Phim tài liệu: Ra khơi

"Những nhà ngoại giao Việt Nam đã có một năm đầy khó khăn nhưng điều đó cũng cho thấy Việt Nam có một vai trò ngày càng lớn hơn trên thế giới". TG&VN trân trọng giới thiệu phim tài liệu "Ra khơi" do Ban Truyền hình đối ngoại, Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất và cung cấp.

Nguồn (Ban Truyền hình đối ngoại, Đài Truyền hình Việt Nam)

Phiên bản di động