ đối ngoại được Đảng và nhân dân giao phó, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước”, Bí thư Ban Chấp hành Đoàn Bộ Đoàn Tuấn Minh chia sẻ.

Phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, mỗi cán bộ ngoại giao đang nỗ lực và quyết tâm hết sức mình để viết tiếp những trang sử vàng vẻ vang, đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển nền ngoại giao chuyên nghiệp, toàn diện, hiện đại, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, góp phần hiện thực hóa khát vọng đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, có vai trò, vị thế cao trên trường quốc tế như phần kết trong bài thơ của Đại sứ Trần Tam Giáp, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hưu trí Bộ Ngoại giao:

“Bối cảnh thế giới khó lường

Hội nghị 31 soi đường đi lên

Rèn bản lĩnh, ý chí bền

Triển khai nghị quyết đạt nhiều thành công

Xứng danh con cháu Lạc Hồng

Tự hào tiếp bước nối dòng Văn Lang”.

“Với tư cách là một nhà ngoại giao đang công tác ở nước ngoài, tôi quán triệt, tiếp thu tất cả các ý kiến chỉ đạo để góp phần nhỏ bé vào xây dựng ngành ngoại giao nói riêng, công tác đối ngoại nói chung, từ đó đóng góp vào sự phát triển, hoà bình, ổn định của đất nước như lời Tổng Bí thư nói: “Đem đại nghĩa để thắng hung tàn, ngăn ngừa chiến tranh, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, phục vụ cho đất nước phát triển. Đằng sau một nhà ngoại giao là cả dân tộc!”

(Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Trần Việt Thái)

Đại sứ công nghệ: Nét mới của ngoại giao trong thời đại số

Đại sứ công nghệ: Nét mới của ngoại giao trong thời đại số

Một số quốc gia đã bổ nhiệm chức vụ đại sứ cho lĩnh vực công nghệ, phản ánh rõ việc thiết lập quan hệ với ...

Mong mỗi Đại sứ, Tham tán, cán bộ ngoại giao là những Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan

Mong mỗi Đại sứ, Tham tán, cán bộ ngoại giao là những Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan

Báo TG&VN xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan tại ...

Xem nhiều

Đọc thêm

Vụ phóng thử tên lửa Triều Tiên: Quan chức an ninh Mỹ-Hàn trao đổi gấp, quyết tác động lên Hội đồng Bảo an

Vụ phóng thử tên lửa Triều Tiên: Quan chức an ninh Mỹ-Hàn trao đổi gấp, quyết tác động lên Hội đồng Bảo an

Baoquocte.vn. Các quan chức Mỹ và Hàn Quốc đã liên tục điện đàm cho nhau liên quan vụ Triều Tiên vừa phóng 3 tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía ...
Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV: Cần khuyến khích về mặt lợi ích cho các đối tượng thực hành tiết kiệm

Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV: Cần khuyến khích về mặt lợi ích cho các đối tượng thực hành tiết kiệm

Baoquocte.vn. Sáng 25/5, thảo luận tại tổ, các đại biểu Quốc hội cho rằng cần khuyến khích về mặt lợi ích cho các đối tượng thực hành tiết kiệm.
Sắp diễn ra phiên tư vấn xuất khẩu thủy sản sang thị trường châu Phi

Sắp diễn ra phiên tư vấn xuất khẩu thủy sản sang thị trường châu Phi

Baoquocte.vn. Ngày mai (26/5), phiên tư vấn xuất khẩu thủy sản sang thị trường châu Phi sẽ được tổ chức trực tiếp tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Lý do tân Ngoại trưởng Australia vội vã thăm Fiji

Lý do tân Ngoại trưởng Australia vội vã thăm Fiji

Baoquocte.vn. Tân Ngoại trưởng Australia Penny Wong sẽ đến Fiji vào ngày mai – chuyến thăm song phương nước ngoài đầu tiên trên cương vị mới.
Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp ngày 26/5/2022: Tuổi Sửu công việc nhiều may mắn

Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp ngày 26/5/2022: Tuổi Sửu công việc nhiều may mắn

Baoquocte.vn. Tử vi hôm nay ngày 26/5/2022 của 12 con giáp - tuổi Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi về công việc, tài lộc,...
Lịch âm 26/5, âm lịch hôm nay Thứ Năm ngày 26/5/2022 tốt hay xấu? Lịch vạn niên 26/5/2022

Lịch âm 26/5, âm lịch hôm nay Thứ Năm ngày 26/5/2022 tốt hay xấu? Lịch vạn niên 26/5/2022

Baoquocte.vn. Lịch âm 26/5. âm lịch hôm nay 26/5. Xem âm lịch hôm nay ngày 26/5/2022 tốt hay xấu? Lịch vạn niên ngày 26 tháng 5 năm 2022 hôm nay.
Đến thời xe điện ‘lên ngôi’, tồn kho cạn dần, người Mỹ mỏi mắt đợi hàng về tay

Đến thời xe điện ‘lên ngôi’, tồn kho cạn dần, người Mỹ mỏi mắt đợi hàng về tay

Baoquocte.vn. Lượng xe có sẵn thấp, bao gồm cả xe điện, một phần do các vấn đề về chuỗi cung ứng khiến các nhà sản xuất ô tô ngừng hoạt động.
Belarus nói gì về khả năng tham gia khôi phục cơ sở hạ tầng ở Ukraine?

Belarus nói gì về khả năng tham gia khôi phục cơ sở hạ tầng ở Ukraine?

Baoquocte.vn. Còn quá sớm để nói về việc Belarus tham gia khôi phục cơ sở hạ tầng bị phá hủy ở Ukraine bởi điều quan trọng hiện nay là phải thiết ...
Châu Phi: Con cá khổng lồ nặng 621kg mắc lưỡi câu

Châu Phi: Con cá khổng lồ nặng 621kg mắc lưỡi câu

Baoquocte.vn. Một con cá khổng lồ có tên gọi là cá cờ xanh dài tới 3,6m, nặng 621kg, được coi là lớn kỷ lục trong vòng 30 năm qua, vừa bị ...
Hàn-Mỹ hành động khẩn, cùng nhau phóng tên lửa ngay sau các vụ phóng của Triều Tiên

Hàn-Mỹ hành động khẩn, cùng nhau phóng tên lửa ngay sau các vụ phóng của Triều Tiên

Baoquocte.vn. Mỹ và Hàn Quốc phóng các tên lửa trong cuộc tập trận chung bắn đạn thật ngay sau khi Triều Tiên phóng 3 tên lửa ra vùng biển phía Đông.
Chuỗi sự kiện thương mại, đầu tư đầu tiên sau đại dịch tại Australia

Chuỗi sự kiện thương mại, đầu tư đầu tiên sau đại dịch tại Australia

Baoquocte.vn. Các Đại sứ ASEAN tại Australia đã phối hợp với Cơ quan Xúc tiến thương mại-đầu tư Global Victoria tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp ASEAN-Australia.
Việt Nam đồng tổ chức thảo luận về bảo vệ nguồn nước và cơ sở hạ tầng cung cấp nước trong xung đột vũ trang

Việt Nam đồng tổ chức thảo luận về bảo vệ nguồn nước và cơ sở hạ tầng cung cấp nước trong xung đột vũ trang

Baoquocte.vn. Đại sứ Đặng Hoàng Giang khẳng định Việt Nam nhìn nhận an ninh nguồn nước là nền tảng của hòa bình, ổn định và phát triển cho mọi quốc gia.
Đêm nhạc ‘Giai điệu hữu nghị’ thúc đẩy quan hệ ngoại giao văn hóa và giáo dục Việt Nam-Romania

Đêm nhạc ‘Giai điệu hữu nghị’ thúc đẩy quan hệ ngoại giao văn hóa và giáo dục Việt Nam-Romania

Baoquocte.vn. Chương trình diễn ra trong 60 phút với các tiết mục mang âm hưởng quốc tế, hòa quyện cùng những giai điệu dân ca Romania và Việt Nam.
Đại sứ Nguyễn Hoàng Long trình Thư ủy nhiệm lên Tổng thống Ireland

Đại sứ Nguyễn Hoàng Long trình Thư ủy nhiệm lên Tổng thống Ireland

Baoquocte.vn. Tổng thống Ireland Michael D. Higgins đề nghị hai nước tăng cường hợp tác trong lĩnh vực biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường.
Kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Romania

Kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Romania

Baoquocte.vn. Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Romania đã tổ chức dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Người.
Việt Nam đồng chủ trì cuộc họp Ủy ban Hợp tác chung ASEAN-Hàn Quốc lần thứ 9

Việt Nam đồng chủ trì cuộc họp Ủy ban Hợp tác chung ASEAN-Hàn Quốc lần thứ 9

Baoquocte.vn. Trên cương vị nước điều phối quan hệ ASEAN-Hàn Quốc nhiệm kỳ 2021-2024, Đại sứ Nguyễn Hải Bằng cùng Đại sứ Hàn Quốc tại ASEAN đồng chủ trì cuộc họp.
Bộ Ngoại giao tích cực bảo hộ người Việt bị sát hại tại Osaka, Nhật Bản

Bộ Ngoại giao tích cực bảo hộ người Việt bị sát hại tại Osaka, Nhật Bản

Baoquocte.vn. Bộ Ngoại giao theo dõi sát quá trình điều tra, triển khai biện pháp bảo hộ người Việt cần thiết và hỗ trợ thu xếp hậu sự theo nguyện vọng của gia đình.
Đại sứ quán Việt Nam thông tin về trường hợp nam công dân Việt Nam mất tích tại Israel

Đại sứ quán Việt Nam thông tin về trường hợp nam công dân Việt Nam mất tích tại Israel

Baoquocte.vn. Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đã làm việc với Bộ Ngoại giao Israel và cảnh sát sở tại để phối hợp xử lý và triển khai công tác bảo hộ công dân.
Việc sơ tán người Việt Nam tại Ukraine đã cơ bản hoàn tất

Việc sơ tán người Việt Nam tại Ukraine đã cơ bản hoàn tất

Baoquocte.vn. Đến nay, việc sơ tán người Việt Nam tại Ukraine đã cơ bản hoàn tất, đáp ứng hầu hết nguyện vọng về nước của người dân.
Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan hỗ trợ kịp thời công dân gặp nạn

Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan hỗ trợ kịp thời công dân gặp nạn

Baoquocte.vn. Hay tin thuyền viên Việt Nam trên tàu hàng Phú An-368/17 TV gặp nạn, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã liên lạc với sở tại để bảo hộ công dân.
Đại sứ quán và nhiều hội đoàn, cá nhân người Việt ở Đức nỗ lực hỗ trợ bà con sơ tán từ Ukraine

Đại sứ quán và nhiều hội đoàn, cá nhân người Việt ở Đức nỗ lực hỗ trợ bà con sơ tán từ Ukraine

Baoquocte.vn. Đại sứ quán Việt Nam tại Đức và nhiều hội đoàn, cá nhân người Việt đã vào cuộc hỗ trợ bà con sơ tán từ Ukraine.
Chuyến bay miễn phí thứ ba đưa 259 người Việt ở Ukraine từ Ba Lan về nước

Chuyến bay miễn phí thứ ba đưa 259 người Việt ở Ukraine từ Ba Lan về nước

Baoquocte.vn. Chị Nguyễn Thị Nhung (Kharkov, Ukraine) cùng chồng và ba con nhỏ lên chuyến bay ngày 18/3 từ Warsaw, Ba Lan cho biết: Tôi rất hạnh phúc vì sắp được về nhà.
Đón tiếp khách cấp cao nước ngoài thăm nội bộ và thăm cá nhân

Đón tiếp khách cấp cao nước ngoài thăm nội bộ và thăm cá nhân

Baoquocte.vn. Điều 17 và điều 18 Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại quy định việc đón tiếp khách cấp cao nước ngoài thăm nội bộ và thăm cá nhân.
Đón tiếp khách cấp cao nước ngoài thăm làm việc

Đón tiếp khách cấp cao nước ngoài thăm làm việc

Baoquocte.vn. Điều 16 Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại quy định việc đón tiếp khách cấp cao nước ngoài thăm làm việc.
Đón tiếp cấp phó của Người đứng đầu Chính phủ, cấp phó của Người đứng đầu Nghị viện, Bộ trưởng Ngoại giao nước khách thăm chính thức

Đón tiếp cấp phó của Người đứng đầu Chính phủ, cấp phó của Người đứng đầu Nghị viện, Bộ trưởng Ngoại giao nước khách thăm chính thức

Baoquocte.vn. Việc đón tiếp cấp phó của Người đứng đầu Chính phủ, cấp phó Người đứng đầu Nghị viện, Bộ trưởng Ngoại giao thăm chính thức quy định thế nào?
Đón tiếp Phó Nguyên thủ quốc gia đồng thời là lãnh đạo đảng cầm quyền thăm chính thức

Đón tiếp Phó Nguyên thủ quốc gia đồng thời là lãnh đạo đảng cầm quyền thăm chính thức

Baoquocte.vn. Điều 14 Nghị định 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại quy định đón tiếp Phó Nguyên thủ quốc gia đồng thời là lãnh đạo đảng cầm quyền thăm chính thức
Đón, tiếp Phó Nguyên thủ quốc gia thăm chính thức

Đón, tiếp Phó Nguyên thủ quốc gia thăm chính thức

Baoquocte.vn. Điều 13 Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại quy định việc đón, tiếp Phó Nguyên thủ quốc gia thăm chính thức.
Đón, tiếp người đứng đầu nghị viện thăm chính thức (Phần 2)

Đón, tiếp người đứng đầu nghị viện thăm chính thức (Phần 2)

Baoquocte.vn. Điều 12 Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại quy định việc đón, tiếp người đứng đầu nghị viện thăm chính thức.