Kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Cơ Thạch

Đôi điều về phong cách ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch (Kỳ I)

Đại sứ, GS. TS Vũ Dương Huân
Theo dõi TGVN trên
Nguyên Giám đốc Học viện Ngoại giao
Baoquocte.vn. Là nhà cách mạng kiên trung, nhà ngoại giao tài ba, khôn khéo, thông minh và sáng tạo, với hơn 60 năm hoạt động cách mạng trong đó có hơn 40 năm hoạt động ngoại giao, đồng chí Nguyễn Cơ Thạch (1921-1998) đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng và nền ngoại giao hiện đại Việt Nam, để lại dấu ấn sâu sắc về phong cách ngoại giao.
Phong cách ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch

Phong cách là lề lối, cung cách, cách thức, phong thái, phong độ và phẩm cách đã trở thành nền nếp ổn định của một người hay một lớp người, được thể hiện trong tất cả các mặt hoạt động như lao động, học tập, sinh hoạt, ứng xử, diễn đạt… tạo nên những giá trị, những nét riêng biệt của người hoặc nhóm người đó.

Phong cách người cách mạng liên quan mật thiết với tư tưởng, đường lối và phương pháp cách mạng. Tư tưởng, đường lối có tính chất quyết định, còn phương pháp là những cách thức có tính nguyên tắc để đưa đường lối vào cuộc sống. Phương pháp dù chung hay riêng chỉ được thông qua hoạt động cụ thể với những trình độ, khí chất và phong cách khác nhau. Do vậy, việc thực hiện đường lối, vận dụng phương pháp đưa đến kết quả không bao giờ hoàn toàn giống nhau và phụ thuộc vào phong cách của mỗi người.

Tư tưởng, đường lối cách mạng đặt ra những yêu cầu về phong cách. Từng người phải không ngừng phấn đấu rèn luyện xây dựng cho mình một phong cách.

Phong cách cũng gắn liền với đạo đức. Nhiều phẩm chất đạo đức đòi hỏi mỗi người cần có, nhưng thể hiện qua các phong cách khác nhau. Ngoài ra, phong cách còn có đặc điểm là gắn với truyền thống và tập quán, thói quen do hoàn cảnh sống, làm việc tạo ra.

Truyền thống tốt đẹp có sức bền vững đi vào phong cách; ngược lại tập quán, thói quen xấu lại cản trở xây dựng phong cách khoa học. Mặt khác, phong cách bao giờ cũng mang dấu ấn cá nhân rất rõ rệt.

Phong cách ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch là sự tổng hợp của phong cách tư duy, phong cách làm việc, phong cách diễn đạt, phong cách ứng xử, phong cách sinh hoạt.

Thứ nhất, Nguyễn Cơ Thạch có tư duy độc lập, tự chủ và sáng tạo, tư duy tầm chiến lược

Tư duy là giai đoạn cao của quá trình nhận thức, đi sâu vào bản chất và phát hiện tính quy luật của sự vật bằng những hình thức như biểu tượng, khái niệm, phán đoán, suy lý. Ông Nguyễn Cơ Thạch luôn suy nghĩ, hành động “độc lập, sáng tạo, luôn suy nghĩ để tìm cái mới”[1], không rập khuôn, máy móc theo lối mòn, không giáo điều, tự nghiên cứu, tìm tòi, tổng kết rút kinh nghiệm trên tinh thần sáng tạo, sẵn sàng từ bỏ những cái cũ, lạc hậu, đề xuất những cái mới đáp ứng những đòi hỏi của thực tiễn đặt ra.

Tư duy của ông còn có tầm nhìn chiến lược. Tư duy chiến lược là tố chất, năng lực và hoạt động đặc trưng của người lãnh đạo, chủ yếu là lãnh đạo cấp cao và trước hết là của người đứng đầu; đó là tư duy vĩ mô, tổng hợp về đánh giá môi trường chiến lược, tầm nhìn và mục tiêu chiến lược, phương châm và lộ trình chiến lược; về các nguồn lực và kế hoạch thực hiện; về phân công trách nhiệm chỉ huy, chỉ đạo, lãnh đạo; về dự báo một số tình huống bất trắc và các phương án xử lý.

Với tư duy độc lập, sáng tạo và tư duy chiến lược, nhìn xa trông rộng [2], tư duy đổi mới[3], ông Nguyễn Cơ Thạch đã đề xuất, xử lý thành công nhiều vấn đề về chính trị đối ngoại cũng như xây dựng ngành có tầm chiến lược.

Với tư cách là Quyền Trưởng đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Hội nghị Geneva 1961-1962 về Lào, ông rút ra kết luận quan trọng: Phải nắm vững tình hình quốc tế, xu hướng phát triển của thế giới, đánh giá đúng ý đồ chiến lược và lợi ích các nước tham gia hội nghị, nhất là nước lớn, vận dụng khôn khéo sách lược nhằm tranh thủ đoàn kết các nước XHCN, tranh thủ trung gian, phân hóa đối phương, cô lập kẻ thù chính, lôi kéo các nước khác đi vào xu hướng hòa bình trung lập của Lào.

Thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 11, 12 (1965) và 13 (1967) về công tác ngoại giao, với tư cách thường trực CP-50 (Cơ quan nghiên cứu chiến lược), ông Nguyễn Cơ Thạch đã tham mưu, đồng thời trực tiếp tham gia tiến công địch, tạo cục diện vừa đánh vừa đàm đưa đến ký kết Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Việt Nam đáp ứng 4 yêu cầu của Bộ Chính trị cho Đoàn đàm phán.

Đôi điều về phong cách ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch (Kỳ I)
Từ giữa năm 1972, Tiểu ban CP50 trực thuộc Bộ Chính trị do đồng chí Nguyễn Cơ Thạch phụ trách được giao soạn thảo Hiệp định Paris. Trong ảnh: Những đêm làm việc căng thẳng khi bước vào đàm phán, tháng 10/1972. (Ảnh tư liệu)

Trong hoàn cảnh đất nước lâm vào khủng hoảng kinh tế - xã hội trầm trọng, bị bao vây, cấm vận, với tư duy độc lập, sáng tạo tầm nhìn chiến lược, ông đã chủ trì soạn thảo Nghị quyết 13 của Bộ Chính trị “là một cuộc đổi mới mạnh mẽ tư duy trong việc đánh giá tình hình thế giới, trong việc đề ra mục tiêu và chuyển hướng toàn bộ chiến lược đối ngoại của ta”[4], là “bước ngoặt trong đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta”.

Thực hiện Nghị quyết 13, đề xuất nhiều sáng kiến chiến lược bảo vệ được thành quả cách mạng Campuchia, rút được quân tình nguyện Việt Nam về nước đi đôi với việc ngăn chặn chế độ diệt chủng quay trở lại, loại bỏ được cái cớ các nước thù địch bao vây, cấm vận Việt Nam.

Cùng tiến trình giải quyết vấn đề Campuchia, Nguyễn Cơ Thạch đã đưa ra không ít sáng kiến hướng tới bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc, đối thoại với các nước ASEAN, thúc đẩy nhanh quá trinh bình thường hóa quan hệ với Mỹ và phương Tây.

Với tư duy độc lập, chiến lược, khi Liên Xô tan rã, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu sụp đổ, Bộ Ngoại giao dưới sự lãnh đạo của ông đã kiến nghị Bộ Chính trị: Ta nên có thái độ bình tĩnh, đúng mức, tìm cách hạn chế đến mức thấp nhất tác động xấu đến Việt Nam; tìm các nguồn lực khác thay thế. Đồng thời, chỉ đạo Bộ Ngoại giao phối hợp với các cơ quan khác nghiên cứu đánh giá nguyên nhân chế độ XHCN ở Liên Xô, Đông Âu sụp đổ để rút ra bài học cho cách mạng Việt Nam.

Ngoại giao kinh tế, một trong ba trụ cột của ngoại giao Việt Nam, cũng do Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch đề xướng. Để triển khai ngoại giao kinh tế, ông cho lập các vụ kinh tế tại Bộ Ngoại giao, phân công nhiều cán bộ giỏi nghiên cứu kinh tế[5]. Chính ông đã tìm và mang về cuốn sách nổi tiếng “Kinh tế học” của nhà kinh tế người Mỹ Paul Samuelson, người đoạt giải thưởng Nobel kinh tế đầu tiên (1970) và chỉ đạo dịch cuốn sách nhằm bồi dưỡng kiến thức kinh tế cho cán bộ ngoại giao.

Mặt khác, với tư duy độc lập, sáng tạo, ông còn có cả những đóng góp rất có ý nghĩa vào đổi mới tư duy hoạch định chính sách phát triển kinh tế của Đảng và Chính phủ trong công cuộc đổi mới như đường hướng cải cách kinh tế, chống lạm phát, mở cửa và hội nhập, thực hiện một nền kinh tế nhiều thành phần...

Về công tác xây dựng ngành, với tầm nhìn chiến lược, ông đề ra nhiều chủ trương quan trọng. Tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 13 (tháng 5/1977), qua nghiên cứu, ông rút ra kết luận quan trọng: Xây dựng ngành đóng vai trò quyết định thắng lợi công tác đối ngoại và khi ngoại giao chuyển giai đoạn phải đổi mới công tác xây dựng ngành.

Hội nghị xác định 4 nội dung cơ bản công tác xây dựng ngành, sau bổ sung 2 nội dung là: cán bộ, tổ chức, phương pháp công tác, cơ sở vật chất, xây dựng Đảng và lãnh đạo.

Ông cũng đặc biệt coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đề xuất chế độ tập sự cấp Vụ, cấp Bộ là kinh nghiệm hay được cả nước học tập...

Thứ hai, kiên định lập trường và bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm

Đây chính là phong cách đặc trưng Nguyễn Cơ Thạch. Ông đã từng nói với ông Vũ Hắc Bồng: “Cuộc đời mình cũng có người yêu, người không thích, nhưng mình cũng chỉ có công việc và lợi ích chung”.

Với tư cách là Quyền Trưởng đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Hội nghị Geneva về Lào, ông kiên quyết, kiên trì bảo vệ lợi ích chính đáng của lực lương yêu nước Lào, của Việt Nam; trong đấu tranh với Mỹ tại Hội nghị Paris, trong việc giải quyết vấn đề Campuchia, bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc, ASEAN, Mỹ, dự các diễn đàn Không liên kết, trả lời phỏng vấn báo chí… đều vì lợi ích quốc gia dân tộc.

Không chỉ kiên trì lập trường, ông luôn có bản lĩnh và quyết tâm cao để thực hiện cho được nhiệm vụ được giao, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, không sợ khó khăn, gian khổ, dám đối đầu với thách thức.

Ông đi đầu trong đổi mới tư duy đối ngoại, đề xuất Nghị quyết 13 lịch sử, xử lý nhiều vấn đề phức tạp, đầy khó khăn của ngoại giao Việt Nam như vấn đề Campuchia, đấu tranh với Trung Quốc, đi đầu trong vấn đề ngoại giao kinh tế, trong các công tác nghiên cứu ngoại giao, công tác xây dựng ngành, đào tạo lại cán bộ, chế độ tập sự cấp Vụ, cấp Bộ...

Có được phẩm chất đó chính là do ông đã được tôi luyện quá trình hoạt động cách mạng.

Thứ ba, chủ động tiến công, nhiều sáng kiến cũng là phong cách ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 11, 12, 13 về công tác ngoại giao, ông sắp xếp lại công tác nghiên cứu của Bộ Ngoại giao, lập Vụ I, Vụ II, rồi Tiểu ban Việt Nam, CP80, trực thuộc Bộ Chính trị để nghiên cứu đối sách chống Mỹ đưa đến ký kết Hiệp định Paris về Việt Nam. Triển khai Nghị quyết 13 của Bộ Chính trị về vấn đề Campuchia, ông đưa sáng kiến lập CP-87, tổ chức Tiệc rượu, gặp gỡ Hunsen-Sihanouk, Hội nghị Ngoại trưởng 3 nước Đông Dương, rút quân tình nguyện Việt Nam đi liền với ngăn chặn chính sách diệt chủng, tách mặt quốc tế và mặt nội bộ trong vấn đề Campuchia… Vấn đề Campuchia được giải quyết, loại bỏ cái cớ bao vây cấm vận Việt Nam. Ông là Bộ trưởng “phá vây”.

Trong công tác xây dựng ngành, ông đưa ra nhiều sáng kiến quan trọng như lập các đơn vị tổng hợp cả về chính trị lẫn kinh tế, văn hóa và xây dựng ngành nhằm bảo đảm tính tổng thể trong công tác nghiên cứu, đề xuất chủ trương và tổ chức thực hiện trên cả các lĩnh vực chủ yếu của Ngành, đồng thời phân công lại nhiệm vụ thành viên lãnh đạo Bộ theo hướng phụ trách từng mảng công việc, không theo khu vực địa lý như cũ.

Ông coi trọng đổi mới trong công tác nghiên cứu khoa học: thành lập Viện Quan hệ quốc tế (1977) trên cơ sở Vụ Nghiên cứu-Tư liệu, Ban Tổng kết, rồi sáp nhập Trường Đại học Ngoại giao, Vụ Huấn học vào Viện Quan hệ quốc tế để tăng cường công tác nghiên cứu (1987).

Đồng thời, ông cho tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức về quan hệ quốc tế, chính sách đối ngoại, kinh tế quốc tế, luật quốc tế, ngoại ngữ..., chỉ đạo biên soạn giáo trình nhất là giáo trình quan hệ quốc tế và chính sách đối ngoại vì trước đó chúng ta chỉ sử dụng giáo trình của Liên Xô, Trung Quốc.

Ông còn tập hợp nhiều nhà nghiên cứu giỏi để soạn chiến lược quốc tế các nước lớn như Trung Quốc, Liên Xô, Nhật Bản… phục vụ công tác nghiên cứu và đào tạo lại của Ngành.

(còn tiếp)


[1] Đinh Nho Liêm: Nguyễn Cơ Thạch - nhà ngoại giao xuất sắc, Bộ Ngoại giao (Nguyễn Phú Bình - chủ biên): Nhà ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Hội-2003, tr.83.

[2] Nguyễn Dy Niên: Nhà ngoại giao xuất sắc với tầm nhìn chiến lược, Bộ Ngoại giao (Nguyễn Phú Bình - chủ biên), Sđd, tr.57.

[3] Đồng Sỹ Nguyên: Anh Nguyễn Cơ Thạch - người cộng sản kiên cường, nhà ngoại giao có tư duy độc lập, sáng tạo, Bộ Ngoại giao (Nguyễn Phú Bình - chủ biên), Sđd, tr.53.

[4] Nguyễn Cơ Thạch: Những chuyển biến trên thế giới và tư duy của chúng ta, Tạp chí Quan hệ quốc tế, số 1, tháng 1/1990, tr.9.

[5] Nhiều tác giả: Chuyện nghề, chuyện nghiệp ngoại giao, Nxb. Hội Nhà văn, Hà Nội-2013, tr.39.

TIN LIÊN QUAN
Nguyễn Cơ Thạch – Một nhà cải cách lớn!
Thông điệp Nguyễn Cơ Thạch
Tiếp tục phát huy tư duy đối ngoại của nhà ngoại giao tài ba Nguyễn Cơ Thạch
Nhớ Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch - Một vài ký ức nhỏ về một nhân cách lớn

Đọc thêm

Tổng thống Hàn Quốc gửi lời xin lỗi tới người dân cả nước vì mưa lớn và ngập lụt

Tổng thống Hàn Quốc gửi lời xin lỗi tới người dân cả nước vì mưa lớn và ngập lụt

Baoquocte.vn. Ngày 10/9, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã lên tiếng xin lỗi người dân cả nước vì những sự bất tiện mưa lớn và ngập lụt ở thủ đô ...
Gần 200 thương hiệu công nghệ từ hơn 10 quốc gia dự VME 2022

Gần 200 thương hiệu công nghệ từ hơn 10 quốc gia dự VME 2022

Baoquocte.vn. Ngày 10/8, RX Tradex - nhà tổ chức triển lãm Đông Nam Á đã chính thức khai mạc Triển lãm sản xuất công nghiệp quốc tế - Vietnam Manufacturing Expo ...
Thách thức cản bước các lãnh đạo cánh tả ở Mỹ Latinh

Thách thức cản bước các lãnh đạo cánh tả ở Mỹ Latinh

Baoquocte.vn. Những lãnh đạo cánh tả lên nắm quyền tại Mỹ Latinh sẽ phải đối mặt với nhiều bài toán để bảo đảm ổn định chính trị, tăng trưởng cao thời ...
Không gian đậm dấu ấn Việt ở Bệnh viện dã chiến Việt Nam tại Nam Sudan

Không gian đậm dấu ấn Việt ở Bệnh viện dã chiến Việt Nam tại Nam Sudan

Baoquocte.vn. Không gian tiếp đón khách quốc tế tại Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 lấy điểm nhấn là các thắng cảnh nổi tiếng, các nét văn hóa đặc ...
Khai mạc triển lãm ảnh và trưng bày, giới thiệu sản phẩm hàng hóa Hà Nội-Vientiane

Khai mạc triển lãm ảnh và trưng bày, giới thiệu sản phẩm hàng hóa Hà Nội-Vientiane

Baoquocte.vn. Sáng 10/8, UBND thành phố Hà Nội long trọng tổ chức khai mạc triển lãm ảnh và trưng bày, giới thiệu sản phẩm hàng hóa Hà Nội-Vientiane.
Trực tiếp xổ số miền Nam XSMN - XSMN 10/8 - SXMN 10/8/2022 - kết quả xổ số hôm nay 10/8

Trực tiếp xổ số miền Nam XSMN - XSMN 10/8 - SXMN 10/8/2022 - kết quả xổ số hôm nay 10/8

Baoquocte.vn. XSMN 10/8. trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay - XSMN thứ 4 ngày 10/8/2022. xổ số hôm nay ngày 10 tháng 8. SXMN 10/8/2022. xổ số ...
Điểm sàn xét tuyển của các trường Công an nhân dân 2022 là 70 điểm

Điểm sàn xét tuyển của các trường Công an nhân dân 2022 là 70 điểm

Baoquocte.vn. Điểm sàn xét tuyển đối với trình độ đại học chính quy tuyển mới các trường Công an là 70 điểm.
Nga phân trần quyết định 'né' hoạt động thanh tra của Mỹ trong khuôn khổ START, khẳng định lợi thế đang nghiêng hẳn về một bên

Nga phân trần quyết định 'né' hoạt động thanh tra của Mỹ trong khuôn khổ START, khẳng định lợi thế đang nghiêng hẳn về một bên

Baoquocte.vn. Nga đã chính thức thông báo với Mỹ rằng đang tạm thời rút các cơ sở của mình ra khỏi các hoạt động thanh tra theo Hiệp ước START.
Cựu vô địch Tour de France Lance Armstrong và bạn gái rạng rỡ trong đám cưới tại Pháp

Cựu vô địch Tour de France Lance Armstrong và bạn gái rạng rỡ trong đám cưới tại Pháp

Baoquocte.vn. Tay đua xe đạp nổi tiếng một thời Lance Armstrong và bạn gái lâu năm Anna Hansen tổ chức hôn lễ ở Pháp sau 14 năm bên nhau.
Tử vi 12 cung hoàng đạo Thứ Năm ngày 11/8/2022: Bảo Bình tình cảm nở hoa

Tử vi 12 cung hoàng đạo Thứ Năm ngày 11/8/2022: Bảo Bình tình cảm nở hoa

Baoquocte.vn. Tử vi hôm nay 11/8/2022 của 12 cung hoàng đạo - Ma Kết, Bảo Bình, Song Ngư, Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên ...
Chung tay xúc tiến tiêu thụ nhãn và nông sản Hưng Yên tại thị trường Tây Nam Trung Quốc

Chung tay xúc tiến tiêu thụ nhãn và nông sản Hưng Yên tại thị trường Tây Nam Trung Quốc

Baoquocte.vn. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh vận động các doanh nghiệp tham dự kết nối với Hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ nhãn và nông sản Hưng Yên.
Argentina luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước ASEAN

Argentina luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước ASEAN

Baoquocte.vn. Đại sứ quán các quốc gia ASEAN tại Argentina phối hợp với Bộ Ngoại giao nước chủ nhà tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập ASEAN.
Chi bộ Phái đoàn Việt Nam tại LHQ tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

Chi bộ Phái đoàn Việt Nam tại LHQ tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

Baoquocte.vn. Bí thư Đảng ủy Bộ phận Khu vực New York Đặng Hoàng Giang đánh giá cao vai trò của Chi bộ trong lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ được giao.
Phái đoàn Việt Nam tại New York tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với sàn giao dịch chứng khoán điện tử Nasdaq

Phái đoàn Việt Nam tại New York tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với sàn giao dịch chứng khoán điện tử Nasdaq

Baoquocte.vn. Đại sứ Đặng Hoàng Giang đề nghị Nasdaq giới thiệu các nhà đầu tư Hoa Kỳ có uy tín, kinh nghiệm trong các lĩnh vực ông nghệ thông tin, năng lượng...
Thúc đẩy hợp tác giữa Liên đoàn công nghiệp Đan Mạch với các đối tác Việt Nam

Thúc đẩy hợp tác giữa Liên đoàn công nghiệp Đan Mạch với các đối tác Việt Nam

Baoquocte.vn. Đại sứ quán Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối gắn kết Liên đoàn công nghiệp Đan Mạch, giới doanh nghiệp Đan Mạch với Chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam.
Bộ Ngoại giao quan tâm đến công tác bảo đảm đời sống cho cán bộ

Bộ Ngoại giao quan tâm đến công tác bảo đảm đời sống cho cán bộ

Baoquocte.vn. Chiều ngày 8/8, Đại sứ Trần Ngọc An, Ủy viên Ban cán sự đảng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ chủ trì Tọa đàm 'Bảo đảm đời sống cho cán bộ ngoại giao'.
Hợp tác chặt chẽ với cảnh sát Anh để nhận dạng các nạn nhân người Việt trong vụ cháy ở Manchester

Hợp tác chặt chẽ với cảnh sát Anh để nhận dạng các nạn nhân người Việt trong vụ cháy ở Manchester

Baoquocte.vn. Cục Lãnh sự và Đại sứ quán Việt Nam tại Anh đang nỗ lực để nhận dạng và xác minh các nạn nhân người Việt trong vụ cháy tại Manchester.
Anh công bố danh tính 4 người Việt nghi mất tích trong vụ hoả hoạn tại Manchester

Anh công bố danh tính 4 người Việt nghi mất tích trong vụ hoả hoạn tại Manchester

Baoquocte.vn. Chiều 4/8, cảnh sát khu vực Greater Manchester (GMP) đã chính thức công bố danh tính 4 người Việt Nam được cho là mất tích trong vụ cháy xảy ra hôm 7/5.
Đại sứ quán Việt Nam tại CH Czech tích cực gỡ rối liên quan đến hộ chiếu mới

Đại sứ quán Việt Nam tại CH Czech tích cực gỡ rối liên quan đến hộ chiếu mới

Baoquocte.vn. Theo Đại sứ Thái Xuân Dũng, công dân có nhu cầu bổ sung nơi sinh vào hộ chiếu mới có thể đến Đại sứ quán Việt Nam tại CH Czech để được hỗ trợ.
Anh thông báo tiếp tục công nhận hộ chiếu mới của Việt Nam

Anh thông báo tiếp tục công nhận hộ chiếu mới của Việt Nam

Baoquocte.vn. Ngày 3/8, Đại sứ quán Anh tại Hà Nội ra thông báo khẳng định Vương quốc Anh tiếp tục công nhận mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam.
Đại sứ quán Việt Nam tại Czech thông báo về việc cấp hộ chiếu mẫu mới

Đại sứ quán Việt Nam tại Czech thông báo về việc cấp hộ chiếu mẫu mới

Baoquocte.vn. Để tạo thuận lợi cho công dân, Đại sứ quán Việt Nam tại Czech sẽ cấp hộ chiếu mới và ghi bị chú 'nơi sinh' vào trang 4 của hộ chiếu mẫu mới.
Tích cực bảo hộ công dân tử vong do đuối nước ở Phuket, Thái Lan

Tích cực bảo hộ công dân tử vong do đuối nước ở Phuket, Thái Lan

Baoquocte.vn. Hiện Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đang tích cực triển khai các biện pháp bảo hộ công dân, hỗ trợ gia đình đưa thi hài nạn nhân về nước.
Hiệu lực và trách nhiệm thi hành Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại thuộc về ai?

Hiệu lực và trách nhiệm thi hành Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại thuộc về ai?

Baoquocte.vn. Điều 43 và 44 Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại quy định về hiệu lực và trách nhiệm trong việc thi hành Nghị định.
Các cấp tham dự chiêu đãi kỷ niệm Quốc khánh nước ngoài, kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao

Các cấp tham dự chiêu đãi kỷ niệm Quốc khánh nước ngoài, kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao

Baoquocte.vn. Điều 41 Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về cấp tham dự các cuộc chiêu đãi kỷ niệm Quốc khánh nước ngoài, kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.
Trưởng Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam tham dự các hoạt động

Trưởng Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam tham dự các hoạt động

Baoquocte.vn. Điều 40 Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại quy định việc Trưởng Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam tham dự các hoạt động.
Những nước nào có Ngày Quốc khánh trong tháng 8?

Những nước nào có Ngày Quốc khánh trong tháng 8?

Baoquocte.vn. Trong tháng 8, có 25 quốc gia kỷ niệm Ngày Quốc khánh, trong đó có Thuỵ Sỹ, Bờ Biển Ngà, Singapore, Pakistan, Hàn Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Ukraine,...
Đại sứ chào xã giao, chào từ biệt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Đại sứ chào xã giao, chào từ biệt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Baoquocte.vn. Điều 38 Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại quy định việc Đại sứ chào xã giao, chào từ biệt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Trình Quốc thư và Thư ủy nhiệm của Trưởng Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam

Trình Quốc thư và Thư ủy nhiệm của Trưởng Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam

Baoquocte.vn. Điều 37 Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại quy định việc trình Quốc thư và Thư ủy nhiệm của Trưởng Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam.
Phiên bản di động