Văn nghệ sĩ tin tưởng thành công của Đại hội XIII thúc đẩy văn hóa nghệ thuật lên tầm cao mới

Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. TGVN. Nhiều văn nghệ sĩ bày tỏ tin tưởng và kỳ vọng Đại hội XIII của Đảng sẽ tiếp tục có những quyết sách đúng đắn, sáng suốt, lựa chọn những cán bộ đủ đức, đủ tài để thúc đẩy văn hóa phát triển lên một tầm cao mới.

Đại hội XIII của Đảng là sự kiện chính trị quan trọng có ý nghĩa đặc biệt với đất nước và nhân dân Việt Nam. Trong những ngày này, mọi tầng lớp nhân dân đều hướng về Đại hội với thật nhiều hy vọng về tương lai tươi đẹp, thành công của Đại hội Đảng với đội ngũ những cán bộ lãnh đạo tiêu biểu đầy đủ tài đức, tràn đầy nhiệt huyết, trí tuệ và trách nhiệm cao sẽ đưa đất nước ngày cảng phát triển nhanh chóng, bền vững và tiến bộ.

Trong niềm phấn khởi đó, giới văn nghệ sĩ cả nước bày tỏ nhiều tâm tư nguyện vọng và tin tưởng Đảng và Nhà Nước ta sẽ tiếp tục có những quyết sách đúng đắn, sáng suốt, dành sự quan tâm đặc biệt đối với việc bảo tồn, gìn giữ những giá trị truyền thống, xây dựng một nền văn hóa Việt Nam đa dạng, cởi mở mà vẫn đậm đà bản sắc dân tộc.

Vuong Duy Bien
NSND Vương Duy Biên, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.

NSND Vương Duy Biên, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng mang một tầm vóc đặc biệt quan trọng:

Mỗi một kỳ Đại hội, toàn thể người dân cả nước đều háo hức, chờ đợi bởi đây là mốc son đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của đất nước. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện quan trọng của dân tộc, vì thế tôi cũng như tất cả người dân đều kỳ vọng Đại hội Đảng thành công, lựa chọn được những người xứng đáng, đáp ứng được kỳ vọng của nhân dân, tiếp tục đưa sự nghiệp của Đảng, của đất nước phát triển.

Vai trò lãnh đạo của Đảng mang một tầm vóc đặc biệt quan trọng, ở bất cứ ngành nghề, lĩnh vực nào. Các đơn vị nghệ thuật hiện nay đa phần trực thuộc Nhà nước quản lý. Chúng ta vẫn duy trì được sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước trong mọi hoạt động. Vì thế người lãnh đạo cần hiểu rõ được tâm tư nguyện vọng, đồng cảm, chia sẻ với văn nghệ sĩ nhưng làm thế nào để truyền đạt được Nghị quyết của Đảng một cách sâu rộng, gần gũi đến với giới nghệ sĩ đồng thời khuyến khích, khơi dậy trong họ niềm khao khát sáng tạo, cống hiến. Đó là trách nhiệm của công tác Đảng trong lĩnh vực văn học nghệ thuật.

Bên cạnh đó, bản thân tôi luôn mong muốn, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam vẫn luôn nhận được sự quan tâm của Đảng và nhà nước. Có nguồn quỹ hỗ trợ các công tác sáng tạo văn học nghệ thuật, phát huy và đưa sự quan tâm của Nhà nước đến với tình hình thực tế cụ thể hoạt động văn học nghệ thuật của các tỉnh, thành phố. Đặc biệt quan tâm đầu tiên ở các vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc các tỉnh còn khó khăn do mặt bằng chung ở các tỉnh thành chưa có sự đồng đều ở môi trường hoạt động giống như các văn nghệ sĩ ở thành phố.

Hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam.
Hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam.

Hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam đặc biệt tin tưởng Đại hội XIII sẽ mở ra một trang mới cho đất nước nói chung và nền Mỹ thuật Việt Nam nói riêng:

Từ năm 1986 đến nay, đường lối Văn hoá văn nghệ của Đảng ta ở từng thời kỳ một đều có những bước điều chỉnh phù hợp với sự thay đổi rất nhanh của nền Văn học Nghệ thuật nước nhà. Có thể thấy rằng sau năm 1986, Nghị quyết 05 của Bộ Chính trị rồi Nghị quyết 23, Nghị quyết 33, qua từng chặng một đều thấy rằng Đảng ta luôn hiểu rõ xu thế phát triển của nền Văn học Nghệ thuật Việt Nam.

Đường lối văn nghệ của Đảng bao giờ cũng đáp ứng kịp thời với bối cảnh, xu thế thay đổi của cả nền văn học nghệ thuật, trong đó có nền Mỹ thuật Việt Nam. Đó là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình hình thành và phát triển của nền Văn học Nghệ thuật nước nhà.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là một mốc son hết sức quan trọng trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước. Sau 35 năm Đổi mới thì chúng ta đang đứng trước thập niên hết sức quan trọng của đất nước, dân tộc.

Không khí của Đổi mới lại ùa lên. Không chỉ giới văn học nghệ thuật Việt Nam mà nhân dân ta cũng đang rất kỳ vọng, chờ đợi rằng Đại hội XIII sẽ là một nhiệm kỳ quan trọng trước thập niên bản lề. Với sự chuẩn bị chu đáo, khoa học, công tâm, sáng suốt của Đảng cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII này, trong việc lựa chọn nhân sự, chúng ta sẽ thấy như một cuộc chuyển giao thế hệ, cho một thế hệ lãnh đạo mới, trẻ trung, tài năng, vì nhân dân, đất nước, gánh trên vai trách nhiệm mới trước sứ mệnh mới của Đảng ta. Có thể nói ngọn cờ mà Đảng ta dẫn dắt dân tộc vẫn được tiếp tục được những thế hệ sau kế thừa.

Nhà văn Nguyễn Văn Thọ.
Nhà văn Nguyễn Văn Thọ.

Nhà văn Nguyễn Văn Thọ gửi gắm niềm tin Đại hội sẽ lựa chọn được đội ngũ lãnh đạo văn hoá đủ đức, đủ tài, am tường, thấu hiểu văn nghệ sĩ:

Là một đảng viên gần 50 tuổi Đảng, tôi đã theo dõi rất nhiều kỳ Đại hội của Đảng. Trải qua bao nhiêu năm đến nay, từ khi chúng ta hoà bình, đổi mới, với sự lãnh đạo của Đảng, đã đưa đất nước tiến lên, phát triển, đời sống nhân dân được no đủ.

Giai đoạn gần đây nhất, trong quá trình phát triển, chúng ta đã tiến hành đấu tranh rất nhiều với các hiện tượng tiêu cực trong Đảng, trong Nhà nước. Tôi kỳ vọng trong Đại hội này, đúng như đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã hy vọng, hoạch định, phát biểu rằng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ lựa chọn ra các đảng viên ưu tú, những nhân tài thật sự, những người có đức, có tài, đoàn kết, lãnh đạo Đảng, nhân dân, đất nước.

Là văn nghệ sĩ, tôi cũng kỳ vọng, đề nghị các đồng chí chọn lựa ra những lãnh đạo văn hoá quan tâm, gần gũi và trình độ, am tường nhất định đối với văn nghệ sĩ.

Nhà thơ Trần Gia Thái, Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội.
Nhà thơ Trần Gia Thái, Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội.

Nhà thơ Trần Gia Thái, Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội tin tưởng thành công của Đại hội sẽ tạo ra môi trường mới kích thích sáng tạo, nâng cao chất lượng các hoạt động văn học nghệ thuật theo hướng chuyên nghiệp, toàn diện:

Cùng với các tầng lớp nhân dân, giới Văn nghệ sĩ Thủ đô và cả nước đều kì vọng và đặt niềm tin chính trị sâu sắc vào sự thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội sẽ mở ra một chương mới trong tiến trình phát triển của đất nước mà khởi nguồn là “Xây dựng con người và nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc” như trong các văn kiện quan trọng của Đại hội đã thể hiện quyết tâm: “Xây dựng, phát triển, tạo môi trường và điều kiện xã hội thuận lợi nhất để khơi dậy tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng phát triển tài năng, trí tuệ, phẩm chất của con người Việt Nam là trung tâm, mục tiêu và động lực phát triển quan trọng của đất nước...”. Tham gia vào công cuộc này là thiên chức, là sứ mệnh, là trách niệm công dân của các nhà văn trước Tổ quốc.

Đối với Đại hội, mỗi người đều có những vấn đề riêng để quan tâm sâu hơn trong tổng thể những vấn đề hệ trọng của đất nước như vấn đề chống tham nhũng, vấn đề dân chủ, đoàn kết, đồi mới, giữ được truyền thống, bản sắc, vấn đề hội nhập, vấn đề quan ngại khi đạo đức xuống cấp...

Song có một vấn đề chung nhất mà mọi người đều mong mỏi, tin tưởng vào sự thành công: đó là Đại hội với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm, sẽ đề ra những đường hướng, quyết sách, đúng đắn và chuẩn xác để đưa đất nước lên một tầm cao mới, vị thế mới trong kỉ nguyên của hội nhập toàn diện và phát triển nhanh, mạnh, bền vững.

Nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại.
Nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại.

Nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại hy vọng quan điểm, đường lối đúng đắn về văn học nghệ thuật của Đảng thúc đẩy mạnh mẽ sự hứng khởi của các văn nghệ sĩ:

Hiến pháp 2013, Điều lệ Đảng hiện hành đều khẳng định sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp và toàn diện của Đảng. Văn nghệ cũng chịu sự lãnh đạo này. Ngay từ năm 1953, Bác Hồ đã khẳng định: “Văn hoá, nghệ thuật cũng như mọi hoạt động khác, không thể đứng ngoài, mà phải ở trong kinh tế và chính trị”.

Cho đến Đại hội XIII, và mãi mãi, về sự lãnh đạo của Đảng đối với văn nghệ - cũng như các lĩnh vực khác – mà lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện là một nguyên tắc không thay đổi. Tuy nhiên, mỗi thời kỳ, do yêu cầu khách quan của sự phát triển mà phương thức, hình thức trong sự lãnh đạo có sự thay đổi phù hợp. Các cơ chế, chính sách, đường lối cũng rất linh hoạt.

Một quá trình dài trong Đổi mới, văn nghệ luôn có sự lãnh đạo của Đảng, các nhà nghệ sĩ đã được trang bị cho mình một định hướng tốt; đã có những kinh nghiệm thành công và thất bại. Tôi tin rằng nhiều ấp ủ đã chín. Nhiều mầm mống kỳ diệu đã hình thành. Tài năng Việt được khẳng định trên nhiều lĩnh vực. Trên lĩnh vực truyền thống là văn nghệ, nhất định sẽ có những tài năng vượt trội xuất hiện trong thời gian tới.

Tôi cũng hy vọng quan điểm, đường lối đúng đắn về văn học nghệ thuật của Đảng sẽ sớm được cụ thể hóa bằng luật, bằng những chính sách cụ thể có sức thúc đẩy mạnh mẽ sự hứng khởi của các văn nghệ sĩ; các văn nghệ sĩ mạnh mẽ dấn thân vào đời sống, hiểu sâu hơn tâm hồn, ý chí người Việt – cả trẻ lẫn già để vẽ nên những bức tranh huyền diệu về cuộc sống hôm nay; khi đất nước đang bứt mình khỏi ngàn xưa để bay tới những chân trời mới nhưng không làm mất đi tiếng Việt, hồn Việt tinh hoa.

TIN LIÊN QUAN
Đại hội XIII của Đảng: Chuyên gia Singapore đề cao tầm nhìn phát triển năm 2045 của Việt Nam
Người Việt tại Mỹ tin tưởng vào thành công của Đại hội XIII
Trung tâm Báo chí Đại hội XIII vận hành hiệu quả trong bối cảnh dịch Covid-19
Truyền thông quốc tế đưa tin về Đại hội XIII của Đảng: Việt Nam ghi dấu ấn bằng thành công nổi bật trong hoàn cảnh khó khăn
Hôm nay (28/1), Đại hội XIII nghe báo cáo về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương

(theo Hạnh Lê/VOV.VN)

Đọc thêm

XSMN 23/6 - Xổ số miền Nam hôm nay thứ 4 23/6/2021 - xổ số hôm nay 23/6 - SXMN - KQXSMN

XSMN 23/6 - Xổ số miền Nam hôm nay thứ 4 23/6/2021 - xổ số hôm nay 23/6 - SXMN - KQXSMN

Baoquocte.vn. XSMN 23/6. xổ số hôm nay 23/6. xổ số miền Nam hôm nay thứ 4 ngày 23 tháng 6 năm 2021. KQXSMN thứ 4. SXMN 23/6. KQSXMN.
Lịch âm 23/6 - Xem âm lịch hôm nay thứ 4 ngày 23/6/2021 chính xác nhất - Lịch vạn niên 23/6/2021

Lịch âm 23/6 - Xem âm lịch hôm nay thứ 4 ngày 23/6/2021 chính xác nhất - Lịch vạn niên 23/6/2021

Baoquocte.vn. Lịch âm 23/6. Âm lịch hôm nay 23/6. Xem âm lịch hôm nay ngày 23/6/2021 chính xác nhất. Lịch vạn niên ngày 23 tháng 6 năm 2021 hôm nay.
XSMT 23/6 - Xổ số miền Trung hôm nay thứ 4 23/6/2021 - xổ số hôm nay - SXMT 23/6 - KQXSMT

XSMT 23/6 - Xổ số miền Trung hôm nay thứ 4 23/6/2021 - xổ số hôm nay - SXMT 23/6 - KQXSMT

Baoquocte.vn. XSMT 23/6. SXMT 23/6. xổ số miền Trung hôm nay thứ 4 ngày 23 tháng 6 năm 2021. KQXSMT thứ 4. xổ số hôm nay. KQSXMT.
XSMB 23/6 - Xổ số miền Bắc hôm nay thứ 4 23/6/2021 - xổ số hôm nay - SXMB 23/6 - KQXSMB

XSMB 23/6 - Xổ số miền Bắc hôm nay thứ 4 23/6/2021 - xổ số hôm nay - SXMB 23/6 - KQXSMB

Baoquocte.vn. XSMB 23/6. SXMB 23/6. xổ số miền Bắc hôm nay thứ 4 ngày 23 tháng 6 năm 2021. KQXSMB thứ 4. xổ số hôm nay. KQSXMB.
XSĐN 23/6 - Kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 23/6/2021 - SXĐN 23/6 - KQXSĐN thứ 4

XSĐN 23/6 - Kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 23/6/2021 - SXĐN 23/6 - KQXSĐN thứ 4

Baoquocte.vn. XSĐN 23/6. Xổ số Đồng Nai hôm nay ngày 23 tháng 6 năm 2021. xo so dong nai. KQXSĐN 23/6. KQXSĐN.
Tử vi 12 cung hoàng đạo Thứ Tư ngày 23/6/2021: Nhân Mã đừng chơi xấu người khác, Xử Nữ bị lừa tiền

Tử vi 12 cung hoàng đạo Thứ Tư ngày 23/6/2021: Nhân Mã đừng chơi xấu người khác, Xử Nữ bị lừa tiền

Baoquocte.vn. Tử vi hôm nay 23/6 của 12 cung hoàng đạo - Ma Kết, Bảo Bình, Song Ngư, Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên ...
Đẩy mạnh phong trào phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm trong trường học

Đẩy mạnh phong trào phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm trong trường học

Baoquocte.vn. Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai các nhiệm vụ phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm trong trường học.
Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Angela Merkel: Việt Nam luôn coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược với Đức

Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Angela Merkel: Việt Nam luôn coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược với Đức

Baoquocte.vn. Tại cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược với Đức.
Tử vi hôm nay - Xem tử vi 12 con giáp 23/6/2021: Tuổi Thìn cảnh giác tiền bạc, tuổi Mùi và người ấy khắc khẩu

Tử vi hôm nay - Xem tử vi 12 con giáp 23/6/2021: Tuổi Thìn cảnh giác tiền bạc, tuổi Mùi và người ấy khắc khẩu

Baoquocte.vn. Tử vi hôm nay 23/6/2021, tử vi 12 con giáp - tuổi Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi về công việc, tài lộc...
Thúc đẩy quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai đảng cầm quyền và quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore

Thúc đẩy quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai đảng cầm quyền và quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore

Baoquocte.vn. Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao, Trưởng Ban Đối ngoại Đảng Hành động Nhân dân Singapore Vivian Balakrishnan.
Mở cửa du lịch nội tỉnh, Quảng Ninh đón gần 30.000 lượt du khách

Mở cửa du lịch nội tỉnh, Quảng Ninh đón gần 30.000 lượt du khách

Baoquocte.vn. Chỉ trong 2 ngày cuối tuần 19 - 20/6, các điểm du lịch, di tích, danh thắng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đón gần 10.000 lượt khách.
Du lịch quốc tế từng bước được mở cửa trở lại thông qua chứng nhận sức khỏe

Du lịch quốc tế từng bước được mở cửa trở lại thông qua chứng nhận sức khỏe

Baoquocte.vn. Nhiều quốc gia đang từng bước mở lại hoạt động đi lại, du lịch, giao thương thông qua chứng nhận sức khỏe.
Choáng ngợp với cảnh sắc bao la, xanh ngát của những đồi chè ở Long Cốc, Phú Thọ

Choáng ngợp với cảnh sắc bao la, xanh ngát của những đồi chè ở Long Cốc, Phú Thọ

Baoquocte.vn. Những quả đồi hình bát úp tròn mịn ở xã Long Cốc (Tân Sơn, Phú Thọ) như những kì quan thiên nhiên đem lại vẻ đẹp ngoạn mục cho đất chè vùng trung du.
Thiên đường du lịch Maldives chật vật bịt 'lỗ hổng' trong dịch Covid-19

Thiên đường du lịch Maldives chật vật bịt 'lỗ hổng' trong dịch Covid-19

Baoquocte.vn. Quốc đảo Maldives đã mở cửa các khu nghỉ dưỡng để thu hút du khách, nhưng làn sóng đại dịch Covid-19 gia tăng gần đây lại làm lộ lỗ hổng y tế ở nước này.
Khám phá cuộc sống ở 'nóc nhà thế giới' Tây Tạng sau các hạn chế đi lại do Covid-19

Khám phá cuộc sống ở 'nóc nhà thế giới' Tây Tạng sau các hạn chế đi lại do Covid-19

Baoquocte.vn. Trung Quốc đã nới lỏng các hạn chế đi lại ở Tây Tạng do ảnh hưởng bởi Covid-19. Giờ đây các du khách nước ngoài có thể đến khám phá 'nóc nhà thế giới'.
Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam 2021 sẽ được tổ chức vào cuối tháng 7

Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam 2021 sẽ được tổ chức vào cuối tháng 7

Baoquocte.vn. Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam 2021 sẽ được tổ chức từ ngày 29/7 - 1/8 tới tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội.
Nhà văn hóa Hữu Ngọc: Một thoáng văn học Italy (Kỳ 16)

Nhà văn hóa Hữu Ngọc: Một thoáng văn học Italy (Kỳ 16)

Baoquocte.vn. Văn học Italy chiếm một vị trí quan trọng trong văn hóa của châu Âu. Thời kỳ này bao gồm một số tên tuổi nổi tiếng thế giới.
Nhà văn hóa Hữu Ngọc: Một thoáng văn học Italy (Kỳ 15)

Nhà văn hóa Hữu Ngọc: Một thoáng văn học Italy (Kỳ 15)

Baoquocte.vn. Văn học Italy chiếm một vị trí quan trọng trong văn hóa của châu Âu. Thời kỳ này bao gồm một số tên tuổi nổi tiếng thế giới.
Nhà văn hóa Hữu Ngọc: Một thoáng văn học Italy (Kỳ 14)

Nhà văn hóa Hữu Ngọc: Một thoáng văn học Italy (Kỳ 14)

Baoquocte.vn. Thomas Aquinas là nhà thần học được coi là nhà tư tưởng lớn nhất của Thiên Chúa giáo, Thomasi Giuseppe là nhà văn Italy quý tộc đảo Sicilia.
Nhà văn hóa Hữu Ngọc: Một thoáng văn học Italy (Kỳ 13)

Nhà văn hóa Hữu Ngọc: Một thoáng văn học Italy (Kỳ 13)

Baoquocte.vn. Pirandello Luigi là nhà văn, nhà viết kịch thuộc loại nổi tiếng bậc nhất trên thế giới. Ông đã nhận được giải thưởng Nobel năm 1934.
Nhà văn hóa Hữu Ngọc: Một thoáng văn học Italy (Kỳ 12)

Nhà văn hóa Hữu Ngọc: Một thoáng văn học Italy (Kỳ 12)

Baoquocte.vn. Văn học Italy chiếm một vị trí quan trọng trong văn hóa của châu Âu. Thời kỳ này có một số tên tuổi nổi tiếng thế giới.
Nhà văn hóa Hữu Ngọc: Một thoáng văn học Italy (Kỳ 11)

Nhà văn hóa Hữu Ngọc: Một thoáng văn học Italy (Kỳ 11)

Baoquocte.vn. Văn học Italy chiếm vị trí quan trọng trong văn hóa của châu Âu. Thời kỳ này có một số tên tuổi nổi tiếng như: Moravia Alberto, Moretti Marino...
‘Người hùng mang ngàn gương mặt’: Đầu sách kinh điển về văn hóa, văn học ở Mỹ

‘Người hùng mang ngàn gương mặt’: Đầu sách kinh điển về văn hóa, văn học ở Mỹ

Baoquocte.vn. 'Người hùng mang ngàn gương mặt' là công trình độc lập đầu tiên khởi đầu cho sự nghiệp cả một đời nghiên cứu thần thoại của tác giả Joseph Campbell.
Phụ huynh Việt tại Mỹ phát hành sách song ngữ quảng bá văn hóa truyền thống

Phụ huynh Việt tại Mỹ phát hành sách song ngữ quảng bá văn hóa truyền thống

Baoquocte.vn. TinyWrist - một nhóm phụ huynh Việt tại Mỹ vừa phát hành hai cuốn sách song ngữ Việt-Anh dành cho thiếu nhi.
'Nguồn gốc dịch bệnh': Cuốn tiểu thuyết trinh thám đặc biệt về khoa học

'Nguồn gốc dịch bệnh': Cuốn tiểu thuyết trinh thám đặc biệt về khoa học

Baoquocte.vn. Cuốn sách 'Nguồn gốc dịch bệnh' đến nay vẫn hấp dẫn với những dự cảm và khai phá thú vị được các nhà khoa học ghi chép lại.
'Câu chuyện từ trái tim': Lăng kính đa màu của một bác sĩ kiêm đại biểu Quốc hội

'Câu chuyện từ trái tim': Lăng kính đa màu của một bác sĩ kiêm đại biểu Quốc hội

Baoquocte.vn. 'Câu chuyện từ trái tim' của PGS. TS Nguyễn Lân Hiếu chứa đựng những câu chuyện về bác sĩ cùng những bài phân tích về y tế, giáo dục, môi trường...
Huấn luyện viên và đại kiện tướng quốc tế viết sách hướng dẫn chơi cờ vua

Huấn luyện viên và đại kiện tướng quốc tế viết sách hướng dẫn chơi cờ vua

Baoquocte.vn. 'Nhà vô địch' là bộ sách được viết bởi huấn luyện viên cờ vua Nguyễn Hữu Huấn và đại kiện tướng quốc tế Lê Thanh Tú, vừa được phát hành trong mùa Hè này.
Sách ảnh 'Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh: Hành trình cứu nước' được phát hành bằng bốn thứ tiếng

Sách ảnh 'Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh: Hành trình cứu nước' được phát hành bằng bốn thứ tiếng

Baoquocte.vn. Nhân ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, sách ảnh “Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh: Hành trình cứu nước” phát hành bằng tiếng Việt, Anh, Nga và Trung Quốc.
Phiên bản di động