Về luận điệu của những ‘ký sinh trùng’ ôm mộng phá hoại bầu cử

HỒNG CHUYÊN
Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. Đến hẹn lại lên, cứ mỗi lần đất nước diễn ra một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng thì những “nhà dân chủ” tự xưng, những kẻ cơ hội chính trị ôm giấc mộng quyền lực nhưng không chịu phấn đấu và cống hiến lại tung ra những chiêu bài phá hoại.
Bầu cử là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi công dân (Ảnh minh họa)Ngày 23/5/2021 sẽ diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.(Nguồn: quochoi.vn
Bầu cử là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi công dân. Ngày 23/5 sẽ diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.(Nguồn: quochoi.vn)

Lần này, khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tích cực chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thì họ cũng “miệt mài” tìm đủ mọi thủ đoạn chống phá. Nhưng, cũng như 14 kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội trước, chắc chắn họ sẽ thất bại toàn tập.

Họ là ai? Không quá đông, nhưng thành phần ôm mộng phá hoại bầu cử ở Việt Nam khá phức tạp, bao gồm các đảng phái, phe nhóm chính trị bất hợp pháp mà “Việt Tân” là một ví dụ.

Những đảng, nhóm này sống “ký sinh” bằng đồng tiền của các thế lực thù địch nước ngoài, chỉ có mỗi nhiệm vụ “ăn và phá sự nghiệp đổi mới của nhân dân Việt Nam”. Bộ phận thứ hai là một số trí thức và cán bộ bất mãn. Bộ phận này hình thành các “nhóm dân chủ”, “nhóm kiến nghị”, “câu lạc bộ”, “viện nghiên cứu”, hoặc “hội” này, “hội” kia một cách bất hợp pháp.

Bộ phận thứ ba là một số cá nhân đơn lẻ, vì những lý do khác nhau đã trượt vào vũng bùn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, thường hùa vào những luận điệu xuyên tạc kiểu “theo đóm ăn tàn” của “anh hùng bàn phím”.

Tuy thành phần khác nhau nhưng thủ đoạn phá hoại mà họ tập trung sử dụng thì khá giống nhau, chủ yếu là lập các trang web, các tài khoản mạng xã hội; sử dụng các phương tiện truyền thông thiếu thiện chí hoặc thù địch với Việt Nam để tung ra các bài viết, bài nói, clip bôi nhọ cuộc bầu cử.

Luận điệu của họ thì rất cũ, vẫn là “bài ca muôn thuở” phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Họ cho rằng, Đảng lãnh đạo “độc tài, toàn trị” thì không có dân chủ; nếu bầu cử mà cứ để Đảng lãnh đạo thì Quốc hội sẽ chỉ toàn “nghị gật” theo kiểu “Đảng chỉ tay, Quốc hội giơ tay còn Dân trắng tay”.

Từ đó, họ tuyên truyền, kích động đòi Quốc hội phải độc lập với Đảng; cho rằng Đảng lãnh đạo Quốc hội là đứng ngoài và đứng trên luật pháp; rằng Đảng lãnh đạo Quốc hội là biểu hiện của mất dân chủ; đòi phải cân bằng quyền lực giữa Quốc hội và Đảng nên cần có ít nhất 50% đại biểu Quốc hội không phải là đảng viên, vì chỉ có đại biểu Quốc hội không phải là đảng viên mới đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, còn đại biểu Quốc hội là đảng viên chỉ bảo vệ ý chí của Đảng.

Không chỉ tuyên truyền xuyên tạc, nhiều kẻ cơ hội chính trị còn phá hoại bầu cử bằng cách kêu gọi cử tri tẩy chay bầu cử. Cá biệt, có những người vừa ra sức vu khống, chê bai Quốc hội nhưng lại đăng đàn “tự ứng cử” và kêu gọi cộng đồng bỏ phiếu cho mình với lời hứa “cải tổ” Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam...

Cốt lõi của mọi luận điệu phá hoại bầu cử đều nhắm đến cái đích phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng với cuộc bầu cử và cho rằng, như vậy là vi hiến. Về điều này, nhà báo Đỗ Phú Thọ, Phó Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân, một nhà báo nhiều năm theo dõi hoạt động của Quốc hội, cho rằng: “Nhà nước mà chúng ta đang xây dựng là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; do đó, mọi hoạt động đều phải thượng tôn pháp luật, không chấp nhận bất cứ một hoạt động nào trái pháp luật.

Pháp luật nước ta đã quy định, Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Điều này được ghi rõ trong Hiến pháp, được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Cụ thể, tại Khoản 1, Điều 4, Hiến pháp 2013 quy định rõ: “Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”.

Như thế, việc Đảng lãnh đạo Nhà nước trong đó có Quốc hội - một cơ quan của Nhà nước - đã được khẳng định trong Hiến pháp. Cho nên, không thể có việc Quốc hội độc lập hoặc thậm chí đối lập với Đảng như yêu sách của các thế lực thù địch bên ngoài, một số phần tử chống đối hoặc một số người không am hiểu pháp luật. Và như vậy, Đảng lãnh đạo công tác bầu cử Quốc hội, HĐND là hoàn toàn đúng quy định của pháp luật.

Để khách quan, có lẽ những người phản đối sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cuộc bầu cử nên tham khảo kết quả nghiên cứu của Viện Phát triển quốc tế Harvard thuộc Ðại học Harvard (Mỹ).

Sau khi khảo sát Việt Nam, nhà nghiên cứu Dam Fforde đã đánh giá: "Lên nắm quyền qua chiến tranh và cách mạng chứ không phải do lực lượng bên ngoài áp đặt, năm 1975, Ðảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu một hệ thống chính trị nhất thể với một quyền lực và tính hợp pháp không bị ai thách thức.

Sau ba thập kỷ đấu tranh, Ðảng đã loại mọi đối thủ và khôi phục Việt Nam thành một nước độc lập và thống nhất. Ban lãnh đạo của Ðảng nằm trong số ổn định và thật sự nhất trí trong thế giới cộng sản, đảng viên của Ðảng bao gồm một phần lớn những người tận tụy và yêu nước nhất ở Việt Nam. Hơn nữa, đó là một đảng mà sự tồn vong và thắng lợi cuối cùng đã dựa vào việc huy động sự ủng hộ của quần chúng".

Tuy thành phần khác nhau nhưng thủ đoạn phá hoại mà họ tập trung sử dụng thì khá giống nhau, chủ yếu là lập các trang web, các tài khoản mạng xã hội; sử dụng các phương tiện truyền thông thiếu thiện chí hoặc thù địch với Việt Nam để tung ra các bài viết, bài nói, clip bôi nhọ cuộc bầu cử.

Trước ngày 2/9/1945, Việt Nam chưa có tên trên bản đồ thế giới, đất nước bị chia cắt làm ba miền với ba chế độ cai trị khác nhau trong khối Đông Dương, là thuộc địa của thực dân Pháp. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân ta giành được độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Và cũng từ đó, nước ta mới có hiến pháp, có bầu cử dân chủ và tự do.

Ở thời kỳ đầu lập nước, Việt Nam là quốc gia có nhiều đảng phái chính trị. Quốc hội nước ta có sự tham gia của nhiều đảng phái. Những người cộng sản Việt Nam đã tỏ rõ thiện chí muốn cùng tất cả các đảng phái chính trị chung tay xây dựng cơ đồ dân tộc khi “nhường” 70 ghế trong Quốc hội cho hai đảng Việt Quốc, Việt Cách.

Tuy nhiên, hai đảng phái chính trị “ký sinh” bằng tiền của nước ngoài này đã từ bỏ trách nhiệm của mình, chạy theo quân đội Tưởng Giới Thạch ra nước ngoài. Thực tiễn cách mạng Việt Nam trong hơn 90 năm qua đã chứng tỏ, chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam là có đủ bản lĩnh, đủ tài năng lãnh đạo, đưa cách mạng Việt Nam đến bến bờ thắng lợi. Nhân dân ta thấy rõ hiện thực khách quan đó, đã trân trọng hiến định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội vào Hiến pháp 2013.

Vấn đề cốt yếu thứ hai mà các “nhà dân chủ” đang kêu gào trên báo chí nước ngoài là tính dân chủ, công bằng của cuộc bầu cử. Họ cho rằng, Việt Nam thực hiện cơ chế “Đảng cử, dân bầu” nên không có cơ hội cho những người ngoài Đảng tự ứng cử.

Chúng ta hãy cùng nghe câu chuyện của Ông Phan Văn Quý, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thái Bình Dương, đại biểu Quốc hội khóa XIII. Ông Phan Văn Quý cho biết, cuối năm 2010, ông ứng cử vào Quốc hội khóa XIII để có thể đóng góp cho cộng đồng được nhiều hơn. Ông nộp hồ sơ ứng cử vào Ủy ban Bầu cử tỉnh Nghệ An trước thời điểm hết hạn ứng cử hai ngày.

Mọi việc diễn ra rất thuận lợi, ông được phân công về Đơn vị Bầu cử số 3, gồm hai huyện Quỳnh Lưu và Yên Thành. Trong tổ ứng cử, ông là ứng viên mới, trong khi đó, các ứng cử viên còn lại toàn là những người từng tham gia Quốc hội khóa trước và đã có nhiều năm hoạt động tại nghị trường.

Vậy mà ông đã trúng cử vào Quốc hội khóa XIII, đồng thời được bầu làm thành viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, có nhiều đóng góp cho Quốc hội khóa XIII.

Từ kinh nghiệm cá nhân của mình, ông Phan Văn Quý cho rằng: “Cánh cửa của Quốc hội luôn rộng mở với những người tự ứng cử. Tôi tin rằng, với sự chân thành và cầu thị, đặc biệt là với những cam kết rõ ràng về chương trình hành động, những người ứng cử nói chung và những người tự ứng cử nói riêng sẽ nhận được sự ủng hộ của các cử tri.

Điều này trái với một số luận điệu xuyên tạc cho rằng, ở Việt Nam không có “cửa” cho những người tự ứng cử vào Quốc hội”.

Giáo sư, bác sĩ Nguyễn Anh Trí, người tự ứng cử và trở thành ĐBQH đại khóa XIV cũng cho rằng: “Tôi là đại biểu tự ứng cử và đã trúng cử thì tôi biết là người tự ứng cử và người được giới thiệu là không khác gì nhau. Tôi tự làm đơn mang ra nộp. Khi bầu cử thì người tự ứng cử cũng như người được giới thiệu đều như nhau, không có khác biệt”.

Ông Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam mới đây đã khẳng định: “Tất cả các đợt bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp từ trước tới nay đều không cản trở người ngoài Đảng ứng cử đại biểu Quốc hội vì ứng cử là quyền của công dân. Nhà nước có trách nhiệm tạo điều kiện để công dân thực hiện quyền ứng cử. Người tự ứng cử hay người được giới thiệu ứng cử đều cùng chung thủ tục về hồ sơ, quy trình”.

Nhà báo Đỗ Phú Thọ, Phó Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân, một nhà báo nhiều năm theo dõi hoạt động của Quốc hội, cho rằng: “Nhà nước mà chúng ta đang xây dựng là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; do đó, mọi hoạt động đều phải thượng tôn pháp luật, không chấp nhận bất cứ một hoạt động nào trái pháp luật.

Nếu còn băn khoăn về tính dân chủ, công bằng của cuộc bầu cử, các “nhà dân chủ” có thể nghiên cứu các bản Hiến pháp của Việt Nam từ năm 1946 cho đến nay. Điều 18, Hiến pháp năm 1946; Điều 23, Hiến pháp năm 1959; Điều 57, Hiến pháp năm 1980; Điều 54, Hiến pháp năm 1992; Điều 27, Hiến pháp năm 2013 đều hiến định: Công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử, từ đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND. Về phía Đảng Cộng sản Việt Nam, Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về lãnh đạo cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cũng nêu rõ: “Bảo đảm các điều kiện thuận lợi để mọi công dân thực hiện đầy đủ quyền ứng cử, bầu cử theo quy định của pháp luật”.

Ông Vũ Đức Trường, kiều bào Ukraine cho rằng: "Về những ý kiến không thiện chí cho rằng bầu cử tại Việt Nam là không dân chủ thì với những câu nói ấy với người dân Việt Nam là bằng thừa. Thông qua những gì đang diễn ra ở thế giới thì người dân Việt Nam đến 99,9% tin rằng bầu cử như vậy là phù hợp. Họ cần sự ổn định, họ cần tìm ra tiếng nói của người đại diện cho họ nhưng lại phù hợp với điều kiện của đất nước Việt Nam chúng ta.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và những gì chúng ta đã làm, đang làm, đang tiến hành bầu cử từ cấp cơ sở đến Quốc hội như vậy là phù hợp".

Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ được tổ chức trên phạm vi cả nước vào ngày 23/5/2021.

Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh Đảng Cộng sản Việt Nam vừa tiến hành rất thành công Đại hội XIII. Nghị quyết Đại hội XIII nhận định: “Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”.

Đây là bước rất quan trọng nhằm kiện toàn bộ máy Nhà nước nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII đề ra.

Ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam bày tỏ: "Không lấy gì làm lạ cứ mỗi kỳ đại hội hay bầu cử là một làn sóng thay phiên nhau để phản bác bôi xấu chế độ, đất nước ta. Mặc dầu họ biết rõ đường lối, chính sách của Đảng nhưng họ muốn xóa đi tất cả những cái mà nhân dân ta đã thống nhất trong hiến pháp cũng như trong luật. Họ không hiểu rằng những điều họ nêu ra thì người dân có chấp nhận hay không?

Qua điều tra xã hội học mà Mặt trận đã tiến hành thì hầu hết những người yêu nước chân chính đều phản bác các luận điệu bôi xấu chế độ và cho rằng đấy là những phần tử lừa bịp không đáng tin cậy".

Có lẽ, đó cũng là lời nhắn nhủ của nhân dân gửi đến các “nhà dân chủ” và những lực lượng sống “ký sinh” bằng tiền của các thế lực ngoại bang ôm mộng phá hoại cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

TIN LIÊN QUAN
Việt Nam chủ động hợp tác với các cơ quan, cơ chế nhân quyền Liên hợp quốc
Báo cáo Nhân quyền 2020 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhận định thiếu khách quan về Việt Nam
Thành lập cơ quan nhân quyền quốc gia Việt Nam cần thiết và hợp xu thế
Báo cáo của tổ chức theo dõi nhân quyền: Lại những luận điệu xuyên tạc
Tâm thế tự tin là người Việt Nam

Bài viết cùng chủ đề

Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV

Xem nhiều

Đọc thêm

Lào lo ngại nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trên diện rộng

Lào lo ngại nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trên diện rộng

Baoquocte.vn. Bộ Y tế Lào ngày 23/10 cho biết, trong 24h qua, nước này ghi nhận 467 ca mắc mới Covid-19 và 1 trường hợp tử vong.
Ngôi sao nhạc soul Adele gây bão với đĩa đơn Easy On Me

Ngôi sao nhạc soul Adele gây bão với đĩa đơn Easy On Me

Baoquocte.vn. Adele đã trở lại vị trí quán quân trên bảng xếp hạng các đĩa đơn ăn khách nhất nước Anh lần đầu tiên sau 6 năm qua, với đĩa đơn ...
Đại sứ Việt Nam tại Nam Phi kiêm nhiệm Botswana Hoàng Văn Lợi trình Thư ủy nhiệm lên Tổng thống Botswana

Đại sứ Việt Nam tại Nam Phi kiêm nhiệm Botswana Hoàng Văn Lợi trình Thư ủy nhiệm lên Tổng thống Botswana

Baoquocte.vn. Tổng thống Botswana Mokgweeti Masisi nhấn mạnh luôn coi Việt Nam là người bạn thân thiết và mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp
Hà Nội thông báo khẩn tìm người đến Hair Salon Mẹ Ớt ở Đống Đa

Hà Nội thông báo khẩn tìm người đến Hair Salon Mẹ Ớt ở Đống Đa

Baoquocte.vn. Theo Sở Y tế Hà Nội, địa chỉ trên liên quan đến trường hợp bệnh nhân mắc Covid-19 mới được phát hiện trên địa bàn quận Đống Đa sáng 23/10.
Quốc hội nghe báo cáo thẩm tra về dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi)

Quốc hội nghe báo cáo thẩm tra về dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi)

Baoquocte.vn. Sáng ngày 23/10, Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Điện ảnh (sửa ...
Hà Nội: Mở tour du lịch an toàn đầu tiên giai đoạn bình thường mới

Hà Nội: Mở tour du lịch an toàn đầu tiên giai đoạn bình thường mới

Baoquocte.vn. 'Kiến trúc Pháp trong lòng Hà Nội' là tour du lịch an toàn đầu tiên có sự kết hợp giữa tham quan truyền thống với ứng dụng công nghệ thuyết ...
IAEA lo thỏa thuận AUKUS tạo tiền lệ xấu, Nga cảnh báo ‘hậu quả tiềm tàng’

IAEA lo thỏa thuận AUKUS tạo tiền lệ xấu, Nga cảnh báo ‘hậu quả tiềm tàng’

Baoquocte.vn. Đại sứ đặc trách của Bộ Ngoại giao Nga - ông Grigory Mashkov nhận định rằng AUKUS có nguy cơ làm suy yếu an ninh quốc tế và khu vực.
Các biến thể Covid-19 mới có tiếp tục xuất hiện và nguy hiểm hơn?

Các biến thể Covid-19 mới có tiếp tục xuất hiện và nguy hiểm hơn?

Baoquocte.vn. Trong tương lai có thể xuất hiện thêm những biến thể mới lách được vaccine và miễn dịch tự nhiên nhưng khó lây lan nhanh như Delta.
XSMT 24/10/2021, kết quả xổ số miền Trung hôm nay 24/10/2021. KQXSMT chủ nhật

XSMT 24/10/2021, kết quả xổ số miền Trung hôm nay 24/10/2021. KQXSMT chủ nhật

Baoquocte.vn. XSMT 24/10. SXMT 24/10. Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay, chủ nhật ngày 24 tháng 10 năm 2021. XSMT hôm nay. KQSXMT.
XSMN 24/10/2021, kết quả xổ số miền Nam hôm nay 24/10/2021. xổ số hôm nay 24/10

XSMN 24/10/2021, kết quả xổ số miền Nam hôm nay 24/10/2021. xổ số hôm nay 24/10

Baoquocte.vn. XSMN 24/10. xổ số hôm nay 24/10. Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay, Chủ Nhật ngày 24 tháng 10 năm 2021. XSMN chủ nhật. KQSXMN.
1,3 % dân số nước nghèo được tiêm vaccine Covid-19, nước giàu mới thực hiện 1/10 lời hứa

1,3 % dân số nước nghèo được tiêm vaccine Covid-19, nước giàu mới thực hiện 1/10 lời hứa

Baoquocte.vn. Trong số vaccine Covid-19 do các nước giàu cam kết quyên tặng, mới chỉ có 261 triệu liều (khoảng 14%) tới tay những quốc gia thu nhập thấp.
Tổng thư ký LHQ: Thế giới cần đấu tranh và hướng về phía trước vì quyền lợi của mỗi phụ nữ và trẻ em gái

Tổng thư ký LHQ: Thế giới cần đấu tranh và hướng về phía trước vì quyền lợi của mỗi phụ nữ và trẻ em gái

Baoquocte.vn. Tổng Thư ký LHQ kêu gọi các biện pháp nhằm bảo vệ quyền lợi của phụ nữ không chỉ ở Afghanistan mà còn khắp nơi trên thế giới.
Hội thảo quốc tế tham vấn dự thảo Báo cáo giữa kỳ tự nguyện thực hiện UPR chu kỳ III

Hội thảo quốc tế tham vấn dự thảo Báo cáo giữa kỳ tự nguyện thực hiện UPR chu kỳ III

Baoquocte.vn. Ngày 22/10 diễn ra Hội thảo quốc tế tham vấn về dự thảo Báo cáo giữa kỳ tự nguyện thực hiện các khuyến nghị UPR chu kỳ III của Việt Nam.
Việt Nam ưu tiên tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống

Việt Nam ưu tiên tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống

Baoquocte.vn. Đại sứ Đặng Đình Quý nhấn mạnh cần coi trọng kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết và chuyên môn của phụ nữ trong tất cả các lĩnh vực.
Đại sứ Australia tôn vinh vai trò sứ giả hòa bình của phụ nữ Việt Nam

Đại sứ Australia tôn vinh vai trò sứ giả hòa bình của phụ nữ Việt Nam

Baoquocte.vn. Đại sứ Australia trao đổi với các sĩ quan gìn giữ hòa bình về vai trò của phụ nữ cũng như thách thức, cơ hội của phụ nữ khi làm nhiệm vụ này.
Ngày 'chiến thắng của phụ nữ Ai Cập'

Ngày 'chiến thắng của phụ nữ Ai Cập'

Baoquocte.vn. Lần đầu tiên trong lịch sử 75 năm của Hội đồng Nhà nước Ai Cập có sự hiện diện của nữ thẩm phán.
Anh đau đầu với bài toán tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em

Anh đau đầu với bài toán tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em

Baoquocte.vn. Chính quyền Anh của Thủ tướng Boris Johnson đang đứng trước áp lực phải đẩy nhanh chiến dịch tiêm vaccine Covid-19, đặc biệt cho trẻ em.
Bảo hộ công dân là nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác đối ngoại

Bảo hộ công dân là nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác đối ngoại

Baoquocte.vn. Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đóng vai trò then chốt trong việc thực hiện hoạt động bảo hộ công dân.
Chính sách bảo hiểm xã hội: Phao cứu sinh của người lao động trong làn sóng Covid-19

Chính sách bảo hiểm xã hội: Phao cứu sinh của người lao động trong làn sóng Covid-19

Baoquocte.vn. Trong dịch Covid-19, chính sách bảo hiểm xã hội đã phát huy vai trò trụ cột trong việc bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.
Nỗ lực hướng tới một Việt Nam không còn đói nghèo

Nỗ lực hướng tới một Việt Nam không còn đói nghèo

Baoquocte.vn. Thành tựu trong giảm nghèo tuy là điểm sáng nhưng còn khiêm tốn. Chặng đường đến đích 'một Việt Nam không còn đói nghèo' sẽ cần nhiều nỗ lực hơn.
Hội nghị Bộ trưởng Phụ nữ ASEAN lần 4: Việt Nam khẳng định cam kết thúc đẩy bình đẳng giới

Hội nghị Bộ trưởng Phụ nữ ASEAN lần 4: Việt Nam khẳng định cam kết thúc đẩy bình đẳng giới

Baoquocte.vn. Ngày 15/10 đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Phụ nữ ASEAN lần thứ 4 (AMMW-4) theo hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của Indonesia.
Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025: Chú trọng đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội vùng lõi nghèo

Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025: Chú trọng đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội vùng lõi nghèo

Baoquocte.vn. Nhìn vào Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 có thể thấy quyền lợi của người dân đã được đặt làm trung tâm.
Đất nước châu Âu đầu tiên có Quốc hội với hơn 50% nữ nghị sĩ

Đất nước châu Âu đầu tiên có Quốc hội với hơn 50% nữ nghị sĩ

Baoquocte.vn. Kết quả bầu cử cuối cùng của Quốc hội Iceland ngày 26/9 cho thấy, tỷ lệ nữ nghị sĩ chiếm hơn 50%.
Từ Bộ trưởng Afghanistan, hai bằng thạc sĩ trở thành người giao hàng ở Đức

Từ Bộ trưởng Afghanistan, hai bằng thạc sĩ trở thành người giao hàng ở Đức

Baoquocte.vn. Mạng xã hội những ngày qua chia sẻ hình ảnh cựu Bộ trưởng Afghanistan đi xe đạp và giao đồ ăn tại một địa điểm ở thành phố Leipzig, Đức.
Canada 'rộng đường' về nhập cư, mục tiêu 401.000 cư dân thường trú mới trong 2021

Canada 'rộng đường' về nhập cư, mục tiêu 401.000 cư dân thường trú mới trong 2021

Baoquocte.vn. Canada đang trên đà tiếp nhận nhiều người nhập cư hơn trong năm nay, bất chấp đại dịch Covid-19 đã khép kín biên giới đối với người nước ngoài.
13 nguyên tắc chính của Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát về quyền con người (UPR)

13 nguyên tắc chính của Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát về quyền con người (UPR)

Baoquocte.vn. UPR là một cơ chế của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (UNHRC) định kỳ kiểm tra hoạt động nhân quyền của tất cả 193 quốc gia thành viên LHQ.
Cyprus: Cháy rừng lớn nhất trong gần 50 năm qua, 4 người thiệt mạng

Cyprus: Cháy rừng lớn nhất trong gần 50 năm qua, 4 người thiệt mạng

Baoquocte.vn. Ít nhất 4 người thiệt mạng khi cháy rừng thiêu rụi toàn bộ nhà cửa của người dân ở quận Larnaca, miền Nam Cyprus.
Tổng thống nước nào là nhà vận động toàn cầu vì phụ nữ và trẻ em?

Tổng thống nước nào là nhà vận động toàn cầu vì phụ nữ và trẻ em?

Baoquocte.vn. Tổng thống Estonia Kersti Kaljulaid được bổ nhiệm làm nhà vận động toàn cầu vì sức khỏe và hạnh phúc của phụ nữ, thanh thiếu niên.
Phiên bản di động