Giá trị nhân sinh: Tâm và lực của một quốc gia

PGS.TS NGUYỄN TIẾN DŨNG
Theo dõi TGVN trên
GVCC Trường Đại học Khoa học Huế
Baoquocte.vn. Giá trị nhân sinh là cốt tủy của mọi giá trị. Vì vậy soi vào đó, không chỉ thấy bề dày của truyền thống, của lịch sử mà trong chừng mực nào đó còn cho nhận dạng ban đầu về chủ nghĩa nhân văn và tiềm lực của quốc gia. Giá trị nhân sinh Việt Nam bên cạnh những đặc trung phổ biến mang tính toàn cầu còn là miền sâu của giá trị Việt Nam.
Giá trị nhân sinh: Tâm và lực của một quốc gia
Ảnh minh họa.

Mỗi giá trị đều là sự thống nhất của cái chung và cái riêng nhưng mức độ hoà điệu đó ở mỗi loại giá trị là khác nhau. Trong tất cả các giá trị mà nhân loại đã, đang và sẽ tạo ra thì giá trị nhân sinh là cao nhất, thể hiện được tâm và lực của quốc gia.

Từ phân tích khoa học cho thấy, giá trị nhân sinh có tính hội tụ cao và tất yếu của tính hội tụ đó là hình thành những tinh lực và sức bền của giá trị trong mỗi quốc gia.

Vì thế bất cứ giá trị nhân sinh nào cũng là nơi được nén lại bởi những quan hệ sinh tồn của một cộng đồng, quốc gia, dân tộc.

Giá trị nhân sinh, thường lên ngôi mỗi khi xảy ra những sự cố lớn (có thể bất ngờ, hoặc không bất ngờ) trên phạm vi rộng, nhất là có tính toàn cầu. Thế chiến II (1939-1945), đối diện với hoang tàn và chết chóc, nhân loại giật mình với những câu hỏi về số phận của mình nếu như xảy ra một cuộc chiến tranh có quy mô như thế tiếp theo.

Năm 1956, sau hơn 10 năm Thế chiến II kết thúc, nhà văn giành giải thưởng Nobel văn học năm 1965, Mikhail Sholokhov (1905-1984), cho ra mắt cuốn “Số phận một con người”, đã phơi bày những góc tối của chiến tranh và ánh sáng lương tri của con người cùng với nỗ lực của nó để vượt qua những giới hạn của chính mình, hướng về một xã hội nhân văn hơn.

Nhân loại ngộ ra tài sản quý giá nhất của con người chính là con người. Vì thế, giá trị nhân sinh là thước đo của các giải thưởng Nobel.

Giá trị nhân sinh là một bộ phận cấu thành của truyền thống, văn hoá của một dân tộc, của một quốc gia. Mỗi giá trị nhân sinh là sản phẩm của một giai đoạn lịch sử. Sản phẩm đó tương thích với mỗi thời kỳ của từng quốc gia.

Tính độc đáo và bản sắc của hệ thống giá trị nhân sinh không chỉ phản ánh mức độ trưởng thành của chủ nghĩa nhân văn của quốc gia đó mà còn xác định vị thế của quốc gia đó trong quan hệ với các quốc gia khác.

Vì vậy, sức nặng của giá trị nhân sinh nhiều khi vượt ra khỏi ý nghĩa nhân sinh để tràn sang những giá trị khác.

Nhìn ra thế giới, vì sao La Mã - một đế quốc hùng cường - lại gục ngã trước Hy Lạp cổ đại. Từ chỗ là kẻ xâm lược trở thành kẻ bị đồng hoá. Sức mạnh của Hy Lạp cổ đại không ở số quân đội, lượng cung tên, giáo mác mà ở giá trị nhân sinh, nền tảng của văn hoá. Đó chính là giá trị tinh thần đã được vật chất hoá trong đời sống.

Lịch sử nhân loại cho thấy, có bao nhiêu chế độ chính trị thì sẽ bấy nhiêu quan niệm về ý nghĩa nhân sinh và cũng có bấy nhiêu màu sắc của chủ nghĩa nhân văn. Và trong một nước, ở mỗi giai đoạn lịch sử lại nổi lên một giá trị nhân sinh của mỗi giai tầng trong xã hội có giai cấp.

Chẳng hạn, qua những di cảo, di sản của văn hoá cổ đại ở phương Tây cho thấy, khát vọng cao nhất của những người nô lệ là được tự do, được sống như một con người. Như vậy giá trị nhân sinh hay ý nghĩa nhân sinh trong trường hợp này là một.

Trong một xã hội có giai cấp thì ít nhất có hai hệ thống giá trị nhân sinh: một của giai cấp thống trị và một của quần chúng nhân dân lao động. Giá trị nhân sinh là thành tố cơ bản quy định lẽ sống, lối sống của mỗi cá nhân.

Các giá trị nhân sinh không chỉ là những trắc diện của một quốc gia mà nhiều khi còn là chân giá trị của một thời đại. Do vậy, nhiều khi người ta căn cứ vào tính chất của các giá trị nhân sinh mà định tên cho một thời đại. Đó là trường hợp thời kỳ Phục Hưng (Renascence) ở châu Âu thế kỷ XV-XVII.

Đây là giai đoạn điển hình cho sự vận động của các giá trị nhân sinh trong lịch sử nhân loại. Với quan niệm đức tin là cao nhất và mọi con đường đều dẫn tới Rome (All roads lead to Rome) nên giá trị thật mà con người hướng tới là không ở trên mặt đất đã dẫn đến những giá trị nhân sinh, chủ nghĩa nhân văn cổ đại Hy Lạp bị vùi lấp trong chế độ phong kiến.

Thời kỳ Phục Hưng là thời kỳ khôi phục và làm mới lại những giá trị bị lãng quên đó.

Ánh sáng dẫn đường cho những giá trị nhân sinh của thời kỳ này là con người có quyền quyết định số phận của mình. Giá trị của con người là ở cuộc sống đích thực. Ý nghĩa đời sống con người là biểu tượng của thời đại. Giá trị nhân sinh của thời đại đó có thể cảm nhận trực quan qua không chỉ hội hoạ mà còn đi vào những lĩnh vực đòi hỏi tư duy ở trình độ cao như triết học.

Giá trị nhân sinh không phải là một hằng số, vì vậy nó không phải là chân lý. Nói cách khác, giá trị nhân sinh là những chỉ số cơ bản nhất về thực tồn của con người trong không gian, thời gian xác định.

Trong không gian, thời gian xác định đó mà nó mang ý nghĩa phổ biến. Do vậy, trong những trường hợp nhất định cái phổ biến (cái chung) đó có thể biến thành giá trị đơn nhất (cái đơn nhất) và ngược lại cái đơn nhất có thể biến thành cái phổ biến).

Mỗi giá trị nhân sinh đều có vòng đời của nó. Trong vòng đời đó, nó thường bị bệnh tự miễn. Tự miễn là nguyên nhân dẫn đến đổi màu giá trị. Sự đổi màu thường theo hai hướng tích cự choặc tiêu cực. Với những giá trị tích cực sự đổi màu là vòng khâu của phủ định để hình thành nên các giá trị trung gian.

Với những cái tiêu cực, lỗi thời thì đó là sự sàng lọc của quy luật giá trị. Đó cũng chính là quan điểm của Marx khi đánh giá về vai trò của máy móc trong liên hệ mật thiết với quan hệ sở hữu: “Tất cả những phát minh của chúng ta và tất cả sự tiến bộ của chúng ta tựa hồ như đang dẫn tới chỗ là những lực lượng vật chất thì được ban bố một đời sống tinh thần, còn đời sống của con người vốn đã bị tước mất cái mặt tinh thần rồi thì nay lại bị hạ thấp xuống trình độ những lực lượng vật chất đơn thuần”.

Bởi thế tương quan so sánh khác nhau thì sẽ có giá trị khác nhau.

Sự ra đời của quan niệm nhân sinh mới bao giờ cũng là kết quả của một quá trình. Ý nghĩa và phạm vi tác động của nó phụ thuộc vào yếu tố thời đại và mức độ cắm rễ của nó vào đời sống và sự định hướng của nhà cầm quyền sẽ quyết định giá trị của nó.

Do vậy, toàn cầu hoá, kinh tế tri thức, cách mạng công nghiệp 4.0, xã hội số, bên cạnh những giá trị tích cực mà nó đem lại cho nhân loại thì sẽ có những hiệu quả ngược bào mòn những giá trị khác. Điều đó cho thấy trước khi trở thành giá trị nhân văn thì bản thân nó phải là giá trị.

Vì vậy giá trị nhân sinh là thước đo giá trị của mọi giá trị được hiểu từ logic đó. Và xét từ góc độ nào thì giá trị nhân sinh cũng là tấm gương phản chiếu dáng dấp của một xã hội. Nói cách khác là một phần của bộ mặt xã hội đó.

Giống như các nước trên thế giới, giá trị nhân sinh Việt Nam là sản phẩm tinh tuý của lịch sử Việt Nam. Trong bảng giá giá trị nhân sinh Việt Nam có ba thành tố chủ lực: khát vọng về quyền sống, quyền hạnh phúc và ý chí độc lập và tự cường. Ba thành tố chủ lực đó xoay quanh trục trung tâm “Không có gì quý hơn độc lập tự do” - nội dung quan trọng trong Tuyên ngôn độc lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, làm thành chủ nghĩa yêu nước Việt Nam - Giá trị nhân sinh vô đối truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Những giá trị nhân sinh ấy là nguyên tắc hoạt động của hệ thống chính trị.

Bản sắc giá trị nhân sinh Việt Nam

Giống như các nước trên thế giới, giá trị nhân sinh Việt Nam là sản phẩm tinh tuý của lịch sử Việt Nam. Trong bảng giá giá trị nhân sinh Việt Nam có ba thành tố chủ lực: khát vọng về quyền sống, quyền hạnh phúc và ý chí độc lập và tự cường.

Ba thành tố chủ lực đó xoay quanh trục trung tâm “Không có gì quý hơn độc lập tự do” - nội dung quan trọng trong Tuyên ngôn độc lập năm 1945 của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, làm thành chủ nghĩa yêu nước Việt Nam - Giá trị nhân sinh vô đối truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Những giá trị nhân sinh ấy là nguyên tắc hoạt động của hệ thống chính trị.

Mỗi giá trị nhân sinh đều có tính độc đáo. Liên kết tính độc đáo làm nên bản sắc của hệ thống giá trị nhân sinh. Đến lượt nó bản sắc của giá trị sẽ quy định bản ngã của một dân tộc và góp phần làm nên sức mạnh của một quốc gia. Vì vậy, giá trị nhân sinh bao giờ cũng là tâm và lực của một quốc gia.

Ở nước ta điều ấy, hiện diện trong từng cá nhân thông qua trách nhiệm công dân và mối quan hệ của cá nhân với nhà nước. Ngược lại được thể chế hoá thành luật và các nội dung hoạt động của hệ thống chính trị. Trong đó người dân là giá trị nhân sinh cao nhất. Quần chúng lao động là chủ thể của giá trị nhân sinh.

Bản sắc giá trị nhân sinh Việt Nam có thể mở bất cứ bài viết nào, trang viết nào, tiếp xúc nào của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng hiện lên rõ mồn một. Vì Người là hiện thân của Đảng, của Chính phủ: “Chính phủ cố gắng làm theo đúng ba chính sách: Dân sinh, Dân quyền và Dân tộc”. (Phát biểu trong phiên bế mạc kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa I nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 9/11/1946); Người cũng khẳng định “Chính sách đối nội của Việt Nam là dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc”.

Tất cả chỉ hướng về một giá trị đẫn đường là: dân vi quý, dân vi bản và dân (quần chúng nhân dân) là động lực của mọi cuộc cách mạng.

Do vậy, khi đất nước lâm nguy thì “Chúng ta thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ...”.

Người dân Việt Nam sẵn sàng hy sinh, không phải không thiết tha với sinh mệnh của mình, mà ngược lại họ vô cùng trân trọng sự quý giá nhất của một đời người là sự sống.

Vì đại nghĩa, vì độc lập dân tộc, họ “quyết không sợ” để “Đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn!”.

Khi đất nước gian nan, tính độc đáo của giá trị nhân sinh Việt Nam đó chính là nghĩa đồng bào, tinh thần nhường cơm xẻ áo vượt trên cái lẽ bình thường.

Nhiều trung tâm văn hoá trên hành tinh này tự hào về những triết lý cao siêu nhưng với người Việt, triết lý về lẽ sống đơn giản hơn nhiều, đơn giản như chính cuộc đời và chân thật như cây lúa ngoài đồng.

Và cách thức đùm bọc nhau trong hoạn nạn thì khó hiện thân ở vùng đất khác trên thế giới "Thương người như thể thương thân, Lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều".

Như vậy, tính độc đáo và bản sắc của giá trị nhân sinh Việt Nam tượng hình lên từ: cái giản dị nhất, chân thật nhất, cần thiết nhất của hồn Việt. Sự độc đáo và bản sắc của giá trị nhân sinh Việt Nam là gốc rễ của văn hoá, văn minh và sức mạnh Việt Nam.

Giá trị nhân sinh Việt Nam trong lịch sử chưa từng khép kín mà là hệ thống mở. Ngày nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, hệ thống đó đã có sự kết nối với những giá trị chân chính của thời đại.

Nhìn cách ứng xử của nhà nước Việt Nam với Covid-19 ở trong và ngoài nước sẽ thấy được Chữ Tâm của hệ thống chính trị và giá trị nhân sinh Việt Nam.

Những giá trị ấy đã và đang tạo nên cốt cách, bản sắc của dân tộc Việt Nam.

TIN LIÊN QUAN
Thành lập cơ quan nhân quyền quốc gia Việt Nam cần thiết và hợp xu thế
Các nguyên tắc Paris về cơ quan nhân quyền quốc gia
Tâm thế tự tin là người Việt Nam
Tôn trọng những giá trị nhân quyền
Ai sẽ bảo vệ trẻ em mưu sinh trong giá rét?
PGS.TS NGUYỄN TIẾN DŨNG

Đọc thêm

Nguyễn Thế Vinh chia sẻ về kinh nghiệm Start-up trong lĩnh vực công nghệ

Nguyễn Thế Vinh chia sẻ về kinh nghiệm Start-up trong lĩnh vực công nghệ

Baoquocte.vn. Tuy còn trẻ tuổi, Nguyễn Thế Vinh đã đạt được nhiều thành tựu trong lĩnh vực công nghệ nhờ sự thông minh, nhanh nhạy, quyết đoán và dám nghĩ dám ...
Đức bắt giữ một nhà khoa học Nga, EU gia hạn trừng phạt Moscow

Đức bắt giữ một nhà khoa học Nga, EU gia hạn trừng phạt Moscow

Baoquocte.vn. Hội đồng EU thông báo gia hạn thêm 1 năm các biện pháp trừng phạt mà khối này áp đặt đối với Nga.
Việt Nam-Singapore hướng tới phục hồi và phát triển bền vững sau đại dịch

Việt Nam-Singapore hướng tới phục hồi và phát triển bền vững sau đại dịch

Baoquocte.vn. Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Singapore khẳng định cần triển khai hiệu quả Hiệp định kết nối Kinh tế hai nước và có các sáng kiến hợp tác cụ thể.
Covid-19 ở Đà Nẵng: Thêm 3 bệnh nhân và khởi tố giám đốc thẩm mỹ viện AMIDA vì hành vi làm lây lan dịch

Covid-19 ở Đà Nẵng: Thêm 3 bệnh nhân và khởi tố giám đốc thẩm mỹ viện AMIDA vì hành vi làm lây lan dịch

Baoquocte.vn. Ngày 21/6, Đà Nẵng ghi nhận thêm 3 bệnh nhân Covid-19 và khởi tố Giám đốc Công ty AMIDA, tổ chức họp trên 30 nhân viên, không đeo khẩu
Thị trường chứng khoán ngày 21/6 : Sắc đỏ chiếm ưu thế lớn

Thị trường chứng khoán ngày 21/6 : Sắc đỏ chiếm ưu thế lớn

Baoquocte.vn. Báo TG&VN liên tục cập nhật tin tức và nhận định của các chuyên gia về thị trường chứng khoán nóng nhất, mới nhất đầu và cuối phiên giao dịch ...
Hàn Quốc phát hiện âm mưu tấn công mạng vào công ty đóng tàu ngầm Daewoo

Hàn Quốc phát hiện âm mưu tấn công mạng vào công ty đóng tàu ngầm Daewoo

Baoquocte.vn. Cơ quan quản lý chương trình mua sắm vũ khí quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) ngày 21/6 xác nhận một âm mưu tấn công mạng nhắm vào công ty đóng ...
EU chốt lệnh cấm nhập cảnh, công bố lệnh đóng băng 86 thực thể của Belarus

EU chốt lệnh cấm nhập cảnh, công bố lệnh đóng băng 86 thực thể của Belarus

Baoquocte.vn. EU sẽ áp đặt lệnh cấm nhập cảnh và đóng băng tài sản đối với 86 cá nhân và công ty của Belarus.
XSBL 22/6 - Kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 22/6/2021 - SXBL 22/6 - KQXSBL thứ 3

XSBL 22/6 - Kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 22/6/2021 - SXBL 22/6 - KQXSBL thứ 3

Baoquocte.vn. XSBL 22/6. KQXSBL 22/6. Xổ số Bạc Liêu hôm nay ngày 22 tháng 6 năm 2021. Xo so Bac Lieu. KQSXBL. SXBL 22/6.
Tử vi hôm nay - Xem tử vi 12 con giáp 22/6/2021: Tuổi Dần cảnh giác người mới quen, tuổi Thân gia đình xung đột

Tử vi hôm nay - Xem tử vi 12 con giáp 22/6/2021: Tuổi Dần cảnh giác người mới quen, tuổi Thân gia đình xung đột

Baoquocte.vn. Tử vi hôm nay 22/6/2021, tử vi 12 con giáp - tuổi Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi về công việc, tài lộc...
XSMN 22/6 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay 22/6/2021 - xổ số hôm nay 22/6 - SXMN - KQXSMN

XSMN 22/6 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay 22/6/2021 - xổ số hôm nay 22/6 - SXMN - KQXSMN

Baoquocte.vn. XSMN 22/6. xổ số hôm nay 22/6.Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ 3 ngày22/6/2021. XSMN thứ 3. SXMN 22/6. KQXSMN.
Chính phủ Việt Nam quyết liệt thực hiện các giải pháp phòng, chống ma túy học đường

Chính phủ Việt Nam quyết liệt thực hiện các giải pháp phòng, chống ma túy học đường

Baoquocte.vn. Công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy luôn được triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, quyết liệt và đã đạt được những kết quả quan trọng.
Làm gì để phòng chống ma túy học đường không còn là khẩu hiệu?

Làm gì để phòng chống ma túy học đường không còn là khẩu hiệu?

Baoquocte.vn. Trên thực tế, tình hình tệ nạn ma túy vẫn đang diễn biến phức tạp, luôn có xu hướng tăng về mức độ và số lượng vụ vi phạm.
Tội phạm ma túy vị thành niên: Vấn đề nhức nhối của nhân loại

Tội phạm ma túy vị thành niên: Vấn đề nhức nhối của nhân loại

Baoquocte.vn. Năm nay, Tháng Hành động phòng, chống ma túy có chủ đề 'Vì sức khỏe của mọi người, hạnh phúc của mọi nhà - Hãy tránh xa ma túy'.
Cảnh báo: Covid-19 làm gia tăng các yếu tố dẫn đến tự tử trên thế giới

Cảnh báo: Covid-19 làm gia tăng các yếu tố dẫn đến tự tử trên thế giới

Baoquocte.vn. WHO công bố báo cáo cảnh báo, đại dịch Covid-19 làm gia tăng các yếu tố tác động dẫn tới hành vi tự tử.
Canada lần đầu tiên có Thẩm phán Tối cao là người da màu

Canada lần đầu tiên có Thẩm phán Tối cao là người da màu

Baoquocte.vn. Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã đề cử ông Mahmud Jamal vào vị trí Thẩm phán Tối cao nước này.
Tác hại của ma túy đến nền kinh tế của các quốc gia

Tác hại của ma túy đến nền kinh tế của các quốc gia

Baoquocte.vn. Ma túy đang là hiểm họa chung của nhân loại, tác hại của ma túy không thể lường hết được.
Bầu cử Quốc hội khóa XV: Tinh thần mới, khí thế mới, chất lượng mới, đáp ứng thời kỳ phát triển mới của đất nước

Bầu cử Quốc hội khóa XV: Tinh thần mới, khí thế mới, chất lượng mới, đáp ứng thời kỳ phát triển mới của đất nước

Baoquocte.vn. Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV minh chứng sinh động, thuyết phục của sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của lòng dân tin Đảng, hướng về Đảng...
Nhức nhối tội phạm ma túy trên toàn thế giới

Nhức nhối tội phạm ma túy trên toàn thế giới

Baoquocte.vn. Tệ nạn ma tuý đang là hiểm hoạ của các quốc gia, dân tộc trên thế giới, là một trong những nguyên nhân chủ yếu làm phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội.
Người lao động trước các đợt 'sóng' Covid-19

Người lao động trước các đợt 'sóng' Covid-19

Baoquocte.vn. Qua bốn làn sóng Covid-19 bùng phát ở Việt Nam, những người lao động cảm nhận rõ hơn hết những tác động nặng nề của đại dịch đến đời sống.
‘Vấn nạn’ ma túy đáng báo động trên toàn cầu

‘Vấn nạn’ ma túy đáng báo động trên toàn cầu

Baoquocte.vn. Việc phòng ngừa lạm dụng ma túy trong trường học ở nhiều quốc gia trên thế giới luôn được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.
Người Trung Quốc: ‘Đưa tôi 5 triệu Nhân dân tệ, tôi sẽ đẻ ba con’

Người Trung Quốc: ‘Đưa tôi 5 triệu Nhân dân tệ, tôi sẽ đẻ ba con’

Baoquocte.vn. Thay đổi bất ngờ của Bắc Kinh trong chính sách dân số liệu có thể giúp vá lỗ hổng trong cơ cấu dân số của Trung Quốc trong trung hạn và dài hạn?
Chung tay bảo vệ trẻ em trong bối cảnh dịch Covid-19

Chung tay bảo vệ trẻ em trong bối cảnh dịch Covid-19

Baoquocte.vn. Đại dịch Covid-19 đã, đang và sẽ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe và lợi ích của trẻ em.
Thổ Nhĩ Kỳ: 1.000 'cua-rơ' gây quỹ hỗ trợ trẻ em là con của nhân viên y tế tử vong do Covid-19

Thổ Nhĩ Kỳ: 1.000 'cua-rơ' gây quỹ hỗ trợ trẻ em là con của nhân viên y tế tử vong do Covid-19

Baoquocte.vn. Cuộc đua xe đạp tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ nhằm gây quỹ hỗ trợ trẻ em là con của các nhân viên y tế tử vong trong cuộc chiến chống Covid-19.
Covid-19 làm gia tăng tỷ lệ người dân nghèo đói ở Mỹ Latinh

Covid-19 làm gia tăng tỷ lệ người dân nghèo đói ở Mỹ Latinh

Baoquocte.vn. Tỷ lệ người dân sống dưới mức nghèo đói tại Mỹ Latinh và Caribe hiện đang ở mức 12,5% dân số, mức cao nhất ghi nhận trong hai thập kỷ qua.
Xung đột Israel-Palestine: Trên 40% người tử vong tại Gaza là phụ nữ và trẻ em

Xung đột Israel-Palestine: Trên 40% người tử vong tại Gaza là phụ nữ và trẻ em

Baoquocte.vn. Các cuộc giao tranh quân sự giữa Israel và lực lượng Hamas làm ít nhất 132 người Palestine thiệt mạng, trong đó có hơn 50 phụ nữ và trẻ em.
Lần đầu tiên hai 'phó tướng' WTO là phụ nữ

Lần đầu tiên hai 'phó tướng' WTO là phụ nữ

Baoquocte.vn. Tổng Giám đốc WTO bổ nhiệm 2 phụ nữ vào vị trí lãnh đạo cấp phó của WTO là bà Angela Ellard (người Mỹ) và bà Anabel Gonzalez (người Costa Rica).
Những điều cần biết về Nghị quyết 2573 do Việt Nam xây dựng vừa được Hội đồng Bảo an thông qua

Những điều cần biết về Nghị quyết 2573 do Việt Nam xây dựng vừa được Hội đồng Bảo an thông qua

Baoquocte.vn. Ngày 27/4, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã thông qua Nghị quyết 2573 về Bảo vệ cơ sở hạ tầng thiết yếu trong xung đột vũ trang.
Mỹ thông qua dự luật để hạn chế tội ác gia tăng nhằm vào cộng đồng người Mỹ gốc Á

Mỹ thông qua dự luật để hạn chế tội ác gia tăng nhằm vào cộng đồng người Mỹ gốc Á

Baoquocte.vn. Ngày 22/4, Thượng viện Mỹ thông qua một dự luật nhằm hạn chế các tội ác gia tăng gần đây nhằm vào cộng đồng người Mỹ gốc Á.
Phiên bản di động