Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (24-25/1): Hà Nội, Bắc Bộ rét về đêm và sáng sớm, mưa nhỏ mưa phùn, sương mù, Tây Bắc trưa chiều hửng nắng

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (24-25/1): Hà Nội, Bắc Bộ rét về đêm và sáng sớm, mưa nhỏ mưa phùn, sương mù, Tây Bắc trưa chiều hửng nắng

Baoquocte.vn. Dự báo thời tiết Hà Nội và Bắc Bộ đêm và sáng sớm trời rét, mưa nhỏ mưa phùn, sương mù rải rác; Tây Bắc trưa chiều trời nắng; Nam Bộ ngày nắng.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (23-24/1): Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đêm và sáng sớm trời rét, sương mù, trưa chiều hửng nắng

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (23-24/1): Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đêm và sáng sớm trời rét, sương mù, trưa chiều hửng nắng

Baoquocte.vn. Dự báo thời tiết Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đêm và sáng sớm trời rét, trưa chiều có nắng; Nam Trung Bộ đêm và sáng trời lạnh; Nam Bộ ngày nắng.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (19-20/1): Bắc Bộ trời rét, vùng núi rét đậm và mưa vừa mưa to; Nam Bộ đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (19-20/1): Bắc Bộ trời rét, vùng núi rét đậm và mưa vừa mưa to; Nam Bộ đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng

Baoquocte.vn. Dự báo thời tiết Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét; phía Tây Bắc và vùng núi Đông Bắc Bộ rét đậm, có mưa vừa mưa to; Tây Nguyên, Nam Bộ ngày nắng.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (15-16/1): Hà Nội, Bắc Bộ trời rét, vùng núi mưa vừa mưa to; Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ ngày nắng

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (15-16/1): Hà Nội, Bắc Bộ trời rét, vùng núi mưa vừa mưa to; Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ ngày nắng

Baoquocte.vn. Dự báo thời tiết Hà Nội, Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, sáng sớm sương mù và mưa nhỏ, mưa phùn; trưa chiều giảm mây hửng nắng.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (1-15/1): Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Hà Nội rét đậm 14 độ; Nam Bộ đêm mưa ít, ngày nắng

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (1-15/1): Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Hà Nội rét đậm 14 độ; Nam Bộ đêm mưa ít, ngày nắng

Baoquocte.vn. Dự báo thời tiết Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, sương mù nhẹ, vùng núi rét đậm; Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ đêm mưa vài nơi, ngày nắng.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (13-14/1): Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, mưa phùn và sương mù; Nam Bộ chiều, tối mưa vài nơi, ngày nắng

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (13-14/1): Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, mưa phùn và sương mù; Nam Bộ chiều, tối mưa vài nơi, ngày nắng

Baoquocte.vn. Dự báo thời tiết Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, mưa phùn, sương mù; Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (7-8/1): Bắc Bộ đêm và sáng trời rét; Nam Trung Bộ đêm trời lạnh; Tây Nguyên, Nam Bộ chiều tối, đêm mưa dông

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (7-8/1): Bắc Bộ đêm và sáng trời rét; Nam Trung Bộ đêm trời lạnh; Tây Nguyên, Nam Bộ chiều tối, đêm mưa dông

Baoquocte.vn. Dự báo thời tiết Bắc Bộ đêm và sáng rời rét, sáng sớm sương mù nhẹ; Tây Bắc trưa chiều hửng nắng; Trung Bộ mưa rào rải rác; Nam Bộ ngày nắng.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (6-7/1): Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét; Nam Bộ đêm mưa dông vài nơi, ngày nắng nóng

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (6-7/1): Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét; Nam Bộ đêm mưa dông vài nơi, ngày nắng nóng

Baoquocte.vn. Dự báo thời tiết Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ rét về đêm và sáng; Nam Trung Bộ đêm và sáng trời lạnh; Tây Nguyên, Nam Bộ đêm mưa vài nơi, ngày nắng.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (4-5/1): Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đêm trời rét, vùng núi rét đậm; Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ chiều nắng

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (4-5/1): Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đêm trời rét, vùng núi rét đậm; Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ chiều nắng

Baoquocte.vn. Dự báo thời tiết Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đêm trời rét; trưa chiều có nắng; Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ chiều nắng, đêm mưa rào, dông vài nơi.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (3-4/1): Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ rét về đêm và sáng, trưa chiều có nắng; Trung Bộ mưa rào rải rác; Nam Bộ ngày nắng

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (3-4/1): Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ rét về đêm và sáng, trưa chiều có nắng; Trung Bộ mưa rào rải rác; Nam Bộ ngày nắng

Baoquocte.vn. Dự báo thời tiết Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét, trưa chiều hửng nắng; miền Trung có mưa rào rải rác; Tây Nguyên, Nam Bộ ngày nắng.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (1-2/1): Bắc Bộ trời rét, vùng núi rét đậm; Trung Bộ mưa rào rải rác; Nam Bộ chiều tối mưa vài nơi, ngày nắng

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (1-2/1): Bắc Bộ trời rét, vùng núi rét đậm; Trung Bộ mưa rào rải rác; Nam Bộ chiều tối mưa vài nơi, ngày nắng

Baoquocte.vn. Dự báo thời tiết Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét; Bắc Bộ sáng sớm sương mù nhẹ rải rác; Nam Trung Bộ đêm và sáng sớm trời lạnh; Nam Bộ ngày nắng.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (23-24/12): Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét về đêm và sáng; Trung, Nam Trung Bộ mưa rào rải rác; Nam Bộ ngày nắng

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (23-24/12): Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét về đêm và sáng; Trung, Nam Trung Bộ mưa rào rải rác; Nam Bộ ngày nắng

Baoquocte.vn. Dự báo thời tiết Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét, trưa chiều hửng nắng; Nam Trung Bộ mưa rào rải rác; Tây Nguyên, Nam Bộ ngày nắng.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (22-23/12): Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ rét về đêm và sáng, trưa chiều có nắng; Tây Nguyên, Nam Bộ có nơi mưa vừa mưa to

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (22-23/12): Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ rét về đêm và sáng, trưa chiều có nắng; Tây Nguyên, Nam Bộ có nơi mưa vừa mưa to

Baoquocte.vn. Dự báo thời tiết Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét, sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều có nắng; Tây Nguyên, Nam Bộ mưa rào, dông rải rác.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (21-22/12): Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét; Tây Nguyên, Nam Bộ cục bộ mưa vừa, mưa to

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (21-22/12): Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét; Tây Nguyên, Nam Bộ cục bộ mưa vừa, mưa to

Baoquocte.vn. Dự báo thời tiết Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét, sáng sớm sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng; Nam Trung Bộ, Tây Nguyên ngày nắng.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (17-18/12): Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét; Nam Trung Bộ mưa vừa mưa to, Tây Nguyên, Nam Bộ ngày nắng

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (17-18/12): Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét; Nam Trung Bộ mưa vừa mưa to, Tây Nguyên, Nam Bộ ngày nắng

Baoquocte.vn. Dự báo thời tiết Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét; Nam Trung Bộ mưa vừa mưa to; Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối mưa dông, ngày nắng.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động