Hợp tác khoa học biển vì sự phát triển của khu vực

Hợp tác khoa học biển vì sự phát triển của khu vực

Baoquocte.vn. Cùng với tiến trình toàn cầu hóa, vai trò của biển và đại dương đang ngày càng trở nên quan trọng trong tính toán của các quốc gia, tổ chức.
    Trước         Sau