Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia thông tin về việc bầu cử thêm đại biểu HĐND

Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia Bùi Văn Cường đã có cuộc trao đổi với phóng viên để làm rõ hơn những vấn đề xoay quanh việc bầu cử thêm đại biểu Hội đồng nhân dân, những lưu ý khi tiến hành bầu cử thêm trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp.

Thống kê sơ bộ kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Ủy ban Bầu cử các tỉnh, thành phố, hầu hết các địa phương trên cả nước đã bầu đủ theo số lượng đại biểu được ấn định.

Tuy nhiên, theo báo cáo của các Ủy ban Bầu cử các tỉnh, thành phố, còn có một số nơi phải tổ chức bầu cử thêm đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã do bầu chưa đủ số lượng đại biểu được ấn định.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia Bùi Văn Cường đã có cuộc trao đổi với phóng viên để làm rõ hơn những vấn đề xoay quanh việc bầu cử thêm đại biểu Hội đồng nhân dân, những lưu ý khi tiến hành bầu cử thêm trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp.

Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp: Không vì tiến độ thời gian mà lơ là công tác chống dịch Covid-19
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia Bùi Văn Cường: Cử tri ngày càng có trách nhiệm hơn với lá phiếu của mình.

Thưa ông, thống kê sơ bộ kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Ủy ban Bầu cử các tỉnh, thành phố cho thấy một số địa phương trong cả nước bầu thiếu đại biểu HĐND cấp xã, cấp huyện và phải tiến hành bầu cử thêm để đủ số lượng đại biểu đã được ấn định. Ông có nhận định gì về việc này?

Theo quy định, chậm nhất đến ngày 2/6 sẽ công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đến nay, theo báo cáo của nhiều địa phương, kết quả bầu đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố, cấp huyện cơ bản đạt yêu cầu, đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần. Tuy nhiên, ở một số địa phương, số đại biểu HĐND cấp xã, cấp huyện bầu còn thiếu so với quy định, nên phải tiến hành bầu cử thêm.

Theo tôi, việc bầu chưa đủ số lượng đại biểu HĐND cấp xã, cấp huyện ở một số địa phương cũng là việc bình thường trong bầu cử. Quá trình hiệp thương giới thiệu nhân sự dân chủ, khách quan, các ứng cử viên đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, cơ bản các ứng cử viên đều ngang nhau về năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức, số dư trong nhân sự bầu cử cao (khoảng 1,7-2 lần số lượng cần bầu) nên bầu không đủ cũng là việc bình thường. Việc này cho thấy cử tri rất công bằng, vô tư, khách quan trong việc lựa chọn những người mà họ thấy đủ trình độ, năng lực để đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của mình ở cơ quan dân cử.

Việc bầu không đủ số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, phường sẽ được Ủy ban bầu cử ở địa phương chỉ đạo tổ chức bầu cử thêm để đảm bảo đủ số lượng đã được ấn định. Điều này cũng cho thấy cử tri ngày càng có trách nhiệm hơn với lá phiếu của mình, đại biểu nào xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri thì sẽ được cử tri tin tưởng, đánh giá cao và chọn lựa

Theo ông vì sao việc bầu cử thêm lại đa phần diễn ra tại Hội đồng nhân dân cấp xã? Liệu đây có phải thể hiện tính dân chủ ngày càng cao, cử tri đặt nhiều yêu cầu vào người đại diện cho mình nên có sự cân nhắc kỹ lưỡng hay không?

Việc bầu không đủ số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, cấp huyện cho thấy cử tri quan tâm nhiều đến Hội đồng nhân dân cơ sở, đặt kỳ vọng vào từng đại biểu nên có sự cân nhắc, lựa chọn kỹ càng. Cử tri biết rất rõ đại biểu ở địa phương họ như thế nào nên họ quyết định bầu hay không bầu, cho nên người trúng cử và người không trúng cử chỉ chênh lệch không lớn, thậm chí chỉ vài lá phiếu, chứ không có chuyện chênh lệch quá nhiều phiếu bầu.

Quy trình cũng như những lưu ý đối với những địa phương khi tiến hành bầu cử thêm, đặc biệt khi dịch Covid-19 vẫn đang rất phức tạp, thưa ông?

Theo quy định tại Điều 79, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, trong cuộc bầu cử đầu tiên, nếu số người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân chưa đủ hai phần ba số lượng đại biểu được bầu đã ấn định cho đơn vị bầu cử thì Ban bầu cử phải ghi rõ vào biên bản xác định kết quả bầu cử và báo cáo ngay cho Ủy ban Bầu cử chịu trách nhiệm tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở cấp đó để quyết định ngày bầu cử thêm ở đơn vị bầu cử đó.

Trong trường hợp bầu cử thêm thì ngày bầu cử được tiến hành chậm nhất là 15 ngày sau ngày bầu cử đầu tiên. Trong cuộc bầu cử thêm, cử tri chỉ chọn bầu trong danh sách những người ứng cử tại cuộc bầu cử đầu tiên nhưng không trúng cử. Danh sách cử tri của cuộc bầu cử thêm được lập theo danh sách cử tri trong cuộc bầu cử đầu tiên. Người trúng cử là người được quá một nửa tổng số phiếu bầu hợp lệ và có số phiếu bầu cao hơn.

Hiện tại, dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, vì vậy những địa phương khi tiến hành bầu cử thêm cần tiếp tục thực hiện nghiêm những quy định, hướng dẫn về công tác bầu cử phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 của Hội đồng Bầu cử Quốc gia và các cơ quan hữu quan; tuyên truyền để cử tri hiểu về quyền lợi và nghĩa vụ khi đi bỏ phiếu, vận động cử tri nghiên cứu kỹ lý lịch của các ứng cử viên, đi bỏ phiếu đầy đủ và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Việc bầu thiếu đại biểu Hội đồng nhân dân, đặc biệt là tại cấp xã không phải là vấn đề mới mà đã từng diễn ra tại các cuộc bầu cử trước. Vậy theo ông cần phải làm gì để hạn chế việc này? Nếu bầu cử thêm nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu thì việc này sẽ tiếp tục xử lý thế nào, thưa ông?

Từ kết quả bầu cử Hội đồng nhân dân cấp xã vừa qua tôi cho rằng cần phải rút kinh nghiệm từ công tác tuyên truyền, vận động bầu cử. Theo đó, các phương tiện thông tin tuyên truyền cần tăng cường vận động để cử tri đi bỏ phiếu; vận động cử tri nghiên cứu lý lịch cũng như tiếp cận nhiều hơn với ứng cử viên, để từ đó có đánh giá khách quan, toàn diện hơn trước khi bỏ phiếu. Kỳ bầu cử lần này diễn trong bối cảnh đặc biệt khi dịch Covid-19 tái bùng phát với diễn biến phức tạp, khó lường, cho nên công tác vận động bầu cử của từng cử ứng cử viên cũng có phần hạn chế.

Trong trường hợp bầu cử thêm nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu thì theo quy định của luật, nếu bầu cử thêm mà vẫn chưa đủ số lượng đại biểu được bầu đã ấn định cho đơn vị bầu cử thì không tổ chức bầu cử thêm lần nữa. Đơn vị bầu cử đó được xác định là đơn vị bầu cử thiếu đại biểu (tức là sau khi đã tổ chức bầu cử thêm mà vẫn không bầu được đủ số đại biểu đã được ấn định cho đơn vị bầu cử đó).

Xin trân trọng cảm ơn ông!

Cụ thể nơi phải tổ chức bầu cử thêm đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã:

11 tổ bầu cử thuộc 9 xã ở các huyện Lương Tài, Quế Võ, Yên Phong, Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh bầu thêm 19 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.

Tại Thái Bình, phải bầu thêm 5 đại biểu Hội đồng nhân dân xã An Hiệp (huyện Quỳnh Phụ), xã Việt Hùng (huyện Vũ Thư) và xã Hà Giang (huyện Đông Hưng).

Toàn tỉnh Nam Định có 18 đơn vị bầu cử phải tổ chức bầu cử thêm đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.

Tại Kiên Giang, có 5 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã (xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng; xã Đông Thái, huyện An Biên) và 1 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện (huyện Kiên Hải) tổ chức bầu cử thêm.

Tại Bình Phước, đơn vị bầu cử số 5 xã Long Tân (huyện Phú Riềng) bầu thêm đại biểu Hội đồng nhân dân xã.

Tại Quảng Nam, huyện Thăng Bình và huyện Tiên Phước, mỗi huyện phải bầu thêm 1 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, còn với đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, toàn tỉnh phải bầu thêm 34 đại biểu.

TIN LIÊN QUAN
Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 56: Cho ý kiến về báo cáo sơ bộ kết quả bầu cử
Lá phiếu của lòng dân, niềm tin vào tương lai
Tôi đã bầu cử như thế đấy
Truyền thông Nhật Bản phản ánh đậm nét về cuộc bầu cử Quốc hội Việt Nam
Người Việt tại Đức đặt niềm tin vào Quốc hội khóa XV
(theo TTXVN)

Bài viết cùng chủ đề

Quốc hội khóa XV

Đọc thêm

Kinh tế Trung Quốc đã thấy ‘ánh sáng cuối đường hầm’, triển vọng phục hồi sẽ thế nào?

Kinh tế Trung Quốc đã thấy ‘ánh sáng cuối đường hầm’, triển vọng phục hồi sẽ thế nào?

Baoquocte.vn. Nhiều nhà kinh tế dự đoán, nền kinh tế Trung Quốc sẽ không phục hồi nhanh chóng sau đợt bùng phát Covid-19 mới nhất.
Đậu mùa khỉ là bệnh gì, triệu chứng ra sao?

Đậu mùa khỉ là bệnh gì, triệu chứng ra sao?

Baoquocte.vn. Đậu mùa khỉ là một căn bệnh hiếm gặp, do virus có 'họ hàng' với bệnh đậu mùa phổ biến. Đó là loại virus thuộc chi Orthopoxvirus gây ra.
Thêm một loại thuốc điều trị Covid-19 sản xuất ở Việt Nam được cấp phép

Thêm một loại thuốc điều trị Covid-19 sản xuất ở Việt Nam được cấp phép

Baoquocte.vn. Thuốc điều trị Covid-19 Molnupiravir Stella 200 mg; hàm lượng Molnupiravir 200mg, dạng viên nang cứng, tuổi thọ 6 tháng, hộp 4 vỉ x 10 viên.
Thượng đỉnh Bộ tứ: Chi 50 tỷ USD, quyết 'không tha thứ' cho một hành động, nói gì về tình hình Ukraine?

Thượng đỉnh Bộ tứ: Chi 50 tỷ USD, quyết 'không tha thứ' cho một hành động, nói gì về tình hình Ukraine?

Baoquocte.vn. Các nhà lãnh đạo của bốn nước thành viên nhóm Bộ tứ đã thảo luận nhiều vấn đề trong cuộc họp tại Tokyo vào sáng 24/5.
Bulgaria: Không cần từ chối thanh toán bằng đồng Ruble

Bulgaria: Không cần từ chối thanh toán bằng đồng Ruble

Baoquocte.vn. Ngày 24/5, Bộ trưởng Năng lượng Bulgaria cho biết, chính phủ nước này cân nhắc lại sau khi từ chối trả tiền mua khí đốt của Nga bằng đồng Ruble.
Xổ số miền Nam XSMN - XSMN 24/5 - SXMN 24/5/2022 - kết quả xổ số ngày 24 tháng 5

Xổ số miền Nam XSMN - XSMN 24/5 - SXMN 24/5/2022 - kết quả xổ số ngày 24 tháng 5

Baoquocte.vn. XSMN 24/5. xổ số hôm nay 24/5. kết quả xổ số miền Nam XSMN thứ 2 24/5/2022. xổ số hôm nay ngày 24 tháng 5. XSMN thứ 7. SXMN 24/5. ...
Man Utd: HLV Erik ten Hag tái thiết đội hình, giữ chân Ronaldo và đánh giá cao Pau Torres

Man Utd: HLV Erik ten Hag tái thiết đội hình, giữ chân Ronaldo và đánh giá cao Pau Torres

Baoquocte.vn. Báo Thế giới & Việt Nam cập nhật những tin tức của CLB Man Utd, tình hình chuyển nhượng cầu thủ và các vấn đề liên quan đến huấn luyện ...
Nữ sinh gốc Việt đạt giải Thành tích học tập xuất sắc nhất ở Australia

Nữ sinh gốc Việt đạt giải Thành tích học tập xuất sắc nhất ở Australia

Baoquocte.vn. Nữ sinh Ly Tam Nhu (Ruby) Nguyen vừa được Sở Giáo dục bang New South Wales (Australia) trao giải Thành tích học tập xuất sắc nhất.
Việt Nam tham dự Diễn đàn rà soát di cư quốc tế lần thứ nhất

Việt Nam tham dự Diễn đàn rà soát di cư quốc tế lần thứ nhất

Baoquocte.vn. Đại sứ Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh tầm quan trọng của di cư trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế và tăng trưởng bao trùm trên toàn cầu.
Đề phòng trường hợp qua đời, Tổng thống Ukraine hé lộ đã có 'kế hoạch B'

Đề phòng trường hợp qua đời, Tổng thống Ukraine hé lộ đã có 'kế hoạch B'

Baoquocte.vn. Tổng thống Ukraine cho biết, Kiev đã lập 'kế hoạch B' trong trường hợp một trong các nhà lãnh đạo của nước này qua đời, bao gồm cả tổng thống.
Tổng thống Mỹ Joe Biden công du Đông Bắc Á: Chuyến đi đa mục tiêu

Tổng thống Mỹ Joe Biden công du Đông Bắc Á: Chuyến đi đa mục tiêu

Baoquocte.vn. Trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine chưa có hồi kết, Tổng thống Mỹ Joe Biden thực hiện chuyến công du ba ngày đến Đông Bắc Á thăm Nhật Bản và Hàn Quốc.
Hàng loạt vụ đánh bom tại Afghanistan: Lạc lối giữa Kabul

Hàng loạt vụ đánh bom tại Afghanistan: Lạc lối giữa Kabul

Baoquocte.vn. Hàng loạt vụ đánh bom đã xảy ra tại Afghanistan, hàng trăm dân thường thiệt mạng. Nhà nước Hồi giáo Khorasan đã nhận trách nhiệm trong một số vụ việc.
Vì sao đàm phán hòa bình Nga-Ukraine bị bế tắc?

Vì sao đàm phán hòa bình Nga-Ukraine bị bế tắc?

Baoquocte.vn. Những khác biệt lớn không chỉ giữa Nga và Ukraine mà còn giữa nội bộ mỗi bên khiến cho hy vọng đàm phán hòa bình trở nên mong manh...
Nam Thái Bình Dương nổi sóng

Nam Thái Bình Dương nổi sóng

Baoquocte.vn. Việc quần đảo Solomon ký hiệp ước an ninh với Trung Quốc đang làm khu vực Nam Thái Bình Dương nổi sóng.
Xung đột Nga-Ukraine và hệ quả với an ninh châu Âu

Xung đột Nga-Ukraine và hệ quả với an ninh châu Âu

Baoquocte.vn. Xung đột Nga-Ukraine rồi cũng sẽ đi đến hồi kết. Như mọi xung đột khác, giao tranh càng kéo dài thì hệ quả an ninh càng lớn và khốc liệt.
Ẩn khuất sau cuộc chiến ở Ukraine

Ẩn khuất sau cuộc chiến ở Ukraine

Baoquocte.vn. Chiến sự ở Ukraine mới chỉ vài ngày, nhưng đã động chạm đến những vấn đề lớn, quan điểm trái ngược và nhiều hệ lụy, không chỉ với Ukraine, Nga...
Hội nghị thượng đỉnh nhóm Bộ tứ: Trong tính toán chung có nỗi niềm riêng

Hội nghị thượng đỉnh nhóm Bộ tứ: Trong tính toán chung có nỗi niềm riêng

Baoquocte.vn. Hội nghị thượng đỉnh nhóm Bộ tứ diễn ra trong bối cảnh phức tạp của tình hình thế giới.
Tổng thống Joe Biden thăm châu Á: Giá trị của tình hữu nghị lâu năm có giúp Mỹ an tâm giữa thời cuộc?

Tổng thống Joe Biden thăm châu Á: Giá trị của tình hữu nghị lâu năm có giúp Mỹ an tâm giữa thời cuộc?

Baoquocte.vn. Tổng thống Mỹ hy vọng chuyến công du châu Á lần này sẽ củng cố niềm tin của ông rằng tình hữu nghị lâu năm có thể đem lại những kết quả xứng đáng.
Tân Thủ tướng Australia: Can đảm, chăm chỉ trong đối nội, rạch ròi trong đối ngoại

Tân Thủ tướng Australia: Can đảm, chăm chỉ trong đối nội, rạch ròi trong đối ngoại

Baoquocte.vn. Lãnh đạo Công đảng Anthony Albanese đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử để trở thành Thủ tướng thứ 31 của Australia.
Trả hay không trả bằng đồng Ruble? EU vẫn 'đau đầu' chuyện thanh toán khí đốt Nga

Trả hay không trả bằng đồng Ruble? EU vẫn 'đau đầu' chuyện thanh toán khí đốt Nga

Baoquocte.vn. Hai tháng từ sắc lệnh thanh toán khí đốt Nga bằng đồng Ruble, nhiều quốc gia EU vẫn chưa thể quyết định phương thức để nhập khẩu năng lượng này.
Hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Hoa Kỳ: Khẳng định sự quan tâm của Washington tới khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Hoa Kỳ: Khẳng định sự quan tâm của Washington tới khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Baoquocte.vn. Qua Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ, Tổng thống Joe Biden nỗ lực mở rộng quan hệ với Đông Nam Á, trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương
Tổng thống Biden công du Đông Á, Triều Tiên sẽ phóng tên lửa để 'đón'?

Tổng thống Biden công du Đông Á, Triều Tiên sẽ phóng tên lửa để 'đón'?

Baoquocte.vn. Rất có khả năng Triều Tiên sẽ có những hành động khiêu khích khi Tổng thống Biden có chuyến công du quan trọng đến Đông Á.