Những thông tin nổi bật về tình hình Biển Đông từ 25-31/7

Tuần qua đã diễn ra một số thông tin đáng chú ý liên quan đến Biển Đông:
- Tướng Mỹ Mark Milley Trung Quốc đang đi quá giới hạn ở Biển Đông;
- Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) tổ chức Hội thảo quốc tế thường niên lần thứ 12 về Biển Đông;
- Ngoại trưởng @Nhật Bản cảnh báo về hành vi của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương;
- Việt Nam tham dự Hội thảo kỷ niệm 20 năm Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông...

Phiên bản di động