Quốc sách để phát triển đất nước và đem lại hạnh phúc cho người dân

Đoàn Duy Khương
Theo dõi TGVN trên
Phó Chủ tịch VCCI
Baoquocte.vn. Để phát triển bền vững, thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cần phải huy động toàn diện hơn tất cả nguồn lực của quốc gia, cần một mô hình nguồn lực toàn diện cho cỗ máy kinh tế - xã hội hoạt động trơn tru và hoàn hảo trong một “không gian vũ trụ số - Metaverse”.
Quốc sách để phát triển đất nước và đem lại hạnh phúc cho người dân
Để phát triển bền vững, thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cần phải huy động toàn diện hơn tất cả nguồn lực của quốc gia.

Hệ thống kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia cho dù là nước phát triển hay đang phát triển, luôn là một "cỗ máy" tích hợp cơ sở hạ tầng mềm và cứng để hướng tới sự phát triển toàn diện và bền vững. Hằng năm, các quốc gia đều đưa ra quốc sách để vận hành cỗ máy truyền thống đó nhằm phát triển đất nước và đem lại hạnh phúc cho người dân.

Đầu năm 2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để vận hành cỗ máy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Với 6 quan điểm, trọng tâm và 12 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, Chính phủ phấn đấu tăng trưởng GDP đạt 6-6,5%, GDP bình quân đầu người đạt 3.900 USD; giải ngân hết 100% kế hoạch vốn đầu tư công; phát triển văn hóa hài hòa và ngang tầm với phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế dự phòng và y tế cơ sở…

Tuy nhiên, cần phải có nguồn năng lượng hay nguồn lực, cũng như cần phải có một mô hình các nguồn lực toàn diện để "cỗ máy" vận hành một cách đầy đủ và bền vững, trong một môi trường biến động toàn cầu hiện nay.

Trong Nghị quyết số 01, cũng như Nghị quyết tiếp theo đầu năm của Chính phủ đã thể hiện các nguồn lực như dự toán ngân sách nhà nước, phát triển hạ tầng, văn hoá, môi trường kinh doanh…

Dù vậy, theo các nhà kinh tế vĩ mô, để phát triển bền vững, thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cần phải huy động toàn diện hơn tất cả nguồn lực của quốc gia. Hơn nữa, để phát triển kinh tế - xã hội bền vững và nhất quán, cần thiết một mô hình nguồn lực toàn diện cho cỗ máy kinh tế - xã hội hoạt động trơn tru và hoàn hảo trong một “không gian vũ trụ số - Metaverse” 3 chiều: kinh tế - xã hội và môi trường

Định vị 5 nguồn lực chủ yếu

Theo quan điểm của các nhà kinh tế, trong nền kinh tế thị trường, nguồn lực vốn là yếu tố then chốt đối với hoạt động của toàn bộ nền kinh tế, trong đó có thể phân biệt 5 loại vốn: tài chính, tài nguyên, sản phẩm vật chất, con người và xã hội. Tất cả đều là nguồn lực có khả năng tạo ra dòng sản phẩm đầu ra để hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Vốn tài chính tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh tế, mặc dù bản thân nó không phải là sản xuất.

Tài chính đóng vai trò nguồn lực cực kỳ quan trọng trong sự phát triển của mọi quốc gia. Chính vì thế, tài chính vẫn luôn là công cụ trừng phạt hàng đầu của các nước lớn đối với các quốc gia thù địch.

Vốn tài nguyên được tạo thành từ các nguồn tài nguyên và các dịch vụ hệ sinh thái của thế giới tự nhiên. Trong đó, vị trị địa chính trị của đất nước cũng là vốn tài nguyên quan trọng.

Việt Nam với vị trí quan trọng bên Biển Đông luôn là đối tác không thể thiếu trong các chương trình nghị sự của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Mô hình 5 nguồn vốn.
Mô hình 5 nguồn vốn.

Vốn sản phẩm vật chất bao gồm tất cả tài sản vật chất mà quốc gia sản xuất ra. Nó thể hiện không chỉ là khả năng cạnh tranh mà còn là uy tín và tiềm lực của một quốc gia khi mà các quốc gia thường phô trương sức mạnh an ninh của mình qua các sản phẩm vũ khí tối tân đã sản xuất được.

Nguồn lực này cũng làm cho một số quốc gia không có tài nguyên thiên nhiên vẫn có thể sản xuất ra nhiều sản phẩm vật chất và trở nên giàu có.

Vốn con người là năng lực sản xuất của một cá nhân, được thừa hưởng và có được thông qua giáo dục và đào tạo. Sức mạnh con người sẽ được phát huy tối đa trong một xã hội có chính sách tiền lương, điều kiện lao động và an sinh xã hội đảm bảo.

Vốn xã hội liên quan đến các thể chế giúp duy trì và phát triển nguồn vốn con người trong quan hệ đối tác với nhau. Nếu hoạt động xã hội mang lại bất kỳ lợi ích hoặc chi phí tiềm năng nào, thì có thể hợp lý để coi đó là một nguồn vốn xã hội.

Chúng có thể bao gồm các yếu tố thúc đẩy tương tác và trao đổi xã hội, sự phát triển của các chuẩn mực cho những tương tác này, và thậm chí cả các yếu tố hình thành niềm tin và giá trị là một phần của văn hóa xã hội. Sức mạnh của vốn xã hội đến từ quy mô của thể chế kinh tế chính trị, môi trường pháp lý, kinh doanh, văn hóa, giáo dục, tổ chức xã hội và gia đình…

Phát triển bền vững để tiến tới một xã hội phồn vinh thì phải định lượng, huy động, sử dụng hiệu quả và hơn hết phải làm tăng tất cả các nguồn vốn, bao gồm cả vốn tài nguyên, loại vốn thường bị cạn kiệt do hoạt động sản xuất kinh tế. Hay nói cách khác, phải chủ động và quản trị tốt các nguồn lực của quốc gia.

Chủ động và quản trị hiệu quả các nguồn lực

Quản trị hiệu quả các nguồn lực là phải duy trì và nếu có thể nâng cao 5 nguồn tài sản vốn, thay vì làm cạn kiệt hoặc xuống cấp chúng. Phải chăng đây cũng nên là những nội dung cốt lõi trong các chương trình, nghị quyết hành động của Chính phủ, Trung ương và địa phương nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội hằng năm một cách nhất quán và thực tế.

Về bản chất, 5 nguồn lực phải được liên kết với nhau và phải được quản trị đồng bộ trong triển khai phát triển kinh tế. Các mục tiêu kinh tế - xã hội có thể đạt được kết quả thành công trên cơ sở các nguồn lực, thường chỉ với một giải pháp tối ưu.

Cỗ máy kinh tế - xã hội bền vững phải được Chính phủ vận hành để tạo ra dòng chảy hàng hóa và dịch vụ mong muốn bằng cách sử dụng các nguồn vốn mà không làm cạn kiệt chúng.

Chính phủ nên chăng cần tập trung cơ cấu và tinh giản lại bộ máy theo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng: “…Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả” nhằm quản trị hiệu quả 5 nguồn lực để không những phục hồi kinh tế sau đại dịch mà còn thực hiện tốt các kế hoạch và chiến lược phát triển kinh tế xã hội.

Cần phải coi 5 nguồn lực vừa là phương tiện, vừa là mục đích để đưa đất nước đến sự thịnh vượng

Khu vực doanh nghiệp có thể xác định các mô hình kinh doanh mới để tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng quốc gia trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 liên quan đến việc cải thiện hiệu quả nguồn lực của các quy trình sản xuất và cần nhận thức rằng “ít nguyên liệu hơn” có thể có nghĩa là “nhiều giá trị hơn”. Xây dựng văn hóa kinh doanh tốt góp phần gia tăng vốn xã hội của đất nước.

Người dân cần nhận thức rõ hơn về vai trò mà mỗi người chúng ta có thể đóng góp thông qua việc lựa chọn sản phẩm, xây dựng văn hóa và hành vi tiêu dùng xã hội theo hướng giữ gìn truyền thống bền vững và thượng tôn pháp luật.

Đảng ta xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII là: “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc...”.

Trong quá trình đó, chủ động và quản trị toàn diện 5 nguồn lực: tài chính, sản phẩm vật chất, tài nguyên và con người sẽ là 5 cánh sao vàng đưa cỗ máy kinh tế - xã hội cất cánh trong một không gian vũ trụ với 3 trụ cột: kinh tế, xã hội và môi trường để hướng tới tầm nhìn của một đất nước pháp quyền và nhân văn khi chúng ta kỷ niệm 100 thành lập nước.

Giảm 50% thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu, mỡ nhờn

Giảm 50% thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu, mỡ nhờn

Sáng 30/3, Tổng cục Thuế ban hành Công điện số 04/CĐ-TCT về việc thực hiện áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường đối với ...

Bất động sản mới nhất: Nút thắt khiến giá đất chỉ tăng không giảm, cảnh báo tình trạng ‘bán giấy lấy tiền’, khai gian giá đất

Bất động sản mới nhất: Nút thắt khiến giá đất chỉ tăng không giảm, cảnh báo tình trạng ‘bán giấy lấy tiền’, khai gian giá đất

Điểm nghẽn lớn nhất khiến giá nhà đất liên tục tăng, Hà Nội cảnh báo tình trạng khai gian giá đất nhằm giảm thuế, cách ...

Đọc thêm

Biến thể Omicron BA.5 đã xâm nhập Việt Nam nguy hiểm tới mức nào?

Biến thể Omicron BA.5 đã xâm nhập Việt Nam nguy hiểm tới mức nào?

Baoquocte.vn. Cùng với biến thể Omicron BA.4, Omicron BA.5 được đánh giá có khả năng lây lan nhanh, sẽ sớm thống trị nhiều khu vực trên thế giới.
Tọa đàm kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam-Hungary

Tọa đàm kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam-Hungary

Baoquocte.vn. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hungary, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Tọa đàm kinh tế - thương mại - đầu tư Việt Nam-Hungary.
XSBL 28/6, kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 28/6/2022. KQXSBL thứ 3

XSBL 28/6, kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 28/6/2022. KQXSBL thứ 3

Baoquocte.vn. XSBL 28/6. Trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu nhanh nhất hôm nay - XSBL 28/6/2021. KQSXBL. ket qua xo so Bac Lieu.
XSVT 28/6, kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 28/6/2022. KQXSVT thứ 3

XSVT 28/6, kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 28/6/2022. KQXSVT thứ 3

Baoquocte.vn. XSVT 28/6. Trực tiếp kết quả xổ số Vũng Tàu nhanh nhất hôm nay - XSVT 28/6/2022. KQXSVT . ket qua xo so Vung Tau.
XSBT 28/6, kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 28/6/2022. KQXSBT thứ 3

XSBT 28/6, kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 28/6/2022. KQXSBT thứ 3

Baoquocte.vn. XSBT 28/6. Trực tiếp kết quả xổ số Bến Tre nhanh nhất hôm nay - XSBT 28/6/2022. KQXSBT. ket qua xo so Ben Tre.
Vietlott 28/6, Kết quả xổ số Vietlott Power thứ 3 ngày 28/6/2022. xổ số Power 655 hôm nay

Vietlott 28/6, Kết quả xổ số Vietlott Power thứ 3 ngày 28/6/2022. xổ số Power 655 hôm nay

Baoquocte.vn. Vietlott 28/6. Cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 28/6/2022 từ trường quay tầng 19, tòa nhà VTC số 23 Lạc Trung, Hà Nội. Xo so ...
Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp ngày 29/6/2022: Tuổi Dậu sắp lên chức

Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp ngày 29/6/2022: Tuổi Dậu sắp lên chức

Baoquocte.vn. Tử vi hôm nay ngày 29/6/2022 của 12 con giáp - tuổi Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi về công việc, tài lộc...
Lịch âm 29/6, âm lịch hôm nay Thứ Tư ngày 29/6/2022 tốt hay xấu? Lịch vạn niên 29/6/2022

Lịch âm 29/6, âm lịch hôm nay Thứ Tư ngày 29/6/2022 tốt hay xấu? Lịch vạn niên 29/6/2022

Baoquocte.vn. Lịch âm 29/6. âm lịch hôm nay 29/6. Xem âm lịch hôm nay ngày 29/6/2022 tốt hay xấu? Lịch vạn niên ngày 29 tháng 6 năm 2022 hôm nay.
Bạc Liêu: Đồng bào Khmer chung tay xây dựng phum sóc

Bạc Liêu: Đồng bào Khmer chung tay xây dựng phum sóc

Baoquocte.vn. Bạc Liêu có đông đồng bào Khmer sống cộng cư, đời sống bà con có chuyển biến tích cực trong những năm qua.
Vì một thành phố Ninh Bình phát triển toàn diện

Vì một thành phố Ninh Bình phát triển toàn diện

Baoquocte.vn. Ngày 31/10/2017, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXI ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TU về phát triển thành phố Ninh Bình đến năm 2020, định hướng đến năm ...
Các nền kinh tế lớn 'xa lánh' vàng Nga, Moscow mất nguồn thu chục tỷ USD, quốc gia nào hưởng lợi?

Các nền kinh tế lớn 'xa lánh' vàng Nga, Moscow mất nguồn thu chục tỷ USD, quốc gia nào hưởng lợi?

Baoquocte.vn. Một số quốc gia giàu có nhất thế giới đang thảo luận về cấm nhập khẩu vàng của Nga để gây thêm sức ép hơn nữa cho nền kinh tế này.
'Từ mặt' khí đốt Nga, EU tung kế hoạch hành động quan trọng để tự bảo vệ

'Từ mặt' khí đốt Nga, EU tung kế hoạch hành động quan trọng để tự bảo vệ

Baoquocte.vn. Sự gián đoạn rất nghiêm trọng đối với nguồn cung khí đốt của EU có thể xảy ra, kể từ sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine.
Lệnh cấm dầu Nga của Mỹ, châu Âu phản tác dụng, Moscow không dễ bị 'kìm chân'?

Lệnh cấm dầu Nga của Mỹ, châu Âu phản tác dụng, Moscow không dễ bị 'kìm chân'?

Baoquocte.vn. Châu Âu và Mỹ đã ban hành lệnh cấm dầu Nga để cắt nguồn thu quan trọng của Điện Kremlin. Nhưng trước mắt, kế hoạch này đã không thành công.
Giá vàng hôm nay 28/6, Giá vàng bất ngờ ‘quay xe’, đòn giáng của G7 lên vàng Nga cũng không thể nâng đỡ, vàng SJC có mượn gió bẻ măng?

Giá vàng hôm nay 28/6, Giá vàng bất ngờ ‘quay xe’, đòn giáng của G7 lên vàng Nga cũng không thể nâng đỡ, vàng SJC có mượn gió bẻ măng?

Baoquocte.vn. Giá vàng hôm nay 28/6 bất ngờ đảo chiều giảm. Trước đó, giá vàng thế giới tăng do đồng USD suy yếu và lệnh cấm vàng Nga của G7. Vàng SJC tăng.
Sáng kiến 600 tỷ USD của G7 có đủ sức 'đánh bại' Vành đai và Con đường của Trung Quốc?

Sáng kiến 600 tỷ USD của G7 có đủ sức 'đánh bại' Vành đai và Con đường của Trung Quốc?

Baoquocte.vn. G7 đã cam kết sẽ huy động 600 tỷ USD để tài trợ cho các cơ sở hạ tầng thiết yếu nhằm thay thế cho sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc.
Sau 9 năm gián đoạn, Ấn Độ-EU nối lại đàm phán thỏa thuận thương mại tự do

Sau 9 năm gián đoạn, Ấn Độ-EU nối lại đàm phán thỏa thuận thương mại tự do

Baoquocte.vn. Ngày 27/6, Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ đã nối lại các cuộc đàm phán về một thỏa thuận thương mại tự do sau 9 năm gián đoạn.
Bất động sản mới nhất: Phân khúc nghỉ dưỡng vẫn mãi ‘ngủ đông’, sẽ giảm giá; Uông Bí - Quảng Ninh như thỏi nam châm thu hút nhà đầu tư

Bất động sản mới nhất: Phân khúc nghỉ dưỡng vẫn mãi ‘ngủ đông’, sẽ giảm giá; Uông Bí - Quảng Ninh như thỏi nam châm thu hút nhà đầu tư

Baoquocte.vn. HoREA đề xuất thay từ ‘kiểm soát’ bằng ‘quản lý’ tín dụng vào địa ốc, biệt thự biển vẫn chưa hết ảm đạm… là những tin bất động sản (BĐS) mới nhất.
Bất động sản mới nhất: Thị trường cuối năm có thanh lọc, chưa rõ màu hồng hay xám, thanh tra dự án ở Hải Dương, lấn chiếm đất bị phạt bao nhiêu tiền?

Bất động sản mới nhất: Thị trường cuối năm có thanh lọc, chưa rõ màu hồng hay xám, thanh tra dự án ở Hải Dương, lấn chiếm đất bị phạt bao nhiêu tiền?

Baoquocte.vn. Hiệu quả từ việc kiểm soát tín dụng vào địa ốc, quy định xử phạt về hành vi lấn chiếm đất đai… là những tin bất động sản (BĐS) mới nhất.
Áp thuế cao với người sở hữu nhiều nhà đất, đầu cơ, chậm sử dụng đất

Áp thuế cao với người sở hữu nhiều nhà đất, đầu cơ, chậm sử dụng đất

Baoquocte.vn. Nghị quyết Hội nghị 5 Trung ương Đảng yêu cầu quy định mức thuế cao hơn đối với người sử dụng nhiều diện tích đất, nhiều nhà ở.
Tập đoàn Hoàng Quân đặt mục tiêu tăng doanh thu gấp 4 lần vào năm 2022

Tập đoàn Hoàng Quân đặt mục tiêu tăng doanh thu gấp 4 lần vào năm 2022

Baoquocte.vn. Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (HoSE: HQC) vừa tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022, với nhiều ...
Đất Xanh Group: Đẩy mạnh huy động nguồn vốn hướng tới đạt mục tiêu tăng trưởng bền vững

Đất Xanh Group: Đẩy mạnh huy động nguồn vốn hướng tới đạt mục tiêu tăng trưởng bền vững

Baoquocte.vn. Tập đoàn Đất Xanh đã xây dựng tiềm lực, sẵn sàng cất cánh với các trụ cột tạo nên hệ sinh thái khép kín trong lĩnh vực bất động sản.
Bất động sản mới nhất: Nhà đầu tư như ‘ngồi trên lửa’ vì giá đất giảm, siết quản lý hoạt động môi giới, điều chỉnh quy hoạch không chạy theo lợi nhuận

Bất động sản mới nhất: Nhà đầu tư như ‘ngồi trên lửa’ vì giá đất giảm, siết quản lý hoạt động môi giới, điều chỉnh quy hoạch không chạy theo lợi nhuận

Baoquocte.vn. Bài học sau thanh tra quy hoạch tại Hà Nội, hoạt động môi giới còn nhiều bất cập, đất Đắk Nông giảm giá… là những tin bất động sản (BĐS) mới nhất.
Chính sách tiền tệ trong vòng xoáy lạm phát sẽ như thế nào?

Chính sách tiền tệ trong vòng xoáy lạm phát sẽ như thế nào?

Baoquocte.vn. Ngân hàng Nhà nước sẽ điều chỉnh chính sách tiền tệ ra sao trong vòng xoáy lạm phát?
Bitcoin xuyên thủng mốc 19.000 USD, ghi nhận thêm kỷ lục buồn, nhà đầu tư thận trọng 'bắt đáy'

Bitcoin xuyên thủng mốc 19.000 USD, ghi nhận thêm kỷ lục buồn, nhà đầu tư thận trọng 'bắt đáy'

Baoquocte.vn. Ngày 18/6, Bitcoin ghi nhận thêm kỷ lục buồn trong năm nay khi giá tiền điện tử này rơi xuống dưới mốc 20.000 USD.
Lạm phát tăng 'nóng', ngân hàng 'đua' tăng lãi suất

Lạm phát tăng 'nóng', ngân hàng 'đua' tăng lãi suất

Baoquocte.vn. Tháng 6/2022, nhiều ngân hàng tiếp tục tăng lãi suất huy động, với biên độ phổ biến 0,1 - 0,5%/năm, thậm chí có nhà băng tăng đến 0,8%.
Dragon Capital: Chứng khoán Việt Nam là một lựa chọn tốt, cổ phiếu đang ở mức rẻ

Dragon Capital: Chứng khoán Việt Nam là một lựa chọn tốt, cổ phiếu đang ở mức rẻ

Baoquocte.vn. Định giá cổ phiếu tại thị trường chứng khoán Việt Nam hiện đang ở mức rẻ và thu nhập trên mỗi cổ phiếu sẽ tăng trưởng trên 20% vào năm 2022.
Thị trường được 'làm sạch', chứng khoán Việt Nam sẽ được nâng hạng như thế nào?

Thị trường được 'làm sạch', chứng khoán Việt Nam sẽ được nâng hạng như thế nào?

Baoquocte.vn. Thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn đang nhận được sự hỗ trợ tích cực từ các yếu tố nền tảng của kinh tế vĩ mô và các yếu tố nội tại của thị trường.
Lãi suất ngân hàng nào cao nhất tháng 6/2022?

Lãi suất ngân hàng nào cao nhất tháng 6/2022?

Baoquocte.vn. 7%/năm là mức lãi suất ngân hàng được niêm yết cao nhất hiện nay.
Phiên bản di động