[TRỰC TUYẾN] Hội nghị quốc tế về Phụ nữ, hòa bình và an ninh - Phiên toàn thể 2

Phiên toàn thể 2 (từ 18h30 - 20h00) Xây dựng và triển khai các kế hoạch hành động quốc gia: Thành công và Thách thức của một số quốc gia.

Phiên bản di động