Đại biểu Quốc hội: Cần đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong nông nghiệp, nông thôn

Nguyễn Kim
Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. Theo đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Thi, đoàn Bắc Giang, cần quan tâm đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin để thực hiện mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong nông nghiệp, nông thôn.

Tiếp tục Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV, thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 sáng 27/7, nhiều đại biểu Quốc hội tán thành với Tờ trình của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế.

Đại biểu Quốc hội: Cần đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong nông nghiệp, nông thôn
Đại biểu Quốc hội: Cần đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong nông nghiệp, nông thôn. Toàn cảnh phiên họp sáng 27/7.

Hoàn thành vượt 12,4% chỉ tiêu đề ra

Theo đó, các đại biểu đánh giá cao kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thời gian vừa qua. Theo đó, qua 10 năm thực hiện, Chương trình đã được triển khai quyết liệt, đồng bộ và rộng khắp trong cả nước với sự hưởng ứng tham gia tích cực, nhiệt tình của Nhân dân, có nhiều mô hình mới, cách làm hay, nhiều giải pháp hiệu quả đã được triển khai. Nhờ đó, nước ta đã đạt được nhiều thành tựu hết sức quan trọng, toàn diện.

Đến hết năm 2020, cả nước có 62,4% xã đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành vượt mức 12,4% so với chỉ tiêu đã đề ra; hoàn thành mục tiêu về xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết 142/2016/QH13 ngày 12/4/2016 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 trước 2 năm; 12 tỉnh, thành phố có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Tuy nhiên, khu vực nông thôn còn đứng trước nhiều thách thức đòi hỏi tiếp tục có sự quan tâm đầu tư, vừa duy trì, phát huy các thành quả đã đạt được, vừa hỗ trợ các xã còn lại đạt chuẩn nông thôn mới. Các đại biểu cho rằng, việc tiếp tục thực hiện Chương trình này là cần thiết, phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời có nhiều thuận lợi, trong đó, bộ máy, nguồn nhân lực thực hiện Chương trình đã được vận hành trong nhiều năm qua, nhận thức người dân về lợi ích của Chương trình có nhiều chuyển biến, tích cực hưởng ứng tham gia.

Các đại biểu cũng chỉ rõ, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 được trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV, nhưng các quy hoạch theo pháp luật về quy hoạch đang trong quá trình lập, chưa được phê duyệt nên thiếu căn cứ để đánh giá. Đề nghị Chính phủ rà soát, cập nhật để bảo đảm sự tương thích, phù hợp. Đồng thời, trong quá trình lập quy hoạch cấp xã, huyện, tỉnh cần chú ý gắn thực hiện xây dựng nông thôn mới với quá trình đô thị hóa, tạo tiền đề phát triển kinh tế nông thôn theo hướng nhanh và bền vững.

Xây dựng nông thôn mới phải mang tính bền vững

Đại biểu Phạm Hùng Thắng, đoàn Hà Nam cho rằng dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp và có thể kéo dài, sẽ tác động và gây nhiều hệ lụy đến mọi mặt của đời sống xã hội, nhất là đời sống của người dân khu vực nông thôn. Đề nghị Chính phủ cần có những giải pháp tích cực hỗ trợ đời sống, việc làm, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân khu vực nông thôn, góp phần duy trì thành quả đã đạt được và tiếp tục thực hiện những mục tiêu mới giai đoạn 2021-2025 đặt ra.

Đại biểu cũng đề nghị Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành trung ương sớm sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai và các văn bản liên quan, tạo thuận lợi trong việc thực hiện chủ trương tập trung ruộng đất nhằm đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung quy mô lớn theo hướng hiện đại, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái và thu hút mạnh mẽ doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn.

Đại biểu Nguyễn Thị Lan Anh, đoàn Lào Cai, bày tỏ vấn đề huy động nguồn lực và vốn ngân sách trung ương để thực hiện Chương trình nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 là một chương trình rất quan trọng để hỗ trợ, thúc đẩy cho khu vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân, một khu vực đông dân cư nhưng lại dễ bị tổn thương, rất cần sự quan tâm thích đáng, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch Covid-19 như hiện nay.

Đại biểu cho rằng cần có cách làm đổi mới; chỉnh cách tổ chức xây dựng nông thôn mới, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đảm bảo phù hợp quy hoạch nông thôn, quy hoạch môi trường và quy hoạch chung và cần tăng cường phân cấp và có giám sát hậu kiểm tốt hơn trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới.

Đại biểu Quốc hội: Cần đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong nông nghiệp, nông thôn
Đại biểu Nguyễn Thị Thu Nguyệt, đến từ đoàn Đắk Lắk, phát biểu tại phiên thảo luận.

Đại biểu Mai Văn Hải, đoàn Thanh Hoá, đề nghị về mục tiêu cần phải tiếp tục thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới mang tính bền vững. Xây dựng nông thôn mới với mục tiêu nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, nhất là xây dựng nông thôn mới chúng ta cần phát huy bản sắc văn hóa, giữ gìn vẻ đẹp của nông thôn. Về nguồn lực, đại biểu đề xuất cần phải quan tâm huy động nội lực trong nhân dân.

Bên cạnh đó, đối với vấn đề về cơ chế hỗ trợ của ngân sách trung ương cho địa phương, trong chương trình dự kiến bố trí nguồn ngân sách trung ương bằng khoảng 62% so với chương trình của giai đoạn 2016-2020. Đại biểu cho rằng cần xem xét thêm về nguồn vốn này, có thể phân bổ kinh phí nhiều hơn. Đại biểu đề xuất Chính phủ nên nghiên cứu để hỗ trợ cho những địa phương còn phải cân đối ngân sách từ trung ương với các địa phương.

Cũng quan tâm về nội dung này, đại biểu Nguyễn Thị Thu Nguyệt, đến từ đoàn Đắk Lắk, bày tỏ băn khoăn về tỷ lệ bố trí nguồn vốn đối ứng của ngân sách địa phương. Ngoài ra, theo cơ chế hỗ trợ nguồn vốn từ ngân sách trung ương cho các địa phương trong giai đoạn tới, đại biểu đề nghị Chính phủ trong xây dựng, ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức hỗ trợ cần tính đến các yếu tố đặc thù của từng vùng, miền, trong đó chú trọng đến miền núi vùng Tây Nguyên. Đảm bảo bố trí nguồn vốn, như diện tích tự nhiên khu vực nông thôn, dân số, tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ người dân tộc thiểu số để giúp cho các địa phương ở vùng thực sự khó khăn có thêm nguồn lực để triển khai thực hiện mục tiêu, các nội dung của chương trình một cách hiệu quả.

Cần ưu tiên hạ tầng công nghệ thông tin

Trong khi đó, đại biểu Nguyễn Văn Thi, đoàn Bắc Giang cho rằng, Chính phủ cần sớm ban hành bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới để các địa phương căn cứ tổ chức thực hiện. Cùng với đó, cần có quy định về nguyên tắc, tiêu chí phân bổ nguồn ngân sách trung ương thực hiện chương trình. Trong đó cần ưu tiên đầu tư nguồn lực cho các khu vực miền núi, miền núi cao, những vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão lũ, thiên tai.

Thứ hai, về nội dung ưu tiên đầu tư hạ tầng cho các xã xây dựng nông thôn mới. Ngoài danh mục các công trình hạ tầng cần ưu tiên đầu tư như trong dự thảo nghị quyết, đề nghị quan tâm đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin để thực hiện mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong nông nghiệp, nông thôn.

Đại biểu Quốc hội: Cần đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong nông nghiệp, nông thôn
Đại biểu Lưu Bá Mạc, đoàn Lạng Sơn phát biểu.

Đại biểu Lưu Bá Mạc, đoàn Lạng Sơn, cũng quan tâm đến nội dung về chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới và công tác phát triển giáo dục ở nông thôn. Theo đó, đại biểu đề xuất cần có cơ chế, chính sách hỗ trợ thu hút các doanh nghiệp tham gia trực tiếp vào quá trình nghiên cứu khoa học, quy trình công nghệ, ứng dụng kết quả mà tham gia chuỗi giá trị sản xuất trong sản phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Thứ hai, quan tâm bố trí nguồn kinh phí theo hướng tăng dần qua các năm để thực hiện Chương trình khoa học, công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới nhằm tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao hơn nữa, vai trò và hiệu quả của hoạt động khoa học, công nghệ phục vụ quá trình xây dựng nông thôn mới.

Thứ ba, cần quan tâm hơn nữa công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở. Trong đó tập trung vào tư vấn, định hướng nghề nghiệp, cung cấp thông tin về nhu cầu thị trường lao động, việc làm cho các em học sinh ngay từ khi còn học trung học cơ sở và đặc biệt là các phụ huynh học sinh. Đồng thời cần có cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích đối với nội dung này, nhất là đối với vùng nông thôn, miền núi.

Đại biểu Châu Quỳnh Dao, đoàn Kiên Giang, đề nghị Chính phủ thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, truyền thông. Đại biểu cũng đồng tình với giải pháp mà Chính phủ đã đề ra, đó là huy động phân bổ vốn hợp lý và có những chính sách đặc thù để phát huy những tiềm năng, thế mạnh của địa phương, để nhờ đó các địa phương khó khăn có thêm nguồn lực để đầu tư cho hạ tầng công nghệ thông tin.

Đồng thời, đại biểu tán thành với chính sách ưu đãi cho các dự án đầu tư nghiên cứu phát triển, chuyển giao công nghệ. Đề nghị Chính phủ sớm thực hiện hiệu quả các chính sách này trong thực tiễn.

Giảm nghèo bền vững: Cần đặt con người ở vị trí trung tâm, khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo

Giảm nghèo bền vững: Cần đặt con người ở vị trí trung tâm, khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo

Phát biểu tại phiên thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, nhiều ...

Chủ tịch Quốc hội: Thực hiện bằng được mục tiêu gia đình có công có mức sống ngang hoặc cao hơn mức trung bình

Chủ tịch Quốc hội: Thực hiện bằng được mục tiêu gia đình có công có mức sống ngang hoặc cao hơn mức trung bình

Sáng nay 27/7, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có bài phát biểu nhân ...

Bài viết cùng chủ đề

Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV

Đọc thêm

Biên giới Việt Nam-Campuchia: Nhìn lại những dấu mốc

Biên giới Việt Nam-Campuchia: Nhìn lại những dấu mốc

Baoquocte.vn. Việt Nam và Campuchia đã quyết tâm từng bước hoàn thành dứt điểm vấn đề biên giới đất liền Việt Nam-Campuchia.
Sau Mỹ, đến lượt Nhật Bản lên tiếng về nỗ lực gia nhập CPTPP của Trung Quốc

Sau Mỹ, đến lượt Nhật Bản lên tiếng về nỗ lực gia nhập CPTPP của Trung Quốc

Baoquocte.vn. Chính phủ Nhật Bản tuyên bố sẽ đánh giá cẩn thận xem liệu Trung Quốc có sẵn sàng đáp ứng các điều kiện để tham gia Hiệp định CPTPP hay ...
'Cánh cửa' cho Bắc Kinh vào CPTPP rộng đến mức nào?

'Cánh cửa' cho Bắc Kinh vào CPTPP rộng đến mức nào?

Baoquocte.vn. Từ quan điểm kinh tế hiện nay, việc Trung Quốc tham gia CPTPP có thể đem lại những lợi ích cho các nước thành viên.
11 tháng 5 ngày: Khả Ngân chấp nhận thử thách vì kịch bản phim hay và nhân vật Tuệ Nhi quá thú vị

11 tháng 5 ngày: Khả Ngân chấp nhận thử thách vì kịch bản phim hay và nhân vật Tuệ Nhi quá thú vị

Baoquocte.vn. Khi đóng '11 tháng 5 ngày', Khả Ngân phải nhập viện 2 tuần do suy nhược cơ thể, sức khỏe giảm sút vì không thích ứng được thời tiết miền ...
Robot của Nga sẽ hoạt động ở Nigeria

Robot của Nga sẽ hoạt động ở Nigeria

Baoquocte.vn. Robot của công ty Promobot (Nga) đã được cử đến làm việc tại Nigeria và sẽ tham gia vào các hoạt động quảng bá của khách hàng chi nhánh BTL ...
XSMT 18/9/2021, kết quả xổ số miền Trung hôm nay 18/9/2021. KQXSMT thứ 7

XSMT 18/9/2021, kết quả xổ số miền Trung hôm nay 18/9/2021. KQXSMT thứ 7

Baoquocte.vn. XSMT 18/9. xo so mien trung. Kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ 7 ngày 18/9/2021. xổ số hôm nay. XSMT thứ 7. KQSXMT.
XSMB 18/9/2021, kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 18/9/2021. KQXSMB thứ 5

XSMB 18/9/2021, kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 18/9/2021. KQXSMB thứ 5

Baoquocte.vn. XSMB 18/9. xổ số hôm nay 18/9. Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ 7 ngày 18/9/2021. xo so mien bac. XSMB thứ 7. KQSXMB.
XSMN 18/9/2021, xổ số miền Nam hôm nay có quay không? XSMN thứ 7

XSMN 18/9/2021, xổ số miền Nam hôm nay có quay không? XSMN thứ 7

Baoquocte.vn. XSMN 18/9/2021, xổ số miền Nam hôm nay 18/9/2021 có quay không? XSMN khi nào mở lại?
Vietlott 17/9/2021, Kết quả xổ số điện toán Vietlott Max 3D hôm nay thứ 6 17/9/2021

Vietlott 17/9/2021, Kết quả xổ số điện toán Vietlott Max 3D hôm nay thứ 6 17/9/2021

Baoquocte.vn. Vietlott 17/9/2021. xổ số Vietlott Max 3D 17/9. Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 17/9/2021 nhanh nhất từ trường quay. Vietlott 3D hôm nay.
Tủ thuốc cho các chốt chống dịch Covid-19 nơi biên cương

Tủ thuốc cho các chốt chống dịch Covid-19 nơi biên cương

Baoquocte.vn. Ban chỉ huy Đồn Biên phòng Gành Dầu đã triển khai mô hình tủ thuốc cho từng chốt liên ngành chống dịch Covid-19.
Nhân tố chi phối chính sách đối ngoại của Tổng thống Joe Biden

Nhân tố chi phối chính sách đối ngoại của Tổng thống Joe Biden

Baoquocte.vn. Tổng thống Mỹ Joe Biden chưa thể hiện đường lối chính sách đối ngoại hoàn chỉnh và nhất quán. Lý do và những nhân tố nào chi phối? TG&VN phân tích.
Thượng đỉnh Nga-Mỹ: Cấp cao ở mức độ thấp

Thượng đỉnh Nga-Mỹ: Cấp cao ở mức độ thấp

Baoquocte.vn. Thượng đỉnh Nga-Mỹ diễn ra trong không khí không thù địch nhau nhưng cũng không thân thiện. Họ phấn đấu đạt được cái tối thiểu. TG&VN phân tích.
Thượng đỉnh Nga-Mỹ: Chưa khai thông, không đột phá

Thượng đỉnh Nga-Mỹ: Chưa khai thông, không đột phá

Baoquocte.vn. Cuộc gặp Thượng đỉnh Nga-Mỹ là cuộc gặp đầu tiên của ông Biden với ông Putin trên cương vị Tổng thống. Sự kiện được dư luận đặc biệt quan tâm. TG&VN phân tích.
Trung Đông, Vùng Vịnh và Bắc Phi: Thay trọng tâm, đổi định hướng

Trung Đông, Vùng Vịnh và Bắc Phi: Thay trọng tâm, đổi định hướng

Baoquocte.vn. Điểm nóng Trung Đông, với diễn biến chiến sự ác liệt giữa Israel và Hamas, gợi mở điều gì khi muốn nhận diện chính sách đối ngoại của ông Biden? Phân tích.
Chuyện gì đang diễn ra ở Trung Đông? Bản chất cũ trong bối cảnh mới

Chuyện gì đang diễn ra ở Trung Đông? Bản chất cũ trong bối cảnh mới

Baoquocte.vn. Trung Đông lại chứng kiến bùng phát cuộc xung đột Israel-Palestine. Tại sao lại lúc này và rồi triển vọng sẽ thế nào? Báo TG&VN phân tích.
Mỹ-Iran và hồ sơ hạt nhân Iran: Ánh sáng cuối đường hầm

Mỹ-Iran và hồ sơ hạt nhân Iran: Ánh sáng cuối đường hầm

Baoquocte.vn. Mâu thuẫn Mỹ-Iran sẽ thế nào dưới thời của Tổng thống Biden? Qua 100 ngày cầm quyền của ông Biden, số phận của JCPOA có triển vọng ra sao? Báo TG&VN phân tích.
Ít nhất 5 quốc gia đang mở cửa và sống chung với Covid-19, bí quyết là gì?

Ít nhất 5 quốc gia đang mở cửa và sống chung với Covid-19, bí quyết là gì?

Baoquocte.vn. Hơn 18 tháng sau đại dịch Covid-19, một số quốc gia nhận thấy, đã đến lúc mở cửa và áp dụng mô hình sống chung với Covid-19.
Hậu căng thẳng Belarus-EU, khủng hoảng di cư trở lại châu Âu?

Hậu căng thẳng Belarus-EU, khủng hoảng di cư trở lại châu Âu?

Baoquocte.vn. Sau khủng hoảng di cư 2015, châu Âu đang đối mặt với tình trạng bất ổn chính trị xã hội về người tị nạn xuất phát từ căng thẳng Belarus-EU.
Cánh cửa ngoại giao trên Bán đảo Triều Tiên: Người muốn mở, kẻ muốn khép

Cánh cửa ngoại giao trên Bán đảo Triều Tiên: Người muốn mở, kẻ muốn khép

Baoquocte.vn. Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn để ngỏ khả năng đàm phán với Triều Tiên nhưng những động thái mới của nước này luôn làm Washington phải lo lắng.
Tình hình Afghanistan: Khi cam kết của SCO chỉ là lời hứa suông

Tình hình Afghanistan: Khi cam kết của SCO chỉ là lời hứa suông

Baoquocte.vn. Nhà bình luận quốc tế Raja Mohan nhận định về vai trò của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) trong việc giúp ổn định Afghanistan.
EU thúc đẩy quan hệ đa diện với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trước những lo ngại về Trung Quốc

EU thúc đẩy quan hệ đa diện với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trước những lo ngại về Trung Quốc

Baoquocte.vn. EU đang xây dựng quan hệ thương mại chặt chẽ hơn với các đối tác châu Á, đồng thời củng cố sự tham gia vào các thể chế an ninh trong khu vực.
Phủ vaccine Covid-19 toàn cầu - cách Tổng thống Joe Biden ‘sửa sai’ sau Afghanistan?

Phủ vaccine Covid-19 toàn cầu - cách Tổng thống Joe Biden ‘sửa sai’ sau Afghanistan?

Baoquocte.vn. Đẩy mạnh tài trợ vaccine Covid-19 toàn cầu sau câu chuyện Afghanistan sẽ giúp ông Joe Biden ‘sửa sai’, đồng thời hoàn thành ba mục tiêu lớn của Mỹ ở hiện tại.
Phiên bản di động