Tháng Chủ tịch HĐBA: Việt Nam chủ trì Phiên họp cấp Bộ trưởng về khắc phục hậu quả bom mìn

Tối ngày 8/4, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chủ trì Phiên họp HĐBA LHQ cấp Bộ trưởng về chủ đề “Khắc phục hậu quả bom mìn và duy trì hòa bình bền vững: Tăng cường gắn kết để hành động hiệu quả hơn” theo hình thức trực tuyến. Đây là hoạt động lớn đầu tiên của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch HĐBA LHQ vào tháng 4/2021.

Phiên bản di động