Lựa chọn mô hình cơ quan nhân quyền quốc gia thích hợp cho Việt Nam

PGS.TS Vũ Công Giao - Nguyễn Thị Thuý Chung
Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. Trên thế giới, không có mô hình cơ quan nhân quyền thống nhất và duy nhất. Vì vậy, nghiên cứu lựa chọn mô hình phù hợp ở Việt Nam là một yêu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm sự phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của đất nước, đồng thời tham khảo kinh nghiệm tốt của các mô hình trên thế giới.
Lựa chọn mô hình cơ quan nhân quyền quốc gia thích hợp cho Việt Nam
Bộ Ngoại giao phối hợp tổ chức hội thảo khoa học chủ đề “Cơ quan nhân quyền quốc gia, thực tiễn quốc tế và bài học kinh nghiệm với Việt Nam” với sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia trong nước và quốc tế về lĩnh vực quyền con người.

Mô hình cơ quan nhân quyền quốc gia (NHRIs) trên thế giới

Không có một kiểu thống nhất về NHRIs cho các quốc gia, tuy nhiên, thực tế cho thấy các NHRIs thông thường được thiết lập theo ba dạng chủ yếu đó là: Cơ quan Thanh tra Quốc hội, Ủy ban Nhân quyền quốc gia và cơ quan chuyên trách về một vấn đề nhân quyền cụ thể.

Trong số các mô hình này, Ủy ban Nhân quyền quốc gia chiếm tỷ lệ cao hơn cả. Thiết chế này có thể trực thuộc cơ quan lập pháp hay cơ quan hành pháp. Trong trường hợp thuộc cơ quan hành pháp, Uỷ ban Nhân quyền quốc gia vẫn có tính độc lập tương đối với các cơ quan hành pháp khác và có thể có nhiệm vụ báo cáo thường kỳ với cơ quan lập pháp.

Ủy viên của các ủy ban nhân quyền quốc gia có thể có chuyên môn khác nhau, tuy nhiên đều phải có uy tín, kinh nghiệm, được bầu ra trên cơ sở tính đến tính đại diện cho vùng, miền, nhóm người, đảng pháicủa quốc gia.

Trong khi đó, các Cơ quan Thanh tra Quốc hội thông thường thuộc nhánh lập pháp, được Nghị viện thành lập nhưng có tính độc lập tương đối với Nghị viện. Về bản chất, Thanh tra Quốc hội không phải là cơ quan giám sát nhánh hành pháp, mà chỉ đóng vai trò là cơ quan trung gian giữa các cá nhân và các chính phủ (giống các ủy ban nhân quyền) trong các vấn đề nhân quyền.

Chức năng chính của Cơ quan Thanh tra Quốc hội ở một số nước là bảo vệ sự công bằng và tính pháp lý trong hoạt động hành chính công (bao gồm nhưng có thẻ rộng hơn việc bảo vệ quyền con người). Cơ quan Thanh tra Quốc hội có thể là một cá nhân hoặc một nhóm cá nhân (văn phòng/cơ quan thanh tra Quốc hội). Mặc dù các Cơ quan Thanh tra Quốc hội trên thế giới không hoàn toàn giống nhau về cách thức tổ chức nhưng khá đồng nhất về chức năng, nhiệm vụ và thủ tục hoạt động.

Ngoài hai dạng phổ biến kể trên, ở một số nước còn thành lập các cơ quan chuyên trách về một vấn đề nhân quyền cụ thể hoặc quyền của một số nhóm xã hội nhất định, cụ thể như các ủy ban quốc gia về người thiểu số, người bản địa, phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật, người lao động di trú…

Cơ quan nhân quyền quốc gia tương lai của Việt Nam cũng cần cân nhắc những yêu cầu cơ bản của các Nguyên tắc Paris để đảm bảo sự công nhận của cộng đồng quốc tế và của người dân trong nước.

Các thiết chế bảo vệ quyền con người ở Việt Nam hiện nay

Việt Nam hiện chưa có cơ quan nào có thể coi là NHRIs mà mới chỉ có một vài cơ quan đang thực hiện một số chức năng của NHRIs, cụ thể như: Ủy ban vì sự tiến bộ của phụ nữ; Ủy ban Dân tộc (của Chính phủ); Hội đồng Dân tộc (của Quốc hội), Ủy ban Dân nguyện (của Quốc hội).

Hệ thống thể chế đảm bảo quyền con người ở Việt Nam rất đa dạng, gồm các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp, các cơ quan thông tin đại chúng và quần chúng nhân dân. Mỗi thiết chế này đều có một số chức năng của NHRIs.

Thứ nhất, nhóm các cơ quan nhà nước có trách nhiệm trực tiếp trong việc xâydựng và thực thi các chính sách, các quy định pháp luật nhằm bảo vệ, bảo đảm và thúc đẩy quyền con người thông qua các hoạt động lập pháp, hành pháp và tư pháp.

Hệ thống cơ quan lập pháp: Quốc hội cùng hệ thống ủy ban thuộc Quốc hội trực tiếp thực hiện nhiệm vụ thúc đẩy, bảo vệ quyền con người, được tiến hành theo cách thức: thẩm tra dự án luật, kiến nghị về luật, thực hiện quyền giám sát trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn do luật định; kiến nghị những vấn đề thuộc phạm vi hoạt động mà cơ quan đó phụ trách.

Hệ thống cơ quan hành pháp: Chính phủ và các cơ quan trực thuộc Chính phủ cũng có nhiệm vụ bảo đảm, bảo vệ quyền con người theo từng lĩnh vực thuộc trách nhiệm quản lý. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo về Nhân quyền đã được thành lập nhằm tham mưu cho Đảng, Chính phủ về công tác bảo vệ và đấu tranh về nhân quyền.

Hệ thống cơ quan tư pháp: Toà án bảo vệ quyền con người thông qua hoạt động tố tụng. Viện kiểm sát thực hiện nhiệm vụ bảo vệ pháp chế XHCN, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ tài sản của nhà nước, tính mạng, tài sản, tự do, danh dự và nhân phẩm của công dân; bảo đảm để mọi hành vi xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tập thể và quyền và lợi ích hợp pháp của công dân đều được xử lý theo pháp luật.

Thứ hai, các tổ chức xã hội đã và đang tích cực đóng góp vào việc bảo vệ, thúc đẩy quyền con người thông qua: tập hợp ý kiến, tổ chức trao đổi về quyền con người; tổ chức đối thoại về quyền con người; đại diện và bảo vệ quyền lợi cho các hội viên khi quyền lợi bị xâm phạm; phản ánh ý nguyện của các tầng lớp nhân dân về bảo đảm, bảo vệ quyền con người; giám sát các cơ quan nhà nước, công chức nhà nước trong việc bảo vệ quyền con người…

Các lựa chọn cho Việt Nam

Mô hình Ủy ban nhân quyền thuộc Quốc hội: Các cơ quan của Quốc hội đều có thẩm quyền bảo vệ, thúc đẩy quyền con người thông qua việc thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh và thực hiện quyền giám sát nhưng bị giới hạn trong phạm vi chức năng của cơ quan. Quyền con người, quyền công dân có nội dung bao trùm các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội nên việc thẩm tra một dự án luật, kiến nghị về luật không thể giao cho một cơ quan chuyên môn riêng lẻ, mà cũng không thể giao cho tất cả các cơ quan.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội có Ban Dân nguyện là cơ quan nhận, tổng hợp, theo dõi đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; nhưng đây không phải cơ quan của Quốc hội nên quyền, vị thế bị hạn chế, trong khi yêu cầu bảo đảm quyền con người theo Hiến pháp 2013 đòi hỏi phải có một cơ quan tương xứng.

Do vậy, cần thành lập một uỷ ban chuyên trách về nhân quyền thuộc Quốc hội, hoặc nâng cấp một cơ quan trực thuộc Quốc hội hoặc Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành Ủy ban quyền con người thuộc Quốc hội (ví dụ như Ủy ban Dân nguyện). Việc thành lập ủy ban nhân quyền chuyên trách sẽ tránh được những chồng chéo trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan của Quốc hội và nâng vị thế của vấn đề quyền con người trong tổ chức và hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

Ủy ban quyền con người thuộc Quốc hội sẽ là thiết chế chính thức tham gia vào các quan hệ quốc tế với cơ quan nhân quyền của quốc gia khác, các tổ chức quốc tế. Bên cạnh đó, thiết chế này cũng thể hiện được tính quyền lực nhà nước trong bảo vệ, thúc đẩy quyền con người, xác lập rõ ràng hơn trách nhiệm của Quốc hội trước nhân dân và cộng đồng quốc tế trong việc bảo vệ, thúc đẩy quyền con người.

Mô hình Ủy ban nhân quyền thuộc Chính phủ: So với thiết chế trực thuộc Quốc hội, thiết chế trực thuộc Chính phủ có điểm yếu là khó giám sát việc tuân thủ các tiêu chuẩn nhân quyền của các cơ quan chính phủ. Tuy nhiên, thiết chế trực thuộc Chính phủ cũng có những lợi thế về nguồn nhân lực, vật lực mạnh và kinh nghiệm của các cơ quan hành pháp - mà có thể giúp uỷ ban nhân quyền xử lý các vấn đề nhân quyền một cách nhanh chóng, hiệu quả hơn, với điều kiện là nó được bảo đảm tính độc lập với các cơ quan chính phủ khác.

Hiện nay, có thể nâng cấp Ban Chỉ đạo về Nhân quyền thành Ủy ban nhân quyền, do đã có nhiều kinh nghiệm trong việc thực hiện một số công việc của cơ quan nhân quyền quốc gia.

Mô hình Hội đồng nhân quyền và Viện Nhân quyền: Đây là mô hình đang được Liên bang Nga và một số quốc gia châu Âu, gồm Bắc Âu thực hiện và phù hợp trong bối cảnh các nước đang chuyển đổi. Mô hình này mang tính chất tư vấn là chủ yếu, tuy việc đó hạn chế khả năng xử lý các vấn đề nhân quyền trong thực tế, song nó giảm thiểu khả năng xung đột với các cơ quan nhà nước, và vì thế có tính bền vững.

Mô hình này có thể phù hợp trong giai đoạn đầu vì Việt Nam thuộc các nước đang chuyển đổi, cần có thời gian để hoàn thiện dần mọi thiết chế chính trị, pháp lý ở tầm vĩ mô. Bên cạnh đó, Viện Quyền con người thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh có thể được nâng cấp để trở thành cơ quan nhân quyền quốc gia.

Mô hình Thanh tra Quốc hội và các thiết chế đặc biệt khác: Thanh tra Quốc hội là nhóm phổ biến thứ hai trên thế giới (sau mô hình Ủy ban quyền con người), hiện diện tại nhiều nước châu Âu, châu Mỹ và châu Á. Các cơ quan Thanh tra Quốc hội và thiết chế đặc biệt về nhân quyền có thể “tuỳ biến” về tổ chức và chức năng, nhiệm vụ để phù hợp với bối cảnh của mỗi nước.

Ví dụ, khi cần thiết, một quốc gia có thể gia tăng thẩm quyền hoặc thành lập thêm một Thanh tra Quốc hội hoặc một thiết chế đặc biệt về một vấn đề nhân quyền mới nảy sinh, như quyền của người lao động di trú, hay quyền của người nước ngoài…

Thêm vào đó, cơ cấu tổ chức của Thanh tra Quốc hội và các thiết chế đặc biệt về nhân quyền thường gọn nhẹ, vì thế dễ thành lập và vận hành hơn các mô hình cơ quan nhân quyền khác.

Ở Việt Nam, có khá nhiều cơ quan, tổ chức có thể được nâng cấp trở thành Thanh tra Quốc hội (ví dụ như Ủy ban Dân nguyện..) hoặc thiết chế đặc biệt về nhân quyền (ví dụ như Ủy ban vì sự tiến bộ của Phụ nữ). Điều này sẽ rất thuận lợi nếu theo đuổi mô hình cơ quan quốc gia về nhân quyền dạng này.

Hệ thống thể chế đảm bảo quyền con người ở Việt Nam rất đa dạng, gồm các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp, các cơ quan thông tin đại chúng và quần chúng nhân dân. Mỗi thiết chế này đều có một số chức năng của NHRIs.

Mô hình cơ quan nhân quyền hỗn hợp: Việc thành lập cơ quan nhân quyền hỗn hợp (do Chủ tịch nước quyết định thành lập, không thuộc về Quốc hội, cũng không thuộc về Chính phủ) sẽ giúp có được ưu điểm và khắc phục được những nhược điểm của cả hai loại mô hình đã nêu, phát huy được lợi thế của một cơ quan có tính liên ngành, đa ngành trong bảo vệ, thúc đẩy nhân quyền.

Ở Việt Nam hiện đã có một số thiết chế có tính chất liên ngành, đa ngành, vì vậy việc nâng cấp các thiết chế đó thành cơ quan nhân quyền quốc gia sẽ có nhiều thuận lợi. Ví dụ, Ban Chỉ đạo về Nhân quyền, vì vậy đảm bảo tính đa dạng trong thành phần.

Những mô hình đề xuất trên đây có những ưu và nhược điểm, và đều có thể áp dụng ở Việt Nam. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay ở nước ta, việc thành lập Ủy ban nhân quyền trực thuộc Quốc hội có nhiều điểm phù hợp hơn cả, tiếp theo đó là mô hình các Ombudsman về nhân quyền.

Mô hình Ủy ban nhân quyền trực thuộc Chính phủ có thể làm dấy lên những băn khoăn về tính độc lập, khách quan và hiệu quả trong thực tế, trong khi mô hình hỗn hợp còn quá mới - có thể dẫn đến những lúng túng, khó khăn trong tổ chức và hoạt động.

Mô hình cơ quan học thuật (Viện Nhân quyền) là cơ quan nhân quyền quốc gia thì không đáp ứng các yêu cầu cấp thiết hiện nay ở Việt Nam khi mà ngoài những ý kiến tư vấn cho nhà nước và hoạt động giáo dục nhân quyền, cơ quan nhân quyền quốc gia cần tham gia vào việc giám sát, ngăn ngừa những vi phạm nhân quyền trong thực tế - điều mà một cơ quan nhân quyền là cơ sở học thuật khó có thể đảm nhiệm được.

Cơ quan nhân quyền quốc gia tương lai của Việt Nam cũng cần cân nhắc những yêu cầu cơ bản của các Nguyên tắc Paris để đảm bảo sự công nhận của cộng đồng quốc tế và của người dân trong nước. Có hai yêu cầu cơ bản đó là tính độc lập trong tổ chức, hoạt động, và tính đa dạng về thành phần. Những yêu cầu này thực chất vẫn bảo đảm được bởi sự độc lập không có nghĩa là đối lập, và sự đa dạng về thành phần không có nghĩa là đánh mất vai trò và sự kiểm soát của Đảng hay Nhà nước.

Xét từ một góc độ khác, cơ quan nhân quyền quốc gia Việt Nam cũng nên được giao những thẩm quyền rộng rãi, trong đó ngoài những thẩm quyền về nghiên cứu, giáo dục, tuyên truyền, tư vấn về nhân quyền còn có những thẩm quyền thẩm tra các văn bản pháp luật, giám sát và khuyến nghị xử lý những hành vi vi phạm nhân quyền trong thực tế, cũng như tham gia vào hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này.

TIN LIÊN QUAN
Việt Nam chủ động hợp tác với các cơ quan, cơ chế nhân quyền Liên hợp quốc
Báo cáo Nhân quyền 2020 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhận định thiếu khách quan về Việt Nam
Thành lập cơ quan nhân quyền quốc gia Việt Nam cần thiết và hợp xu thế
Các nguyên tắc Paris về cơ quan nhân quyền quốc gia
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Việt Nam sẽ ứng cử vị trí thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025

Đọc thêm

Việt Nam hỗ trợ Mông Cổ 50.000 USD để ứng phó dịch Covid-19

Việt Nam hỗ trợ Mông Cổ 50.000 USD để ứng phó dịch Covid-19

Baoquocte.vn. Đại sứ Doãn Khánh Tâm trao số tiền 50.000 USD của Chính phủ Việt Nam hỗ trợ Chính phủ Mông Cổ để ứng phó với đại dịch Covid-19.
Singapore cũng 'lao đao' vì khủng hoảng năng lượng

Singapore cũng 'lao đao' vì khủng hoảng năng lượng

Baoquocte.vn. Giá năng lượng đang tăng cao trên toàn cầu, và người tiêu dùng cũng như các nhà bán lẻ điện ở Singapore đang phải gánh chịu sự gia tăng này.
Thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch là hành động thiết thực tri ân lực lượng tuyến đầu

Thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch là hành động thiết thực tri ân lực lượng tuyến đầu

Baoquocte.vn. Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước và Nhân dân đánh giá cao, tri ân tất cả sự đóng góp ý nghĩa, cao cả của đội ngũ y, bác sỹ, ...
Chủ tịch nước tuyên dương các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình LHQ

Chủ tịch nước tuyên dương các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình LHQ

Baoquocte.vn. Tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình LHQ đã đánh dấu bước phát triển mới trong nỗ lực thực hiện nghĩa vụ quốc tế của Việt Nam.
Tử vi 12 cung hoàng đạo Thứ Ba ngày 19/10/2021: Bạch Dương chia tay người yêu

Tử vi 12 cung hoàng đạo Thứ Ba ngày 19/10/2021: Bạch Dương chia tay người yêu

Baoquocte.vn. Tử vi hôm nay 19/10/2021 của 12 cung hoàng đạo - Ma Kết, Bảo Bình, Song Ngư, Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên ...
Sự nghiệp của phụ nữ và những câu chuyện truyền cảm hứng

Sự nghiệp của phụ nữ và những câu chuyện truyền cảm hứng

Baoquocte.vn. Có hai cuốn sách mới được xuất bản tại Việt Nam có thể truyền cảm hứng cho mọi phụ nữ dám cất lên tiếng nói và theo đuổi lý tưởng, ...
Đoàn Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tọa đàm với các địa phương vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Đoàn Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tọa đàm với các địa phương vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Baoquocte.vn. Tọa đàm giữa Đoàn Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài với lãnh đạo 19 tỉnh thành, hiệp hội doanh nghiệp và các doanh nghiệp hàng đầu.
Tin thế giới 18/10: Nga cảnh báo giới hạn đỏ; phái bộ OSCE ở miền Đông Ukraine bị giam lỏng; Thổ Nhĩ Kỳ lật bài ngửa với Mỹ

Tin thế giới 18/10: Nga cảnh báo giới hạn đỏ; phái bộ OSCE ở miền Đông Ukraine bị giam lỏng; Thổ Nhĩ Kỳ lật bài ngửa với Mỹ

Baoquocte.vn. Nga gửi thông điệp gì với châu Âu? Quan hệ Nga-Ukraine, Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ, tình hình miền Đông Ukraine, Myanmar... là một số tin thế giới nổi bật.
Covid-19 tối 18/10: Có 3.168 ca nhiễm mới, dịch cấp độ 2 ở Phú Thọ

Covid-19 tối 18/10: Có 3.168 ca nhiễm mới, dịch cấp độ 2 ở Phú Thọ

Baoquocte.vn. Bản tin dịch Covid-19 ngày 18/10 của Bộ Y tế cho biết có 3.168 ca mắc Covid-19 tại 45 tỉnh, thành phố. Trong ngày có 1.136 bệnh nhân khỏi và ...
Khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương từ xa cho các cơ quan đại diện

Khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương từ xa cho các cơ quan đại diện

Baoquocte.vn. Đây là lớp thứ 3 dành cho cán bộ của Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành đang công tác nhiệm kỳ tại các cơ quan đại diện Việt Nam ...
Bộ đội Biên phòng An Giang: Thu giữ 2.000 gói thuốc lá nhập lậu

Bộ đội Biên phòng An Giang: Thu giữ 2.000 gói thuốc lá nhập lậu

Baoquocte.vn. Sáng 18/10, Đồn Biên phòng Phú Hữu (Bộ đội Biên phòng An Giang) cho biết, đơn vị vừa mật phục, bắt giữ 1 vụ buôn lậu, thu giữ 1.250 gói thuốc lá ngoại các loại.
Ngày Quốc tế xóa nghèo: Liên hợp quốc với thông điệp 'xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn'

Ngày Quốc tế xóa nghèo: Liên hợp quốc với thông điệp 'xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn'

Baoquocte.vn. Tổng thư ký LHQ kêu gọi các nước trên thế giới thúc đẩy phục hồi mang tính chuyển đổi, toàn diện và bền vững sau đại dịch Covid-19 để xóa nghèo.
Hội Bỉ-Việt không ngừng ủng hộ hành trình công lý cho nạn nhân chất độc da cam

Hội Bỉ-Việt không ngừng ủng hộ hành trình công lý cho nạn nhân chất độc da cam

Baoquocte.vn. Lần đầu tiên bà Trần Tố Nga sang Bỉ để nói chuyện về hành trình đòi công lý cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxine.
Đại hội đồng Liên hợp quốc bỏ phiếu kín bầu 18 thành viên Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2022-2024

Đại hội đồng Liên hợp quốc bỏ phiếu kín bầu 18 thành viên Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2022-2024

Baoquocte.vn. Đại hội đồng Liên hợp quốc đã tổ chức bỏ phiếu kín để bầu 18 thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2022-2024.
Tổng thống Nga: Phụ nữ hiện đại không nên lựa chọn giữa sự nghiệp và gia đình

Tổng thống Nga: Phụ nữ hiện đại không nên lựa chọn giữa sự nghiệp và gia đình

Baoquocte.vn. Tổng thống Nga cho rằng, còn rất nhiều việc phải làm để đảm bảo quyền của phụ nữ được thực hiện toàn diện, trong mọi lĩnh vực.
Mỹ vừa chính thức quay lại Hội đồng nhân quyền, lập tức cứng rắn bảo vệ đồng minh này

Mỹ vừa chính thức quay lại Hội đồng nhân quyền, lập tức cứng rắn bảo vệ đồng minh này

Baoquocte.vn. Mỹ, quốc gia rút khỏi Hội đồng Nhân quyền LHQ vào năm 2018 dưới thời Tổng thống Trump, đã được bầu làm thành viên chính thức nhiệm kỳ 2022-2024.
Nỗ lực hướng tới một Việt Nam không còn đói nghèo

Nỗ lực hướng tới một Việt Nam không còn đói nghèo

Baoquocte.vn. Thành tựu trong giảm nghèo tuy là điểm sáng nhưng còn khiêm tốn. Chặng đường đến đích 'một Việt Nam không còn đói nghèo' sẽ cần nhiều nỗ lực hơn.
Hội nghị Bộ trưởng Phụ nữ ASEAN lần 4: Việt Nam khẳng định cam kết thúc đẩy bình đẳng giới

Hội nghị Bộ trưởng Phụ nữ ASEAN lần 4: Việt Nam khẳng định cam kết thúc đẩy bình đẳng giới

Baoquocte.vn. Ngày 15/10 đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Phụ nữ ASEAN lần thứ 4 (AMMW-4) theo hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của Indonesia.
Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025: Chú trọng đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội vùng lõi nghèo

Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025: Chú trọng đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội vùng lõi nghèo

Baoquocte.vn. Nhìn vào Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 có thể thấy quyền lợi của người dân đã được đặt làm trung tâm.
Vaccine Covid-19 cho trẻ em: Thêm các nước 'rục rịch' chiến dịch mới

Vaccine Covid-19 cho trẻ em: Thêm các nước 'rục rịch' chiến dịch mới

Baoquocte.vn. Nhiều nước trên thế giới bắt đầu triển khai tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em ở các lứa tuổi khác nhau.
Giảm nghèo bền vững: Thành công nổi bật, ý nghĩa nhân văn của Việt Nam

Giảm nghèo bền vững: Thành công nổi bật, ý nghĩa nhân văn của Việt Nam

Baoquocte.vn. Công tác giảm nghèo bền vững của Việt Nam trong những năm qua đã đạt được những bước tiến lớn, là thành công nổi bật, đậm ý nghĩa nhân văn.
Quyền học tập trong đại dịch Covid-19

Quyền học tập trong đại dịch Covid-19

Baoquocte.vn. Đại dịch Covid-19 làm đảo lộn các thói quen vốn có hàng ngày, ảnh hưởng đến đời sống tinh thần của giới trẻ đang tuổi tới trường.
Đất nước châu Âu đầu tiên có Quốc hội với hơn 50% nữ nghị sĩ

Đất nước châu Âu đầu tiên có Quốc hội với hơn 50% nữ nghị sĩ

Baoquocte.vn. Kết quả bầu cử cuối cùng của Quốc hội Iceland ngày 26/9 cho thấy, tỷ lệ nữ nghị sĩ chiếm hơn 50%.
Từ Bộ trưởng Afghanistan, hai bằng thạc sĩ trở thành người giao hàng ở Đức

Từ Bộ trưởng Afghanistan, hai bằng thạc sĩ trở thành người giao hàng ở Đức

Baoquocte.vn. Mạng xã hội những ngày qua chia sẻ hình ảnh cựu Bộ trưởng Afghanistan đi xe đạp và giao đồ ăn tại một địa điểm ở thành phố Leipzig, Đức.
Canada 'rộng đường' về nhập cư, mục tiêu 401.000 cư dân thường trú mới trong 2021

Canada 'rộng đường' về nhập cư, mục tiêu 401.000 cư dân thường trú mới trong 2021

Baoquocte.vn. Canada đang trên đà tiếp nhận nhiều người nhập cư hơn trong năm nay, bất chấp đại dịch Covid-19 đã khép kín biên giới đối với người nước ngoài.
13 nguyên tắc chính của Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát về quyền con người (UPR)

13 nguyên tắc chính của Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát về quyền con người (UPR)

Baoquocte.vn. UPR là một cơ chế của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (UNHRC) định kỳ kiểm tra hoạt động nhân quyền của tất cả 193 quốc gia thành viên LHQ.
Cyprus: Cháy rừng lớn nhất trong gần 50 năm qua, 4 người thiệt mạng

Cyprus: Cháy rừng lớn nhất trong gần 50 năm qua, 4 người thiệt mạng

Baoquocte.vn. Ít nhất 4 người thiệt mạng khi cháy rừng thiêu rụi toàn bộ nhà cửa của người dân ở quận Larnaca, miền Nam Cyprus.
Tổng thống nước nào là nhà vận động toàn cầu vì phụ nữ và trẻ em?

Tổng thống nước nào là nhà vận động toàn cầu vì phụ nữ và trẻ em?

Baoquocte.vn. Tổng thống Estonia Kersti Kaljulaid được bổ nhiệm làm nhà vận động toàn cầu vì sức khỏe và hạnh phúc của phụ nữ, thanh thiếu niên.
Phiên bản di động