Tọa đàm ‘Kiều bào với biển đảo Việt Nam'

Tọa đàm 'Kiều bào với biển đảo Việt Nam' do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao chủ trì tổ chức đang diễn ra từ 16h ngày 20/11.

Phiên bản di động