Bộ Ngoại giao: Đề xuất thiết lập cơ chế phòng ngừa chặt chẽ ‘không thể tham nhũng’

Văn An
Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. Bộ Ngoại giao luôn chú trọng việc quán triệt, phổ biến các quy định của pháp luật nói chung và pháp luật về phòng, chống tham nhũng nói riêng tới cán bộ, công chức.
(Ảnh: Nguyễn Hồng)
Trụ sở Bộ Ngoại giao. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Xác định công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) là nhiệm vụ quan trọng, giúp mỗi cán bộ, công chức, viên chức nhận thức đúng đắn về vai trò, trách nhiệm của mình, tự giác tuân thủ và chấp hành.

Do đó, Lãnh đạo Bộ Ngoại giao luôn chú trọng việc quán triệt, phổ biến các quy định của pháp luật nói chung và pháp luật về PCTN nói riêng tới cán bộ, công chức; coi việc tuân thủ pháp luật là tiêu chí đánh giá kết quả công tác và thi đua của từng đơn vị trong Bộ cũng như cán bộ, công chức, viên chức.

Trong thời gian qua, Bộ Ngoại giao đã kịp thời tham mưu, trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan làm cơ sở để triển khai công tác PCTN, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước của Bộ.

Do tính chất đặc thù của lĩnh vực đối ngoại, trên cơ sở quy định của pháp luật và của ngành Ngoại giao, Bộ đã ban hành, áp dụng Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức Bộ Ngoại giao và thành viên Cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài từ nhiều năm nay với mục đích ngăn ngừa, là căn cứ để xử lý vi phạm.

Quy tắc ứng xử quy định các chuẩn mực ứng xử, những điều phải làm và không được làm trong thi hành công vụ, quan hệ xã hội, PCTN của cán bộ, công chức ngành Ngoại giao ở cả trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại Bộ được thực hiện theo Danh mục vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi tại một số đơn vị. Ngoài các vị trí phải định kỳ chuyển đổi để PCTN, Bộ Ngoại giao có đặc thù luân chuyển thường xuyên cán bộ trong và ngoài nước (gần 400 lượt cán bộ/năm). Nhìn chung, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, kiện toàn tổ chức bộ máy về PCTN tại Bộ Ngoại giao được thực hiện thường xuyên, kịp thời bằng nhiều hình thức khác nhau. Từ đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành, tìm hiểu pháp luật về PCTN; xây dựng lối sống liêm chính và tuân thủ pháp luật về PCTN trong cán bộ, công chức ngoại giao.

Minh bạch, đảm bảo lựa chọn cán bộ uy tín, có chất lượng

Tại Bộ Ngoại giao, minh bạch gắn liền với công khai trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Tất cả cán bộ, công chức đều bình đẳng trong việc tham gia ý kiến vào các mặt công tác của Bộ. Công tác quy hoạch, bổ nhiệm, nâng lương, nâng ngạch được triển khai đúng quy định, không để xảy ra sai phạm hay khiếu nại, tố cáo.

Quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo được xây dựng và thực hiện cụ thể, rõ ràng, minh bạch, đảm bảo lựa chọn cán bộ uy tín, có chất lượng. Việc cân đối, bố trí kinh phí mua sắm tài sản công luôn đảm bảo theo các tiêu chuẩn định mức được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức đấu thầu, mua sắm trang thiết bị, tài sản đúng quy định của Nhà nước.

Lãnh đạo Bộ luôn quan tâm chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung và xây dựng mới các văn bản quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn nhằm quản lý, sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước, tài sản công, giảm chi tiêu thường xuyên, đồng thời quản lý chặt chẽ việc chi tiêu nội bộ, phù hợp với yêu cầu thực tiễn, nhằm phòng ngừa tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, không có trường hợp vi phạm quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn phải xử lý kỷ luật.

Cán bộ, công chức Bộ Ngoại giao nghiêm túc quán triệt và thực hiện Quy tắc ứng xử của Ngành. Thể hiện rõ trong việc nỗ lực, cố gắng thực hiện nhiệm vụ được giao với ý thức và tinh thần trách nhiệm cao; tích cực, chủ động trong công việc; có thái độ ứng xử đúng mực trong thi hành nhiệm vụ, công vụ; đảm bảo các chuẩn mực về văn hóa công sở. Thủ trưởng các đơn vị luôn gương mẫu trong công việc cũng như trong lối sống, giữ gìn đoàn kết nội bộ.

Ngoài ra, Lãnh đạo của Bộ Ngoại giao, cấp ủy của các tổ chức cơ sở đảng luôn thực hiện tốt chuẩn mực của người lãnh đạo, gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ và các quy định về PCTN; chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về PCTN; tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng như tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức về PCTN; công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan; xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; chỉ đạo Thanh tra Bộ lưu ý tiến hành thanh tra, kiểm tra trong các lĩnh vực dễ nảy sinh tham nhũng, tiêu cực... Giai đoạn 2020-2021, tại Bộ Ngoại giao không có trường hợp người đứng đầu bị xử lý trách nhiệm do để xảy ra tham nhũng.

Kiến nghị bảo đảm, đãi ngộ hợp lý để “không cần, không muốn tham nhũng”

Với sự chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng các biện pháp mang tính phòng ngừa, phát huy vai trò của các đơn vị chức năng trong giám sát, kiểm tra, công tác PCTN của Bộ Ngoại giao đã đạt những kết quả tích cực, không để xảy ra vụ việc tham nhũng cũng như hành vi vi phạm pháp luật về PCTN.

Từ những thành quả đã đạt được, Bộ Ngoại giao đề xuất trong thời gian tới, chú trọng chỉ đạo thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN; tiến hành tổng kết việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021” (ban hành kèm theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ) nhằm đánh giá hiệu quả các mục tiêu của Đề án, rút ra bài học kinh nghiệm để xây dựng Đề án cho giai đoạn tiếp theo.

Đồng thời, Bộ cũng kiến nghị tập trung chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về PCTN nhằm thiết lập cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để “không thể tham nhũng”, cơ chế phát hiện, xử lý hiệu quả để “không dám tham nhũng và cơ chế bảo đảm, đãi ngộ hợp lý để “không cần, không muốn tham nhũng”.

Việc rà soát, tổng kết, đánh giá, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về PCTN cần được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc nhằm kịp thời khắc phục những hạn chế, bất cập, kẽ hở dễ làm nảy sinh tham nhũng, tiêu cực.

Phát huy nền tảng số trong đổi mới công tác thông tin đối ngoại của Bộ Ngoại giao

Phát huy nền tảng số trong đổi mới công tác thông tin đối ngoại của Bộ Ngoại giao

Tối 8/11, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao phối hợp với Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) tổ chức Hội nghị 'Phát ...

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao ký kết Quy chế phối hợp

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao ký kết Quy chế phối hợp

Ngày 28/10, Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ ...

(theo thanhtravietnam.vn)

Bài viết cùng chủ đề

Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Đọc thêm

Ngoại trưởng Anh, Pháp đánh giá các mối đe dọa từ Nga, Trung Quốc, khẳng định phối hợp chặt chẽ về an ninh

Ngoại trưởng Anh, Pháp đánh giá các mối đe dọa từ Nga, Trung Quốc, khẳng định phối hợp chặt chẽ về an ninh

Baoquocte.vn. Anh và Pháp đều tỏ ra quan ngại trước những mối đe dọa từ Nga và Trung Quốc, đồng thời bày tỏ quyết tâm hỗ trợ Ukraine.
Giá 'vàng đen' tăng vọt, nguồn cung bế tắc, Mỹ, Hàn Quốc tìm cách áp giá trần với dầu khí Nga

Giá 'vàng đen' tăng vọt, nguồn cung bế tắc, Mỹ, Hàn Quốc tìm cách áp giá trần với dầu khí Nga

Baoquocte.vn. Giá dầu khí thế giới tăng vọt, nguồn cung bế tắc, Mỹ, Hàn Quốc tìm cách áp giá trần với dầu khí Nga.
Quang Hải 'ghi điểm' đầu tiên trong buổi tập của Pau FC

Quang Hải 'ghi điểm' đầu tiên trong buổi tập của Pau FC

Baoquocte.vn. Tiền vệ Nguyễn Quang Hải thực hiện đường chuyền cho đồng đội ghi bàn ở màn chia đội thi đấu đối kháng trong buổi tập ở Pau FC ngày 1/7.
Ukraine là nước nhập khẩu vũ khí lớn thứ hai của Đức, nhận gói khí tài 584 triệu USD trong 6 tháng đầu năm

Ukraine là nước nhập khẩu vũ khí lớn thứ hai của Đức, nhận gói khí tài 584 triệu USD trong 6 tháng đầu năm

Baoquocte.vn. Bộ Kinh tế liên bang Đức ngày 1/7 cho biết Ukraine đã trở thành nhà nhập khẩu vũ khí lớn thứ hai của Đức.
Việt Nam tham dự triển lãm quốc tế công nghiệp an ninh quốc phòng 2022 tại Thổ Nhĩ Kỳ

Việt Nam tham dự triển lãm quốc tế công nghiệp an ninh quốc phòng 2022 tại Thổ Nhĩ Kỳ

Baoquocte.vn. Sự có mặt của hai đoàn Việt Nam tham dự SEDEC 2022 tại Thổ Nhĩ Kỳ là những bước khởi động quan trọng, thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Thổ Nhĩ ...
Triều Tiên phản bác lời kêu gọi của G7: Quyết không chùn bước

Triều Tiên phản bác lời kêu gọi của G7: Quyết không chùn bước

Baoquocte.vn. Triều Tiên cho biết nước này sẽ thực hiện việc tăng cường khả năng quân sự như biện pháp 'tự vệ'.
Đại sứ Ukraine tại Berlin lại có phát biểu 'dậy sóng', Bộ Ngoại giao nói không phản ánh quan điểm của Kiev

Đại sứ Ukraine tại Berlin lại có phát biểu 'dậy sóng', Bộ Ngoại giao nói không phản ánh quan điểm của Kiev

Baoquocte.vn. Vị Đại sứ bộc trực của Ukraine tại Đức Andriy Melnyk đang phải đối mặt với những chỉ trích...
XSLA 2/7, kết quả xổ số Long An hôm nay 2/7/2022 - KQXSLA thứ 7

XSLA 2/7, kết quả xổ số Long An hôm nay 2/7/2022 - KQXSLA thứ 7

Baoquocte.vn. XSLA 2/7. Trực tiếp kết quả xổ số Long An nhanh nhất hôm nay - XSLA 2/7/2022. ket qua xo so Long An. KQXSLA
XSHG 2/7, kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 2/7/2022. KQXSHG thứ 7

XSHG 2/7, kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 2/7/2022. KQXSHG thứ 7

Baoquocte.vn. XSHG 2/7. Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang nhanh nhất hôm nay - XSHG 2/7/2022. KQXSHG. Ket qua xo so Hau Giang
Vietlott 2/7, kết quả xổ số Vietlott Power hôm nay 2/7/2022. xổ số Power 655 hôm nay

Vietlott 2/7, kết quả xổ số Vietlott Power hôm nay 2/7/2022. xổ số Power 655 hôm nay

Baoquocte.vn. Vietlott 2/7. Vietlott Power 2/7. TGVN sẽ cập nhật kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 7 ngày 2/7/2022. xo so Vietlott 655 hôm nay. xs Power hom nay.
Việt Nam tham dự triển lãm quốc tế công nghiệp an ninh quốc phòng 2022 tại Thổ Nhĩ Kỳ

Việt Nam tham dự triển lãm quốc tế công nghiệp an ninh quốc phòng 2022 tại Thổ Nhĩ Kỳ

Baoquocte.vn. Sự có mặt của hai đoàn Việt Nam tham dự SEDEC 2022 tại Thổ Nhĩ Kỳ là những bước khởi động quan trọng, thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ.
Việt Nam đồng chủ trì Đối thoại ASEAN-Hàn Quốc lần thứ 26

Việt Nam đồng chủ trì Đối thoại ASEAN-Hàn Quốc lần thứ 26

Baoquocte.vn. Hội nghị nhất trí Đối thoại ASEAN-Hàn Quốc lần thứ 27 sẽ được tổ chức trực tiếp tại Việt Nam trong năm 2023.
Viện Biển Đông kỷ niệm 10 năm thành lập

Viện Biển Đông kỷ niệm 10 năm thành lập

Baoquocte.vn. Ngày 1/7/2022, tại Học viện Ngoại giao, Viện Biển Đông đã kỷ niệm 10 năm ngày thành lập và đón nhận bằng khen của Bộ trưởng Ngoại giao.
Thông tin về 2 công dân Việt Nam bị bắt giữ tại Tây Ban Nha

Thông tin về 2 công dân Việt Nam bị bắt giữ tại Tây Ban Nha

Baoquocte.vn. Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha, ngày 25/6, cảnh sát đảo Mallorca thông báo đã bắt giữ 2 công dân Việt Nam. Hiện 2 công dân được tại ngoại.
Việt Nam có thể đóng góp hiệu quả cho đối thoại và hợp tác trong Hội đồng Nhân quyền

Việt Nam có thể đóng góp hiệu quả cho đối thoại và hợp tác trong Hội đồng Nhân quyền

Baoquocte.vn. Đánh giá về tham gia của Việt Nam tại Khóa họp 50 của HĐNQ LHQ, các nước, các tổ chức quốc tế ghi nhận thông điệp, thành tựu, cam kết của Việt Nam.
Việt Nam-Thái Lan: Thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực năng lượng

Việt Nam-Thái Lan: Thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực năng lượng

Baoquocte.vn. Phó Thủ tướng Supattanapong Punmeechaow khẳng định ủng hộ các doanh nghiệp Thái Lan đầu tư nhiều hơn nữa vào thị trường năng lượng Việt Nam.
Đại sứ quán Việt Nam khẩn trương hỗ trợ nạn nhân người Việt trong vụ rò rỉ khí độc tại cảng Aqaba của Jordan

Đại sứ quán Việt Nam khẩn trương hỗ trợ nạn nhân người Việt trong vụ rò rỉ khí độc tại cảng Aqaba của Jordan

Baoquocte.vn. Đại sứ quán sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng của Jordan và hỗ trợ tối đa cho đại diện công ty lao động Việt Nam để xử lý vụ việc.
Việt Nam đề nghị Jordan hỗ trợ bảo hộ công dân trong vụ nổ khí độc tại cảng Aqaba

Việt Nam đề nghị Jordan hỗ trợ bảo hộ công dân trong vụ nổ khí độc tại cảng Aqaba

Baoquocte.vn. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề nghị phía Jordan hỗ trợ Đại sứ quán Việt Nam tại Saudi Arabia kiêm nhiệm Jordan trong công tác bảo hộ công dân.
Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch làm việc với Cơ quan di trú Ukraine

Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch làm việc với Cơ quan di trú Ukraine

Baoquocte.vn. Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch đề nghị các cơ quan hữu quan Ukraine có biện pháp hỗ trợ linh hoạt, kịp thời đối với nguyện vọng của cộng đồng người Việt.
Bộ Ngoại giao tích cực bảo hộ người Việt bị sát hại tại Osaka, Nhật Bản

Bộ Ngoại giao tích cực bảo hộ người Việt bị sát hại tại Osaka, Nhật Bản

Baoquocte.vn. Bộ Ngoại giao theo dõi sát quá trình điều tra, triển khai biện pháp bảo hộ người Việt cần thiết và hỗ trợ thu xếp hậu sự theo nguyện vọng của gia đình.
Đại sứ quán Việt Nam thông tin về trường hợp nam công dân Việt Nam mất tích tại Israel

Đại sứ quán Việt Nam thông tin về trường hợp nam công dân Việt Nam mất tích tại Israel

Baoquocte.vn. Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đã làm việc với Bộ Ngoại giao Israel và cảnh sát sở tại để phối hợp xử lý và triển khai công tác bảo hộ công dân.
Việc sơ tán người Việt Nam tại Ukraine đã cơ bản hoàn tất

Việc sơ tán người Việt Nam tại Ukraine đã cơ bản hoàn tất

Baoquocte.vn. Đến nay, việc sơ tán người Việt Nam tại Ukraine đã cơ bản hoàn tất, đáp ứng hầu hết nguyện vọng về nước của người dân.
Việc đài thọ cho các đoàn khách nước ngoài thăm Việt Nam được quy định ra sao? (Phần 2)

Việc đài thọ cho các đoàn khách nước ngoài thăm Việt Nam được quy định ra sao? (Phần 2)

Baoquocte.vn. Điều 27 Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại quy định việc đài thọ cho các đoàn khách nước ngoài thăm Việt Nam.
Việc đài thọ cho các đoàn khách nước ngoài thăm Việt Nam được quy định ra sao? (Phần 1)

Việc đài thọ cho các đoàn khách nước ngoài thăm Việt Nam được quy định ra sao? (Phần 1)

Baoquocte.vn. Điều 27 Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại quy định việc đài thọ cho các đoàn khách nước ngoài thăm Việt Nam.
Quy định về xe mô-tô hộ tống, xe cảnh sát dẫn đường đoàn khách cấp cao nước ngoài

Quy định về xe mô-tô hộ tống, xe cảnh sát dẫn đường đoàn khách cấp cao nước ngoài

Baoquocte.vn. Điều 26 Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại quy định về xe mô-tô hộ tống, xe cảnh sát dẫn đường khách cấp cao nước ngoài thăm Việt Nam
Thu xếp phòng khách danh dự đón, tiễn khách cấp cao nước ngoài tại sân bay

Thu xếp phòng khách danh dự đón, tiễn khách cấp cao nước ngoài tại sân bay

Baoquocte.vn. Điều 25 Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại quy định việc thu xếp phòng khách danh dự đón, tiễn khách cấp cao nước ngoài tại sân bay
Treo Quốc kỳ khi đón khách cấp cao nước ngoài (Phần 2)

Treo Quốc kỳ khi đón khách cấp cao nước ngoài (Phần 2)

Baoquocte.vn. Điều 24 Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại quy định việc treo Quốc kỳ khi đón tiếp khách cấp cao nước ngoài thăm.
Treo Quốc kỳ khi đón khách cấp cao nước ngoài (Phần 1)

Treo Quốc kỳ khi đón khách cấp cao nước ngoài (Phần 1)

Baoquocte.vn. Điều 24 Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại quy định việc treo Quốc kỳ khi đón tiếp khách cấp cao nước ngoài thăm.
Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong thưởng thức phở gà ở quán bình dân

Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong thưởng thức phở gà ở quán bình dân

Baoquocte.vn. Bên lề chuyến thăm chính thức Việt Nam từ 26-28/6, Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong đã dành thời gian để thưởng thức một trong những món ăn đặc trưng của Hà Nội là ...
Hợp tác Israel-Đông Nam Á: Khi nông nghiệp 'bắt tay' ngoại giao

Hợp tác Israel-Đông Nam Á: Khi nông nghiệp 'bắt tay' ngoại giao

Baoquocte.vn. Nền nông nghiệp phát triển không chỉ giúp Israel cải thiện kinh tế và nâng cao đời sống, mà còn là một trong những công cụ ngoại giao đắc lực.
Đại sứ Gareth Ward: Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ mở rộng dư địa hợp tác Anh-Việt Nam

Đại sứ Gareth Ward: Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ mở rộng dư địa hợp tác Anh-Việt Nam

Baoquocte.vn. Theo Đại sứ Gareth Ward, quan hệ Việt Nam-Anh vững chắc và còn nhiều dư địa. Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ thúc đẩy điều đó.
Đại sứ Nguyễn Hoàng Long: Chuyến thăm thúc đẩy 6 lĩnh vực trụ cột trong quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Anh

Đại sứ Nguyễn Hoàng Long: Chuyến thăm thúc đẩy 6 lĩnh vực trụ cột trong quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Anh

Baoquocte.vn. Theo Đại sứ Nguyễn Hoàng Long, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ tập trung thúc đẩy 6 lĩnh vực trụ cột quan hệ Việt Nam-Anh.
Ngày quốc tế phụ nữ trong ngành ngoại giao 24/6: Trao quyền cho phụ nữ vì sự phát triển bền vững

Ngày quốc tế phụ nữ trong ngành ngoại giao 24/6: Trao quyền cho phụ nữ vì sự phát triển bền vững

Baoquocte.vn. Ngày quốc tế phụ nữ trong ngành ngoại giao 24/6 tái khẳng định sự tham gia của phụ nữ là cần thiết cho sự phát triển bền vững, hòa bình, dân chủ.
Đại sứ Nguyễn Thị Bích Thảo: Việt Nam-Hungary đẩy mạnh quan hệ, tạo lập nền tảng cho tăng trưởng bền vững

Đại sứ Nguyễn Thị Bích Thảo: Việt Nam-Hungary đẩy mạnh quan hệ, tạo lập nền tảng cho tăng trưởng bền vững

Baoquocte.vn. Theo Đại sứ Nguyễn Thị Bích Thảo, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là dịp để Việt Nam-Hungary đẩy mạnh quan hệ, phát triển bền vững.
Phiên bản di động