Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (18-19/5): Hà Nội, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trưa chiều hửng nắng; Cảnh báo mưa lớn cục bộ khu vực phía Nam

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (18-19/5): Hà Nội, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trưa chiều hửng nắng; Cảnh báo mưa lớn cục bộ khu vực phía Nam

Baoquocte.vn. Dự báo thời tiết Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng; Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ chiều tối mưa vừa mưa to cục bộ.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (17-18/5): Hà Nội, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trưa chiều hửng nắng; phía Nam chiều tối mưa vừa mưa to cục bộ

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (17-18/5): Hà Nội, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trưa chiều hửng nắng; phía Nam chiều tối mưa vừa mưa to cục bộ

Baoquocte.vn. Dự báo thời tiết Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời nhiều mây, trưa chiều hửng nắng; Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ chiều tối mưa rào và dông rải rác.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (2-3/4): Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét; Trung Trung Bộ mưa rất to; Nam Bộ ngày nắng

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (2-3/4): Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét; Trung Trung Bộ mưa rất to; Nam Bộ ngày nắng

Baoquocte.vn. Dự báo thời tiết Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét, trưa chiều hửng nắng; Trung Trung Bộ mưa rất to; Tây Nguyên, Nam Bộ ngày nắng.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (25-26/3): Bắc Bộ đêm và sáng sớm trời lạnh, trưa chiều hửng nắng; Tây Bắc, miền Trung, Nam có nắng nóng

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (25-26/3): Bắc Bộ đêm và sáng sớm trời lạnh, trưa chiều hửng nắng; Tây Bắc, miền Trung, Nam có nắng nóng

Baoquocte.vn. Dự báo thời tiết Bắc Bộ đêm và sáng sớm trời lạnh, sương mù, trưa chiều trời nắng. Tây Bắc, miền Trung và Nam có nơi nắng nóng trên 35 độ C.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (24-25/3): Bắc Bộ rét về đêm và sáng, trưa chiều có nắng; Tây Nguyên, Nam Bộ chiều tối mưa vài nơi, ngày nắng

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (24-25/3): Bắc Bộ rét về đêm và sáng, trưa chiều có nắng; Tây Nguyên, Nam Bộ chiều tối mưa vài nơi, ngày nắng

Baoquocte.vn. Dự báo thời tiết Bắc Bộ đêm và sáng trời rét, sương mù, trưa chiều có nắng; Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ chiều tối mưa dông vài nơi, ngày nắng.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (19-20/3): Bắc Bộ đêm và sáng sớm trời lạnh, trưa chiều nắng; Nam Bộ ngày nắng có nơi trên 35 độ C

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (19-20/3): Bắc Bộ đêm và sáng sớm trời lạnh, trưa chiều nắng; Nam Bộ ngày nắng có nơi trên 35 độ C

Baoquocte.vn. Dự báo thời tiết Bắc Bộ đêm và sáng sớm trời lạnh, mưa phùn, sương mù; Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ chiều tối mưa, dông vài nơi, ngày nắng.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (18-19/3): Cả nước có nắng; Bắc Bộ đêm và sáng sớm trời lạnh; Nam Bộ chiều tối mưa rào và dông vài nơi

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (18-19/3): Cả nước có nắng; Bắc Bộ đêm và sáng sớm trời lạnh; Nam Bộ chiều tối mưa rào và dông vài nơi

Baoquocte.vn. Dự báo thời tiết Bắc Bộ đêm và sáng sớm trời lạnh, trưa chiều có nắng; Bắc miền Trung mưa rào và dông vài nơi; Tây Nguyên, Nam Bộ ngày nắng.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (17-18/3): Bắc Bộ đêm và sáng sớm trời lạnh, mưa phùn, và sương mù; Nam Bộ chiều tối mưa rào, dông, ngày nắng

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (17-18/3): Bắc Bộ đêm và sáng sớm trời lạnh, mưa phùn, và sương mù; Nam Bộ chiều tối mưa rào, dông, ngày nắng

Baoquocte.vn. Dự báo thời tiết Bắc Bộ đêm và sáng trời trời lạnh, có mưa phùn và sương mù; Bắc Trung Bộ trưa chiều hửng nắng; Tây Nguyên, Nam Bộ trời nắng.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (16-17/3): Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đêm và sáng sớm trời lạnh, sương mù nhẹ; Đông Nam Bộ nắng nóng trên 35 độ C

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (16-17/3): Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đêm và sáng sớm trời lạnh, sương mù nhẹ; Đông Nam Bộ nắng nóng trên 35 độ C

Baoquocte.vn. Dự báo thời tiết Bắc Bộ đêm và sáng sớm trời lạnh, sương mù; Tây Bắc và Bắc Trung Bộ trưa chiều hửng nắng; Tây Nguyên, Nam Bộ có nơi nắng nóng.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (9-10/3): Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét, mưa phùn, sương mù; Nam Bộ có nơi nắng nóng trên 35 độ C

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (9-10/3): Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét, mưa phùn, sương mù; Nam Bộ có nơi nắng nóng trên 35 độ C

Baoquocte.vn. Dự báo thời tiết Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét về đêm và sáng, mưa phùn và sương mù rải rác; Tây Nguyên, Nam Bộ chiều tối ít mưa, ngày nắng.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (8-9/3): Cả nước có nắng; Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét; phía Nam đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (8-9/3): Cả nước có nắng; Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét; phía Nam đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh

Baoquocte.vn. Dự báo thời tiết Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ rét về đêm và sáng, mưa vài nơi, sáng sớm sương mù nhẹ, trưa chiều có nắng; Tây Nguyên, Nam Bộ ngày nắng.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (3-4/3): Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét, trưa chiều hửng nắng; phía Nam nắng nóng

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (3-4/3): Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét, trưa chiều hửng nắng; phía Nam nắng nóng

Baoquocte.vn. Dự báo thời tiết Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ rét về đêm và sáng, sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng; Nam Bộ chiều tối mưa, dông vài nơi, ngày nắng.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (2-3/3): Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ rét về đêm và sáng, sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng; Nam Bộ nắng nóng

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (2-3/3): Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ rét về đêm và sáng, sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng; Nam Bộ nắng nóng

Baoquocte.vn. Dự báo thời tiết Bắc Bộ trời rét, Hà Nội và Bắc Trung Bộ rét về đêm và sáng, sáng sớm sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng; Nam Bộ nắng nóng.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (15-16/2): Hà Nội, Bắc Bộ trời rét, mưa nhỏ, sương mù, vùng núi rét đậm; Tây Nguyên, Nam Bộ ngày nắng

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (15-16/2): Hà Nội, Bắc Bộ trời rét, mưa nhỏ, sương mù, vùng núi rét đậm; Tây Nguyên, Nam Bộ ngày nắng

Baoquocte.vn. Dự báo thời tiết Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, vùng núi rét đậm; Nam Bộ chiều tối mưa dông vài nơi, ngày nắng.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (22-23/1): Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ rét về đêm và sáng, trưa chiều hửng nắng; Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng nóng

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (22-23/1): Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ rét về đêm và sáng, trưa chiều hửng nắng; Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng nóng

Baoquocte.vn. Dự báo thời tiết Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét, mưa vài nơi, sáng sớm sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, vùng núi rét đậm.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động