Đà Nẵng phát huy vai trò công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển

Lê Trung Chinh
Theo dõi TGVN trên
Chủ tịch UBND tỉnh Đà Nẵng
Baoquocte.vn. Từ khi Chỉ thị 41- CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác ngoại giao kinh tế trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước ban hành, Đà Nẵng là một trong những địa phương đầu tiên trong cả nước xây dựng Đề án tổng thể về công tác ngoại giao kinh tế giai đoạn 2011-2015, giai đoạn 2016-2020.
Đà Nẵng phát huy vai trò công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển
Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác Ngoại giao kinh tế giai đoạn 2016-2020. (Nguồn: UBND tỉnh Đà Nẵng)

Đà Nẵng triển khai các đề án trên đã đem lại những kết quả tích cực về kinh tế đối ngoại cũng như cụ thể hóa các hoạt động hội nhập quốc tế về kinh tế, làm sâu sắc nội hàm kinh tế trong phát triển quan hệ hợp tác với các địa phương nước ngoài, mở rộng và thúc đẩy quan hệ hợp tác với các tổ chức, tập đoàn kinh tế, định chế tài chính lớn trong khu vực và trên thế giới, tham gia hiệu quả các diễn đàn quốc tế.

Với những nội dung cụ thể và giải pháp phù hợp, nhiều chương trình hợp tác đem lại lợi ích thiết thực cho thành phố như hợp tác với các địa phương Nhật Bản và Hàn Quốc, hợp tác với nhiều tổ chức, định chế tài chính lớn như Ngân hàng Thế giới (WB), các quỹ đầu tư và các tập đoàn lớn trên thế giới.

Vị thế của thành phố được nâng cao với việc tham gia có hiệu quả nhiều diễn đàn quốc tế như Mạng lưới các chính quyền địa phương quản lý định cư con người (CityNet), Mạng lưới các thành phố thông minh ASEAN (ASCN)...; Các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch được đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả, mở rộng ở nhiều thị trường.

Đà Nẵng đã trở thành địa điểm giao lưu thương mại, quảng bá sản phẩm, là điểm đến đầu tư đáng tin cậy của các nhà đầu tư nước ngoài, là điểm đến được yêu thích của du khách trong và ngoài nước. Công tác vận động nguồn viện trợ phát triển chính thức (ODA), viện trợ phi chính phủ nước ngoài (NGO) và xúc tiến đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), việc kêu gọi và vận động kiều bào, nhà đầu tư nước ngoài hợp tác đầu tư, kinh doanh được đẩy mạnh và đem lại kết quả tích cực.

Đà Nẵng dần xây dựng được hình ảnh một thành phố phát triển năng động và thương hiệu là điểm đầu tư đáng tin cậy của các nhà đầu tư nước ngoài, điểm đến du lịch được yêu thích, thành phố của các sự kiện quốc tế mang sức lan tỏa lớn.

Đà Nẵng phát huy vai trò công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển
Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh tại “Diễn đàn Kinh tế Việt Nam – Tochigi: Cơ hội giao lưu địa phương, kết nối doanh nghiệp” (11/2021). (Nguồn: UBND tỉnh Đà Nẵng)

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp với những thay đổi khó lường, Việt Nam và nhiều quốc gia đã lựa chọn sống chung với dịch, thích ứng an toàn, linh hoạt để nỗ lực đạt được mục tiêu kép là kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội.

Để đạt được những mục tiêu đó, đồng thời thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XXII của Đảng bộ thành phố, Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, thành phố Đà Nẵng đã ban hành Đề án tổng thể công tác Ngoại giao kinh tế thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025, là một trong những đề án quan trọng nhằm nâng cao vai trò và chất lượng của hoạt động đối ngoại nói chung, ngoại giao kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế nói riêng tại Đà Nẵng trong thời gian tới.

Đề án ngoại giao kinh tế giai đoạn mới đã đưa ra các mục tiêu đổi mới phương hướng và cách thức tiếp cận các đối tác quốc tế có tầm ảnh hưởng lớn; khảo sát thị trường mới; tăng mức độ hiệu quả và giá trị thực tiễn của các hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch, đầu tư tại thị trường nước ngoài; nâng cao năng lực cho doanh nghiệp thành phố nhằm tạo sự bứt phá mạnh mẽ trong thương mại quốc tế, chủ động, tích cực đầu tư cho công tác xúc tiến thương mại, du lịch, nhất là tham gia các hội chợ triển lãm ở nước ngoài; nâng cao nguồn nhân lực cho hoạt động kinh tế đối ngoại... Bên cạnh đó, Đề án đưa ra những cách thức hoạt động ngoại giao kinh tế mới phù hợp với tình hình đại dịch Covid-19.

Đề án bao gồm bảy nhóm nhiệm vụ trọng tâm, nhằm tranh thủ nguồn lực và lợi thế của ngoại giao để góp phần thúc đẩy quá trình tái cơ cấu nền kinh tế, tạo động lực mới cho tăng trưởng và phát triển bền vững của thành phố, cụ thể: Tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo, tổng hợp thông tin, định hướng chiến lược cho hội nhập quốc tế và ngoại giao kinh tế của thành phố; Đẩy mạnh hợp tác quốc tế song phương và đa phương; Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các hoạt động quảng bá xúc tiến đầu tư, thương mại, tài chính, du lịch, công nghiệp công nghệ cao, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục, y tế, môi trường.

Tích cực vận động nguồn vốn ODA, viện trợ NGO và xúc tiến đầu tư theo hình thức (PPP); Vận động người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; Tranh thủ sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao, mạng lưới cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các bộ ngành trung ương, mạng lưới cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam trong công tác ngoại giao kinh tế; Phát triển nguồn nhân lực cho công tác ngoại giao kinh tế.

Chiến lược phát triển kinh tế thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 xác định “Xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị sinh thái, đô thị sáng tạo, đô thị đáng sống hướng tới mục tiêu phát triển bền vững”; trong đó vận dụng hội nhập quốc tế, liên kết và hội tụ nguồn lực của vùng, trong nước và quốc tế, góp phần trở thành “một trung tâm kinh tế - xã hội lớn của Việt Nam và Đông Nam Á với vai trò trung tâm về du lịch, thương mại, tài chính, logistics, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, công nghiệp hỗ trợ, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo”.

Để đạt được mục tiêu đó, Đà Nẵng tập trung: Xúc tiến đầu tư nước ngoài cho dự án trọng điểm; Phát triển các ngành mũi nhọn gồm: du lịch chất lượng cao, logistics, kinh tế biển, tài chính - ngân hàng, công nghệ thông tin, công nghiệp công nghệ cao, y tế, xây dựng thành phố thông minh, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Phát triển nguồn nhân lực, phát triển văn hóa và xã hội; Bảo vệ môi trường, ứng phó thiên tai, biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Tình hình quốc tế và khu vực đang tiếp tục chuyển biến nhanh, phức tạp và khó lường với những biến động mạnh mẽ. Đất nước chúng ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới và thời kỳ mới của hội nhập quốc tế.

Thành phố Đà Nẵng đang đứng trước những cơ hội và thách thức mới, nhưng chúng tôi tin tưởng rằng, Đề án tổng thể công tác ngoại giao kinh tế thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025 sẽ là cơ sở triển khai công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế tại địa phương, phát huy vai trò mở đường, kết hợp ngoại giao kinh tế với ngoại giao chính trị, ngoại giao văn hóa nhằm khai thông, mở rộng và đưa quan hệ hợp tác của thành phố với các đối tác chiến lược đi vào chiều sâu, đi tiên phong trong việc khai thác các thị trường mới, trọng điểm trong khu vực và trên thế giới, thu hút được nhiều nguồn lực, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Đà Nẵng đề xuất cho phép đón khách quốc tế từ tháng 11

Đà Nẵng đề xuất cho phép đón khách quốc tế từ tháng 11

Ngày 16/10, UBND TP. Đà Nẵng cho biết vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép thành phố đón khách ...

Mở lại đường bay từ Hà Nội đến TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng phải đáp ứng những yêu cầu này

Mở lại đường bay từ Hà Nội đến TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng phải đáp ứng những yêu cầu này

Từ ngày 10-20/10, tổ chức mở lại đường bay giữa Hà Nội-TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội-Đà Nẵng với tần suất 1 chuyến/ngày (chở ...

Đà Nẵng tiêm vaccine Covid-19 cho người nước ngoài, kiều bào

Đà Nẵng tiêm vaccine Covid-19 cho người nước ngoài, kiều bào

Hiện Đà Nẵng có hơn 4.800 người nước ngoài và kiều bào đang cư trú với nhiều quốc tịch khác nhau, trong đó, nhiều người ...

Bài viết cùng chủ đề

Hội nghị Đối ngoại toàn quốc 2021

Đọc thêm

XSMB 28/6, trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ 3 ngày 28/6/2022. dự đoán XSMB

XSMB 28/6, trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ 3 ngày 28/6/2022. dự đoán XSMB

Baoquocte.vn. XSMB 28/6. trực tiếp xổ số miền Bắc 28/6/2022. kết quả xổ số miền Bắc hôm nay. xổ số hôm nay 28/6. xổ số miền Bắc thứ 3. xo so ...
Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp ngày 28/6/2022: Tuổi Mùi kiếm tiền dễ

Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp ngày 28/6/2022: Tuổi Mùi kiếm tiền dễ

Baoquocte.vn. Tử vi hôm nay ngày 28/6/2022 của 12 con giáp - tuổi Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi về công việc, tài lộc...
Lịch âm 28/6, âm lịch hôm nay Thứ Ba ngày 28/6/2022 ngày tốt hay xấu? Lịch vạn niên 28/6/2022

Lịch âm 28/6, âm lịch hôm nay Thứ Ba ngày 28/6/2022 ngày tốt hay xấu? Lịch vạn niên 28/6/2022

Baoquocte.vn. Lịch âm 28/6. âm lịch hôm nay 28/6. Xem âm lịch hôm nay ngày 28/6/2022 tốt hay xấu? Lịch vạn niên ngày 28 tháng 6 năm 2022 hôm nay.
XSMN 28/6, trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ 3 ngày 28/6/2022. xổ số hôm nay

XSMN 28/6, trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ 3 ngày 28/6/2022. xổ số hôm nay

Baoquocte.vn. XSMN 28/6. xổ số hôm nay ngày 28 tháng 6. trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 28/6/2022. xổ số hôm nay 28/6. XSMN thứ 3. SXMN ...
Tử vi 12 cung hoàng đạo Thứ Ba ngày 28/6/2022: Bọ Cạp gặp được người yêu

Tử vi 12 cung hoàng đạo Thứ Ba ngày 28/6/2022: Bọ Cạp gặp được người yêu

Baoquocte.vn. Tử vi hôm nay 28/6/2022 của 12 cung hoàng đạo - Ma Kết, Bảo Bình, Song Ngư, Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên ...
XSMT 28/6, trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ 3 ngày 28/6/2022. SXMT 28/6

XSMT 28/6, trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ 3 ngày 28/6/2022. SXMT 28/6

Baoquocte.vn. XSMT 28/6. xổ số hôm nay 28/6/2022. trực tiếp xổ số miền Trung 28/6/2022. kết quả xổ số miền Trung hôm nay. xổ số miền Trung thứ 3. SXMT 28/6
Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác với Turkmenistan

Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác với Turkmenistan

Baoquocte.vn. Ngày 27/6, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đã tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Turkmenistan Vepa Hajiev.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong

Baoquocte.vn. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Australia tạo điều kiện hơn nữa cho hàng hóa tiếp cận thị trường của nhau, kể cả các mặt hàng nông thủy sản ...
Việt Nam luôn coi trọng, không ngừng củng cố và phát triển quan hệ với Australia

Việt Nam luôn coi trọng, không ngừng củng cố và phát triển quan hệ với Australia

Baoquocte.vn. Tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Australia, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi trọng, không ngừng củng cố và phát triển quan hệ với Australia.
Chủ tịch Quốc hội Việt Nam-Hungary ký Thoả thuận hợp tác mới giữa hai Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam-Hungary ký Thoả thuận hợp tác mới giữa hai Quốc hội

Baoquocte.vn. Quốc hội Việt Nam và Hungary cam kết thúc đẩy hợp tác Quốc hội nhằm tăng cường quan hệ Đối tác toàn diện và hợp tác nhiều mặt giữa Việt ...
Sáng kiến 600 tỷ USD của G7 có đủ sức 'đánh bại' Vành đai và Con đường của Trung Quốc?

Sáng kiến 600 tỷ USD của G7 có đủ sức 'đánh bại' Vành đai và Con đường của Trung Quốc?

Baoquocte.vn. G7 đã cam kết sẽ huy động 600 tỷ USD để tài trợ cho các cơ sở hạ tầng thiết yếu nhằm thay thế cho sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc.
Sau 9 năm gián đoạn, Ấn Độ-EU nối lại đàm phán thỏa thuận thương mại tự do

Sau 9 năm gián đoạn, Ấn Độ-EU nối lại đàm phán thỏa thuận thương mại tự do

Baoquocte.vn. Ngày 27/6, Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ đã nối lại các cuộc đàm phán về một thỏa thuận thương mại tự do sau 9 năm gián đoạn.
Nga: Mỹ và EU cản trở Điện Kremlin thanh toán nợ nước ngoài để quy chụp Moscow vỡ nợ

Nga: Mỹ và EU cản trở Điện Kremlin thanh toán nợ nước ngoài để quy chụp Moscow vỡ nợ

Baoquocte.vn. Ngày 27/6, Điện Kremlin đã bác bỏ cáo buộc cho rằng, Nga lần đầu tiên vỡ nợ nước ngoài sau hơn một thập niên.
Báo Đức: Châu Âu có nguy cơ rơi vào 'bẫy nguyên liệu thô mới' của Tổng thống Nga

Báo Đức: Châu Âu có nguy cơ rơi vào 'bẫy nguyên liệu thô mới' của Tổng thống Nga

Baoquocte.vn. Moscow giành được quyền kiểm soát các mỏ lithium ở Bolivia, châu Âu có nguy cơ rơi vào bẫy nguyên liệu thô mới của Tổng thống Nga.
Giữa lúc tình trạng sản xuất dầu thô đạt ngưỡng báo động, Ecuador báo tin vui

Giữa lúc tình trạng sản xuất dầu thô đạt ngưỡng báo động, Ecuador báo tin vui

Baoquocte.vn. Ecuador sẽ giảm giá nhiên liệu trong bối cảnh giá mặt hàng này tăng cao đã dẫn tới các cuộc biểu tình kéo dài suốt 2 tuần qua.
Nhật Bản cấm vàng Nga, tung thêm loạt biện pháp trừng phạt, kêu gọi G7 'bật chế độ' bảo vệ

Nhật Bản cấm vàng Nga, tung thêm loạt biện pháp trừng phạt, kêu gọi G7 'bật chế độ' bảo vệ

Baoquocte.vn. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio công bố các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Nga liên quan vấn đề Ukraine.
Bất động sản mới nhất: Thị trường cuối năm có thanh lọc, chưa rõ màu hồng hay xám, thanh tra dự án ở Hải Dương, lấn chiếm đất bị phạt bao nhiêu tiền?

Bất động sản mới nhất: Thị trường cuối năm có thanh lọc, chưa rõ màu hồng hay xám, thanh tra dự án ở Hải Dương, lấn chiếm đất bị phạt bao nhiêu tiền?

Baoquocte.vn. Hiệu quả từ việc kiểm soát tín dụng vào địa ốc, quy định xử phạt về hành vi lấn chiếm đất đai… là những tin bất động sản (BĐS) mới nhất.
Áp thuế cao với người sở hữu nhiều nhà đất, đầu cơ, chậm sử dụng đất

Áp thuế cao với người sở hữu nhiều nhà đất, đầu cơ, chậm sử dụng đất

Baoquocte.vn. Nghị quyết Hội nghị 5 Trung ương Đảng yêu cầu quy định mức thuế cao hơn đối với người sử dụng nhiều diện tích đất, nhiều nhà ở.
Tập đoàn Hoàng Quân đặt mục tiêu tăng doanh thu gấp 4 lần vào năm 2022

Tập đoàn Hoàng Quân đặt mục tiêu tăng doanh thu gấp 4 lần vào năm 2022

Baoquocte.vn. Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (HoSE: HQC) vừa tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022, với nhiều ...
Đất Xanh Group: Đẩy mạnh huy động nguồn vốn hướng tới đạt mục tiêu tăng trưởng bền vững

Đất Xanh Group: Đẩy mạnh huy động nguồn vốn hướng tới đạt mục tiêu tăng trưởng bền vững

Baoquocte.vn. Tập đoàn Đất Xanh đã xây dựng tiềm lực, sẵn sàng cất cánh với các trụ cột tạo nên hệ sinh thái khép kín trong lĩnh vực bất động sản.
Bất động sản mới nhất: Nhà đầu tư như ‘ngồi trên lửa’ vì giá đất giảm, siết quản lý hoạt động môi giới, điều chỉnh quy hoạch không chạy theo lợi nhuận

Bất động sản mới nhất: Nhà đầu tư như ‘ngồi trên lửa’ vì giá đất giảm, siết quản lý hoạt động môi giới, điều chỉnh quy hoạch không chạy theo lợi nhuận

Baoquocte.vn. Bài học sau thanh tra quy hoạch tại Hà Nội, hoạt động môi giới còn nhiều bất cập, đất Đắk Nông giảm giá… là những tin bất động sản (BĐS) mới nhất.
Bất động sản mới nhất: Thị trường đạt đỉnh của sự tăng nóng, giá đột ngột giảm tốc, tháo chạy khỏi chung cư ở khu vực từng đắt khách nhất Hà Nội

Bất động sản mới nhất: Thị trường đạt đỉnh của sự tăng nóng, giá đột ngột giảm tốc, tháo chạy khỏi chung cư ở khu vực từng đắt khách nhất Hà Nội

Baoquocte.vn. Thị trường xuất hiện dấu hiệu giảm tốc, tháo chạy khỏi các chung cư thuộc tuyến 'nhồi' cao ốc ở Hà Nội… là những tin bất động sản (BĐS) mới nhất.
Chính sách tiền tệ trong vòng xoáy lạm phát sẽ như thế nào?

Chính sách tiền tệ trong vòng xoáy lạm phát sẽ như thế nào?

Baoquocte.vn. Ngân hàng Nhà nước sẽ điều chỉnh chính sách tiền tệ ra sao trong vòng xoáy lạm phát?
Bitcoin xuyên thủng mốc 19.000 USD, ghi nhận thêm kỷ lục buồn, nhà đầu tư thận trọng 'bắt đáy'

Bitcoin xuyên thủng mốc 19.000 USD, ghi nhận thêm kỷ lục buồn, nhà đầu tư thận trọng 'bắt đáy'

Baoquocte.vn. Ngày 18/6, Bitcoin ghi nhận thêm kỷ lục buồn trong năm nay khi giá tiền điện tử này rơi xuống dưới mốc 20.000 USD.
Lạm phát tăng 'nóng', ngân hàng 'đua' tăng lãi suất

Lạm phát tăng 'nóng', ngân hàng 'đua' tăng lãi suất

Baoquocte.vn. Tháng 6/2022, nhiều ngân hàng tiếp tục tăng lãi suất huy động, với biên độ phổ biến 0,1 - 0,5%/năm, thậm chí có nhà băng tăng đến 0,8%.
Dragon Capital: Chứng khoán Việt Nam là một lựa chọn tốt, cổ phiếu đang ở mức rẻ

Dragon Capital: Chứng khoán Việt Nam là một lựa chọn tốt, cổ phiếu đang ở mức rẻ

Baoquocte.vn. Định giá cổ phiếu tại thị trường chứng khoán Việt Nam hiện đang ở mức rẻ và thu nhập trên mỗi cổ phiếu sẽ tăng trưởng trên 20% vào năm 2022.
Thị trường được 'làm sạch', chứng khoán Việt Nam sẽ được nâng hạng như thế nào?

Thị trường được 'làm sạch', chứng khoán Việt Nam sẽ được nâng hạng như thế nào?

Baoquocte.vn. Thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn đang nhận được sự hỗ trợ tích cực từ các yếu tố nền tảng của kinh tế vĩ mô và các yếu tố nội tại của thị trường.
Lãi suất ngân hàng nào cao nhất tháng 6/2022?

Lãi suất ngân hàng nào cao nhất tháng 6/2022?

Baoquocte.vn. 7%/năm là mức lãi suất ngân hàng được niêm yết cao nhất hiện nay.
Phiên bản di động