Về luận điệu của những ‘ký sinh trùng’ ôm mộng phá hoại bầu cử

HỒNG CHUYÊN
Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. Đến hẹn lại lên, cứ mỗi lần đất nước diễn ra một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng thì những “nhà dân chủ” tự xưng, những kẻ cơ hội chính trị ôm giấc mộng quyền lực nhưng không chịu phấn đấu và cống hiến lại tung ra những chiêu bài phá hoại.
Bầu cử là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi công dân (Ảnh minh họa)Ngày 23/5/2021 sẽ diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.(Nguồn: quochoi.vn
Bầu cử là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi công dân. Ngày 23/5 sẽ diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.(Nguồn: quochoi.vn)

Lần này, khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tích cực chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thì họ cũng “miệt mài” tìm đủ mọi thủ đoạn chống phá. Nhưng, cũng như 14 kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội trước, chắc chắn họ sẽ thất bại toàn tập.

Họ là ai? Không quá đông, nhưng thành phần ôm mộng phá hoại bầu cử ở Việt Nam khá phức tạp, bao gồm các đảng phái, phe nhóm chính trị bất hợp pháp mà “Việt Tân” là một ví dụ.

Những đảng, nhóm này sống “ký sinh” bằng đồng tiền của các thế lực thù địch nước ngoài, chỉ có mỗi nhiệm vụ “ăn và phá sự nghiệp đổi mới của nhân dân Việt Nam”. Bộ phận thứ hai là một số trí thức và cán bộ bất mãn. Bộ phận này hình thành các “nhóm dân chủ”, “nhóm kiến nghị”, “câu lạc bộ”, “viện nghiên cứu”, hoặc “hội” này, “hội” kia một cách bất hợp pháp.

Bộ phận thứ ba là một số cá nhân đơn lẻ, vì những lý do khác nhau đã trượt vào vũng bùn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, thường hùa vào những luận điệu xuyên tạc kiểu “theo đóm ăn tàn” của “anh hùng bàn phím”.

Tuy thành phần khác nhau nhưng thủ đoạn phá hoại mà họ tập trung sử dụng thì khá giống nhau, chủ yếu là lập các trang web, các tài khoản mạng xã hội; sử dụng các phương tiện truyền thông thiếu thiện chí hoặc thù địch với Việt Nam để tung ra các bài viết, bài nói, clip bôi nhọ cuộc bầu cử.

Luận điệu của họ thì rất cũ, vẫn là “bài ca muôn thuở” phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Họ cho rằng, Đảng lãnh đạo “độc tài, toàn trị” thì không có dân chủ; nếu bầu cử mà cứ để Đảng lãnh đạo thì Quốc hội sẽ chỉ toàn “nghị gật” theo kiểu “Đảng chỉ tay, Quốc hội giơ tay còn Dân trắng tay”.

Từ đó, họ tuyên truyền, kích động đòi Quốc hội phải độc lập với Đảng; cho rằng Đảng lãnh đạo Quốc hội là đứng ngoài và đứng trên luật pháp; rằng Đảng lãnh đạo Quốc hội là biểu hiện của mất dân chủ; đòi phải cân bằng quyền lực giữa Quốc hội và Đảng nên cần có ít nhất 50% đại biểu Quốc hội không phải là đảng viên, vì chỉ có đại biểu Quốc hội không phải là đảng viên mới đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, còn đại biểu Quốc hội là đảng viên chỉ bảo vệ ý chí của Đảng.

Không chỉ tuyên truyền xuyên tạc, nhiều kẻ cơ hội chính trị còn phá hoại bầu cử bằng cách kêu gọi cử tri tẩy chay bầu cử. Cá biệt, có những người vừa ra sức vu khống, chê bai Quốc hội nhưng lại đăng đàn “tự ứng cử” và kêu gọi cộng đồng bỏ phiếu cho mình với lời hứa “cải tổ” Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam...

Cốt lõi của mọi luận điệu phá hoại bầu cử đều nhắm đến cái đích phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng với cuộc bầu cử và cho rằng, như vậy là vi hiến. Về điều này, nhà báo Đỗ Phú Thọ, Phó Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân, một nhà báo nhiều năm theo dõi hoạt động của Quốc hội, cho rằng: “Nhà nước mà chúng ta đang xây dựng là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; do đó, mọi hoạt động đều phải thượng tôn pháp luật, không chấp nhận bất cứ một hoạt động nào trái pháp luật.

Pháp luật nước ta đã quy định, Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Điều này được ghi rõ trong Hiến pháp, được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Cụ thể, tại Khoản 1, Điều 4, Hiến pháp 2013 quy định rõ: “Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”.

Như thế, việc Đảng lãnh đạo Nhà nước trong đó có Quốc hội - một cơ quan của Nhà nước - đã được khẳng định trong Hiến pháp. Cho nên, không thể có việc Quốc hội độc lập hoặc thậm chí đối lập với Đảng như yêu sách của các thế lực thù địch bên ngoài, một số phần tử chống đối hoặc một số người không am hiểu pháp luật. Và như vậy, Đảng lãnh đạo công tác bầu cử Quốc hội, HĐND là hoàn toàn đúng quy định của pháp luật.

Để khách quan, có lẽ những người phản đối sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cuộc bầu cử nên tham khảo kết quả nghiên cứu của Viện Phát triển quốc tế Harvard thuộc Ðại học Harvard (Mỹ).

Sau khi khảo sát Việt Nam, nhà nghiên cứu Dam Fforde đã đánh giá: "Lên nắm quyền qua chiến tranh và cách mạng chứ không phải do lực lượng bên ngoài áp đặt, năm 1975, Ðảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu một hệ thống chính trị nhất thể với một quyền lực và tính hợp pháp không bị ai thách thức.

Sau ba thập kỷ đấu tranh, Ðảng đã loại mọi đối thủ và khôi phục Việt Nam thành một nước độc lập và thống nhất. Ban lãnh đạo của Ðảng nằm trong số ổn định và thật sự nhất trí trong thế giới cộng sản, đảng viên của Ðảng bao gồm một phần lớn những người tận tụy và yêu nước nhất ở Việt Nam. Hơn nữa, đó là một đảng mà sự tồn vong và thắng lợi cuối cùng đã dựa vào việc huy động sự ủng hộ của quần chúng".

Tuy thành phần khác nhau nhưng thủ đoạn phá hoại mà họ tập trung sử dụng thì khá giống nhau, chủ yếu là lập các trang web, các tài khoản mạng xã hội; sử dụng các phương tiện truyền thông thiếu thiện chí hoặc thù địch với Việt Nam để tung ra các bài viết, bài nói, clip bôi nhọ cuộc bầu cử.

Trước ngày 2/9/1945, Việt Nam chưa có tên trên bản đồ thế giới, đất nước bị chia cắt làm ba miền với ba chế độ cai trị khác nhau trong khối Đông Dương, là thuộc địa của thực dân Pháp. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân ta giành được độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Và cũng từ đó, nước ta mới có hiến pháp, có bầu cử dân chủ và tự do.

Ở thời kỳ đầu lập nước, Việt Nam là quốc gia có nhiều đảng phái chính trị. Quốc hội nước ta có sự tham gia của nhiều đảng phái. Những người cộng sản Việt Nam đã tỏ rõ thiện chí muốn cùng tất cả các đảng phái chính trị chung tay xây dựng cơ đồ dân tộc khi “nhường” 70 ghế trong Quốc hội cho hai đảng Việt Quốc, Việt Cách.

Tuy nhiên, hai đảng phái chính trị “ký sinh” bằng tiền của nước ngoài này đã từ bỏ trách nhiệm của mình, chạy theo quân đội Tưởng Giới Thạch ra nước ngoài. Thực tiễn cách mạng Việt Nam trong hơn 90 năm qua đã chứng tỏ, chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam là có đủ bản lĩnh, đủ tài năng lãnh đạo, đưa cách mạng Việt Nam đến bến bờ thắng lợi. Nhân dân ta thấy rõ hiện thực khách quan đó, đã trân trọng hiến định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội vào Hiến pháp 2013.

Vấn đề cốt yếu thứ hai mà các “nhà dân chủ” đang kêu gào trên báo chí nước ngoài là tính dân chủ, công bằng của cuộc bầu cử. Họ cho rằng, Việt Nam thực hiện cơ chế “Đảng cử, dân bầu” nên không có cơ hội cho những người ngoài Đảng tự ứng cử.

Chúng ta hãy cùng nghe câu chuyện của Ông Phan Văn Quý, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thái Bình Dương, đại biểu Quốc hội khóa XIII. Ông Phan Văn Quý cho biết, cuối năm 2010, ông ứng cử vào Quốc hội khóa XIII để có thể đóng góp cho cộng đồng được nhiều hơn. Ông nộp hồ sơ ứng cử vào Ủy ban Bầu cử tỉnh Nghệ An trước thời điểm hết hạn ứng cử hai ngày.

Mọi việc diễn ra rất thuận lợi, ông được phân công về Đơn vị Bầu cử số 3, gồm hai huyện Quỳnh Lưu và Yên Thành. Trong tổ ứng cử, ông là ứng viên mới, trong khi đó, các ứng cử viên còn lại toàn là những người từng tham gia Quốc hội khóa trước và đã có nhiều năm hoạt động tại nghị trường.

Vậy mà ông đã trúng cử vào Quốc hội khóa XIII, đồng thời được bầu làm thành viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, có nhiều đóng góp cho Quốc hội khóa XIII.

Từ kinh nghiệm cá nhân của mình, ông Phan Văn Quý cho rằng: “Cánh cửa của Quốc hội luôn rộng mở với những người tự ứng cử. Tôi tin rằng, với sự chân thành và cầu thị, đặc biệt là với những cam kết rõ ràng về chương trình hành động, những người ứng cử nói chung và những người tự ứng cử nói riêng sẽ nhận được sự ủng hộ của các cử tri.

Điều này trái với một số luận điệu xuyên tạc cho rằng, ở Việt Nam không có “cửa” cho những người tự ứng cử vào Quốc hội”.

Giáo sư, bác sĩ Nguyễn Anh Trí, người tự ứng cử và trở thành ĐBQH đại khóa XIV cũng cho rằng: “Tôi là đại biểu tự ứng cử và đã trúng cử thì tôi biết là người tự ứng cử và người được giới thiệu là không khác gì nhau. Tôi tự làm đơn mang ra nộp. Khi bầu cử thì người tự ứng cử cũng như người được giới thiệu đều như nhau, không có khác biệt”.

Ông Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam mới đây đã khẳng định: “Tất cả các đợt bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp từ trước tới nay đều không cản trở người ngoài Đảng ứng cử đại biểu Quốc hội vì ứng cử là quyền của công dân. Nhà nước có trách nhiệm tạo điều kiện để công dân thực hiện quyền ứng cử. Người tự ứng cử hay người được giới thiệu ứng cử đều cùng chung thủ tục về hồ sơ, quy trình”.

Nhà báo Đỗ Phú Thọ, Phó Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân, một nhà báo nhiều năm theo dõi hoạt động của Quốc hội, cho rằng: “Nhà nước mà chúng ta đang xây dựng là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; do đó, mọi hoạt động đều phải thượng tôn pháp luật, không chấp nhận bất cứ một hoạt động nào trái pháp luật.

Nếu còn băn khoăn về tính dân chủ, công bằng của cuộc bầu cử, các “nhà dân chủ” có thể nghiên cứu các bản Hiến pháp của Việt Nam từ năm 1946 cho đến nay. Điều 18, Hiến pháp năm 1946; Điều 23, Hiến pháp năm 1959; Điều 57, Hiến pháp năm 1980; Điều 54, Hiến pháp năm 1992; Điều 27, Hiến pháp năm 2013 đều hiến định: Công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử, từ đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND. Về phía Đảng Cộng sản Việt Nam, Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về lãnh đạo cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cũng nêu rõ: “Bảo đảm các điều kiện thuận lợi để mọi công dân thực hiện đầy đủ quyền ứng cử, bầu cử theo quy định của pháp luật”.

Ông Vũ Đức Trường, kiều bào Ukraine cho rằng: "Về những ý kiến không thiện chí cho rằng bầu cử tại Việt Nam là không dân chủ thì với những câu nói ấy với người dân Việt Nam là bằng thừa. Thông qua những gì đang diễn ra ở thế giới thì người dân Việt Nam đến 99,9% tin rằng bầu cử như vậy là phù hợp. Họ cần sự ổn định, họ cần tìm ra tiếng nói của người đại diện cho họ nhưng lại phù hợp với điều kiện của đất nước Việt Nam chúng ta.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và những gì chúng ta đã làm, đang làm, đang tiến hành bầu cử từ cấp cơ sở đến Quốc hội như vậy là phù hợp".

Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ được tổ chức trên phạm vi cả nước vào ngày 23/5/2021.

Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh Đảng Cộng sản Việt Nam vừa tiến hành rất thành công Đại hội XIII. Nghị quyết Đại hội XIII nhận định: “Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”.

Đây là bước rất quan trọng nhằm kiện toàn bộ máy Nhà nước nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII đề ra.

Ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam bày tỏ: "Không lấy gì làm lạ cứ mỗi kỳ đại hội hay bầu cử là một làn sóng thay phiên nhau để phản bác bôi xấu chế độ, đất nước ta. Mặc dầu họ biết rõ đường lối, chính sách của Đảng nhưng họ muốn xóa đi tất cả những cái mà nhân dân ta đã thống nhất trong hiến pháp cũng như trong luật. Họ không hiểu rằng những điều họ nêu ra thì người dân có chấp nhận hay không?

Qua điều tra xã hội học mà Mặt trận đã tiến hành thì hầu hết những người yêu nước chân chính đều phản bác các luận điệu bôi xấu chế độ và cho rằng đấy là những phần tử lừa bịp không đáng tin cậy".

Có lẽ, đó cũng là lời nhắn nhủ của nhân dân gửi đến các “nhà dân chủ” và những lực lượng sống “ký sinh” bằng tiền của các thế lực ngoại bang ôm mộng phá hoại cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

TIN LIÊN QUAN
Việt Nam chủ động hợp tác với các cơ quan, cơ chế nhân quyền Liên hợp quốc
Báo cáo Nhân quyền 2020 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhận định thiếu khách quan về Việt Nam
Thành lập cơ quan nhân quyền quốc gia Việt Nam cần thiết và hợp xu thế
Báo cáo của tổ chức theo dõi nhân quyền: Lại những luận điệu xuyên tạc
Tâm thế tự tin là người Việt Nam

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Hàn Quốc 'mạnh tay' với tội phạm lừa đảo liên quan tới tiền điện tử

Hàn Quốc 'mạnh tay' với tội phạm lừa đảo liên quan tới tiền điện tử

Baoquocte.vn. Hàn Quốc ngày 9/5 cho biết sẽ tăng cường hệ thống giám sát các trang web lừa đảo liên quan đến tiền điện tử.
Lo ngại tình huống xấu nhất, Tổng thống Belarus ký sắc lệnh về chuyển giao quyền lực

Lo ngại tình huống xấu nhất, Tổng thống Belarus ký sắc lệnh về chuyển giao quyền lực

Baoquocte.vn. Tổng thống Belarus đã ký một sắc lệnh cho phép chuyển giao quyền lực của tổng thống trong trường hợp ông bị sát hại hoặc không thể thực hiện nhiệm ...
Hải Dương - 'Địa chỉ đỏ' về thu hút FDI khu vực phía Bắc

Hải Dương - 'Địa chỉ đỏ' về thu hút FDI khu vực phía Bắc

Baoquocte.vn. Những năm gần đây, tỉnh Hải Dương tiếp tục trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư nước ngoài như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore.
XSMB 10/5 - Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ 2 10/5/2021 - SXMB 10/5 - xổ số hôm nay

XSMB 10/5 - Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ 2 10/5/2021 - SXMB 10/5 - xổ số hôm nay

Baoquocte.vn. XSMB 10/5. XSMB thứ 2. Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay, thứ 2 ngày 10 tháng 5 năm 2021. SXMB 10/5. KQSXMB.
Lịch âm 10/5 - Xem âm lịch hôm nay thứ 2 ngày 10/5/2021 chính xác nhất - Lịch vạn niên 10/5/2021

Lịch âm 10/5 - Xem âm lịch hôm nay thứ 2 ngày 10/5/2021 chính xác nhất - Lịch vạn niên 10/5/2021

Baoquocte.vn. Lịch âm 10/5. Âm lịch hôm nay 10/5. Xem âm lịch hôm nay ngày 10/5/2021 chính xác nhất. Lịch vạn niên ngày 10 tháng 5 năm 2021 hôm nay.
XSMN 9/5 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay 9/5/2021 - SXMN 9/5 - xổ số hôm nay

XSMN 9/5 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay 9/5/2021 - SXMN 9/5 - xổ số hôm nay

Baoquocte.vn. XSMN 9/5. SXMN 9/5. Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay, Chủ Nhật ngày 9 tháng 5 năm 2021. XSMN chủ nhật. KQSXMN.
XSMT 9/5 - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay 9/5/2021 - SXMT 9/5 - xổ số hôm nay

XSMT 9/5 - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay 9/5/2021 - SXMT 9/5 - xổ số hôm nay

Baoquocte.vn. XSMT 9/5. SXMT 9/5. Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay, Chủ Nhật ngày 9 tháng 5 năm 2021. XSMT chủ nhật. KQSXMT.
Tử vi hôm nay - Xem tử vi 12 con giáp 10/5/2021: Tuổi Mùi công việc bộn bề, tuổi Thìn kinh doanh thuận lợi

Tử vi hôm nay - Xem tử vi 12 con giáp 10/5/2021: Tuổi Mùi công việc bộn bề, tuổi Thìn kinh doanh thuận lợi

Baoquocte.vn. Tử vi hôm nay 10/5/2021, tử vi 12 con giáp - tuổi Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi về công việc, tài lộc...
XSMB 9/5 - Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 9/5/2021 - SXMB 9/5 - xổ số hôm nay

XSMB 9/5 - Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 9/5/2021 - SXMB 9/5 - xổ số hôm nay

Baoquocte.vn. XSMB 9/5. SXMB 9/5. Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay, Chủ Nhật ngày 9 tháng 5 năm 2021. XSMB chủ nhật. KQSXMB.
XSMT 10/5 - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ 2 10/5/2021 - SXMT 10/5 - xổ số hôm nay

XSMT 10/5 - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ 2 10/5/2021 - SXMT 10/5 - xổ số hôm nay

Baoquocte.vn. XSMT 10/5. XSMT thứ 2. Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay, thứ 2 ngày 10 tháng 5 năm 2021. SXMT 10/5. KQSXMT.
Mỹ-Mexico: Hợp tác chặt chẽ giúp giải quyết gốc rễ vấn dề di cư

Mỹ-Mexico: Hợp tác chặt chẽ giúp giải quyết gốc rễ vấn dề di cư

Baoquocte.vn. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador họp trực tuyến, thảo luận vấn đề di cư.
New Zealand hỗ trợ 270 gia đình ở Hải Dương vượt 'bão' Covid-19

New Zealand hỗ trợ 270 gia đình ở Hải Dương vượt 'bão' Covid-19

Baoquocte.vn. Đây là dự án thứ ba về hỗ trợ khắc phục hậu quả Covid-19 mà Đại sứ quán New Zealand đã sát cánh cùng Việt Nam.
Chống phân biệt đối xử: Số lượng các tội ác thù hận nhằm vào người gốc Á tại Mỹ tăng gấp đôi trong một năm

Chống phân biệt đối xử: Số lượng các tội ác thù hận nhằm vào người gốc Á tại Mỹ tăng gấp đôi trong một năm

Baoquocte.vn. Số lượng các tội ác hận thù nhằm vào người gốc Á tại Mỹ được báo cáo đã tăng hơn gấp đôi trong vòng một năm.
Báo cáo LHQ: Hơn 28 triệu người cận kề chết đói, 155 triệu người đối mặt khủng hoảng nghiêm trọng về an ninh lương thực

Báo cáo LHQ: Hơn 28 triệu người cận kề chết đói, 155 triệu người đối mặt khủng hoảng nghiêm trọng về an ninh lương thực

Baoquocte.vn. Ít nhất 155 triệu người trên thế giới phải đối mặt với mức độ khủng hoảng nghiêm trọng về mất an ninh lương thực trong năm 2020.
Sea Watch giải cứu 450 người di cư trên biển, gần một nửa là trẻ em

Sea Watch giải cứu 450 người di cư trên biển, gần một nửa là trẻ em

Baoquocte.vn. Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) thông báo tổ chức phi chính phủ Sea Watch đã giải cứu 450 người di cư trên biển, trong đó có 180 trẻ em.
Nhật Bản: Dân số trẻ em thấp kỷ lục sau 4 thập niên giảm liên tiếp

Nhật Bản: Dân số trẻ em thấp kỷ lục sau 4 thập niên giảm liên tiếp

Baoquocte.vn. Tính đến ngày 1/4, số trẻ em dưới 14 tuổi ở Nhật Bản là 14,93 triệu - thấp nhất kể từ khi tiến hành thống kê về dân số trẻ em năm 1950.
Covid-19 ở Ấn Độ: Hàng trăm triệu người rơi vào cảnh nghèo khó

Covid-19 ở Ấn Độ: Hàng trăm triệu người rơi vào cảnh nghèo khó

Baoquocte.vn. Khoảng 230 triệu người Ấn Độ rơi vào cảnh nghèo khó do dịch Covid-19 trong năm 2020 và nhóm người trẻ tuổi, phụ nữ chịu tác động mạnh nhất.
Các nhà lãnh đạo châu Phi nỗ lực đạt mục tiêu 'đói về không'

Các nhà lãnh đạo châu Phi nỗ lực đạt mục tiêu 'đói về không'

Baoquocte.vn. Các nguyên thủ quốc gia và chính phủ châu Phi đã cam kết xóa bỏ nạn đói và suy dinh dưỡng, vốn đang cản trở sự tiến bộ trên lục địa này.
Bê bối ‘Sofagate’ và câu chuyện bất bình đẳng giới

Bê bối ‘Sofagate’ và câu chuyện bất bình đẳng giới 2

Baoquocte.vn. Kể cả tại các cuộc họp cấp cao, tình trạng bất bình đẳng giới vẫn có thể xảy ra. Lần này, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula Von der Leyen là ‘nạn nhân’.
Hy vọng từ Chương trình Tiêm chủng 2030: Cần các quốc gia cam kết và hành động

Hy vọng từ Chương trình Tiêm chủng 2030: Cần các quốc gia cam kết và hành động

Baoquocte.vn. Chương trình Tiêm chủng 2030 được kỳ vọng sẽ giúp ngăn chặn khoảng 50 triệu ca tử vong, 75% trong đó ở các nước có thu nhập thấp và trung bình thấp.
Covid-19 đánh cắp tương lai của thế hệ trẻ

Covid-19 đánh cắp tương lai của thế hệ trẻ

Baoquocte.vn. Đại dịch Covid-19 để lại những hệ lụy sâu rộng tới mọi tầng lớp xã hội, trong đó, thế hệ trẻ đang cảm thấy lạc lõng và bị bỏ lại phía sau.
Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang: Cần lấy sự an toàn và sinh kế của người dân làm trung tâm

Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang: Cần lấy sự an toàn và sinh kế của người dân làm trung tâm

Baoquocte.vn. Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang nêu bật thông điệp qua Phiên thảo luận 'Bảo vệ cơ sở hạ tầng thiết yếu đối với sự sống của người dân'.
Lần đầu tiên hai 'phó tướng' WTO là phụ nữ

Lần đầu tiên hai 'phó tướng' WTO là phụ nữ

Baoquocte.vn. Tổng Giám đốc WTO bổ nhiệm 2 phụ nữ vào vị trí lãnh đạo cấp phó của WTO là bà Angela Ellard (người Mỹ) và bà Anabel Gonzalez (người Costa Rica).
Những điều cần biết về Nghị quyết 2573 do Việt Nam xây dựng vừa được Hội đồng Bảo an thông qua

Những điều cần biết về Nghị quyết 2573 do Việt Nam xây dựng vừa được Hội đồng Bảo an thông qua

Baoquocte.vn. Ngày 27/4, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã thông qua Nghị quyết 2573 về Bảo vệ cơ sở hạ tầng thiết yếu trong xung đột vũ trang.
Mỹ thông qua dự luật để hạn chế tội ác gia tăng nhằm vào cộng đồng người Mỹ gốc Á

Mỹ thông qua dự luật để hạn chế tội ác gia tăng nhằm vào cộng đồng người Mỹ gốc Á

Baoquocte.vn. Ngày 22/4, Thượng viện Mỹ thông qua một dự luật nhằm hạn chế các tội ác gia tăng gần đây nhằm vào cộng đồng người Mỹ gốc Á.
Hơn một nửa số hộ chiếu vàng ở CH Cyprus được cấp trái luật

Hơn một nửa số hộ chiếu vàng ở CH Cyprus được cấp trái luật

Baoquocte.vn. Hơn 50% số hộ chiếu mà CH Cyprus cấp cho các nhà đầu tư theo chương trình hộ chiếu vàng là trái quy định pháp luật.
Sỹ quan thứ ba của Việt Nam làm nhiệm vụ tại Trụ sở Liên hợp quốc là ai?

Sỹ quan thứ ba của Việt Nam làm nhiệm vụ tại Trụ sở Liên hợp quốc là ai?

Baoquocte.vn. Tính đến thời điểm này, Việt Nam đã có 3 sỹ quan trúng tuyển vào làm việc tại trụ sở Liên hợp quốc.
Ngày thế giới phòng, chống bom mìn (4/4): Chung tay vì cuộc sống bình yên

Ngày thế giới phòng, chống bom mìn (4/4): Chung tay vì cuộc sống bình yên

Baoquocte.vn. Việt Nam là một trong những quốc gia phải gánh chịu hậu quả nặng nề của bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh.
Phiên bản di động