Để bảo vệ đất nước từ xa tốt nhất

Phương Minh
Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. Dành cả sự nghiệp của mình phụng sự ngành ngoại giao của đất nước, ngoại giao, nói một cách nào đó, chính là cuộc đời ông - nguyên Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Vinh. Khí thế mới của Ngành, nhất là sau Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31, hòa cùng khí thế mới của đất nước gợi lên trong ông nhiều điều về con đường đối ngoại mà ta đã đang và sẽ bước tới,…
Nguyên Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Vinh. (Ảnh: NVCC)
Nguyên Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Vinh. (Ảnh: NVCC)

Thưa Đại sứ, có lẽ như với nhiều người, bài phát biểu chỉ đạo sâu sắc tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng gợi lên trong Đại sứ nhiều điều tâm đắc?

Vị thế, năng lực của Việt Nam, cộng với tầm nhìn đất nước vừa đặt ra những yêu cầu mới, vừa tạo nên tâm thế mới cho đối ngoại. Theo đó, Hội nghị Đối ngoại toàn quốc, lần đầu tiên được tổ chức, là sự kiện rất quan trọng, tổng kết quá khứ, hiện tại và đặt ra tầm nhìn, phương hướng bước tới tương lai.

Về bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, cá nhân tôi xin chia sẻ mấy điều tâm đắc nhất. Trước hết, đó chính là việc đúc kết những bài học đối ngoại trong quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam qua hàng ngàn năm lịch sử.

Trong đó, Tổng Bí thư đặc biệt nhấn mạnh những bài học như tự chủ, tự cường, hòa hiếu, nhân nghĩa, “đem đại nghĩa để thắng hung tàn, lấy chí nhân mà thay cường bạo”, những yếu tố đã làm nên truyền thống lịch sử và văn hóa cũng như truyền thống đối ngoại của Việt Nam.

Thứ hai, bài phát biểu cũng đã khái quát lại chặng đường đối ngoại của nước Việt Nam mới và tư tưởng Hồ Chí Minh, nhân lên những điều quý giá nhất của dân tộc, cùng với các giá trị phổ quát của nhân loại, để kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại.

Theo đó, Tổng Bí thư đã đúc kết và nhấn mạnh năm bài học lớn về đối ngoại, bao gồm dân tộc với thời đại; nguyên tắc với sách lược; đoàn kết và đồng thuận; tổ chức và công tác cán bộ; sự lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện của Đảng. Những bài học ấy đã và sẽ tiếp tục là nền tảng cho đối ngoại của Việt Nam trong suốt chặng đường vừa qua cũng như sắp tới.

Thứ ba, đó là những chỉ đạo về phương hướng của đối ngoại của Việt Nam trong giai đoạn phát triển chiến lược mới.

Một là, tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Điều này càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh mới và khi Việt Nam hội nhập quốc tế sâu rộng, vừa bảo đảm lợi ích quốc gia, vừa có thể chủ động quan hệ tốt với các nước, nhất là các nước lớn, dù các nước này gia tăng cạnh tranh chiến lược.

Hai là, lợi ích quốc gia là yếu tố được đặt lên trên hết, là tối thượng, nhưng lợi ích quốc gia này cũng sẽ phải dựa trên những nguyên tắc căn bản của luật pháp quốc tế, hợp tác cùng có lợi và kết hợp hài hòa giữa dân tộc và quốc tế.

Ba là, triển khai đồng bộ các trụ cột đối ngoại, bao gồm đối ngoại Đảng, đối ngoại Nhà nước và đối ngoại Nhân dân, từ đó phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước.

Cuối cùng, có lẽ là lần đầu tiên Đảng nhấn rất mạnh, đó là đối ngoại phải đi tiên phong, tiên phong trước hết trong gìn giữ và kiến tạo môi trường thuận lợi cho an ninh và phát triển đất nước, nắm bắt từ sớm, nhân lên những cơ hội và phòng ngừa, đẩy lùi thách thức, cũng như tạo thế đan xen lợi ích trong quan hệ, nhất là với các nước láng giềng khu vực, với các nước lớn hay các đối tác chủ chốt.

Như vậy, phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư cần được đặt trong một bối cảnh đặc biệt của đất nước khi hướng tới khát vọng 2030-2045 và khi tâm thế cũng như năng lực của Việt Nam đã lớn hơn nhiều sau 35 năm đổi mới.

Ngoại giao tiên phong tức là phải chủ động tham gia cuộc chơi của thế giới, nhất là câu chuyện tham gia đóng góp vào xây dựng các chuẩn mực ứng xử, các quy định luật pháp và điều kiện mà các nước cùng theo.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nêu phương châm 14 chữ với ngành Ngoại giao: “tình cảm, chân thành, tin cậy, bình đẳng, tôn trọng, hiệu quả, cùng phát triển”. Với những kinh nghiệm dày dặn trong cả ngoại giao song phương và đa phương, Đại sứ cảm nhận về ý nghĩa của phương châm này như thế nào?

Cá nhân tôi chỉ xin nêu đậm hai vế “tin cậy” và “cùng phát triển”, là điều cần được hết sức chú ý và tiếp tục nhân lên trong quan hệ với các nước trong thời gian tới.

Thực hiện “cùng phát triển” chính là thể hiện sự đan xen lợi ích, dựa trên nguyên tắc chia sẻ, cùng có lợi. Câu chuyện về “tin cậy” cũng không phải dễ dàng. Trong quan hệ giữa các nước với nhau, bao giờ cũng có song trùng và khác biệt, cơ hội và thách thức, thế thì cần phải làm thế nào để đồng thuận được nhân lên và khác biệt được xử lý hài hòa, thu hẹp, từ đó tạo tin cậy lớn nhất. Đồng thời, quan hệ hợp tác có cái căn bản là phải dựa trên các chuẩn mực ứng xử quốc tế và luật pháp quốc tế.

Việc kết hợp “tin cậy” và “cùng phát triển” là vô cùng quan trọng trong chặng đường đối ngoại sắp tới của Việt Nam.

Nếu chúng ta nhìn lại quá trình mở rộng hội nhập, khi muốn đưa quan hệ của Việt Nam với các nước đi vào chiều sâu, chắc chắn càng phải nhân lên sự tin cậy và chia sẻ lợi ích, thu hẹp khác biệt. Nếu có khác biệt phải đối thoại tin cậy, xây dựng với nhau để cùng giải quyết.

Có thể thấy rõ, khí thế mới của ngành Ngoại giao đang hòa vào khí thế mới của đất nước. Sau Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31, Đại sứ cảm nhận ra sao tinh thần, khí thế ấy?

Qua kỳ hội nghị ngoại giao lần này, có lẽ có hai điều đọng lại trong mỗi cán bộ ngoại giao, nhất là cán bộ ngoại giao đã gắn bó nhiều năm với Ngành.

Trước hết, đó là trăn trở về góp phần vào việc tiếp tục đưa đất nước phát triển: đất nước vững mạnh hơn, có vị thế hơn, có vai trò và đóng góp quốc tế nhiều hơn. Trăn trở này được thể hiện rất rõ, từ các chủ trương chính sách, phát biểu chỉ đạo hay qua các chuyến thăm đối ngoại của Lãnh đạo cấp cao, cũng như của các cấp và lãnh đạo Bộ Ngoại giao.

Tiếp đó, là làm sao nắm bắt được cơ hội, khi mà bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có những biến chuyển sâu sắc, đan xen cơ hội và thách thức, như sự chuyển dịch địa chiến lược, thay đổi các chuỗi cung ứng, hay cạnh tranh nước lớn, các xu hướng quốc tế trái ngược nhau, các thách thức truyền thống và phi truyền thống. Việt Nam có khát vọng vươn lên nhưng trong muôn vàn thách thức đó, làm sao biết được đâu là cơ hội, kiến tạo cơ hội, ứng xử như thế nào để có lợi cho quốc gia mà vẫn giữ được tính nguyên tắc của mình và luật pháp quốc tế.

Như vậy, ngoại giao vừa phải phục vụ khát vọng vươn lên của đất nước, phát triển cả theo chiều rộng và chiều sâu, vừa phải kiến tạo, tranh thủ được cơ hội, giảm nhẹ khác biệt. Thời buổi hiện nay, chỉ có tăng cường tốt quan hệ đối ngoại, nâng cao vị thế và sức mạnh của dân tộc thì mới là bảo vệ đất nước từ xa tốt nhất.

Ngoại giao vừa phải phục vụ khát vọng vươn lên của đất nước, phát triển cả theo chiều rộng và chiều sâu, vừa phải kiến tạo, tranh thủ được cơ hội, giảm nhẹ khác biệt.

Theo Đại sứ, “ngoại giao tiên phong” có ý nghĩa như thế nào với Việt Nam trong bối cảnh hiện nay?

Như trên đã nêu, ngoại giao tiên phong trước hết là nhằm góp phần vào gìn giữ và kiến tạo môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho an ninh và phát triển của Việt Nam. Để làm được điều này, cần phải phát huy vị thế Việt Nam và làm sâu sắc các mối quan hệ, đan xen lợi ích, với láng giềng xung quanh, với các nước lớn, các đối tác chủ chốt.

Ngoại giao tiên phong là làm cho các mối quan hệ xung quanh tốt đẹp, tạo ra môi trường tốt đẹp, làm tốt công tác dự báo, cả về chiến lược và động thái, dự đoán và nắm bắt được tình hình, những điều có thể tác động đến môi trường an ninh và phát triển của đất nước.

Tin liên quan
Đại sứ Phạm Quang Vinh: Cần có nhận thức sâu sắc về những thách thức an ninh phi truyền thống Đại sứ Phạm Quang Vinh: Cần có nhận thức sâu sắc về những thách thức an ninh phi truyền thống

Mọi động thái và chuyển dịch của họ phải được dự báo và đánh giá, xem chúng ảnh hưởng tới môi trường hợp tác ở khu vực và liên quan tới Việt Nam ra sao. Tức là nắm cả hai mặt, cơ hội và thách thức, để tham mưu, kiến nghị xử lý.

Hiện nay, nhiều nước chủ trương đề ra những sáng kiến mới về hội nhập khu vực, thương mại - kinh tế, an ninh… Điều này tạo thuận lợi cho môi trường khu vực hay phương hại thêm môi trường an ninh? Tạo thêm động lực liên kết ở khu vực hay cản trở hợp tác? Đây là những câu hỏi về cơ hội và thách thức mà Việt Nam phải dự báo được trước.

Ngoài ra, tôi muốn nhấn mạnh, ngoại giao tiên phong tức là phải chủ động tham gia vào cuộc chơi của thế giới, nhất là câu chuyện tham gia đóng góp vào xây dựng các chuẩn mực ứng xử, các quy định luật pháp và điều kiện mà các nước cùng theo.

Việt Nam tham gia nhiều khuôn khổ khu vực và quốc tế như ASEAN, Liên hợp quốc, APEC, ASEM, WTO… Vì vậy, muốn môi trường quốc tế thuận lợi, việc xây dựng các thỏa thuận, hiệp định, chuẩn mực tại các tổ chức cần phải kết hợp hài hòa giữa cái chung dựa trên luật pháp quốc tế và cái riêng là phục vụ lợi ích quốc gia.

Thế giới hiện nay đang phải đối mặt với nhiều thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, biến đổi khí hậu, dịch bệnh hay bất cứ một cuộc khủng hoảng nào có thể xảy ra chẳng hạn như phức tạp ở Biển Đông, do đó, bắt buộc phải thúc đẩy hợp tác chung tại khu vực. Lực lượng thúc đẩy hợp tác không ai khác chính là các nhà ngoại giao. Hợp tác phòng chống dịch bệnh hay ngoại giao vaccine thời gian qua đã rất thành công, rất quan trọng và thiết yếu cho nhiệm vụ cấp bách hàng đầu của đất nước ở thời điểm hiện tại.

Chúng ta vừa phải có độc lập tự chủ, vừa phải chủ động hội nhập, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và hợp tác quốc tế cũng như luật pháp quốc tế.

5 bài học lớn để Việt Nam tự tin ‘đặt gạch’ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ sau

5 bài học lớn để Việt Nam tự tin ‘đặt gạch’ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ sau

Theo Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ), đảm nhận thành công nhiệm ...

Ngoại giao Việt Nam vì sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội Đảng XIII

Ngoại giao Việt Nam vì sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội Đảng XIII

Báo Thế giới & Việt Nam xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết 'Ngoại giao Việt Nam vì sự nghiệp bảo vệ và ...

(thực hiện)

Bài viết cùng chủ đề

Tết Nguyên đán 2022

Đọc thêm

Garage hạnh phúc: Quỳnh Kool nhận vô vàn lời khen về diễn xuất

Garage hạnh phúc: Quỳnh Kool nhận vô vàn lời khen về diễn xuất

Baoquocte.vn. Nhiều khán giả nhận xét, dù tạo hình Sơn Ca trong phim 'Garage hạnh phúc' khiến Quỳnh Kool không được xinh lung linh nhưng cô lại ghi dấu ấn.
Ngân hàng Lithuania sắp đình chỉ giao dịch với khách Nga, hàng hóa quá cảnh ở Kaliningrad 'gặp nạn'

Ngân hàng Lithuania sắp đình chỉ giao dịch với khách Nga, hàng hóa quá cảnh ở Kaliningrad 'gặp nạn'

Baoquocte.vn. Ngày 15/8, ngân hàng thương mại Siauliu của Lithuania đã ngừng xử lý các khoản thanh toán bằng đồng Ruble.
Iran nêu điều kiện tiên quyết để đạt được thỏa thuận hạt nhân 2015, gợi ra một 'tương lai tươi sáng'

Iran nêu điều kiện tiên quyết để đạt được thỏa thuận hạt nhân 2015, gợi ra một 'tương lai tươi sáng'

Baoquocte.vn. Iran cho rằng việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào nước này, rất nhiều bên sẽ được hưởng lợi trong bối cảnh khát năng lượng như hiện nay.
Vắng bóng khí đốt Nga, Đức vẫn vượt kế hoạch lấp đầy kho dự trữ

Vắng bóng khí đốt Nga, Đức vẫn vượt kế hoạch lấp đầy kho dự trữ

Baoquocte.vn. Các cơ sở dự trữ khí đốt của Đức đã đầy trên 75% vào ngày 12/8, sớm vài tuần so với mục tiêu đề ra.
Thời trang gợi cảm của Lê Âu Ngân Anh khi dạo biển

Thời trang gợi cảm của Lê Âu Ngân Anh khi dạo biển

Baoquocte.vn. Tạm rời những bộ cánh công sở khi làm giảng viên, Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh khoe vẻ gợi cảm với trang phục đi biển cùng chồng sắp cưới.
Nga-phương Tây: ‘Cuộc chiến’ không súng đạn, trừng phạt phản tác dụng, điều trớ trêu vẫn xảy ra

Nga-phương Tây: ‘Cuộc chiến’ không súng đạn, trừng phạt phản tác dụng, điều trớ trêu vẫn xảy ra

Baoquocte.vn. Các biện pháp trừng phạt kinh tế cứng rắn mà phương Tây áp đặt lên Nga đã phản tác dụng? Liệu EU thiệt nhiều nhất và Nga được hưởng lợi ...
Hủy hợp đồng với Nga, Philippines nhắm mua trực thăng Chinook của Mỹ

Hủy hợp đồng với Nga, Philippines nhắm mua trực thăng Chinook của Mỹ

Baoquocte.vn. Ngày 15/8, Đại sứ Philippines tại Mỹ Jose Manuel Romualdez chia sẻ rằng Manila đang tìm cách mua trực thăng hạng nặng Chinook của Mỹ.
Cộng đồng người Việt Nam tại Nga tiếp tục thể hiện tinh thần đoàn kết, cùng nhau vươn lên

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga tiếp tục thể hiện tinh thần đoàn kết, cùng nhau vươn lên

Baoquocte.vn. Đại sứ Đặng Minh Khôi tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam do Thượng tướng Ngô Minh Tiến làm Trưởng đoàn đang công tác tại ...
Garage hạnh phúc tập 4: Khải chạm mặt người yêu của Sơn Ca

Garage hạnh phúc tập 4: Khải chạm mặt người yêu của Sơn Ca

Baoquocte.vn. Garage hạnh phúc tập 4, trong lúc đưa em gái đi siêu thị, Khải đã chạm mặt Quân (người yêu của Sơn Ca) đang vui vẻ cùng bồ.
Khai mạc triển lãm tranh Việt Nam tại Uzgorod, Ukraine

Khai mạc triển lãm tranh Việt Nam tại Uzgorod, Ukraine

Baoquocte.vn. Tại bảo tàng thành phố Uzgorod đã diễn ra buổi khai mạc triển lãm tranh về Việt Nam nhân kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ukraine.
Khai mạc triển lãm tranh Việt Nam tại Uzgorod, Ukraine

Khai mạc triển lãm tranh Việt Nam tại Uzgorod, Ukraine

Baoquocte.vn. Tại bảo tàng thành phố Uzgorod đã diễn ra buổi khai mạc triển lãm tranh về Việt Nam nhân kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ukraine.
Triển lãm tranh thanh thiếu niên ASEAN-Trung Quốc lần thứ hai tại Nam Ninh, Trung Quốc

Triển lãm tranh thanh thiếu niên ASEAN-Trung Quốc lần thứ hai tại Nam Ninh, Trung Quốc

Baoquocte.vn. Triển lãm tranh thanh thiếu niên ASEAN-Trung Quốc nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau và tình hữu nghị giữa thanh thiếu niên ASEAN và Trung Quốc.
Đại sứ quán Việt Nam, Lào tại Trung Quốc giao lưu hữu nghị

Đại sứ quán Việt Nam, Lào tại Trung Quốc giao lưu hữu nghị

Baoquocte.vn. Đại sứ Phạm Sao Mai nhấn mạnh, củng cố và phát triển quan hệ đặc biệt với Lào là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.
Nhận dạng nạn nhân người Việt đầu tiên trong vụ cháy ở Manchester, Anh

Nhận dạng nạn nhân người Việt đầu tiên trong vụ cháy ở Manchester, Anh

Baoquocte.vn. Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao trả lời câu hỏi phóng viên đề nghị cập nhật thông tin về công tác bảo hộ công dân trong vụ cháy tại Manchester.
ASEAN Family Day 2022: Toàn cảnh các hoạt động của Ngày Gia đình ASEAN 2022 qua ảnh

ASEAN Family Day 2022: Toàn cảnh các hoạt động của Ngày Gia đình ASEAN 2022 qua ảnh

Baoquocte.vn. Sáng 13/8, Bộ Ngoại giao và Nhóm Phụ nữ Cộng đồng ASEAN tại Hà Nội (AWCH) phối hợp tổ chức Ngày Gia đình ASEAN 2022 (ASEAN Family Day 2022).
Thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Venezuela-Việt Nam

Thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Venezuela-Việt Nam

Baoquocte.vn. Việc thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Venezuela-Việt Nam góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác, tăng cường hiểu biết, tin cậy giữa hai nước.
Hai công dân Việt Nam đã được rời Tây Ban Nha, Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục phối hợp xử lý tình hình

Hai công dân Việt Nam đã được rời Tây Ban Nha, Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục phối hợp xử lý tình hình

Baoquocte.vn. Ngày 11/8, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao thông tin, 2 công dân Việt Nam bị bắt giữ tại Tây Ban Nha đã rời sở tại và về nước.
Việt Nam chủ động phối hợp với các cơ quan đại diện nước ngoài nhằm tháo gỡ vướng mắc liên quan hộ chiếu mẫu mới

Việt Nam chủ động phối hợp với các cơ quan đại diện nước ngoài nhằm tháo gỡ vướng mắc liên quan hộ chiếu mẫu mới

Baoquocte.vn. Bộ Ngoại giao và Bộ Công an đề nghị các nước phối hợp trong việc tháo gỡ khó khăn, sớm cấp thị thực cho hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam.
Hợp tác chặt chẽ với cảnh sát Anh để nhận dạng các nạn nhân người Việt trong vụ cháy ở Manchester

Hợp tác chặt chẽ với cảnh sát Anh để nhận dạng các nạn nhân người Việt trong vụ cháy ở Manchester

Baoquocte.vn. Cục Lãnh sự và Đại sứ quán Việt Nam tại Anh đang nỗ lực để nhận dạng và xác minh các nạn nhân người Việt trong vụ cháy tại Manchester.
Anh công bố danh tính 4 người Việt nghi mất tích trong vụ hoả hoạn tại Manchester

Anh công bố danh tính 4 người Việt nghi mất tích trong vụ hoả hoạn tại Manchester

Baoquocte.vn. Chiều 4/8, cảnh sát khu vực Greater Manchester (GMP) đã chính thức công bố danh tính 4 người Việt Nam được cho là mất tích trong vụ cháy xảy ra hôm 7/5.
Đại sứ quán Việt Nam tại CH Czech tích cực gỡ rối liên quan đến hộ chiếu mới

Đại sứ quán Việt Nam tại CH Czech tích cực gỡ rối liên quan đến hộ chiếu mới

Baoquocte.vn. Theo Đại sứ Thái Xuân Dũng, công dân có nhu cầu bổ sung nơi sinh vào hộ chiếu mới có thể đến Đại sứ quán Việt Nam tại CH Czech để được hỗ trợ.
Anh thông báo tiếp tục công nhận hộ chiếu mới của Việt Nam

Anh thông báo tiếp tục công nhận hộ chiếu mới của Việt Nam

Baoquocte.vn. Ngày 3/8, Đại sứ quán Anh tại Hà Nội ra thông báo khẳng định Vương quốc Anh tiếp tục công nhận mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam.
Những điều 'bỏ túi' khi giao tiếp với người Ấn Độ (Phần 1)

Những điều 'bỏ túi' khi giao tiếp với người Ấn Độ (Phần 1)

Baoquocte.vn. Ấn Độ là nơi tồn tại nhiều nền tôn giáo và các quy tắc trong cuộc sống hàng ngày. Khi giao tiếp với người Ấn Độ, cần lưu ý một số điều dưới đây.
Hiệu lực và trách nhiệm thi hành Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại thuộc về ai?

Hiệu lực và trách nhiệm thi hành Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại thuộc về ai?

Baoquocte.vn. Điều 43 và 44 Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại quy định về hiệu lực và trách nhiệm trong việc thi hành Nghị định.
Các cấp tham dự chiêu đãi kỷ niệm Quốc khánh nước ngoài, kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao

Các cấp tham dự chiêu đãi kỷ niệm Quốc khánh nước ngoài, kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao

Baoquocte.vn. Điều 41 Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về cấp tham dự các cuộc chiêu đãi kỷ niệm Quốc khánh nước ngoài, kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.
Trưởng Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam tham dự các hoạt động

Trưởng Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam tham dự các hoạt động

Baoquocte.vn. Điều 40 Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại quy định việc Trưởng Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam tham dự các hoạt động.
Những nước nào có Ngày Quốc khánh trong tháng 8?

Những nước nào có Ngày Quốc khánh trong tháng 8?

Baoquocte.vn. Trong tháng 8, có 25 quốc gia kỷ niệm Ngày Quốc khánh, trong đó có Thuỵ Sỹ, Bờ Biển Ngà, Singapore, Pakistan, Hàn Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Ukraine,...
Đại sứ chào xã giao, chào từ biệt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Đại sứ chào xã giao, chào từ biệt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Baoquocte.vn. Điều 38 Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại quy định việc Đại sứ chào xã giao, chào từ biệt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Phiên bản di động