Hội nghị tập huấn cán bộ Công đoàn Bộ Ngoại giao năm 2022

Công đoàn Bộ Ngoại giao đã tổ chức hội nghị tập huấn cán bộ công đoàn năm 2022 nhằm quán triệt về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Phiên bản di động