Đắk Lắk: Tăng cường đổi mới công tác người Việt Nam ở nước ngoài

H.H
Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. Hiện nay toàn tỉnh Đắk Lắk có trên 5.000 người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập ở 29 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, tập trung chủ yếu ở Hoa Kỳ, Canada, Australia, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc)...

Trong đó có khoảng 1.000 lao động xuất khẩu, 200 sinh viên, học sinh du học và gần 4.000 người định cư ở nước ngoài. Phần đông bà con kiều bào có cuộc sống ổn định và hòa nhập ở nước sở tại.

Bên cạnh đó, thời gian qua, số lượng người dân trên địa bàn tỉnh ra nước ngoài lao động, học tập, tu nghiệp, đoàn tụ gia đình ngày càng nhiều.

Một số kiều bào của tỉnh Đắk Lắk có tiềm lực kinh tế nhất định, có mối quan hệ với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế nước ngoài có khả năng tìm kiếm đối tác và làm cầu nối với các doanh nghiệp, tổ chức trong nước nói chung và tỉnh Đắk Lắk nói riêng.

Một số người có trình độ học vấn và chuyên môn cao, có uy tín trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) và với một bộ phận nhân dân ở nước sở tại.

Trên cơ sở những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhiều năm qua, tỉnh Đắk Lắk đã từng bước huy động các chuyên gia, trí thức NVNONN tham gia vào các chương trình, dự án trong nhiều lĩnh vực, làm cầu nối thúc đẩy hợp tác quốc tế và phát triển quan hệ hữu nghị giữa thành phố với các địa phương nước ngoài.

Tăng cường đổi mới công tác người Việt Nam ở nước ngoài
Đồng chí Võ Văn Cảnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt kiều bào năm 2020. (Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk)

Trong hai năm qua, đại dịch Covid-19 đã gây nhiều khó khăn cho công tác NVNONN. Tuy nhiên, nhằm khắc phục khó khăn, thích ứng điều kiện mới, tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong và ngoài nước để triển khai công tác NVNONN, và đã đạt được những kết quả quan trọng.

Tỉnh đã đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật; tuyên truyền, quán triệt sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác đối với NVNONN, các nhiệm vụ, giải pháp theo Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác đối với NVNONN trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, tỉnh Đắk Lắk cũng đã hỗ trợ bà con kiều bào ở tỉnh Mondulkiri - Vương quốc Campuchia (tỉnh có chung đường biên giới với tỉnh Đắk Lắk), đặc biệt là bà con gặp nhiều khó khăn để ổn định cuộc sống và hòa nhập sâu vào sở tại.

Ngày 12/8/2021, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 12-KL/TW về công tác NVNONN trong tình hình mới. Đến ngày 31/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết 169/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, Chỉ thị số 45-CT/TW và Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác đối với NVNONN giai đoạn 2021 - 2026.

Nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với NVNONN và ý nghĩa, tầm quan trọng, và hiệu quả công tác đối với NVNONN trong tình hình mới, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 24/3 để triển khai thực hiện Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ, trong đó tập trung vào một số 7 nội dung trọng tâm và giải pháp sau:

Một là, tiếp tục phổ biến giáo dục pháp luật; tuyên truyền, quán triệt nhằm nâng cao nhận thức, tăng cường khối đại đoàn kết về công tác đối với NVNONN

Đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật; tuyên truyền, quán triệt sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác đối với NVNONN, các nhiệm vụ, giải pháp theo Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác đối với NVNONN, tập trung vào các quy định về quyền, nghĩa vụ của công dân Việt Nam nói chung, NVNONN nói riêng.

Luật Tương trợ tư pháp; pháp luật về hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; xuất cảnh, nhập cảnh; pháp luật về đất đai, nhà ở; các quy định về chính sách bảo hộ Nhà nước Việt Nam đối với công dân Việt Nam tại nước ngoài cũng như các chính sách khuyến khích ưu đãi, thu hút đầu tư của Việt Nam nói chung và của tỉnh nói riêng trong lĩnh vực thu hút chuyên gia tri thức, kiều bào; lĩnh vực đầu tư, kinh doanh; các điều ước quốc tế và thỏa thuận quốc tế liên quan.

Hai là, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện chủ trương đại đoàn kết, hòa hợp dân tộc với NVNONN

Tổ chức các hoạt động kết nối kiều bào với quê hương gắn với sự kiện chính trị, xã hội, quan trọng của tỉnh và những dịp lễ hội lớn phù hợp với từng nhóm đối tượng kiều bào: Tổ chức gặp mặt kiều bào nhân dịp kiều bào về quê đón Tết; mời kiều bào về tham dự Lễ hội cà phê….

Chú trọng tổ chức các hoạt động hướng về cội nguồn dành cho thế hệ kiều bào trẻ nhằm giáo dục thanh niên kiều bào về truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc, qua đó nuôi dưỡng, tăng cường tình cảm gắn bó với quê hương, đồng thời nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong việc củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Chủ động mở rộng tiếp xúc, vận động những cá nhân có uy tín, ảnh hưởng trong cộng đồng hướng về tỉnh. Kiên trì vận động những cá nhân còn định kiến; đề xuất khen thưởng, động viên phù hợp, kịp thời các tập thể, cá nhân, người Việt Nam ở nước ngoài có đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương.

Ba là, tích cực rà soát, đánh giá và hỗ trợ xây dựng, củng cố hội đoàn NVNONN

Thường xuyên tổ chức rà soát, khảo sát đánh giá tình hình về di cư của cộng đồng người Đắk Lắk ra nước ngoài, nhằm xác định được số lượng người, các vấn đề vướng mắc của người Đắk Lắk đang sinh sống ở nước ngoài; phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh hướng dẫn, tạo điều kiện cho các hội hữu nghị nhân dân trên địa bàn tỉnh (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Hội liên lạc NVNONN, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc, Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản…) thực hiện tốt công tác thông tin, kết nối kiều bào, phối hợp với chính quyền địa phương thường xuyên nắm bắt thông tin, vận động thân nhân NVNONN; thường xuyên nắm bắt, cập nhật tình hình, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, khó khăn của kiều bào ở nước sở tại để kịp thời phối hợp với cơ quan chức năng trong và ngoài nước nhằm thực hiện việc hỗ trợ, bảo hộ công dân khi cần thiết.

Bốn là, triển khai chính sách hỗ trợ đồng bào, nhất là ở những địa bàn khó khăn, có địa vị pháp lý vững chắc, ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, tuân thủ pháp luật và hội nhập thuận lợi vào xã hội sở tại

Đề nghị chính quyền các quốc gia, vùng lãnh thổ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt sinh sống, làm ăn, học tập ở nước sở tại. Thông qua các kênh thông tin về tình hình NVNONN để chủ động hỗ trợ kiều bào kịp thời; chú trọng tuyên truyền nâng cao ý thức để bà con tuân thủ luật pháp nước sở tại ; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác bảo hộ công dân; nâng cao hiệu quả công tác cung cấp thông tin cho người Việt trước khi ra nước ngoài.

Năm là, thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để khuyến khích, thu hút nguồn lực của NVNONN

Triển khai, giám sát việc thực hiện các quy định về xuất nhập cảnh, đi lại, cư trú, hồi hương và các vấn đề pháp lý khác để kiều bào về thăm quê hương, sinh sống, đầu tư, kinh doanh, các hoạt động hướng về cội nguồn, thăm thân, tâm linh, tín ngưỡng, thờ cúng tổ tiên phù hợp với phong tục, tập quán, pháp luật của Việt Nam.

Sáu là, chú trọng rà soát hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến NVNONN để kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc tham mưu xây dựng mới các văn bản theo hướng bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của NVNONN hoặc khi kiều bào hồi hương về nước

Thông tin, tuyên truyền, vận động kiều bào về nước chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; vận động các chức sắc, chức việc, người đứng đầu các tổ chức tôn giáo trong việc hướng dẫn kiều bào về nước sinh hoạt tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật; tạo điều kiện cho kiều bào có tín ngưỡng, tôn giáo và người nước ngoài ở Việt Nam được sinh hoạt tôn giáo theo quy định của pháp luật.

Bảy là, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại

Đổi mới, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền để đồng bào ta ở nước ngoài cập nhật và hiểu chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; thông tin thường xuyên cho bà con về tình hình đất nước, phối hợp chặt chẽ trong việc thông tin kịp thời những vấn đề bà con quan tâm.

Tổ chức các sự kiện, buổi gặp gỡ, giao lưu kiều bào tại tỉnh nhằm tăng cường gắn kết cộng đồng NVNONN với đất nước và tỉnh Đắk Lắk; tranh thủ giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh của địa phương và xây dựng kênh trao đổi, hợp tác giữa kiều bào với địa phương; tích cực tranh thủ hỗ trợ của Ủy ban nhà nước về NVNONN, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài là cầu nối thông tin và gắn kết với cộng đồng NVNONN, tổ chức các hoạt động tiếp xúc, thăm hỏi các hội, đoàn thể, bà con kiều bào ở nước ngoài nhân các chuyến công tác nước ngoài của lãnh đạo tỉnh.

Tăng cường đổi mới công tác người Việt Nam ở nước ngoài
BCH Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt. (Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk)
Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đồng hành cùng Nova Group đào tạo nguồn nhân lực điều dưỡng chất lượng cao

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đồng hành cùng Nova Group đào tạo nguồn nhân lực điều dưỡng chất lượng cao

Mới đây, tập đoàn Nova Group đã ký kết hợp tác cùng với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội trong việc triển khai và ...

Dâng hoa và trồng cây nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Zalaegerszeg, Hungary

Dâng hoa và trồng cây nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Zalaegerszeg, Hungary

Lễ dâng hoa và trồng cây lưu niệm tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thành phố Zalaegerszeg, Hungary đã được tổ chức ...

(theo Sở Ngoại vụ Đắk Lắk)

Đọc thêm

VCB Digibank - Ngân hàng số '0' phí

VCB Digibank - Ngân hàng số '0' phí

Baoquocte.vn. Việc ra mắt ngân hàng số VCB Digibank hoàn toàn mới tháng 7/2020 là dấu mốc quan trọng, thể hiện tầm nhìn và quyết tâm chuyển đổi số của Vietcombank.
Dạo phố châu Âu, Lý Nhã Kỳ kết hợp trang sức bình dân và phụ kiện hàng hiệu

Dạo phố châu Âu, Lý Nhã Kỳ kết hợp trang sức bình dân và phụ kiện hàng hiệu

Baoquocte.vn. Người đẹp Lý Nhã Kỳ dùng trang sức vài trăm nghìn để mix cùng túi Chanel, Louis Vuitton, Loewe trong bộ ảnh street style khi đi du lịch châu Âu.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (4-5/7): Hà Nội nắng nóng; Trung Bộ nắng nóng gay gắt; Bắc Bộ, phía Nam chiều tối có mưa to cục bộ

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (4-5/7): Hà Nội nắng nóng; Trung Bộ nắng nóng gay gắt; Bắc Bộ, phía Nam chiều tối có mưa to cục bộ

Baoquocte.vn. Dự báo thời tiết vùng đồng bằng Bắc Bộ nắng nóng; Bắc và Trung Trung Bộ nắng nóng gay gắt; Bắc Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ chiều tối mưa to ...
Việt Nam đề xuất 4 nhóm biện pháp phát triển hợp tác Mekong-Lan Thương

Việt Nam đề xuất 4 nhóm biện pháp phát triển hợp tác Mekong-Lan Thương

Baoquocte.vn. Ngày 4/7, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hợp tác Mekong-Lan Thương (MLC) lần thứ 7 đã diễn ra tại Bagan, Myanmar.
Nga cảnh báo Kiev 'sẽ gặp rắc rối', cựu Thủ tướng Ukraine nói thỏa thuận hòa bình với Moscow là 'ảo tưởng'

Nga cảnh báo Kiev 'sẽ gặp rắc rối', cựu Thủ tướng Ukraine nói thỏa thuận hòa bình với Moscow là 'ảo tưởng'

Baoquocte.vn. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo, nếu phía Ukraine tiếp tục các hành động khiêu khích thì Kiev sẽ gặp rắc rối.
Hàn Quốc lần đầu đăng cai tổ chức cuộc họp của cơ quan cố vấn NATO

Hàn Quốc lần đầu đăng cai tổ chức cuộc họp của cơ quan cố vấn NATO

Baoquocte.vn. Cuộc họp của cơ quan cố vấn của NATO kéo dài 4 ngày, với sự tham dự của 20 thành viên Ủy ban và 6 nước quan sát viên, trong ...
Mỹ là đối tác phát triển mạnh mẽ và bền vững của Campuchia

Mỹ là đối tác phát triển mạnh mẽ và bền vững của Campuchia

Baoquocte.vn. Đại sứ Mỹ tại Campuchia W. Patrick Murphy khẳng định, Mỹ là một đối tác phát triển bền vững và luôn gắn bó với đất nước Campuchia.
Đề nghị Trung Quốc tạo điều kiện cho hàng hoá Việt Nam xuất khẩu và quá cảnh sang nước thứ 3

Đề nghị Trung Quốc tạo điều kiện cho hàng hoá Việt Nam xuất khẩu và quá cảnh sang nước thứ 3

Baoquocte.vn. Việt Nam mong muốn Trung Quốc tiếp tục tạo thuận lợi để hàng hóa, nhất là nông thủy sản Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc.
Chuyên gia: Nga có thể 'chơi' với nguồn cung cấp dầu mỏ và khí đốt

Chuyên gia: Nga có thể 'chơi' với nguồn cung cấp dầu mỏ và khí đốt

Baoquocte.vn. G7 đã đưa ra ý tưởng về giới hạn giá đối với dầu Nga nhằm siết chặt khả năng tài trợ của Điện Kremlin trong chiến dịch quân sự ở ...
Đề xuất miễn học phí cho học sinh THCS cả nước

Đề xuất miễn học phí cho học sinh THCS cả nước

Baoquocte.vn. Bộ GD&ĐT đề xuất miễn toàn bộ học phí cho học sinh THCS trên toàn quốc từ năm học 2022-2023; đang triển khai các chỉ đạo về giá sách giáo ...
Đại sứ quán Việt Nam khẩn trương hỗ trợ nạn nhân người Việt trong vụ rò rỉ khí độc tại cảng Aqaba của Jordan

Đại sứ quán Việt Nam khẩn trương hỗ trợ nạn nhân người Việt trong vụ rò rỉ khí độc tại cảng Aqaba của Jordan

Baoquocte.vn. Đại sứ quán sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng của Jordan và hỗ trợ tối đa cho đại diện công ty lao động Việt Nam để xử lý vụ việc.
Việt Nam đề nghị Jordan hỗ trợ bảo hộ công dân trong vụ nổ khí độc tại cảng Aqaba

Việt Nam đề nghị Jordan hỗ trợ bảo hộ công dân trong vụ nổ khí độc tại cảng Aqaba

Baoquocte.vn. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề nghị phía Jordan hỗ trợ Đại sứ quán Việt Nam tại Saudi Arabia kiêm nhiệm Jordan trong công tác bảo hộ công dân.
Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch làm việc với Cơ quan di trú Ukraine

Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch làm việc với Cơ quan di trú Ukraine

Baoquocte.vn. Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch đề nghị các cơ quan hữu quan Ukraine có biện pháp hỗ trợ linh hoạt, kịp thời đối với nguyện vọng của cộng đồng người Việt.
Bộ Ngoại giao tích cực bảo hộ người Việt bị sát hại tại Osaka, Nhật Bản

Bộ Ngoại giao tích cực bảo hộ người Việt bị sát hại tại Osaka, Nhật Bản

Baoquocte.vn. Bộ Ngoại giao theo dõi sát quá trình điều tra, triển khai biện pháp bảo hộ người Việt cần thiết và hỗ trợ thu xếp hậu sự theo nguyện vọng của gia đình.
Đại sứ quán Việt Nam thông tin về trường hợp nam công dân Việt Nam mất tích tại Israel

Đại sứ quán Việt Nam thông tin về trường hợp nam công dân Việt Nam mất tích tại Israel

Baoquocte.vn. Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đã làm việc với Bộ Ngoại giao Israel và cảnh sát sở tại để phối hợp xử lý và triển khai công tác bảo hộ công dân.
Việc sơ tán người Việt Nam tại Ukraine đã cơ bản hoàn tất

Việc sơ tán người Việt Nam tại Ukraine đã cơ bản hoàn tất

Baoquocte.vn. Đến nay, việc sơ tán người Việt Nam tại Ukraine đã cơ bản hoàn tất, đáp ứng hầu hết nguyện vọng về nước của người dân.
Việc đài thọ cho các đoàn khách nước ngoài thăm Việt Nam được quy định ra sao? (Phần 2)

Việc đài thọ cho các đoàn khách nước ngoài thăm Việt Nam được quy định ra sao? (Phần 2)

Baoquocte.vn. Điều 27 Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại quy định việc đài thọ cho các đoàn khách nước ngoài thăm Việt Nam.
Việc đài thọ cho các đoàn khách nước ngoài thăm Việt Nam được quy định ra sao? (Phần 1)

Việc đài thọ cho các đoàn khách nước ngoài thăm Việt Nam được quy định ra sao? (Phần 1)

Baoquocte.vn. Điều 27 Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại quy định việc đài thọ cho các đoàn khách nước ngoài thăm Việt Nam.
Quy định về xe mô-tô hộ tống, xe cảnh sát dẫn đường đoàn khách cấp cao nước ngoài

Quy định về xe mô-tô hộ tống, xe cảnh sát dẫn đường đoàn khách cấp cao nước ngoài

Baoquocte.vn. Điều 26 Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại quy định về xe mô-tô hộ tống, xe cảnh sát dẫn đường khách cấp cao nước ngoài thăm Việt Nam
Thu xếp phòng khách danh dự đón, tiễn khách cấp cao nước ngoài tại sân bay

Thu xếp phòng khách danh dự đón, tiễn khách cấp cao nước ngoài tại sân bay

Baoquocte.vn. Điều 25 Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại quy định việc thu xếp phòng khách danh dự đón, tiễn khách cấp cao nước ngoài tại sân bay
Treo Quốc kỳ khi đón khách cấp cao nước ngoài (Phần 2)

Treo Quốc kỳ khi đón khách cấp cao nước ngoài (Phần 2)

Baoquocte.vn. Điều 24 Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại quy định việc treo Quốc kỳ khi đón tiếp khách cấp cao nước ngoài thăm.
Treo Quốc kỳ khi đón khách cấp cao nước ngoài (Phần 1)

Treo Quốc kỳ khi đón khách cấp cao nước ngoài (Phần 1)

Baoquocte.vn. Điều 24 Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại quy định việc treo Quốc kỳ khi đón tiếp khách cấp cao nước ngoài thăm.
Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong thưởng thức phở gà ở quán bình dân

Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong thưởng thức phở gà ở quán bình dân

Baoquocte.vn. Bên lề chuyến thăm chính thức Việt Nam từ 26-28/6, Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong đã dành thời gian để thưởng thức một trong những món ăn đặc trưng của Hà Nội là ...
Hợp tác Israel-Đông Nam Á: Khi nông nghiệp 'bắt tay' ngoại giao

Hợp tác Israel-Đông Nam Á: Khi nông nghiệp 'bắt tay' ngoại giao

Baoquocte.vn. Nền nông nghiệp phát triển không chỉ giúp Israel cải thiện kinh tế và nâng cao đời sống, mà còn là một trong những công cụ ngoại giao đắc lực.
Đại sứ Gareth Ward: Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ mở rộng dư địa hợp tác Anh-Việt Nam

Đại sứ Gareth Ward: Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ mở rộng dư địa hợp tác Anh-Việt Nam

Baoquocte.vn. Theo Đại sứ Gareth Ward, quan hệ Việt Nam-Anh vững chắc và còn nhiều dư địa. Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ thúc đẩy điều đó.
Đại sứ Nguyễn Hoàng Long: Chuyến thăm thúc đẩy 6 lĩnh vực trụ cột trong quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Anh

Đại sứ Nguyễn Hoàng Long: Chuyến thăm thúc đẩy 6 lĩnh vực trụ cột trong quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Anh

Baoquocte.vn. Theo Đại sứ Nguyễn Hoàng Long, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ tập trung thúc đẩy 6 lĩnh vực trụ cột quan hệ Việt Nam-Anh.
Ngày quốc tế phụ nữ trong ngành ngoại giao 24/6: Trao quyền cho phụ nữ vì sự phát triển bền vững

Ngày quốc tế phụ nữ trong ngành ngoại giao 24/6: Trao quyền cho phụ nữ vì sự phát triển bền vững

Baoquocte.vn. Ngày quốc tế phụ nữ trong ngành ngoại giao 24/6 tái khẳng định sự tham gia của phụ nữ là cần thiết cho sự phát triển bền vững, hòa bình, dân chủ.
Đại sứ Nguyễn Thị Bích Thảo: Việt Nam-Hungary đẩy mạnh quan hệ, tạo lập nền tảng cho tăng trưởng bền vững

Đại sứ Nguyễn Thị Bích Thảo: Việt Nam-Hungary đẩy mạnh quan hệ, tạo lập nền tảng cho tăng trưởng bền vững

Baoquocte.vn. Theo Đại sứ Nguyễn Thị Bích Thảo, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là dịp để Việt Nam-Hungary đẩy mạnh quan hệ, phát triển bền vững.
Phiên bản di động