Kỷ niệm 100 năm sinh Đồng chí Nguyễn Cơ Thạch

Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch và câu chuyện đổi mới tư duy, phương pháp làm việc

Đại sứ Hoàng Bình
Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. Không chỉ tham gia cuộc cách mạng giành độc lập dân tộc, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch còn là người tiên phong trong công cuộc đổi mới tư duy, phương pháp làm việc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Trường Chinh (đứng ngoài cùng bên trái), đồng chí Nguyễn Cơ Thạch (đứng thứ ba từ bên phải sang) chụp chung với các gia đình cán bộ ở chiến khu Việt Bắc (1948).
Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Trường Chinh (đứng ngoài cùng bên trái), đồng chí Nguyễn Cơ Thạch (đứng thứ ba từ bên phải sang) chụp chung với các gia đình cán bộ ở chiến khu Việt Bắc (1948).

Ông Nguyễn Cơ Thạch tham gia hoạt động cách mạng từ khi mới học năm thứ nhất trung học. Đó là cuộc cách mạng giành độc lập dân tộc và giải phóng đất nước.

Khi đất nước đã được giải phóng và thống nhất, ông vẫn tiếp tục làm cách mạng. Lần này là cuộc cách mạng giải phóng bộ máy nhà nước khỏi lối tư duy cũ kỹ và lạc hậu, khỏi phương pháp làm việc kiểu “sáng cắp ô đi, tối cắp về”.

Phễu giải quyết công việc

Nhìn lại những thay đổi trong công tác đào tạo cán bộ, công tác xây dựng ngành, công tác nghiên cứu quan hệ quốc tế và thực tiễn hoạt động ngoại giao các thập niên 1970 và 1980, có thể thấy rõ sự trăn trở và suy nghĩ không ngơi nghỉ của nhà cách mạng Nguyễn Cơ Thạch. Ông trăn trở để tìm ra phương pháp làm việc khoa học và những biện pháp thực hiện hiệu quả mang tính cách mạng khi đất nước đã chuyển sang thời kỳ mới.

Cùng với việc tổ chức lại công tác đào tạo cán bộ, đưa những nội dung mới vào chương trình giảng dạy, nghiên cứu toàn diện quan hệ quốc tế, thực hiện linh hoạt phương châm “dĩ bất biến ứng vạn biến”… vì lợi ích dân tộc và lợi ích quốc gia, nhà cách mạng Nguyễn Cơ Thạch còn chỉ đạo đổi mới cách thức “vận hành” của Bộ Ngoại giao và các đơn vị trong bộ.

Bên cạnh những khái niệm mới như “bồi dưỡng kiến thức ngoại giao”, “tập sự cấp vụ - trợ lý vụ trưởng”, “tập sự cấp bộ - trợ lý bộ trưởng”, sau này còn mở rộng ra “trợ lý trưởng phòng”, “đề bạt thường xuyên”… còn có những khái niệm ban đầu được tiếp nhận một cách lạ lùng như “phễu giải quyết công việc”, “quản lý đầu vào - đầu ra”, “thưởng-phạt”…

Tất cả đều là kết quả tư duy sáng tạo và chỉ đạo thực hiện một cách khoa học có lộ trình từ đơn giản đến phức tạp của Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch.

Trước khi ông chính thức làm bộ trưởng thì các thứ trưởng Bộ Ngoại giao - cũng như thứ trưởng ở các bộ và các cơ quan khác của Chính phủ - đều được phân công đảm nhiệm một phần việc cụ thể và hằng ngày giải quyết những việc trong phạm vi được phân công. Công chức ở tất cả các cơ quan đều coi việc đó là bình thường vì đã quá quen với cách tổ chức cổ điển này.

Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch quyết tâm thay đổi vì cho rằng cách làm ấy đã vô tình tạo ra các “vương quốc” với một thứ trưởng đứng đầu một số đơn vị, các “vương quốc” ít biết về hoạt động của nhau nên việc đóng góp cho công việc chung bị hạn chế, cũng tức là ảnh hưởng đến sức mạnh tổng hợp của toàn ngành ngoại giao.

Trước “đổi mới” có 2 lĩnh vực công việc: chính trị đối ngoại và xây dựng ngành. Nay thêm lĩnh vực mới là ngoại giao kinh tế. Mỗi lĩnh vực có 2 phần việc: tác chiến hằng ngày và nghiên cứu cơ bản.

Để phục vụ tác chiến hằng ngày, mỗi lĩnh vực được phân công cho 1 thứ trưởng. Công việc tác chiến của các đơn vị thuộc lĩnh vực nào thì dồn vào vị thứ trưởng phụ trách lĩnh vực đó nên được hình dung như cái phễu. Nghe lạ tai nhưng dễ hiểu và công việc cứ như nước chảy vào cái phễu đã chỉ định. Khoảng 6 tháng lại luân chuyển “phễu” nên không còn tình trạng “vương quốc”.

Khi thực hiện chế độ tập sự cấp bộ thì các Trợ lý Bộ trưởng đảm nhiệm vai trò “phễu”. Các vị khác trong lãnh đạo bộ tập trung trí tuệ và công sức cho những việc lớn và lâu dài như nghiên cứu cơ bản và định hướng chiến lược, sơ kết - tổng kết, nêu kinh nghiệm và bài học… trong cả 3 lĩnh vực chính trị đối ngoại, ngoại giao kinh tế và xây dựng ngành.

Sức mạnh của toàn ngành được huy động và có cơ hội phát huy. Trong cái guồng máy đó, thông tin kịp thời, súc tích và chính xác là rất cần thiết.

Kỹ năng trên 2 trang A4

Văn phòng Bộ được giao nhiệm vụ chuyển thông tin về kết quả xử lý công việc hằng ngày để các vị lãnh đạo và các “phễu” biết việc của nhau, tức là biết hoạt động chung của cả bộ, qua đó có thể góp ý kiến kịp thời cho công tác ngoại giao từ các góc độ và tầm nhìn khác nhau.

"Không được viết dài vì một lý do đơn giản: viết ngắn và súc tích thì người viết phải động não - đó cũng là cách tự học và rèn luyện kỹ năng tổng hợp thông tin".

Theo chỉ thị của Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch, một số đơn vị tổng hợp cũng được cung cấp thông tin này. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chánh Văn phòng Bộ, tình hình và kết quả xử lý công việc đi qua Tổ Thư ký được tổng hợp trong một thông tin ngắn gọn và rõ ràng trước khi trả về các đơn vị giải quyết trực tiếp.

Công việc tưởng như đơn giản lại không đơn giản. Cái khó của việc này là phải chọn nhanh, chọn kỹ và chỉ được ghi lại trên 2 trang giấy A4 in bằng kiểu chữ, cỡ chữ và khoảng cách giữa các dòng theo quy định để các vị cao niên không phải dùng kính lúp cũng đọc được.

Hằng ngày có biết bao nhiêu việc, có những việc phải kể lể dài dòng, có những việc kéo dài hằng tuần, hằng tháng, cá biệt có việc kéo dài từ năm này sang năm khác… nhưng chỉ ghi trên 2 trang giấy.

Không được viết dài vì một lý do đơn giản: viết ngắn và súc tích thì người viết phải động não - đó cũng là cách tự học và rèn luyện kỹ năng tổng hợp thông tin; người đọc có thể tiết kiệm thời gian cho những việc khác - đó cũng là cách huy động trí tuệ và công sức chung cho nhiều nhiệm vụ. Tất cả đều nằm trong lộ trình có tính toán khoa học của ông Thạch.

Nhóm 3 người 3 máy tính đầu tiên của Bộ Ngoại giao

Một việc khác cũng giao cho Văn phòng Bộ là phục vụ Lãnh đạo Bộ quản lý và điều hành công việc của cơ quan một cách tổng thể, theo phân cấp, không bỏ sót việc và bảo đảm thời gian theo yêu cầu của từng loại việc. Ông Thạch gọi là “quản lý đầu vào - đầu ra”.

Biết trước sự vất vả của công việc này, ông Thạch yêu cầu trang bị 3 máy tính điện tử cho nhóm tổng hợp 3 người ở Văn phòng Bộ. Đây là những máy tính điện tử đầu tiên của Bộ Ngoại giao. Và tôi là một trong 3 người đầu tiên đó.

Gần chục năm sau, khi thực hiện chương trình Kế hoạch hành động toàn diện (CPA) về người vượt biên thì Cục Lãnh sự trở thành đơn vị thứ hai được trang bị máy tính bằng kinh phí của Liên hợp quốc.

Thời đó mới có máy tính nên Văn phòng phải tham khảo ý kiến của nhiều người, nhiều đơn vị khi dựng sơ đồ “input – output”. Có ý kiến nói “cái hộp đen mới quan trọng” thì chúng tôi không hiểu “hộp đen” là gì. Được chỉ vào cái CPU chúng tôi gật gù tỏ ý hiểu: À, cái hộp ấy sơn mầu đen!

Câu chuyện “hộp đen” giúp chúng tôi hình dung rõ hơn quan hệ giữa các đơn vị liên quan đến “đầu vào - đầu ra”. Văn phòng như bàn phím và màn hình, có thêm con chuột giúp đi “theo” việc. Tất cả các đơn vị còn lại đều ở trong CPU.

"Câu chuyện “hộp đen” giúp chúng tôi hình dung rõ hơn quan hệ giữa các đơn vị liên quan đến “đầu vào - đầu ra”. Văn phòng như bàn phím và màn hình, có thêm con chuột giúp đi “theo” việc. Tất cả các đơn vị còn lại đều ở trong CPU".

Văn phòng có nhiệm vụ phục vụ quản lý về mặt cơ học - và chỉ về mặt cơ học - mọi việc của Bộ Ngoại giao lúc có “đầu vào” tức là khi có việc và lúc có “đầu ra” tức là khi hoàn thành việc đó.

Quản lý nội dung và kết quả công việc thuộc về CPU tức là các đơn vị chức năng. Văn phòng đưa kết quả công việc lên màn hình trình Lãnh đạo Bộ, các đơn vị tổng hợp giúp bộ đánh giá và “thưởng-phạt”.

Mỗi ngày có hàng chục, thậm chí hàng trăm “đầu vào” đủ loại: chương trình công tác, công văn, các loại điện, ý kiến chỉ đạo trực tiếp và qua điện thoại, thông tin của các đại sứ quán và các đơn vị trong nước, kết luận trong giao ban, phản ánh từ các cơ quan, đoàn thể, địa phương v.v và v.v… Không có cách nào thống kê hết các loại “đầu vào” vì theo thời gian luôn luôn có thêm những hình thức thông tin mới.

Do đó, phải phân loại và sắp xếp các đầu việc vào một số nhóm “input” để bảo đảm không bỏ sót. Và, phải có mặt tại nhiều cuộc giao ban. Tiếp theo là theo dõi việc thực hiện. Việc này khá vất vả vì phải “theo” việc từ đầu đến cuối.

Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch nói chuyện với cán bộ Đại sứ quán Việt Nam và Việt kiều tại Pháp, tháng 5/1982. (Ảnh tư liệu)
Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch nói chuyện với cán bộ Đại sứ quán Việt Nam và Việt kiều tại Pháp, tháng 5/1982. (Ảnh tư liệu)

Những việc phức tạp - loại phức tạp chiếm đa số và chính vì phức tạp nên phải theo sát - thường phải điều chỉnh thời hạn hoàn thành nhiều lần.

Nhóm tổng hợp “bận như nuôi con mọn” vì chỉ cần một chút sơ suất là “mất dấu” và không thể đổ lỗi kiểu “tại cái máy tính” được.

Nhiều người xác nhận trong những năm ông Nguyễn Cơ Thạch làm bộ trưởng, cường độ làm việc được đẩy lên rất cao. Ba cái máy tính điện tử ở Văn phòng Bộ cũng góp phần đẩy cường độ làm việc lên cao, bộ ba ấy làm việc với công suất khá lớn. Kết quả công việc thời Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch cũng cao hơn hẳn.

Vất vả với việc phân loại và theo dõi thực hiện các nhóm “đầu vào” bao nhiêu thì chúng tôi lại nhàn nhã với các nhóm “đầu ra” bấy nhiêu vì khi đó chỉ cần con chuột “click” một cái ghi nhận công việc hoàn thành là có thông báo “đã xong”. Việc đánh giá chất lượng thuộc về các đơn vị tổng hợp - trong đó có Văn phòng Bộ.

Lãnh đạo Bộ quyết định “thưởng-phạt”.

Sau một thời gian vừa làm vừa học và đã xây dựng được quy trình xử lý tương đối chặt chẽ và có hiệu quả, nhóm “đầu vào - đầu ra” báo cáo người chỉ đạo trực tiếp là Trợ lý Bộ trưởng Bùi Hồng Phúc, thời gian đó đang giữ chức Chánh Văn phòng Bộ và người chỉ đạo thường xuyên là Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Phú Bình.

Hai anh nhất trí cho sản phẩm trình làng.

Trong một cuộc giao ban đầu tuần của Bộ Ngoại giao, anh Nguyễn Phú Bình chính thức thông báo Văn phòng thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch triển khai áp dụng cách quản lý và điều hành mới bằng việc vận hành cơ chế “đầu vào - đầu ra”.

Do đã một vài lần thử nghiệm với các đơn vị chủ chốt có nhiều “đầu vào” nên mọi người hào hứng với cách quản lý và điều hành mới. Lãnh đạo các đơn vị cũng rất muốn có “cái máy nhắc việc” để cấp dưới đỡ bỏ sót. Nhóm 3 người 3 máy thấy vui vì làm được một việc có ích!

Trưởng thành từ nhóm “đầu vào- đầu ra”

Sau đợt này, tôi được cử đi học lớp lý luận chính trị cao cấp và bồi dưỡng kiến thức kinh tế. Khóa học đặc biệt ở chỗ học viên được tách khỏi công việc hằng ngày để dành toàn bộ thời gian lên lớp nghe giảng, tham gia hội thảo, viết tiểu luận…

Phát biểu tại buổi tổng kết và khen ngợi những người đạt kết quả cao trong khóa học, Thứ trưởng Nguyễn Dy Niên nói: “Việc học tập lý luận Marx-Lenin là nhằm tiêu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ kế cận. Đây là lớp học đầu tiên mà học viên là những người rất bận việc cơ quan vẫn phải tách ra để đi học”.

Học tập lý luận Marx-Lenin cũng là một trong những yêu cầu hàng đầu của Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch. Đối với tôi, đó là phần thưởng cho những việc đã làm, cũng là sự khích lệ tìm hướng mới trong tư duy.

Cuối cùng, tôi được cử đi công tác nhiệm kỳ ở nước ngoài.

Thời gian làm việc với nhóm 3 người 3 máy tính đầu tiên của Bộ Ngoại giao trong dự án “đầu vào - đầu ra” và “thông tin 2 trang” ở Văn phòng Bộ đã giúp tôi có các kiến thức cần thiết và tích lũy được nhiều kinh nghiệm rất hữu ích cho công việc những năm sau này.

Tôi phải xây dựng mạng cấp hộ chiếu ở Cục Lãnh sự có kết nối với Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh; chuyển tạp chí Quê Hương “được đưa lên Internet” từ năm 1997 nhưng chỉ là một trang “ký sinh” hay còn gọi là “tầm gửi” trên trang chủ của Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông - VNPT thành một website chính thức có thiết kế của tờ báo điện tử, có địa chỉ riêng trên Internet với tên miền .vn, các biên tập viên làm việc trực tuyến… Tôi cũng thiết lập mạng nội bộ cho cơ quan ở Bonn (Đức) theo kế hoạch chung của Bộ Ngoại giao.

Có lẽ đó là cái duyên.

Nhưng, trước hết là do Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch đã đổi mới phương pháp quản lý và điều hành công việc ở Bộ Ngoại giao, nhờ đó tôi đã đổi mới tư duy.

Nguyễn Cơ Thạch – Một nhà cải cách lớn!

Nguyễn Cơ Thạch – Một nhà cải cách lớn!
Thông điệp Nguyễn Cơ Thạch

Thông điệp Nguyễn Cơ Thạch
Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Anh Nguyễn Cơ Thạch

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Anh Nguyễn Cơ Thạch
Đồng chí Nguyễn Cơ Thạch và quan hệ Việt Nam-Mỹ

Đồng chí Nguyễn Cơ Thạch và quan hệ Việt Nam-Mỹ
Gương tự học của Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch!

Gương tự học của Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch!

Số ca Covid-19 tại Việt Nam

Cập nhật: 24/01/2022 20:01 | Nguồn: Bộ Y Tế

Hôm nay Tổng
+14,307 2,155,784
Tỉnh Hôm nay Tổng số ca
TP. Hồ Chí Minh 97 514,398
Bình Dương 31 292,414
Hà Nội 2,801 111,838
Đồng Nai 23 99,724
Tây Ninh 158 88,076
Khánh Hòa 159 60,969
Cà Mau 191 54,801
Vĩnh Long 152 52,680
Đồng Tháp 51 47,127
Bình Phước 382 44,253
Cần Thơ 29 44,099
Long An 40 41,453
Trà Vinh 93 37,553
Bến Tre 134 36,496
An Giang 36 35,467
Tiền Giang 19 35,247
Bạc Liêu 60 34,882
Kiên Giang 78 32,751
Sóc Trăng 21 32,135
Bà Rịa – Vũng Tàu 95 30,639
Bình Định 363 29,835
Bình Thuận 64 28,894
Đà Nẵng 958 26,673
Hải Phòng 733 26,183
Bắc Ninh 335 20,702
Thừa Thiên Huế 259 19,928
Thanh Hóa 585 16,646
Hưng Yên 644 15,409
Hậu Giang 78 15,142
Đắk Lắk 0 15,050
Lâm Đồng 196 14,576
Bắc Giang 292 12,871
Quảng Ngãi 387 12,779
Nghệ An 306 12,139
Quảng Nam 270 11,898
Hà Giang 106 11,214
Quảng Ninh 404 10,966
Gia Lai 86 9,668
Hải Dương 342 9,642
Phú Yên 105 9,556
Vĩnh Phúc 297 8,235
Nam Định 355 7,917
Đắk Nông 51 7,767
Ninh Thuận 26 6,662
Thái Nguyên 288 6,460
Phú Thọ 295 6,194
Hòa Bình 278 5,963
Thái Bình 174 5,807
Quảng Bình 148 5,547
Hà Nam 124 4,735
Quảng Trị 125 4,049
Lạng Sơn 133 3,656
Sơn La 109 3,296
Ninh Bình 107 3,263
Tuyên Quang 87 2,936
Hà Tĩnh 112 2,511
Lào Cai 115 2,406
Yên Bái 95 2,295
Kon Tum 85 1,966
Điện Biên 44 1,920
Cao Bằng 70 1,507
Lai Châu 26 849
Bắc Kạn 0 816

Đọc thêm

Phố trong làng: Nét đẹp ngoài đời sắc sảo của nữ diễn viên vai y tá Ngọc

Phố trong làng: Nét đẹp ngoài đời sắc sảo của nữ diễn viên vai y tá Ngọc

Baoquocte.vn. Ngọc Anh, diễn viên vai y tá Ngọc phim Phố trong làng ngoài đời chuộng váy áo ôm sát khoe vẻ gợi cảm và cô thường chọn trang phục cut ...
Mỹ-Nhật Bản nỗ lực ngăn chặn Trung Quốc thay đổi hiện trạng ở Biển Đông

Mỹ-Nhật Bản nỗ lực ngăn chặn Trung Quốc thay đổi hiện trạng ở Biển Đông

Baoquocte.vn. Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã đồng ý đẩy lùi các nỗ lực của Trung Quốc nhằm thay đổi hiện trạng ở Biển ...
Tin thế giới 24/1: Mỹ-Anh 'rút người', Kiev nói thái quá; EU doạ tung chiêu 'chưa từng thấy' với Nga; NATO hành động ở sườn Đông

Tin thế giới 24/1: Mỹ-Anh 'rút người', Kiev nói thái quá; EU doạ tung chiêu 'chưa từng thấy' với Nga; NATO hành động ở sườn Đông

Baoquocte.vn. Căng thẳng Nga-Ukraine, EU cảnh cáo Nga, tàu chiến Mỹ vào Biển Đông, quan hệ Mỹ-Nhật Bản... là một số tin thế giới nổi bật trong 24 giờ qua.
Ngày 24/1, Hà Nội thông báo có 2.801 ca bệnh Covid-19 mới và công tác tiêm vaccine được duy trì

Ngày 24/1, Hà Nội thông báo có 2.801 ca bệnh Covid-19 mới và công tác tiêm vaccine được duy trì

Baoquocte.vn. Ngày 24/1, Thủ đô Hà Nội ghi nhận 2.801 ca bệnh Covid-19 mới (giảm 170 ca so với ngày trước đó) với gần 650 ca cộng đồng.
XSBT 25/1, kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 25/1/2022. KQXSBT thứ 3

XSBT 25/1, kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 25/1/2022. KQXSBT thứ 3

Baoquocte.vn. XSBT 25/1. Trực tiếp kết quả xổ số Bến Tre nhanh nhất hôm nay - XSBT 25/1/2022. KQXSBT. ket qua xo so Ben Tre.
XSBL 25/1, kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 25/1/2022. KQXSBL thứ 3

XSBL 25/1, kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 25/1/2022. KQXSBL thứ 3

Baoquocte.vn. XSBL 25/1. Trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu nhanh nhất hôm nay - XSBL 25/1/2021. KQSXBL. ket qua xo so Bac Lieu.
XSVT 25/1, kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 25/1/2022. KQXSVT thứ 3

XSVT 25/1, kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 25/1/2022. KQXSVT thứ 3

Baoquocte.vn. XSVT 25/1. Trực tiếp kết quả xổ số Vũng Tàu nhanh nhất hôm nay - XSVT 25/1/2022. KQXSVT . ket qua xo so Vung Tau.
Thư mừng nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Belarus

Thư mừng nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Belarus

Baoquocte.vn. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi thư mừng nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Belarus.
Đại sứ quán Việt Nam tại Saudi Arabia tổ chức loạt hoạt động giới thiệu sản phẩm xuất khẩu

Đại sứ quán Việt Nam tại Saudi Arabia tổ chức loạt hoạt động giới thiệu sản phẩm xuất khẩu

Baoquocte.vn. Những nỗ lực cuối năm của Đại sứ quán mang lại niềm tin cho một năm mới với nhiều thành công hơn trong công tác giới thiệu sản phẩm xuất ...
Covid-19 tối 24/1: Thêm 14.362 ca mắc mới, đến nay ghi nhận 163 ca nhiễm biến thể Omicron

Covid-19 tối 24/1: Thêm 14.362 ca mắc mới, đến nay ghi nhận 163 ca nhiễm biến thể Omicron

Baoquocte.vn. Việt Nam có 2.155.784 ca nhiễm Covid-19, đứng thứ 28/224 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ ...
Đại sứ quán Việt Nam tại Saudi Arabia tổ chức loạt hoạt động giới thiệu sản phẩm xuất khẩu

Đại sứ quán Việt Nam tại Saudi Arabia tổ chức loạt hoạt động giới thiệu sản phẩm xuất khẩu

Baoquocte.vn. Những nỗ lực cuối năm của Đại sứ quán mang lại niềm tin cho một năm mới với nhiều thành công hơn trong công tác giới thiệu sản phẩm xuất khẩu.
Trao tặng Huân chương Hữu nghị cho Tổng thư ký Hội Đoàn kết Sri Lanka-Việt Nam

Trao tặng Huân chương Hữu nghị cho Tổng thư ký Hội Đoàn kết Sri Lanka-Việt Nam

Baoquocte.vn. Đại sứ Hồ Thị Thanh Trúc đánh giá cao những đóng góp của ông Sudasinghe và Hội Đoàn kết Sri Lanka-Việt Nam trong việc tăng cường quan hệ giữa hai nước.
Bộ trưởng Ngoại giao trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cấp Vụ

Bộ trưởng Ngoại giao trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cấp Vụ

Baoquocte.vn. Sáng 24/1, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cấp Vụ của Bộ Ngoại giao.
Ấm áp chương trình chào đón Xuân Nhâm Dần 2022 tại Quảng Châu

Ấm áp chương trình chào đón Xuân Nhâm Dần 2022 tại Quảng Châu

Baoquocte.vn. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu (Trung Quốc) đã tổ chức chương trình chào đón Xuân Nhâm Dần 2022.
Đại sứ quán Việt Nam tại Slovakia tổ chức chương trình Xuân Quê hương 2022

Đại sứ quán Việt Nam tại Slovakia tổ chức chương trình Xuân Quê hương 2022

Baoquocte.vn. Chương trình Xuân Quê hương 2022 tại Slovakia diễn ra trong không khí vui vẻ và đầm ấm, mang đậm nét văn hóa Việt Nam.
Gặp mặt mừng Xuân Nhâm Dần 2022 tại Australia: Tăng tình đoàn kết gắn bó trong cộng đồng

Gặp mặt mừng Xuân Nhâm Dần 2022 tại Australia: Tăng tình đoàn kết gắn bó trong cộng đồng

Baoquocte.vn. Cuộc gặp mặt mừng Xuân Nhâm Dần 2022 đã được tổ chức ấm áp, thân tình tại thủ đô Canberra, Australia ngày 22/1.
Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc hỗ trợ nhóm thuyền viên gặp nạn trong vụ chìm tàu ở đảo Ulleung

Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc hỗ trợ nhóm thuyền viên gặp nạn trong vụ chìm tàu ở đảo Ulleung

Baoquocte.vn. Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc hỗ trợ cấp lại hộ chiếu và giúp đỡ các thủ tục để nhóm thuyền viên gặp nạn ở đảo Ulleung sớm về nước.
Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp hỗ trợ thân nhân người Việt thiệt mạng trong vụ tai nạn tàu chìm ở Eo biển Manche

Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp hỗ trợ thân nhân người Việt thiệt mạng trong vụ tai nạn tàu chìm ở Eo biển Manche

Baoquocte.vn. Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến một xuồng cao su bị lật tại khu vực ngoài khơi tỉnh Pas de Calais của Pháp, làm 27 người thiệt mạng.
Bộ Ngoại giao sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp và người Việt tại Myanmar

Bộ Ngoại giao sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp và người Việt tại Myanmar

Baoquocte.vn. Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng giải đáp thắc mắc về hiện diện của Myanmar trong ASEAN, thông tin về doanh nghiệp, công dân Việt Nam tại đây.
Bộ Ngoại giao tích cực bảo hộ thuyền viên gặp nạn tại biển Nhật Bản

Bộ Ngoại giao tích cực bảo hộ thuyền viên gặp nạn tại biển Nhật Bản

Baoquocte.vn. Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, Triều Tiên và Nhật Bản đã tích cực liên hệ với cơ quan chức năng sở tại, gấp rút cứu nạn thuyền viên Việt Nam.
Hàn Quốc cứu hộ thành công 17 thủy thủ Việt Nam gặp nạn trên biển, một thủy thủ bị mất tích

Hàn Quốc cứu hộ thành công 17 thủy thủ Việt Nam gặp nạn trên biển, một thủy thủ bị mất tích

Baoquocte.vn. 17 người trong số 18 thuyền viên Việt Nam trên tàu Houei Crystal gặp nạn đã thoát ra trước khi tàu chìm, hiện còn một thủy thủ bị mất tích.
Tích cực bảo hộ lao động Việt Nam tại Saudi Arabia và Serbia

Tích cực bảo hộ lao động Việt Nam tại Saudi Arabia và Serbia

Baoquocte.vn. Đại sứ quán Việt Nam tại Saudi Arabia đã tích cực xác minh thông tin, yêu cầu điều tra, xử lý tranh chấp, bảo đảm quyền lợi cho lao động Việt Nam.
Bạn đã biết cách giới thiệu và tự giới thiệu để tạo ấn tượng tốt đẹp?

Bạn đã biết cách giới thiệu và tự giới thiệu để tạo ấn tượng tốt đẹp?

Baoquocte.vn. Trong giao tiếp, việc giới thiệu và tự giới thiệu là điều cơ bản đầu tiên để làm quen hoặc thiết lập mối quan hệ bạn bè.
Cách ôm hôn xã giao của các quốc gia khác nhau như thế nào?

Cách ôm hôn xã giao của các quốc gia khác nhau như thế nào?

Baoquocte.vn. Mỗi quốc gia có tập quán ôm hôn trong giao tiếp xã giao khác nhau. Tùy hoàn cảnh và văn hóa, phong tục để có cử chỉ ôm hôn phù hợp.
Cẩn trọng trong cách xưng hô khi đối ngoại (Phần 2)

Cẩn trọng trong cách xưng hô khi đối ngoại (Phần 2)

Baoquocte.vn. Trong tiếp xúc đối ngoại, ngoài việc gọi tên, chức vụ, tước hiệu đối với một cá nhân còn có những quy tắc lịch thiệp trong thưa gửi và xưng hô.
Cẩn trọng trong cách xưng hô khi đối ngoại (Phần 1)

Cẩn trọng trong cách xưng hô khi đối ngoại (Phần 1)

Baoquocte.vn. Trong tiếp xúc đối ngoại, cần cẩn trọng khi xưng hô vì sẽ khó chấp nhận khi gọi sai tên một quốc gia hay một tổ chức trong khi đang làm việc.
3 yếu tố quyết định việc lựa chọn bàn tiệc chiêu đãi

3 yếu tố quyết định việc lựa chọn bàn tiệc chiêu đãi

Baoquocte.vn. Mục đích buổi tiệc, địa điểm tổ chức, và số lượng khách là những yếu tố đặt lên hàng đầu để lựa chọn bàn tiệc chiêu đãi phù hợp.
Tea break, finger food, hay set menu? Làm sao để lựa chọn loại hình tiệc phù hợp?

Tea break, finger food, hay set menu? Làm sao để lựa chọn loại hình tiệc phù hợp?

Baoquocte.vn. Có nhiều loại hình tiệc khác nhau đáp ứng nhu cầu của mỗi sự kiện. Dựa trên quy mô và chức năng của buổi tiệc mà lựa chọn loại hình phù hợp
Phiên bản di động