Đón, tiếp Phó Nguyên thủ quốc gia thăm chính thức

Đón, tiếp Phó Nguyên thủ quốc gia thăm chính thức

Baoquocte.vn. Điều 13 Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại quy định việc đón, tiếp Phó Nguyên thủ quốc gia thăm chính thức.
Đón, tiếp người đứng đầu nghị viện thăm chính thức (Phần 2)

Đón, tiếp người đứng đầu nghị viện thăm chính thức (Phần 2)

Baoquocte.vn. Điều 12 Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại quy định việc đón, tiếp người đứng đầu nghị viện thăm chính thức.
Đón, tiếp người đứng đầu nghị viện thăm chính thức (Phần 1)

Đón, tiếp người đứng đầu nghị viện thăm chính thức (Phần 1)

Baoquocte.vn. Điều 12 Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại quy định việc đón, tiếp người đứng đầu nghị viện thăm chính thức.
Đón, tiếp người đứng đầu chính phủ thăm chính thức (Phần 2)

Đón, tiếp người đứng đầu chính phủ thăm chính thức (Phần 2)

Baoquocte.vn. Điều 11 Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại quy định việc đón, tiếp người đứng đầu chính phủ thăm chính thức.
Đón, tiếp người đứng đầu chính phủ thăm chính thức (Phần 1)

Đón, tiếp người đứng đầu chính phủ thăm chính thức (Phần 1)

Baoquocte.vn. Điều 11 Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại quy định việc đón, tiếp người đứng đầu chính phủ thăm chính thức.
Đón, tiếp nguyên thủ quốc gia đồng thời là người đứng đầu đảng cầm quyền thăm chính thức theo hai chức danh (Phần 2)

Đón, tiếp nguyên thủ quốc gia đồng thời là người đứng đầu đảng cầm quyền thăm chính thức theo hai chức danh (Phần 2)

Baoquocte.vn. Nghị định số 18 về nghi lễ đối ngoại quy định việc đón, tiếp nguyên thủ quốc gia đồng thời là người đứng đầu đảng cầm quyền thăm chính thức.
Đón, tiếp nguyên thủ quốc gia đồng thời là người đứng đầu đảng cầm quyền thăm chính thức theo hai chức danh (Phần 1)

Đón, tiếp nguyên thủ quốc gia đồng thời là người đứng đầu đảng cầm quyền thăm chính thức theo hai chức danh (Phần 1)

Baoquocte.vn. Nghị định số 18 về nghi lễ đối ngoại quy định việc đón, tiếp nguyên thủ quốc gia đồng thời là người đứng đầu đảng cầm quyền thăm chính thức.
Nghi lễ đón, tiếp nguyên thủ quốc gia thăm cấp nhà nước (Phần 2)

Nghi lễ đón, tiếp nguyên thủ quốc gia thăm cấp nhà nước (Phần 2)

Baoquocte.vn. Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại quy định như thế nào về việc đón, tiếp nguyên thủ quốc gia thăm cấp nhà nước?
Nghi lễ đón, tiếp nguyên thủ quốc gia thăm cấp nhà nước (Phần 1)

Nghi lễ đón, tiếp nguyên thủ quốc gia thăm cấp nhà nước (Phần 1)

Baoquocte.vn. Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại quy định như thế nào về việc đón, tiếp nguyên thủ quốc gia thăm cấp nhà nước?
Bạn biết gì về danh nghĩa các chuyến thăm cấp cao?

Bạn biết gì về danh nghĩa các chuyến thăm cấp cao?

Baoquocte.vn. Chính phủ vừa ban hành Nghị định 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại. Trong đó, quy định về danh nghĩa các chuyến thăm cấp cao có một số thay đổi.
Thực hiện nghi lễ đối ngoại cần bảo đảm những nguyên tắc gì?

Thực hiện nghi lễ đối ngoại cần bảo đảm những nguyên tắc gì?

Baoquocte.vn. Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại quy định khi thực hiện nghi lễ đối ngoại cần bảo đảm những nguyên tắc dưới đây.
Tìm hiểu về 5 loại chuyến thăm trong nghi lễ đối ngoại

Tìm hiểu về 5 loại chuyến thăm trong nghi lễ đối ngoại

Baoquocte.vn. Thăm cấp nhà nước, thăm chính thức, thăm làm việc, thăm nội bộ, thăm cá nhân là danh nghĩa chuyến thăm của khách cấp cao nước ngoài.
Những cụm từ thường gặp trong nghi lễ đối ngoại (Phần 2)

Những cụm từ thường gặp trong nghi lễ đối ngoại (Phần 2)

Baoquocte.vn. Theo Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại, các cụm từ như 'lễ đón cấp nhà nước', 'lễ đón chính thức'... phải hiểu như thế nào?
Những cụm từ thường gặp trong nghi lễ đối ngoại (Phần 1)

Những cụm từ thường gặp trong nghi lễ đối ngoại (Phần 1)

Baoquocte.vn. Theo Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại, nhắc đến các cụm từ như 'Lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước' thì phải hiểu như thế nào?
Nghị định nghi lễ đối ngoại mới áp dụng trong phạm vi và cho đối tượng nào?

Nghị định nghi lễ đối ngoại mới áp dụng trong phạm vi và cho đối tượng nào?

Baoquocte.vn. Sau đây là phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Nghị định số 18/2022/NĐ-CP của Chính phủ về nghi lễ đối ngoại có hiệu lực từ ngày 10/4/2022.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động