Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch - Người phá băng và kiến tạo

Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ phát hành phim tư liệu ngắn về Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch (1921-1998), khắc họa chân dung một vị Bộ trưởng Ngoại giao có vị trí đặc biệt đối với quan hệ hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ - người phá thế bao vây cấm vận và kiến tạo nền tảng cho hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ.

Video nằm trong bài : Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ phát hành sách kỷ yếu và phim tư liệu ngắn về Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch

Phiên bản di động