Đối ngoại Việt Nam từ ngày 13-19/6

Báo TG&VN điểm lại một số hoạt động nổi bật của đối ngoại Việt Nam trong tuần từ ngày 13-19/6.

Video nằm trong bài : Review on external affairs from June 13-19: Cultivating Vietnam-Laos relations; ASEAN-India spirit of dialogue & cooperation

Phiên bản di động