Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc xây dựng quan hệ hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc

PGS. TS. Trần Minh Trưởng
Theo dõi TGVN trên
Nguyên Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Baoquocte.vn. Việt Nam và Trung Quốc là hai quốc gia láng giềng có truyền thống quan hệ hữu nghị, gần gũi và lâu đời, được xây đắp bởi nhiều thế hệ. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người có nhiều cống hiến quan trọng trong việc xây dựng và phát triển mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc.
Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai trong chuyến thăm Việt Nam, tháng 11/1956.
Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai trong chuyến thăm Việt Nam, tháng 11/1956. (Ảnh tư liệu)

Đặc biệt, trong những năm đầu thế kỷ XX, khi Việt Nam và Trung Quốc còn nằm dưới sự thống trị áp bức của chủ nghĩa thực dân, nhà cách mạng Việt Nam Nguyễn Ái Quốc đã cùng với những người cộng sản Trung Quốc thiết lập mối quan hệ hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau để xây dựng lực lượng cách mạng và tiến hành công cuộc giải phóng dân tộc ở mỗi nước.

Trong tư duy cách mạng của Người, “Cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới” và “Thật phi lý nếu nghĩ rằng Việt Nam lại có thể tồn tại biệt lập với các nước láng giềng”. Trong những năm 1925-1927, năm 1929-1933, năm 1938-1940, hoạt động của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và những người cách mạng Việt Nam trên địa bàn Trung Quốc đã có sự hợp tác chặt chẽ, sự giúp đỡ nhiệt tình và hiệu quả của Đảng Cộng sản và nhân dân Trung Quốc.

Chính nhờ sự giúp đỡ chí tình và đầy trách nhiệm đó mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà cách mạng Việt Nam có điều kiện tuyên truyền, giáo dục và truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam; tiến hành mở lớp đào tạo lực lượng cán bộ cốt cán cho cách mạng Việt Nam. Đó là tiền đề cơ sở, là nhân tố quan trọng, quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Đối với nước láng giềng Trung Quốc, vừa là nước lớn, vừa là quốc gia có chung đường biên giới, có quan hệ lịch sử lâu đời với Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ đạo, phải tạo lập nên mối quan hệ “vừa là đồng chí, vừa là anh em”. Người nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam-Trung Quốc “như môi với răng, môi hở thì răng lạnh”, vì vậy ngay trong thời gian đầu tiên hoạt động ở Trung Quốc (1925-1927), Người đã viết một loạt bài phản ánh về tình hình Trung Quốc và thanh niên Trung Quốc.

Tháng 8/1938, sau bốn năm ở Liên Xô, Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về Diên An (Thiểm Tây, Trung Quốc). Người được các đồng chí lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc giúp đỡ, mời Người làm việc trong Bộ Tư lệnh Bát lộ quân (Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc).

Tại đây, tháng 7/1939, trong Báo cáo gửi Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản (từ Trung Quốc), Nguyễn Ái Quốc cho biết, những người cộng sản Việt Nam đã sáng tác bài hát “Giúp Trung Quốc là tự giúp mình” để giáo dục và cổ vũ quần chúng hợp tác với nhân dân Trung Quốc đang kháng Nhật.

Nguyễn Ái Quốc sáng tác bài “Ca dao Việt Nam và cuộc kháng chiến của Trung Quốc”, nói về sự đoàn kết, ủng hộ Việt Nam và Trung Quốc trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù chung. Trong đó có đoạn: “Trung - Việt, khác nào môi với răng, Nhớ rằng môi hở thì răng buốt, Cứu Trung Quốc là tự cứu mình”.

Khi Việt Nam mới giành được độc lập, trong bản “Thông cáo” về chính sách đối ngoại đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (3/10/1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: Với Trung Quốc, Việt Nam chủ trương thành thật hợp tác trên tinh thần bình đẳng “thắt chặt tình thân ái khiến hai dân tộc Việt - Hoa tương trợ mà tiến hóa”, hết lòng ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau.

Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, theo đề nghị của của đại diện Đảng Cộng sản Trung Quốc và Tư lệnh Biên khu Việt - Quế (Vân Nam - Quảng Tây), Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam phái lực lượng vũ trang giúp Trung Quốc xây dựng khu giải phóng ở Ung - Long - Khâm, giáp biên giới Đông - Bắc Việt Nam, thông ra biển, tạo điều kiện khuyếch trương lực lượng, đón đại quân tiến xuống phía Nam.

Một số đơn vị của Quân đội Nhân dân Việt Nam do đồng chí Lê Quảng Ba, Chu Huy Mân... chỉ huy phối hợp với Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc mở chiến dịch Thập Vạn Đại Sơn (từ tháng 6-10/1949). Bộ đội Việt Nam phối hợp với Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc tiêu diệt được nhiều đồn bốt, mở rộng Biên khu Điền Quế, Việt Quế và các khu căn cứ Tả Giang, Thập Vạn Đại Sơn. Cuối tháng 10/1949, bộ đội Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ và rút về nước.

Trong chiến dịch này, bộ đội Việt Nam đã làm tròn nhiệm vụ quốc tế, cùng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc diệt và làm tan rã nhiều đơn vị quân Quốc dân đảng, giải phóng làng xã, thị trấn, phá tan âm mưu cấu kết giữa Quốc dân đảng Trung Quốc với quân viễn chinh Pháp ở biên giới Việt - Trung. Hình ảnh, việc làm và chiến công của chiến sĩ Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế đã để lại tình cảm tốt đẹp còn lưu mãi trong lòng nhân dân Trung Quốc.

Khi bộ đội Việt Nam rút về nước, có cán bộ Giải phóng quân Trung Quốc nói: “Cảm ơn các đồng chí Việt Nam đã phối hợp chiến đấu, đem mồ hôi xương máu giúp chúng tôi trong lúc khó khăn. Các đồng chí đã để lại những tấm gương trong sáng về tinh thần quốc tế. Cảm ơn cách mạng Việt Nam, tuy còn bao nhiêu khó khăn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, cách mạng Việt Nam vẫn ghé vai đỡ gánh cho cách mạng Trung Quốc. Thật là cao thượng”.

Ngày 5/1/1950, trong buổi tiếp đại diện Lãnh đạo Đảng và Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai xúc động nói: “Trong lúc Việt Nam vừa nghèo, vừa phải gian khổ kháng chiến, lẽ ra phải được Trung Quốc giúp đỡ, thế mà các đồng chí đã hết lòng giúp đỡ Trung Quốc”.

Hoạt động, hợp tác của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của Đảng Cộng sản Việt Nam với những người bạn Trung Quốc, với Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng là những viên gạch đầu tiên, đặt nền móng cho việc xây dựng quan hệ hữu nghị giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc, giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Trung Quốc.

Tình đoàn kết, hữu nghị đó càng được bối đắp trong những năm tháng nhân dân Việt Nam tiến hành cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ (1954-1975), Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ tích cực, hiệu quả về mọi mặt của Đảng Cộng sản, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc. Trải qua thời gian và lịch sử, tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt-Trung ngày càng được thắt chặt và nâng lên tầm cao mới.

Quan hệ hữu nghị, gần gũi, giữa hai dân tộc láng giềng Việt-Trung là nhờ có sự chỉ đạo và những hoạt động không mệt mỏi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng với sự ủng hộ, nhất trí của các đồng chí lãnh đạo Đảng Cộng sản và Nhà nước Trung Quốc, đặc biệt là sự đồng tình của nhân dân hai nước.

Hiện nay, trong giai đoạn lịch sử mới, thế giới bước vào thời kỳ hội nhập và toàn cầu hóa, quan hệ hữu nghị Việt-Trung được hai Đảng và nhân dân hai nước xác định là quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện theo phương châm “16 chữ “ và tinh thần “4 tốt”.

Ý nghĩa xác lập đường biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Trung Quốc

Ý nghĩa xác lập đường biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Trung Quốc

Việc hoàn thành toàn bộ công tác hoạch định, phân giới cắm mốc trên biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc là sự ...

Hợp tác giữa Việt Nam với Thượng Hải, Giang Tô, Chiết Giang: Tiềm năng và triển vọng

Hợp tác giữa Việt Nam với Thượng Hải, Giang Tô, Chiết Giang: Tiềm năng và triển vọng

Quan hệ giao lưu, hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam với các tỉnh, thành phố Thượng Hải, Giang Tô và Chiết Giang của Trung ...

Số ca Covid-19 tại Việt Nam

Cập nhật: 21/01/2022 05:30 | Nguồn: Bộ Y Tế

Hôm nay Tổng
+16,637 2,094,802
Tỉnh Hôm nay Tổng số ca
TP. Hồ Chí Minh 245 513,657
Bình Dương 61 292,196
Hà Nội 2,884 100,310
Đồng Nai 65 99,568
Tây Ninh 239 87,340
Khánh Hòa 579 59,875
Cà Mau 361 53,970
Vĩnh Long 269 51,908
Đồng Tháp 80 46,875
Cần Thơ 47 43,931
Bình Phước 462 42,537
Long An 38 41,301
Trà Vinh 332 36,955
An Giang 51 35,293
Tiền Giang 37 35,146
Bến Tre 614 34,842
Bạc Liêu 135 34,473
Kiên Giang 77 32,415
Sóc Trăng 33 31,984
Bà Rịa – Vũng Tàu 154 30,233
Bình Thuận 138 28,616
Bình Định 521 28,347
Hải Phòng 722 23,145
Đà Nẵng 983 22,793
Bắc Ninh 373 19,186
Thừa Thiên Huế 285 18,828
Hậu Giang 90 14,836
Đắk Lắk 153 14,718
Thanh Hóa 497 14,618
Lâm Đồng 231 13,691
Hưng Yên 565 12,757
Bắc Giang 386 11,740
Quảng Ngãi 513 11,123
Nghệ An 245 10,992
Hà Giang 101 10,825
Quảng Nam 288 10,524
Quảng Ninh 389 9,404
Gia Lai 143 9,306
Phú Yên 101 9,253
Hải Dương 280 8,294
Đắk Nông 98 7,312
Vĩnh Phúc 270 7,066
Nam Định 283 6,815
Ninh Thuận 29 6,542
Thái Nguyên 235 5,207
Phú Thọ 139 5,205
Quảng Bình 132 5,145
Thái Bình 137 5,105
Hòa Bình 218 4,928
Hà Nam 98 4,233
Quảng Trị 142 3,661
Lạng Sơn 143 3,120
Sơn La 98 2,908
Ninh Bình 138 2,703
Tuyên Quang 153 2,586
Hà Tĩnh 55 2,287
Lào Cai 103 1,925
Yên Bái 103 1,913
Kon Tum 119 1,763
Điện Biên 98 1,598
Cao Bằng 38 1,300
Bắc Kạn 5 769
Lai Châu 36 744

Đọc thêm

Giá cà phê hôm nay 21/1, Giá cà phê tiếp đà tăng, doanh nghiệp chật vật vì Covid-19, doanh thu tụt dốc

Giá cà phê hôm nay 21/1, Giá cà phê tiếp đà tăng, doanh nghiệp chật vật vì Covid-19, doanh thu tụt dốc

Baoquocte.vn. Dự báo giá cà phê nội địa và thế giới vẫn tiếp tục đà tăng, những tín hiệu nguồn cung cho thấy vẫn chưa thể phục hồi trên thế giới.
XSTV 21/1, kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 21/1/2022. KQXSTV thứ 6

XSTV 21/1, kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 21/1/2022. KQXSTV thứ 6

Baoquocte.vn. XSTV 21/1. Trực tiếp xổ số Trà Vinh hôm nay - XSTV 21/1/2022. xo so tra vinh. KQXSTV.
Tử vi 12 cung hoàng đạo Thứ Sáu ngày 21/1/2022: Ma Kết chia tay người yêu

Tử vi 12 cung hoàng đạo Thứ Sáu ngày 21/1/2022: Ma Kết chia tay người yêu

Baoquocte.vn. Tử vi hôm nay 21/1/2021 của 12 cung hoàng đạo - Ma Kết, Bảo Bình, Song Ngư, Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên ...
XSVL 21/1, kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 21/1/2022. KQXSVL thứ 6

XSVL 21/1, kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 21/1/2022. KQXSVL thứ 6

Baoquocte.vn. XSVL 21/1. Trực tiếp xổ số Vĩnh Long hôm nay - XSVL 21/1/2022. xo so vinh long. KQXSVL.
XSBD 21/1, kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 21/1/2022. KQXSBD thứ 6

XSBD 21/1, kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 21/1/2022. KQXSBD thứ 6

Baoquocte.vn. XSBD 21/1. Trực tiếp xổ số Bình Dương hôm nay - XSBD 21/1/2022. xo so binh duong. KQXSBD
Gần 10 tỷ đồng chăm lo Tết cho người nghèo, nạn nhân chất độc da cam

Gần 10 tỷ đồng chăm lo Tết cho người nghèo, nạn nhân chất độc da cam

Baoquocte.vn. Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã hỗ trợ các tỉnh, thành phố gần 10 tỷ đồng để chăm lo 'Tết vì người nghèo và nạn nhân chất ...
Cận cảnh xe xanh Kia Niro Hybrid 2022

Cận cảnh xe xanh Kia Niro Hybrid 2022

Baoquocte.vn. Kia Niro Hybrid 2022 công bố thông số kỹ thuật chi tiết 3 phiên bản hybrid-electric (HEV), plug-in hybrid (PHEV) và chạy điện hoàn toàn thuộc dòng xe xanh này.
HLV Park Hang Seo chốt danh sách 24 cầu thủ đội tuyển Việt Nam sang Australia

HLV Park Hang Seo chốt danh sách 24 cầu thủ đội tuyển Việt Nam sang Australia

Baoquocte.vn. Sau trận đấu tập nội bộ, HLV Park chốt danh sách 24 cầu thủ đội tuyển Việt Nam lên đường sang Australia thi đấu vòng loại thứ ba World Cup ...
Đến Mộc Châu, ngắm thiên đường hoa mận trắng

Đến Mộc Châu, ngắm thiên đường hoa mận trắng

Baoquocte.vn. Thời điểm đầu năm là lúc hoa mận ở Mộc Châu nở rộ, khiến du khách khắp nơi đổ về để 'check in' khung cảnh thơ mộng như trong truyện ...
Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm 4 Đại sứ, ‘chọn mặt gửi vàng’ để giao nhiệm vụ

Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm 4 Đại sứ, ‘chọn mặt gửi vàng’ để giao nhiệm vụ

Baoquocte.vn. Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm Đại sứ; khẳng định đây là bốn lãnh đạo Bộ Ngoại giao được “chọn mặt gửi vàng” để giao nhiệm vụ mới.
Đẩy mạnh hợp tác giáo dục giữa trưởng Đại học Kỹ thuật Slovakia với các trường Đại học Việt Nam

Đẩy mạnh hợp tác giáo dục giữa trưởng Đại học Kỹ thuật Slovakia với các trường Đại học Việt Nam

Baoquocte.vn. Đại sứ Nguyễn Tuấn mong muốn trường Đại học Kỹ thuật Slovakia tiếp tục quan tâm đào tạo sinh viên Việt Nam đang theo học tại trường.
Đại sứ Đặng Thị Thu Hà trình Thư ủy nhiệm lên Quốc vương Morocco

Đại sứ Đặng Thị Thu Hà trình Thư ủy nhiệm lên Quốc vương Morocco

Baoquocte.vn. Ngày 17/1, tại Rabat, Đại sứ Đặng Thị Thu Hà đã trình Thư ủy nhiệm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lên Quốc vương Morocco Mohamed VI.
Trao đổi các cơ hội, biện pháp thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam-Vương quốc Anh

Trao đổi các cơ hội, biện pháp thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam-Vương quốc Anh

Baoquocte.vn. Đại sứ Nguyễn Hoàng Long chúc mừng ông Graham Stuart được bổ nhiệm vào thời điểm quan hệ Việt Nam-Anh đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất.
Ban Chỉ đạo công tác ngoại giao kinh tế họp tổng kết năm 2021

Ban Chỉ đạo công tác ngoại giao kinh tế họp tổng kết năm 2021

Baoquocte.vn. Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Trưởng Ban Chỉ đạo ngoại giao kinh tế đã chủ trì cuộc họp tổng kết.
Trao Giấy chấp nhận lãnh sự cho Tổng Lãnh sự Cuba tại TP. Hồ Chí Minh

Trao Giấy chấp nhận lãnh sự cho Tổng Lãnh sự Cuba tại TP. Hồ Chí Minh

Baoquocte.vn. Cục trưởng Cục Lãnh sự Nguyễn Thị Hương Lan đã trao Giấy Chấp nhận lãnh sự cho Tổng Lãnh sự mới của Cộng hòa Cuba tại TP. Hồ Chí Minh.
Thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Anh trên nhiều lĩnh vực

Thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Anh trên nhiều lĩnh vực

Baoquocte.vn. Chủ tịch Hạ viện Anh đánh giá cao vai trò của Quốc hội Việt Nam trong những năm qua và đóng góp tích cực của Việt Nam tại các diễn đàn đa phương.
Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc hỗ trợ nhóm thuyền viên gặp nạn trong vụ chìm tàu ở đảo Ulleung

Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc hỗ trợ nhóm thuyền viên gặp nạn trong vụ chìm tàu ở đảo Ulleung

Baoquocte.vn. Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc hỗ trợ cấp lại hộ chiếu và giúp đỡ các thủ tục để nhóm thuyền viên gặp nạn ở đảo Ulleung sớm về nước.
Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp hỗ trợ thân nhân người Việt thiệt mạng trong vụ tai nạn tàu chìm ở Eo biển Manche

Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp hỗ trợ thân nhân người Việt thiệt mạng trong vụ tai nạn tàu chìm ở Eo biển Manche

Baoquocte.vn. Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến một xuồng cao su bị lật tại khu vực ngoài khơi tỉnh Pas de Calais của Pháp, làm 27 người thiệt mạng.
Bộ Ngoại giao sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp và người Việt tại Myanmar

Bộ Ngoại giao sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp và người Việt tại Myanmar

Baoquocte.vn. Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng giải đáp thắc mắc về hiện diện của Myanmar trong ASEAN, thông tin về doanh nghiệp, công dân Việt Nam tại đây.
Bộ Ngoại giao tích cực bảo hộ thuyền viên gặp nạn tại biển Nhật Bản

Bộ Ngoại giao tích cực bảo hộ thuyền viên gặp nạn tại biển Nhật Bản

Baoquocte.vn. Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, Triều Tiên và Nhật Bản đã tích cực liên hệ với cơ quan chức năng sở tại, gấp rút cứu nạn thuyền viên Việt Nam.
Hàn Quốc cứu hộ thành công 17 thủy thủ Việt Nam gặp nạn trên biển, một thủy thủ bị mất tích

Hàn Quốc cứu hộ thành công 17 thủy thủ Việt Nam gặp nạn trên biển, một thủy thủ bị mất tích

Baoquocte.vn. 17 người trong số 18 thuyền viên Việt Nam trên tàu Houei Crystal gặp nạn đã thoát ra trước khi tàu chìm, hiện còn một thủy thủ bị mất tích.
Tích cực bảo hộ lao động Việt Nam tại Saudi Arabia và Serbia

Tích cực bảo hộ lao động Việt Nam tại Saudi Arabia và Serbia

Baoquocte.vn. Đại sứ quán Việt Nam tại Saudi Arabia đã tích cực xác minh thông tin, yêu cầu điều tra, xử lý tranh chấp, bảo đảm quyền lợi cho lao động Việt Nam.
Bạn đã biết cách giới thiệu và tự giới thiệu để tạo ấn tượng tốt đẹp?

Bạn đã biết cách giới thiệu và tự giới thiệu để tạo ấn tượng tốt đẹp?

Baoquocte.vn. Trong giao tiếp, việc giới thiệu và tự giới thiệu là điều cơ bản đầu tiên để làm quen hoặc thiết lập mối quan hệ bạn bè.
Cách ôm hôn xã giao của các quốc gia khác nhau như thế nào?

Cách ôm hôn xã giao của các quốc gia khác nhau như thế nào?

Baoquocte.vn. Mỗi quốc gia có tập quán ôm hôn trong giao tiếp xã giao khác nhau. Tùy hoàn cảnh và văn hóa, phong tục để có cử chỉ ôm hôn phù hợp.
Cẩn trọng trong cách xưng hô khi đối ngoại (Phần 2)

Cẩn trọng trong cách xưng hô khi đối ngoại (Phần 2)

Baoquocte.vn. Trong tiếp xúc đối ngoại, ngoài việc gọi tên, chức vụ, tước hiệu đối với một cá nhân còn có những quy tắc lịch thiệp trong thưa gửi và xưng hô.
Cẩn trọng trong cách xưng hô khi đối ngoại (Phần 1)

Cẩn trọng trong cách xưng hô khi đối ngoại (Phần 1)

Baoquocte.vn. Trong tiếp xúc đối ngoại, cần cẩn trọng khi xưng hô vì sẽ khó chấp nhận khi gọi sai tên một quốc gia hay một tổ chức trong khi đang làm việc.
3 yếu tố quyết định việc lựa chọn bàn tiệc chiêu đãi

3 yếu tố quyết định việc lựa chọn bàn tiệc chiêu đãi

Baoquocte.vn. Mục đích buổi tiệc, địa điểm tổ chức, và số lượng khách là những yếu tố đặt lên hàng đầu để lựa chọn bàn tiệc chiêu đãi phù hợp.
Tea break, finger food, hay set menu? Làm sao để lựa chọn loại hình tiệc phù hợp?

Tea break, finger food, hay set menu? Làm sao để lựa chọn loại hình tiệc phù hợp?

Baoquocte.vn. Có nhiều loại hình tiệc khác nhau đáp ứng nhu cầu của mỗi sự kiện. Dựa trên quy mô và chức năng của buổi tiệc mà lựa chọn loại hình phù hợp
Phiên bản di động