'Lật mặt' các tổ chức phản động đội lốt tôn giáo

'Lật mặt' các tổ chức phản động đội lốt tôn giáo

Baoquocte.vn. Lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo, nhiều tổ chức phản động đội lốt tôn giáo như tổ chức Tin lành đấng Christ ở Tây Nguyên, mưu đồ chống phá Việt Nam.
Người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên: Không còn dễ chia rẽ

Người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên: Không còn dễ chia rẽ

Baoquocte.vn. Tây Nguyên là một trong những địa bàn trọng điểm mà các thế lực thù địch lựa chọn thực hiện chiến lược 'diễn biến hòa bình'.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động