[Trực tiếp] Bế mạc Đại hội Đảng lần thứ XIII

Theo chương trình làm việc điều chỉnh đã được thông qua, sáng nay (1/2), Đại hội XIII của Đảng bế mạc.

Nguồn (theo VTC 1)

Video nằm trong bài : TRỰC TIẾP: Bế mạc Đại hội XIII của Đảng

Phiên bản di động